Dzsudzsák Balázs

Bejelentették, ebben a magyar vidéki városban fog játszani Dzsudzsák Balázs

Bejelentették, ebben a magyar vidéki városban fog játszani Dzsudzsák

Igazi ün­nep­nap lesz Za­la­eger­sze­gen. Hét éve vár­tak a fel­ju­tásra.

Igazi ün­nep­nap lesz. Hét éve vár­tak a fel­ju­tásra, meg­ad­ják a mód­ját az NB I-es sze­zon rajt­já­nak.

Dzsudzsák megmutatta, így fogadták Marco Rossit az öltözőben

Dzsudzsák megmutatta, így fogadták Marco Rossit az öltözőben

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szen­zá­ciós já­ték­kal 1-0-ra győzte le Wa­lest Eu­rópa-baj­noki-se­lej­te­zőn. Ezt kö­ve­tően jö­he­tett az ün­nep­lés.

Elképesztő, mit kért Jollytól Dzsudzsák Balázs

Elképesztő, mit kért Jollytól Dzsudzsák Balázs

Fo­ci­vá­lo­ga­tot­tunk csa­pat­ka­pi­tá­nya az Ins­tag­ra­mon üzent az éne­kes-ze­ne­szer­ző­nek. Új fo­ci­him­nusz szü­le­tett.

Fo­ci­vá­lo­ga­tot­tunk csa­pat­ka­pi­tá­nya az Ins­tag­ra­mon üzent az éne­kes-ze­ne­szer­ző­nek. Újabb fo­ci­him­nusz szü­le­tett.

Dzsudzsák újra föltámadt a válogatott meccsek előtt

Dzsudzsák újra föltámadt a válogatott meccsek előtt

Min­dig fel­dobja, ha ha­za­jö­het a nem­zeti csa­pat­hoz, nem elő­ször han­golt gól­lal Tel­kire.

Min­dig fel­dobja, ha ha­za­jö­het a nem­zeti csa­pat­hoz, nem elő­ször han­golt gól­lal Tel­kire.

Beszólt Dzsudzsáknak a Forma-1 botrányhőse, ez nagyon kínos

Beszólt Dzsudzsáknak a Forma-1 botrányhőse, ez nagyon kínos

Verstap­pent a Hol­lan­di­á­ban anno re­meklő ma­gyar fo­cis­tá­ról kér­dez­ték. A PSV a ked­venc fo­ci­csa­pata, de...

Hihetetlen, ez fogadta Dzsudzsák Balázst a horvátok legyőzése után

Hihetetlen, ez fogadta Dzsudzsák Balázst a horvátok legyőzése után

A hor­vá­tok el­leni 2-1-es siker al­kal­má­val a 100. vá­lo­ga­tott­sá­gát ün­neplő 32 éves já­té­kos te­le­fon­ját el­árasz­tot­ták az üze­ne­tek.

Bilincsben vitték el Dzsudzsák Balázs barátját a rendőrök

Bilincsben vitték el Dzsudzsák Balázs barátját a rendőrök

A bíró bű­nös­nek ta­lálta Alek­szandr Ko­ko­rint, és jó­vá­hagyta az ügyész által kért más­fél éves bör­tön­bün­te­tést.

A bíró bű­nös­nek ta­lálta Alek­szandr Ko­ko­rint, és jó­vá­hagyta az ügyész által kért más­fél éves bör­tön­bün­te­tést.

Világszenzáció Budapesten, a magyar válogatott legyőzte Horvátországot

Világszenzáció Budapesten, a magyar válogatott legyőzte Horvátországot

A ma­gyar vá­lo­ga­tott hát­rány­ból fel­állva győzte le Hor­vát­or­szá­got.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott hát­rány­ból fel­állva győzte le az Eb-se­lej­te­zőn a vb-ezüst­ér­mes Hor­vát­or­szá­got a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Megható pillanat, Dzsudzsák Balázs elsírta magát a győzelmet követően

Megható pillanat, Dzsudzsák Balázs elsírta magát a győzelmet követően

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szen­zá­ciós já­ték­kal győzte le Hor­vát­or­szá­got.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szen­zá­ciós já­ték­kal győzte le a vb-ezüst­ér­mes Hor­vát­or­szá­got.

Örömteli pillanat, Dzsudzsák Balázs titkot árult el

Örömteli pillanat, Dzsudzsák Balázs titkot árult el

A hor­vá­tok ju­bi­lál­hat.

A hor­vá­tok el­leni Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn ju­bi­lál­hat a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Új cipőt ka­pott a jeles al­ka­lomra a 32 éves szélső.

