Dietz Gusztáv

Ezt tették a sztárok: nem Curtis az egyetlen, aki megjárta a poklot

Ezt tették a sztárok: nem Curtis az egyetlen, aki megjárta a poklot

Az el­múlt hó­na­pok­ban Cur­tis drog­füg­gő­sé­gé­től volt han­gos min­den hír­csa­torna.

Nem semmi, erre tanítja gyermekeit a magyar sztáranyuka

Nem semmi, erre tanítja gyermekeit a magyar sztáranyuka

Laky Zsu­zsi kü­lön­le­ges fotót mu­ta­tott meg a ra­jon­gó­i­nak. Férje, Dietz Gusz­táv igazi pél­da­kép a gye­re­kek­nek.

Laky Zsu­zsi kü­lön­le­ges fotót mu­ta­tott meg a ra­jon­gó­i­nak. Férje, Dietz Gusz­táv igazi pél­da­kép a gye­re­kek­nek.

Na tessék: Új függőségéről vallott Aurelio

Na tessék: Új függőségéről vallott Aurelio

A fi­a­tal srác egy pil­la­na­tig sem ta­gadta, hogy ko­ráb­ban ko­mo­lyabb is­me­ret­sé­get kö­tött a ko­ka­in­nal.

A fi­a­tal srác egy pil­la­na­tig sem ta­gadta, hogy ko­ráb­ban ko­mo­lyabb is­me­ret­sé­get kö­tött a ko­ka­in­nal, de 2015-ös le­bu­kása után fel­ha­gyott szen­ve­dé­lyé­vel.

Megrázó vallomás: Laky Zsuzsi férjét újra kellett éleszteni

Megrázó vallomás: Laky Zsuzsi férjét újra kellett éleszteni

A ke­mény dro­go­zás tönk­re­tette.

A ke­mény dro­go­zás miatt több­ször is újra kel­lett élesz­teni Dietz Gusz­tit.

Kemény diétába kezdett, éhezteti magát Laky Zsuzsi

Kemény diétába kezdett, éhezteti magát Laky Zsuzsi

Férje sze­rint nincs erre szük­sége.

Férje, Dietz Guszti sze­rint egy­ál­ta­lán nincs erre szük­sége.

Élete álmát váltja valóra a TV2 sztárja

Élete álmát váltja valóra a TV2 sztárja

Az egy­kori ket­rec­har­cos rég­óta dé­del­ge­tett egy álmot, ami ha­ma­ro­san va­ló­sággá válik. Meg­mu­tatta, hol épül majd fel új vál­lal­ko­zása.

Az egy­kori ket­rec­har­cos rég­óta dé­del­ge­tett egy álmot, ami ha­ma­ro­san va­ló­sággá válik. Meg­mu­tatta, hol épül majd fel új vál­lal­ko­zása.

Áll a bál: Laky Zsuzsi férje nagyon kemény dolgokat mondott Berkiről

Áll a bál: Laky Zsuzsi férje nagyon kemény dolgokat mondott Berkiről

Többe közt egy sé­rült, nagy orrú kisfi­ú­nak ne­vezte Ber­kit...

Többe közt egy sé­rült, nagy orrú kisfi­ú­nak ne­vezte Ber­kit, akit sze­rinte gye­rek­ko­rá­ban csú­fol­tak és aki még min­dig ott lakik benne...

Berkinek mentőövet dob legyőzője: Segíteni akar

Berkinek mentőövet dob legyőzője: Segíteni akar

10 mil­lió fo­rint sok pénz...

10 mil­lió fo­rint sok pénz és sok le­he­tő­sé­get is ad. Töb­bek kö­zött, hogy se­gít­sünk fe­le­ba­rá­ta­ink lelki egész­sé­gé­nek hely­re­ál­lí­tá­sá­ban...

Ez is eljött: Ellenfele ma kiütötte Berkit

Ez is eljött: Ellenfele ma kiütötte Berkit

Amo­lyan Dávid és Gó­li­át­féle he­ro­i­kus küz­de­lem ala­kul ki...

Amo­lyan Dávid és Gó­li­át­féle he­ro­i­kus küz­de­lem ala­kul ki A leg­bát­rabb páros fi­ná­lé­já­ban és Berki le­győ­zőre akadt! Ők vit­ték el a 10 mil­liós fő­dí­jat!

Dietz Guszti: Mindenért le akarok számolni Berkivel

Dietz Guszti: Mindenért le akarok számolni Berkivel

Kedd este nem csak az derül ki, hogy kik lesz­nek a 10 mil­lió fo­rint nyer­te­sei, de az is, hogy össze­jön-e a Dietz Guszti-Berki pár­harc.

Kedd este nem csak az derül ki, hogy kik lesz­nek a 10 mil­lió fo­rint nyer­te­sei, de az is, hogy össze­jön-e a Dietz Guszti-Berki pár­harc.

Nézd meg, mivel lepte meg szerelmes férje a szépségkirálynőt

Nézd meg, mivel lepte meg szerelmes férje a szépségkirálynőt

Hét éve ment férj­hez Laky Zsu­zsi.

Hét éve kö­tötte össze éle­tét Laky Zsu­zsi és Dietz Gusz­táv. A bol­dog és büszke férj év­for­du­ló­juk al­kal­má­ból örökre szóló meg­le­pe­tést ké­szí­tett.

Durva: összeverték Laky Zsuzsi férjét, komoly agykárosodást szenvedett

Durva: összeverték Laky Zsuzsi férjét, komoly agykárosodást szenvedett

Sú­lyos árat fi­ze­tett a sport­kar­ri­er­jéért Dietz Guszti...

Sú­lyos árat fi­ze­tett a sport­kar­ri­er­jéért Dietz Guszti: nagy­mér­ték­ben ká­ro­so­dott az agya, pedig fo­to­grafi­kus me­mó­ri­á­val szü­le­tett... Nem könnyű az élete, de a párja se­gíti.

Saját férje tartotta könnyűvérű nőcskének Európa szépét

Saját férje tartotta könnyűvérű nőcskének Európa szépét

Laky Zsu­zsi két gyö­nyörű kis­lány édes­anyja,büszke fe­le­ség. Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő nem hitte volna, hogy férj­hez megy.

Kemény üzenet Berkinek: Ha rosszat szól, keresztbeverem

Kemény üzenet Berkinek: Ha rosszat szól, keresztbeverem

Berki el­len­fe­le­i­nek bi­zony meg­van a vé­le­mé­nyük az izom­ce­leb­ről, és nem is rej­tet­ték véka alá. Ke­mé­nyen ki­osz­tot­ták.

Berki el­len­fe­le­i­nek bi­zony meg­van a vé­le­mé­nyük az izom­ce­leb­ről, és nem is rej­tet­ték véka alá. Ke­mé­nyen ki­osz­tot­ták.

Már tervezik a harmadik babát Laky Zsuzsiék

Már tervezik a harmadik babát Laky Zsuzsiék

Köl­tö­zés után jöhet az újabb baba.

Na­gyot vál­to­zott a 2003-as Eu­rópa szépe élete, ami­óta együtt van fér­jé­vel, Dietz Gusz­táv­val.