Dér Heni

Nem titkolóznak tovább: kiderült, mire készül Dér Heni és Kocsis Tibor

Nem titkolóznak tovább: kiderült, mire készül Dér Heni és Kocsis Tibor

A két elő­adó so­káig tit­kolta a ra­jon­gók előtt a dol­got.

A két elő­adó so­káig tit­kolta a ra­jon­gók előtt a dol­got.

Életet mentett Dér Heni családja

Életet mentett Dér Heni családja

Dér Heni édes­apja kést ra­ga­dott és gon­dol­ko­dás nél­kül szúrt. Az éne­kesnő na­gyon büszke az apu­ká­jára, nem biz­tos, hogy erre ő is képes lett volna.

Dér Heni édes­apja kést ra­ga­dott és gon­dol­ko­dás nél­kül szúrt. Az éne­kesnő na­gyon büszke az apu­ká­jára, nem biz­tos, hogy erre ő is képes lett volna.

Szívszorító fotók: így emlékeznek a magyar sztárok Koós Jánosra

Szívszorító fotók: így emlékeznek a magyar sztárok Koós Jánosra

Az el­hunyt éne­kes-hu­mo­ris­tát ren­ge­te­gen sze­ret­ték, a hí­res­sé­gek meg­ható fo­tók­kal és so­rok­kal bú­csúz­tak tőle.

Az el­hunyt éne­kes-hu­mo­ris­tát ren­ge­te­gen sze­ret­ték, a hí­res­sé­gek meg­ható so­rok­kal bú­csúz­tak tőle.

Ezt látnod kell: Falatnyi bikiniben indult útnak Dér Heni

Ezt látnod kell: Falatnyi bikiniben indult útnak Dér Heni

Dér Heni csoda szép helyre ment nya­ralni, ahol ren­ge­teg fotót ké­szí­tett. Bi­zo­nyára sokan örül­tek a ké­pe­i­nek.

Dér Heni csoda szép helyre ment nya­ralni, ahol ren­ge­teg fotót ké­szí­tett. Sokan örül­tek a ké­pe­i­nek.

Dér Heni a csantavéri gyilkosról: Nem vagyunk rokonok!

Dér Heni a csantavéri gyilkosról: Nem vagyunk rokonok!

Kü­lö­nös név­ro­kon­ság.

Az éne­kesnő ugyan­ab­ból a fa­lu­ból szár­ma­zik, ahon­nan az a Dér Csaba, aki múlt héten a nyílt utcán ölt meg egy 37 éves férfit.

Dér Heni karácsonyfájától leesik az állad

Dér Heni karácsonyfájától leesik az állad

Ilyet még nem lát­tál, az biz­tos!

Ilyet még nem lát­tál, az biz­tos!

Falatnyi bikiniben mutatta meg kerek fenekét Dér Heni

Falatnyi bikiniben mutatta meg kerek fenekét Dér Heni

Dér Heni min­dent meg­tesz ki­fo­gás­ta­lan alak­jáért. A tánc mel­lett az edzés is rend­kí­vül ha­té­kony!

Dér Heni min­dent meg­tesz ki­fo­gás­ta­lan alak­jáért. A tánc mel­lett az edzés is rend­kí­vül ha­té­kony!

Meztelen combok: Egy szál kabátban ment plázázni Dér Heni

Meztelen combok: Egy szál kabátban ment plázázni Dér Heni

Az éne­kesnő egé­szen lenge öl­tö­zék­ben in­dult vá­sá­rolni. Nem bízta a vé­let­lenre!

Az éne­kesnő egé­szen lenge öl­tö­zék­ben in­dult vá­sá­rolni. Nem bízta a vé­let­lenre!

Szexin nyögdécselve formálódik a brutáldögös magyar énekesnő

Szexin nyögdécselve formálódik a brutáldögös magyar énekesnő

Heni az utóbbi évek­ben dur­ván ki­pat­tin­totta magát.

Heni az utóbbi évek­ben dur­ván ki­pat­tin­totta magát, és nem is hagyja abba az edzé­se­ket.

Izgató fotó: Hihetetlenül dögös Dér Heni ebben a fűzős ruhában

Izgató fotó: Hihetetlenül dögös Dér Heni ebben a fűzős ruhában

Az éne­kesnő iga­zán va­dító fotót osz­tott meg a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére!

Áll a bál: nagy botrányt kavart Dér Heni

Áll a bál: nagy botrányt kavart Dér Heni

Tan­gás fo­tója ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

Az éne­kesnő tan­gás fo­tója ki­verte a biz­to­sí­té­kot. Dur­ván ne­ki­es­tek a kö­ve­tői.