Van barátnője Dzsudzsák Balázsnak? Elárulta a magyar sztárfocista

Van barátnője Dzsudzsák Balázsnak? Elárulta a magyar sztárfocista

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya a ma­gán­éle­té­ről be­szélt. Kik­nek lehet esé­lye a 32 éves já­té­kos­nál?

Olyat tennének focistáink, mint még soha

Olyat tennének focistáink, mint még soha

Ki lő itt gólt? Re­mél­jük, ők! Több mint két év­ti­ze­des átkot kell meg­törni a szlo­vá­kok el­leni Eb-se­lej­te­zőn.

Ki lő itt gólt? Na­gyon re­mél­jük, hogy ők! Több mint két év­ti­ze­des átkot kell meg­tör­niük lab­da­rú­gó­ink­nak a szlo­vá­kok el­leni Eb-se­lej­te­zőn.

Döntöttek a szurkolók, ennyi szerepet adnának Dzsudzsák Balázsnak

Döntöttek a szurkolók, ennyi szerepet adnának Dzsudzsák Balázsnak

Már­cius 21-én Sz­lo­vá­kia, három nap­pal ké­sőbb Hor­vát­or­szág ellen ját­szik Eb-se­lej­te­zőt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Egy hónapja nem focizott, mi legyen Dzsudzsák Balázzsal?

Egy hónapja nem focizott, mi legyen Dzsudzsák Balázzsal?

Feb­ruár 22-én ját­szott utol­jára.

Feb­ruár 22-én ját­szott utol­jára tét­mér­kő­zé­sen a 32 éves szélső. Se­gít­sé­gére lehet a vá­lo­ga­tott­nak a szlo­vá­kok és a hor­vá­tok ellen?

Fontos bejelentés, eldőlt Dzsudzsák Balázs sorsa

Fontos bejelentés, eldőlt Dzsudzsák Balázs sorsa

Hosszab­bí­tott a ma­gyar ki­vá­ló­ság.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sztárja ta­valy szep­tem­ber­ben írt alá az al-It­ti­had Kalba együt­te­sé­hez. Eddig 11 mér­kő­zé­sen ját­szott a klub­nál.

Titkos kapcsolat Dzsudzsák és a cseresznyefenekű modell között?

Titkos kapcsolat Dzsudzsák és a cseresznyefenekű modell között?

Ala­kul az új álom­pár? Pi­káns üze­net bi­zo­nyítja, hogy meg­van a kémia Se­bes­tyén Ági és a sztár­fo­cista kö­zött.

Ebből mi lesz? A Fradi edzője beszólt Dzsudzsák Balázsnak

Ebből mi lesz? A Fradi edzője beszólt Dzsudzsák Balázsnak

Az al-It­ti­had Kalba ma­gyar vá­lo­ga­tott szél­sője ta­valy a Fradi edzé­seit is lá­to­gatta.

Az al-It­ti­had Kalba ma­gyar vá­lo­ga­tott szél­sője ta­valy a Fe­renc­vá­ros edzé­seit is lá­to­gatta.

Mit csinál Dzsudzsák Balázs? Vagány fotót osztott meg Egyiptomból

Mit csinál Dzsudzsák Balázs? Vagány fotót osztott meg Egyiptomból

Az al-It­ti­had Kalba ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa a meg­ér­de­melt pi­he­nő­jét tölti Egyip­tom­ban.

Íme a lista, minden magyar focista erre akar felkerülni

Íme a lista, minden magyar focista erre akar felkerülni

Willi Orbán a leg­ér­té­ke­sebb.

A Le­ip­zig csa­pat­ka­pi­tá­nya, Willi Orbán a leg­ér­té­ke­sebb ma­gyar fo­cista. Dzs­u­dzsák Ba­lázst öten is meg­elő­zik. Az NB I-ben Varga Ro­land vezet.

Döbbenetes pénzek: Ketten is megelőzik Dzsudzsákot a kereseti listán

Döbbenetes pénzek: Ketten is megelőzik Dzsudzsákot a kereseti listán

Willi Orbán és Hanga Ádám is be­ug­rott a ko­rábbi lis­ta­ve­zető elé.

Willi Orbán és Hanga Ádám is be­ug­rott a ko­rábbi lis­ta­ve­zető elé. A nők­nél Babos Tímea áll az első he­lyen.

Dzsudzsák Balázs üzent a Fradi sztárjának

Dzsudzsák Balázs üzent a Fradi sztárjának

Varga Ro­land a Vidi-Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó NB I-es ta­lál­ko­zón szen­ve­dett fej­sé­rü­lést va­sár­nap.

