Doszpot Péter

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét, és egyre ke­ve­sebb az esély a meg­ta­lá­lá­sára.

Gyermeknevelésen vitatkoznak Doszpot Evelinék!

Gyermeknevelésen vitatkoznak Doszpot Evelinék!

A csa­lád­ban egyi­kük vaj­szívű a gye­re­kek­kel, míg a másik szi­gorú és kö­vet­ke­ze­tes.

Örömhír, nagypapa lesz Doszpot Péter!

Örömhír, nagypapa lesz Doszpot Péter!

Ha­ma­ro­san egy tel­je­sen új sze­rep­ben pró­bálja ki magát.

Az egy­kori fő­rendőr ha­ma­ro­san egy tel­je­sen új sze­rep­ben pró­bál­hatja ki magát.

Durva történet: párcserét ajánlottak barátaik a magyar sztárpárnak!

Durva történet: párcserét ajánlottak barátaik a magyar sztárpárnak!

Dosz­pot Péter fe­le­sége a Mi­csoda nők! című mű­sor­ban me­sélt a haj­me­resztő aján­lat­ról.