Meztelen has, latexnadrág: Így vadítja rajongóit Dér Heni

Meztelen has és latexnadrág: Így vadítja meg rajongóit az énekesnő, Dér Heni

Az éne­kesnő nem vic­cel, tel­je­sen el­csa­varja ra­jon­gói fejét!

Az éne­kesnő ki­csit sem vic­cel, tel­je­sen el­csa­varja ra­jon­gói fejét! Fris­sen posz­tolt fo­tó­ján is lé­leg­zet­el­ál­lí­tóan sze­xin néz ki, nem csoda, hogy csak úgy sor­jáz­nak a bó­kok­kal teli hoz­zá­szó­lá­sok.

Kiborította a rajongókat Dér Heni fedetlen popsija

Kiborította a rajongókat Dér Heni fedetlen popsija

Az éne­kesnő me­rész öl­tö­zet­ben állt ka­mera elé, de ez nem min­den­ki­nek tet­szett.

Az éne­kesnő me­rész öl­tö­zet­ben állt ka­mera elé, de ez nem min­den­ki­nek tet­szett. Kul­csár Edina vi­szont a vé­del­mére kelt, és hely­re­tette a kri­ti­ku­so­kat.

Hatalmasat esett Dér Heni a színpadon

Hatalmasat esett Dér Heni a színpadon

Dér Heni mes­te­rien ol­dotta meg a hely­ze­tet.

Dér Heni mes­te­rien ol­dotta meg a hely­ze­tet, pedig nagy baj is tör­tén­he­tett volna.

Szomorú, ami Franciaországban történt Dér Henivel

Szomorú, ami Franciaországban történt Dér Henivel

Be­szélt a rész­le­tek­ről.

Az Ins­tag­ram-ol­da­lán be­szélt a rész­le­tek­ről.

Megható dolgot tesz a magyar sztárénekesnő, ezt kevesen vállalnák be

Megható dolgot tesz a magyar sztárénekesnő, ezt kevesen vállalnák be

Dér Henit már töb­ben kér­ték, hogy ta­nítsa meg őket éne­kelni. Most azzal ke­res­ték meg, ké­szít­sen fel egy kis­lányt pót­vizs­gára.

Meztelen vénuszdombot villantott a magyar sztárénekesnő

Meztelen vénuszdombot villantott a magyar sztárénekesnő

Dér He­ni­ről köz­tu­dott, hogy öl­töz­kö­dés terén elég be­vál­la­lós.

Dér He­ni­ről köz­tu­dott, hogy öl­töz­kö­dés terén elég be­vál­la­lós. Kon­cert­jein is min­dig szexi ru­há­kat visel.

Hoppá, zuhanyzóból posztolt a szexi magyar sztárénekesnő

Hoppá, zuhanyzóból posztolt a szexi magyar sztárénekesnő

Dér Heni imád víz­par­ton lenni.

Dér He­ni­nek ren­ge­teg a mun­kája idén nyá­ron, így víz­part he­lyett szinte csak az ott­honi tu­so­lóig jut csak el.

Párkapcsolatáról vallott Dér Heni, baj van?

Párkapcsolatáról vallott Dér Heni, baj van?

Ér­de­kes, amit mon­dott...

A nép­szerű éne­kesnő közel 8 hó­napja alkot egy párt sze­rel­mé­vel. Ér­de­kes, amit mon­dott...

Nem hiszed el, mit kért egy diák a magyar énekesnőtől

Nem hiszed el, mit kért egy diák a magyar énekesnőtől

Ilyen fel­ké­rést még sosem ka­pott az éne­kesnő, de va­ló­szí­nű­leg más sem. Azért jó­fej­ség lenne, ha el­vál­lalná.

Ilyen fel­ké­rést még sosem ka­pott az éne­kesnő, de va­ló­szí­nű­leg más sem. Azért jó­fej­ség lenne, ha el­vál­lalná.

Újabb részletek derültek ki Dér Heni titkos párkapcsolatáról

Újabb részletek derültek ki Dér Heni titkos párkapcsolatáról

A ma­gyar sztár­éne­kesnő rit­kán be­szél az új sze­re­lem­ről. Most ki­vé­telt tett.

A ma­gyar sztár­éne­kesnő rit­kán be­szél az új sze­re­lem­ről. Most ki­vé­telt tett.

Hűha, bugyiban állt színpadra Dér Heni

Hűha, bugyiban állt színpadra Dér Heni

Nem­csak hangi adott­sá­ga­i­val káp­ráz­tatta el a kö­zön­sé­gét.