Varga Ro­land a Vidi-Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó NB I-es ta­lál­ko­zón szen­ve­dett fej­sé­rü­lést va­sár­nap. A tá­madó a hírek sze­rint még kór­ház­ban van.

Rossi kitálalt Dzsudzsákról, elárulta kettejük kapcsolatának titkát

Rossi kitálalt Dzsudzsákról, elárulta kettejük kapcsolatának titkát

El­ké­pesztő szto­rira de­rült fény! Nem­rég a fo­cista se­gí­tette mun­ká­hoz az edzőt, aki aztán ki­hagyta a vá­lo­ga­tott ke­ret­ből.

Hátborzongató videót osztott meg Dzsudzsák Balázs

Ezt nézni is fáj: hátborzongató videót osztott meg Dzsudzsák Balázs

Tűket szur­kál­nak a comb­jába.

A ma­gyar vá­lo­ga­tottba vissza­vá­gyó fut­bal­lista fel­vette, ahogy tűket szur­kál­nak a comb­jába.

Marco Rossi elárulta, ez vár Dzsudzsák Balázsra a finnek ellen

Marco Rossi elárulta, ez vár Dzsudzsák Balázsra a finnek ellen

Az ész­tek ellen cse­re­ként ju­tott szó­hoz Dzs­u­dzsák Ba­lázs, a fin­nek ellen vi­szont már a kez­dő­csa­patba je­löl­heti Marco Rossi.

Az ész­tek ellen cse­re­ként ju­tott szó­hoz Dzs­u­dzsák Ba­lázs, a fin­nek ellen vi­szont már a kez­dő­csa­patba je­löl­heti Marco Rossi.

Friss hír: Dzsudzsák Balázs hamarosan visszatérhet a válogatottba

Friss hír: Dzsudzsák Balázs hamarosan visszatérhet a válogatottba

Leg­alábbis a klub­edző­jét ez egy­ál­ta­lán nem lepné meg.

Leg­alábbis a klub­edző­jét nem lepné meg, ha Marco Rossi újra be­hívná a ma­gyar sztár­fo­cis­tát.

Rossi elárulta, Dzsudzsák ezért nem került be a válogatott keretébe

Rossi elárulta, Dzsudzsák ezért nem került be a válogatott keretébe

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak to­vább kell vár­nia a kö­vet­kező vá­lo­ga­tott mér­kő­zé­sére.

Továbbra is Dzsudzsák Balázs a válogatott csapatkapitánya

Továbbra is Dzsudzsák Balázs a válogatott csapatkapitánya

Mod­ricra sza­va­zott Dzs­u­dzsák.

Az Év Férfi Lab­da­rú­gója-díjat a hor­vát Luka Mod­ric kapta meg, meg­előzve Cris­ti­ano Ro­nal­dót.

Mi lesz Dzsudzsákkal? Elárulta végre a szövetségi kapitány

Mi lesz Dzsudzsákkal? Elárulta végre a szövetségi kapitány

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Marco Rossi kerek-perec el­mondta, el­ásta-e magát a fo­cista az arab kis­csa­pat­nál.

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Marco Rossi kerek-perec el­mondta, el­ásta-e magát a fo­cista az arab kis­csa­pat­nál.

Ennyi volt? Látjuk még Dzsudzsákot a válogatottban?

Ennyi volt? Látjuk még Dzsudzsákot a válogatottban?

El­dőlt Dzs­u­dzsák Ba­lázs sorsa, a 31 éves fut­bal­lista az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben ma­radt, az al-It­ti­had Kalba SC csa­pa­tá­nál foly­tatja kar­ri­er­jét.

El­dőlt Dzs­u­dzsák Ba­lázs sorsa, a 31 éves fut­bal­lista az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben ma­radt, az al-It­ti­had Kalba SC csa­pa­tá­nál foly­tatja kar­ri­er­jét.

Ennyit kaszálhat Dzsudzsák az arab kiscsapatnál

Ennyit kaszálhat Dzsudzsák az arab kiscsapatnál

Durva összeg­ről szól­nak a hírek. Ettől megint fel­iz­zik a vita a kar­ri­er­jé­vel kap­cso­lat­ban, de kinek mi köze hozzá?

Durva összeg­ről szól­nak a hírek. Ettől megint fel­iz­zik a vita a kar­ri­er­jé­vel kap­cso­lat­ban, de kinek mi köze hozzá?

Ebből megint nagy vita lesz: megvan Dzsudzsák új klubja

Ebből megint nagy vita lesz: megvan Dzsudzsák új klubja

Ang­lia? Hol­lan­dia? De­hogy!

Ang­lia? Hol­lan­dia? De­hogy! Jól ta­nul­juk meg ezt a klub­ne­vet! Íme, a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­nak új ke­nyér­adója!

