Dömötör Csaba

Dömötör Csaba: Bangónénak a szavazófülkében válaszolunk

Dömötör Csaba: Bangónénak a szavazófülkében válaszolunk

Ban­góné Bor­bély Il­dikó pat­ká­nyok­nak ne­vezte a Fi­desz sza­va­zóit.

Az ellenzék Esztergomba szaladt

Az ellenzék Esztergomba szaladt

A kor­mány­ol­dal vál­to­zást akar el­érni Brüsszel­ben.

A kor­mány­ol­dal vál­to­zást akar el­érni a brüsszeli po­li­ti­ká­ban. Na­gyobb hang­súlyt aka­runk fek­tetni a ha­tá­ra­ink, a kul­tú­ránk, szo­ká­sa­ink vé­del­mére.

Sikeres a Nemzeti Konzultáció

Sikeres a Nemzeti Konzultáció

Már több mint 1,3 mil­li­óan töl­töt­ték ki.

Már több mint 1,3 mil­li­óan töl­töt­ték ki a csa­lá­dos nem­zeti kon­zul­tá­ciót, amely­nek pén­te­ken van a le­adási ha­tár­ideje - kö­zölte Dö­mö­tör Csaba.

Már több mint 1 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációt

Már több mint 1 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációt

Át­lép­tük az egy­il­liós ha­tárt, már 1 mil­lió 117 ezren vet­tek részt a csa­lá­dok­ról szóló kon­zul­tá­ci­ó­ban.