Nem­csak hangi adott­sá­ga­i­val káp­ráz­tatta el a kö­zön­sé­gét. Va­dító lát­ványt nyújt!

Ezt nézd: Falatnyi bikiniben lazít Dér Heni

Ezt nézd: Falatnyi bikiniben lazít Dér Heni

Dér Heni bár­mi­kor le­vet­kőz­het.

Dér Heni bár­mi­kor für­dő­ru­hára vet­kőz­het, tö­ké­le­tes alakja van.

Életveszélyben volt Dér Heni, de nem bánta

Életveszélyben volt Dér Heni, de nem bánta

Bár a tó­par­ton élő állat alap­ve­tően ba­rát­sá­gos, bár­mi­kor gon­dol­ha­tott volna egyet, és meg­tá­mad­hatta volna őket.

Bár a tó­par­ton élő állat alap­ve­tően ba­rát­sá­gos, bár­mi­kor gon­dol­ha­tott volna egyet, és meg­tá­mad­hatta volna őket.

Megható videóval emlékezett elhunyt családtagjára Dér Heni

Megható videóval emlékezett elhunyt családtagjára Dér Heni

Dér Heni igyek­szik vi­dá­man meg­em­lé­kezni nagy­ma­má­já­ról, akit a na­pok­ban vesz­tett el örökre.

Dér Heni igyek­szik vi­dá­man meg­em­lé­kezni nagy­ma­má­já­ról, akit a na­pok­ban vesz­tett el örökre.

Ezen most meglepődtünk: Ő a legokosabb magyar énekesnő

Ezen most meglepődtünk: Ő a legokosabb magyar énekesnő

Na nem azért, mert nem néz­tük volna ki be­lőle, de tény, hogy ő nem az a kér­kedő típus. Három dip­lo­má­val áll a szín­pa­don.

Tragédia: pár órája még bulizott, most gyászol a magyar énekesnő!

Tragédia: pár órája még bulizott, most gyászol a magyar énekesnő!

A hí­res­ség az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt.

A hí­res­ség az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt, pedig né­hány órá­val ko­ráb­ban még kon­cer­te­zett a csa­pa­tá­val.

Együtt vannak, szexi sztárénekesnővel posztolt közös fotót L.L. Junior

Együtt vannak, szexi sztárénekesnővel posztolt közös fotót L.L. Junior

A rap­per az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a szelfit.

A Fe­kete vonat nevű for­má­ci­ó­ban fel­tűnt, ám már bő egy év­ti­zede egye­dül is na­gyon si­ke­res rap­per az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a vidám han­gu­latú szelfit. Jól lát­szik, az éne­ke­sek ki­vá­lóan érzik ma­gu­kat egy­más tár­sa­sá­gá­ban.

Nem hitt a szemének a magyar énekesnő

Nem hitt a szemének a magyar énekesnő

A fi­a­tal és gyö­nyörű éne­kesnő ala­po­san el­cso­dál­ko­zott, ami­kor meg­látta a fény­ké­pet, amin bi­zony ő is sze­re­pel. A világ másik fe­lé­ről küld­ték.

A fi­a­tal és gyö­nyörű éne­kesnő ala­po­san el­cso­dál­ko­zott, ami­kor meg­látta a fény­ké­pet, amin bi­zony ő is sze­re­pel. A világ másik fe­lé­ről küld­ték.

Télből a nyárba menekülnek a magyar sztárok!

Télből a nyárba menekülnek a magyar sztárok!

Me­le­gebb ég­haj­latra utaz­tak.

A hideg, téli idő­já­rás he­lyett a ma­gyar hí­res­sé­gek me­le­gebb ég­haj­latra utaz­tak, ott pi­he­nik ki a ma­gu­kat.

Gömbölyű fenekét süttette a tengerparton Dér Heni

Gömbölyű fenekét süttette a tengerparton Dér Heni

Dér Heni va­ká­ci­ó­zik.

Dér Heni már csak né­hány napig lus­tál­kod­hat, aztán véget ér a va­ká­ci­ója.

Fedetlen erotika: Ezt vettük észre Dér Heni bikinis fotóján

Fedetlen erotika: Ezt vettük észre Dér Heni bikinis fotóján

Dér Heni le­vet­kő­zött a tél kö­ze­pén.

Dér Heni le­vet­kő­zött a tél kö­ze­pén, fa­lat­nyi bi­ki­ni­ben mu­tatta meg bá­jait a ra­jon­gó­i­nak. Bi­zo­nyára sokan örül­nek a szív­do­bog­tató lát­vány­nak.