Váratlan, Dzsudzsák visszatérhet korábbi sikerei helyszínére

Váratlan, Dzsudzsák visszatérhet korábbi sikerei helyszínére

Rövid távú szer­ző­dést köt­het.

A vá­lo­ga­tott szélső áp­ri­lis óta nem ját­szott tét­mér­kő­zést. Rövid távú szer­ző­dést köt­het a hol­land baj­nok­ság se­reg­haj­tó­já­val.

Meglepő, ez az angol focicsapat igazolná le Dzsudzsák Balázst?

Meglepő, ez az angol focicsapat igazolná le Dzsudzsák Balázst?

Áp­ri­lis óta nem ját­szott tét­mér­kő­zést.

Áp­ri­lis óta nem ját­szott tét­mér­kő­zést a szélső. A vá­lo­ga­tott ke­retbe sem ke­rült be. Arab hírek sze­rint konk­rét aján­lata van Ang­li­á­ból.

Ezért nem igazolt Dzsudzsák Balázs a Ferencvároshoz

Ezért nem igazolt Dzsudzsák Balázs a Ferencvároshoz

A Közel-Ke­le­ten köt­het ki.

A Közel-Ke­le­ten köt­het ki a 31 éves já­té­kos. Jú­lius óta nincs csa­pata. Nem ke­rült be a ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­re­tébe a Nem­ze­tek Li­gája mér­kő­zé­sekre.

Leleplező fotó, ide igazol Dzsudzsák

Leleplező fotó, ide igazol Dzsudzsák Balázs

Immár egy­ér­tel­mű­nek tűnik, hol foly­tatja kar­ri­er­jét.

Immár egy­ér­tel­mű­nek tűnik, hogy a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tány me­lyik csa­pat­ban foly­tatja.

Váratlan, Dzsudzsák Balázsról beszélt a Vidi edzője

Váratlan, Dzsudzsák Balázsról beszélt a Vidi edzője

A 31 éves já­té­kos már a na­pok­ban alá­ír­hat a Vi­di­hez? Jú­lius óta nincs csa­pata.

A 31 éves já­té­kos már a na­pok­ban alá­ír­hat a Vi­di­hez? Jú­lius óta nincs csa­pata, a ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­re­tébe sem ke­rült be.

Dzsudzsák miatt nem ment az El-sorsolásra a Vidi sportigazgatója?

Dzsudzsák miatt nem ment az El-sorsolásra a Vidi sportigazgatója?

A Vidi az angol Chel­sea, a görög PAOK és a fe­hér­orosz BATE ellen lép pá­lyára az Eu­rópa-liga cso­port­kö­ré­ben.

A Vidi az angol Chel­sea, a görög PAOK és a fe­hér­orosz BATE ellen lép pá­lyára az El-cso­port­kö­ré­ben.

Nem hiszed el, kivel fotózták le Dzsudzsák Balázst

Nem hiszed el, kivel fotózták le Dzsudzsák Balázst

To­vábbra sincs csa­pata.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kos­nak to­vábbra sincs csa­pata. A za­márdi Strand Fesz­ti­vál­ról osz­tott meg képet. Az új vá­lo­ga­tott ke­ret­ben nincs ott Dzs­u­dzsák.

Súlyos kritika, Dzsudzsák most nincs azon a szinten

Súlyos kritika, Dzsudzsák most nincs azon a szinten

Marco Rossi ke­re­tet hir­de­tett.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya, Marco Rossi Dzs­u­dzsák Ba­lázs mel­lő­zé­sé­ről be­szélt.

Dzsudzsák megalázó ajánlatot kapott egy magyar csapattól

Dzsudzsák Balázs megalázó ajánlatot kapott egy magyar csapattól

A Ther­mal Spa Sik­lós FC vic­ces­nek szánt ér­vek­kel győz­ködi a bal­lá­bas fut­bal­lis­tát.

A Ther­mal Spa Sik­lós FC vic­ces­nek szánt ér­vek­kel győz­ködi a bal­lá­bas fut­bal­lis­tát.

Magyar világsiker lett a balatoni beton pingpongasztalból

Magyar világsiker lett a balatoni beton pingpongasztalból

Ez köti össze Dzs­u­dzsá­kot és Ney­mart. Gyurta Dá­niel is a teq­ball csú­csát ün­ne­pelte Ja­kar­tá­ban.

Ez köti össze Dzs­u­dzsá­kot és Ney­mart. Gyurta Dá­niel is a teq­ball vi­lág­csú­csot je­lentő elő­re­lé­pé­sét ün­ne­pelte Ja­kar­tá­ban.

Hogyan fér be Dzsudzsák a főtáblás Vidibe?

Hogyan fér be Dzsudzsák a főtáblás Vidibe?

Most már van esély a ha­za­té­ré­sére.

Most már van esély a ha­za­té­ré­sére. A fe­hér­vári ku­pa­si­ker után Ni­ko­lics edző a ki­sze­mel­tek­ről szólva kö­rül­írta a ma­gyar sztárt.

Felkészül Dzsudzsák? Hajmeresztő bejelentést tett a Vidi a siker után

Felkészül Dzsudzsák? Hajmeresztő bejelentést tett a Vidi a siker után

Most aztán iga­zán nagy dur­ra­ná­sok vár­ha­tóak a szé­kes­fe­hér­vári csa­pat­nál. Sz­tá­rok so­rá­val erő­sít a baj­nok?

Dzsudzsák nem adja olcsón magát: döbbenetes fizetést kér a Viditől

Dzsudzsák nem adja olcsón magát: döbbenetes fizetést kér a Viditől

Csak az őszi cso­port­meccsek ide­jére ugrik be, vagy to­vább is ma­rad­hat?

Ko­molyra for­dult a tár­gya­lás. Csak az őszi cso­port­meccsek ide­jére ugrik be, vagy akár to­vábbra is ma­rad­hat?

Hihetetlenül aranyos fotót osztott meg Dzsudzsák Balázs

Hihetetlenül aranyos fotót osztott meg Dzsudzsák Balázs

Ha­za­lá­to­ga­tott Nyír­lu­gosra a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Je­len­leg nincs csa­pata a 31 éves szél­ső­nek.

Ha­za­lá­to­ga­tott Nyír­lu­gosra a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Je­len­leg nincs csa­pata a 31 éves szél­ső­nek.

Érik a nagy meglepetés: ehhez a klubhoz tart Dzsudzsák Balázs

Érik a nagy meglepetés: ehhez a klubhoz tart Dzsudzsák Balázs

Irány a BL-cso­port­kör? Újabb eg­zo­ti­kus ál­lo­más­hely kö­vet­kez­het.

Irány a BL-cso­port­kör? Az Arab Emír­sé­gek után újabb eg­zo­ti­kus ál­lo­más­hely kö­vet­kez­het.

Sokan meglepődtek, itt járt Dzsudzsák Balázs

Sokan meglepődtek, itt járt Dzsudzsák Balázs

Nem ho­zott sze­ren­csét.

Nem ho­zott sze­ren­csét a vá­lo­ga­tott sztárja a zöld-fe­hé­rek­nek. A Fe­renc­vá­ros hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott iz­ra­eli el­len­fe­lé­vel az Eu­rópa-li­gá­ban.

Durván becsajozott Dzsudzsák Balázs

Durván becsajozott Dzsudzsák Balázs

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya jó ideje szingli...

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya jó ideje szingli, így senki nem vet­heti a sze­mére, ha nagy­ka­nál­lal falja az éle­tet.

Lebukott Dzsudzsák, megvan az új csapata?

Lebukott Dzsudzsák Balázs, megvan a sztárfocista új csapata?

A vá­lo­ga­tott alap­em­bere az Ins­tag­ra­mon ked­velt egy ér­de­kes be­jegy­zést.

A vá­lo­ga­tott alap­em­bere az Ins­tag­ra­mon ked­velt egy ér­de­kes be­jegy­zést. A szur­ko­lók fan­tá­zi­ája egy­ből be­in­dult.

Ez a focicsapat tett fontos bejelentést tett Dzsudzsák Balázsról

Ez a focicsapat tett fontos bejelentést tett Dzsudzsák Balázsról

Ha­za­tér Ma­gyar­or­szágra?

Ha­za­tér Ma­gyar­or­szágra, vagy lé­gi­ós­ként foly­tatja? Két évet töl­tött el az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben.

Dzsudzsák Balázs korábbi játszótársai a világbajnokság sztárjai

Dzsudzsák Balázs korábbi játszótársai a világbajnokság sztárjai

Dzs­u­dzsák ko­rábbi eind­ho­veni csa­pat­tár­sai a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság ne­gyed­dön­tő­jére ké­szül­nek.

Dzs­u­dzsák ko­rábbi eind­ho­veni csa­pat­tár­sai a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság ne­gyed­dön­tő­jére ké­szül­nek.

Dzsudzsák Balázsnak szerződése van a Fradival

Beismerő vallomás, Dzsudzsáknak szerződése van a Fradival

A ve­zér­igaz­gató je­len­tette ezt ki.

Ezt Orosz Pál, a Fe­renc­vá­ros ve­zér­igaz­ga­tója je­len­tette ki. Egye­lőre csak a VIP-pá­holyt él­vez­heti a sztár­fo­cista.

Dzsudzsák Balázs a Fradiban? Reagált a klub a pletykára!

Dzsudzsák Balázs a Fradiban? Reagált a klub a pletykára!

Még­pe­dig elég egy­ér­tel­műen.

A fő­vá­rosi csa­pat­nál ta­gad­ják, hogy hoz­zá­juk iga­zol a ma­gyar sztár­fo­cista. Lehet, hogy mégis kül­föl­dön foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát?

Ez nagyot szólhat, búcsúzóul meglepőt húzott a kirúgott Leekens

Ez nagyot szólhat, búcsúzóul meglepőt húzott a kirúgott Leekens

Érik Dzs­u­dzsák nagy vissza­té­rése? Ko­rábbi ka­pi­tá­nyunk ak­ti­vi­zálta magát.

Érik Dzs­u­dzsák nagy vissza­té­rése? Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk keze lehet a do­log­ban.

Nagy a baj, Dzsudzsák mankóval távozott

Nagy a baj a válogatottnál, Dzsudzsák mankóval távozott

Mi tör­tént a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­val? A si­ral­mas játék nem min­den, ki­dőlt a Le­ekens-csa­pat sztárja.

Mi tör­tént a csa­pat­ka­pi­tánnyal? A si­ral­mas játék nem min­den, ki­dőlt a Le­ekens-csa­pat sztárja.

Égés vagy remény? Sorsdöntő tesztek várnak a fociválogatottra

Égés vagy remény? Sorsdöntő tesztek várnak a fociválogatottra

Egye­lőre Le­ekens ka­pi­tánnyal együtt a sö­tét­ben ta­po­ga­tó­zunk, de íme, némi fo­gó­dzó. Erre szá­mít­ha­tunk Dzs­u­dzsá­kék­tól.

Szexpartnerkeresőn tűnt fel Dzsudzsák Balázs

Szexpartnerkeresőn tűnt fel Dzsudzsák Balázs

Már a Tin­de­ren is fent van.

Már a Tin­de­ren is fent van a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott sztárja, és csi­no­sabb­nál csi­no­sabb lá­nyok tár­sa­sá­gá­ban tűnik fel mos­ta­ná­ban...

Megyeri Csilla kitálalt Dzsudzsák Balázsról, ez történt köztük!

Megyeri Csilla kitálalt Dzsudzsák Balázsról, ez történt köztük!

A hí­res­ség­ről és a fo­cis­tá­ról a na­pok­ban a Ri­post mun­ka­társa ké­szí­tett közös fo­tó­kat, amint egy ét­te­rem te­ra­szán be­szél­get­tek ne­vet­gélve.

A hí­res­ség­ről és a fo­cis­tá­ról a na­pok­ban a Ri­post mun­ka­társa ké­szí­tett közös fo­tó­kat, amint egy ét­te­rem te­ra­szán be­szél­get­tek ne­vet­gélve.

Eldőlt Dzsudzsák sorsa? Megszólalt a magyar focicsapat tulajdonosa

Eldőlt Dzsudzsák sorsa? Megszólalt a magyar focicsapat tulajdonosa

A ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa a hely­szí­nen te­kin­tette meg a Vidi-meccsét.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya a hely­szí­nen te­kin­tette meg a Vi­deo­ton-Hon­véd mér­kő­zést.

Dzsudzsák ezért választhatja a Fradit az exkapitány szerint

Dzsudzsák ezért választhatja a Fradit az exkapitány szerint

De a Vi­di­ben is el tudná kép­zelni.

Vár­hidi Péter úgy látja, a Fe­renc­vá­ros stí­lusa ked­vezne a ma­gyar vá­lo­ga­tott sztár­já­nak.

Meglepő hír, eldőlt Dzsudzsák Balázs sorsa

Meglepő hír, eldőlt Dzsudzsák Balázs sorsa

Új lé­giós ér­ke­zik a klub­hoz.

Új lé­giós ér­ke­zik a klub­hoz. Dzs­u­dzsák az idei sze­zon­ban 19 tét­mér­kő­zé­sen hat gólt szer­zett a klub szí­ne­i­ben, hat gól­passzt is ki­osz­tott.

Rajtakaptuk őket: A TV2 sztárjával töltötte a délutánt Dzsudzsák

Rajtakaptuk őket: A TV2 sztárjával töltötte a délutánt Dzsudzsák

Össze­súg­tak a já­ró­ke­lők, ami­kor szerda dél­után meg­pil­lan­tot­ták Dzs­u­dzsák Ba­lázst a bel­vá­ros­ban.

Össze­súg­tak a já­ró­ke­lők, ami­kor szerda dél­után meg­pil­lan­tot­ták Dzs­u­dzsák Ba­lázst a bel­vá­ros­ban.

Újabb sorscsapás: fájdalmas kudarc érte Dzsudzsák Balázst

Újabb sorscsapás: fájdalmas kudarc érte Dzsudzsák Balázst

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott sztárja ez­út­tal az Elnök-ku­pá­ból esett ki a csa­pa­tá­val.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott sztárja ez­út­tal az Elnök-ku­pá­ból esett ki a csa­pa­tá­val.

Dzsudzsák Balázs jótékonykodik, nagylelkű felajánlást tett

Dzsudzsák Balázs jótékonykodik, nagylelkű felajánlást tett

A szom­bati Deb­re­cen-Fe­renc­vá­ros rang­adóra gyűl­nek az ado­má­nyok. Jól fogy­nak a je­gyek is.

Dzsudzsák és Nikolics elbújhat: már ő a legértékesebb magyar focista

Dzsudzsák és Nikolics elbújhat: már ő a legértékesebb magyar focista

Ez aztán a meg­le­pe­tés! Tá­madó sztár­ja­in­kat együtt annyira tak­sál­ják, mint egy vá­lo­ga­tott­beli csa­pat­tár­su­kat.

Így szavazott Dzsudzsák Balázs Abu-Dzabiban

Így szavazott Dzsudzsák Balázs Abu-Dzabiban

Győ­ze­lem után jött az iksz.

Győ­ze­lem után jött az iksz. Fo­ci­vá­lo­ga­tot­tunk csa­pat­ka­pi­tá­nya büsz­kén posz­tolta a fotót.

Dzsudzsák maradhat? Döntött a szövetségi kapitány

Dzsudzsák maradhat? Döntött a szövetségi kapitány

Sok a kér­dő­jel, de egy már biz­tos.

Vá­lo­ga­tot­tunk új belga szak­ve­ze­tője, Georges Le­ekens csa­pa­tá­val kap­cso­lat­ban egy­előre sok a kér­dő­jel, de egy már biz­tos.

Dzsudzsáknak sikerült az araboknál az, ami a válogatottban nem

Dzsudzsáknak sikerült az araboknál az, ami a válogatottban nem

A kez­dő­csa­pat tagja volt a 31 éves já­té­kos. A szél­sőt a 82. perc­ben cse­rél­ték le.

A kez­dő­csa­pat tagja volt a 31 éves já­té­kos a vá­lo­ga­tott szü­net után. A szél­sőt a 82. perc­ben cse­rél­ték le.

Nagyon rég történt ilyen Dzsudzsák Balázzsal

Nagyon rég történt ilyen Dzsudzsák Balázzsal

Nem ját­szott végig a skó­tok ellen.

A csa­pat­ka­pi­tány nem ját­szotta végig a skó­tok el­leni fel­ké­szü­lési mér­kő­zést. Hat éve a nor­vé­gok ellen ka­pott 59. per­cet Dzs­u­dzsák.

Meglepő vallomás, Dzsudzsák szerint elfogyott a türelem

Meglepő vallomás, Dzsudzsák szerint elfogyott a türelem

Skó­cia ellen ja­vít­hat a vá­lo­ga­tott.

A nem­zeti csa­pat kínos, 3-2-es ve­re­sé­get szen­ve­dett Ka­zahsz­tán­tól. Ked­den Skó­cia ellen ja­vít­hat a vá­lo­ga­tott a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Sztárok gyászolják a leukémiában elhunyt fiatal magyar focistát

Sztárok gyászolják a leukémiában elhunyt fiatal magyar focistát

Lázár Bence tra­gi­kus ha­lála min­den­kit le­súj­tott, híres ba­rá­tai kép­te­le­nek fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get.

Lázár Bence tra­gi­kus ha­lála min­den­kit le­súj­tott, híres ba­rá­tai kép­te­le­nek fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get.

Dárdai elárulta, ezért nem kell Dzsudzsák Balázs a csapatának

Dárdai elárulta, ezért nem kell Dzsudzsák Balázs a csapatának

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya in­gyen sem iga­zol­hat Ber­linbe. A nyá­ron lejár a szer­ző­dése a 31 éves já­té­kos­nak az al-Vah­dá­nál.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya in­gyen sem iga­zol­hat Ber­linbe. A nyá­ron lejár a szer­ző­dése.

Hibázott Dzsudzsák, komoly árat fizetett érte

Hibázott Dzsudzsák, komoly árat fizetett érte

Nem lő­he­tett 11-est a ma­gyar sztár.

A leg­utóbbi meccsén nem lő­he­tett 11-est a ma­gyar sztár. Csa­pa­tá­val így is jól áll­nak a baj­nok­ság­ban.

Ezért büntetik Dzsudzsákékat és a magyar szurkolókat

Ezért büntetik Dzsudzsákékat és a magyar szurkolókat

Három év múl­tán bűn­hő­dünk.

Dup­lán nehéz lesz a fo­ci­vá­lo­ga­tott rajtja a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban. Három év múl­tán bűn­hő­dünk pár száz hu­li­gán ki­há­gása miatt.

Komoly összegek, Babos és Fucsovics a focisták nyomában

Komoly összegek, Babos és Fucsovics a focisták nyomában

A ma­gyar te­nisz két ve­zető alakja mel­lett más sport­ágak leg­jobb hazai kép­vi­se­lői is a fo­cis­ták ke­re­se­tét ost­ro­mol­ják.

A ma­gyar te­nisz két ve­zető alakja mel­lett más sport­ágak leg­jobb hazai kép­vi­se­lői is a fo­cis­ták ke­re­se­tét ost­ro­mol­ják.

Micsoda fotók, így ünnepelte a születésnapját Dzsudzsák Balázs

Micsoda fotók, így ünnepelte a születésnapját Dzsudzsák Balázs

Nagy tár­sa­ság­ban mu­la­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Nagy tár­sa­ság­ban mu­la­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya 31. szü­le­tés­nap­ján.

Ez igen, Dzsudzsák Balázs újabb világsztárral pózolt

Ez igen, Dzsudzsák Balázs újabb világsztárral pózolt

Jó hete volt Dzs­u­dzsák­nak.

Jó hete volt a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­nak. A Real Mad­rid meg­védte címét a klub-vb-n. Hor­vát sztár­ral fo­tóz­ko­dott Dzs­u­dzsák.

Meglepő fotó, Dzsudzsák találkozott Cristiano Ronaldóval

Meglepő fotó, Dzsudzsák találkozott Cristiano Ronaldóval

Ez­út­tal nem a pá­lyán fu­tot­tak össze.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya ez­út­tal nem a pá­lyán fu­tott össze a por­tu­gál sztár­ral. A klub-vi­lág­baj­nok­ságra uta­zott el a Real Mad­rid.

Dzsudzsák máris ünnepel, elhalmozták ajándékokkal

Dzsudzsák máris ünnepel, elhalmozták ajándékokkal

Új sza­kasz kez­dő­dött az éle­té­ben. Már ka­rá­csony előtt is bőven van oka az örömre.

Új sza­kasz kez­dő­dött vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyunk éle­té­ben. Már ka­rá­csony előtt is bőven van oka az örömre az Al-Vahda fo­cis­tá­já­nak.

Váratlan helyen bukkant fel Dzsudzsák Balázs

Váratlan helyen bukkant fel Dzsudzsák Balázs

Meg­le­pe­tés a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­tól. Abu-Dza­bi­ból ha­za­lá­to­gatva ala­po­san ki­hasz­nálta a né­hány napos sza­bad­sá­gát.

Meg­le­pe­tés a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­tól. Abu-Dza­bi­ból ha­za­lá­to­gatva ala­po­san ki­hasz­nálta a né­hány napos sza­bad­sá­gát. Pén­te­ken azon­ban ismét pá­lyára lép majd Ba­lázs, rá­adá­sul ko­moly meccs vár rá és já­té­kos­tár­sa­ira.

Hova igazolhat Dzsudzsák? A válogatott miatt válthat csapatot

Hova igazolhat Dzsudzsák? A válogatott miatt válthat csapatot

NB I? Her­tha? Hova szer­ző­dik a csa­pat­ka­pi­tány?

NB I? Her­tha? Hova szer­ző­dik a csa­pat­ka­pi­tány? A nyá­ron jár le a szer­ző­dése je­len­legi csa­pa­tá­nál.

Dzsudzsák kifakadt, elmondta a véleményét a kritikákról

Dzsudzsák kifakadt, elmondta a véleményét a kritikákról

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya nem olvas sem­mit a neki cím­zett bí­rá­la­tok­ból.

Dzsudzsák nagyon mellélőtt, mi erre a magyarázat?

Dzsudzsák nagyon mellélőtt, mi erre a magyarázat?

C. Ro­naldo nem tudta meg­győzni.

C. Ro­naldo nem tudta meg­győzni. Pedig több­ször is test­kö­zel­ből ta­pasz­tal­hatta, mit tud a neves kol­léga.