Fotón Dér Heni álomlakása

Fotón Dér Heni álomlakása: nem akármilyen az otthona

Han­gu­la­tos ott­ho­ná­ról töl­tött fel képet az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Han­gu­la­tos ott­ho­ná­ról töl­tött fel képet az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Lebukott, szakítása után új pasit talált magának Dér Heni

Lebukott, szakítása után új pasit talált magának Dér Heni

Az éne­kes­nő­nek sze­rel­mes le­ve­let kül­dött a ked­vese. Így kény­te­len volt be­val­lani, hogy ismét pár­kap­cso­lat­ban él.

Az éne­kes­nő­nek sze­rel­mes le­ve­let kül­dött a ked­vese. Így kény­te­len volt be­val­lani, hogy ismét pár­kap­cso­lat­ban él.

Ezek történtek tavaly a magyar sztárvilágban

Ezek történtek tavaly a magyar sztárvilágban

Íme 2017 új sze­rel­mei és sza­kí­tá­sai.

Le­fújt es­kü­vők, szét­hul­lott há­zas­sá­gok és fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok: íme 2017 új sztár­sze­rel­mei és sza­kí­tá­sai...

Hihetetlen, hogyan kérték meg Dér Heni kezét!

Hihetetlen, hogyan kérték meg Dér Heni kezét!

Nem öl­töz­nek ki ka­rá­csony­kor.

Az éne­kesnő csa­ládja nem iga­zán sze­ret ün­nepi öl­tö­zé­ket öl­teni ka­rá­csony­kor, ennek pedig egy­szer kö­vet­kez­mé­nye lett.

Százezrekért hirdeti magát Dér Heni

Százezrekért hirdeti magát Dér Heni

Dér Heni ajánlja magát, aki meg­tudja fi­zetni, ér­té­kes aján­dék­kal lehet gaz­da­gabb.Több­féle meg­le­pe­tést kínál az éne­kesnő.

Dér Heni ajánlja magát, aki meg­tudja fi­zetni, ér­té­kes aján­dék­kal lehet gaz­da­gabb.Több­féle meg­le­pe­tést kínál az éne­kesnő.

Mindenkinek megmutatta: Furcsa fotókkal bombázzák Dér Henit

Mindenkinek megmutatta: Furcsa fotókkal bombázzák Dér Henit

Nem tu­dott mit tenni, így meg­osz­totta az Ins­tag­ram-ol­da­lán, mit ka­pott a na­pok­ban az egyik ra­jon­gó­já­tól.

Alul semmiben tarol Dér Heni az interneten

Alul semmiben tarol Dér Heni az interneten

Dér Heni nagy si­kert ara­tott leg­újabb vi­deo­klip­jé­vel.

Dér Heni nagy si­kert ara­tott leg­újabb vi­deo­klip­jé­vel. Az éne­kesnő bomba for­má­ban van, de a nóta is elég jó lett.

Magánéleti dráma: Szakított vőlegényével Dér Heni!

Magánéleti dráma: Szakított vőlegényével Dér Heni!

Az éne­kesnő is­me­rőse arról szá­molt be la­punk­nak: vő­le­gé­nyé­vel ismét sza­kí­tot­tak.

Szo­morú hír ju­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe! Az éne­kesnő is­me­rőse arról szá­molt be la­punk­nak: vő­le­gé­nyé­vel ismét sza­kí­tot­tak. Úgy tűnik, itt tény­leg nem lesz es­küvő!

Nézd meg, idén hol nyaralnak a magyar sztárok

Nézd meg, idén hol nyaralnak a magyar sztárok

Tom­bol a nyár, le­áll­tak a nagy té­vé­mű­so­rok fel­vé­te­lei, így a hí­res­sé­gek is le­po­rol­hat­ták a bő­rönd­je­i­ket.

Tom­bol a nyár, le­áll­tak a nagy té­vé­mű­so­rok fel­vé­te­lei, így a hí­res­sé­gek is le­po­rol­hat­ták a bő­rönd­je­i­ket. Idén Eu­rópa volt a fő úti cél.

Ezt nem gondoltad volna! Így néz ki Dér Heni bikiniben

Ezt nem gondoltad volna! Így néz ki Dér Heni bikiniben

Sej­tet­tük, hogy izmos...

Sej­tet­tük, hogy izmos, de azt nem, hogy ennyire...

Ez a hosszú párkapcsolat titka, felmelegített szerelmek

Ez a hosszú párkapcsolat titka, felmelegített szerelmek a sztárvilágban

A pszi­cho­ló­gu­sok ál­lí­tása sze­rint a fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok­nak semmi ér­telme nincs, ugyanis a prob­lé­mák idő­vel újra fel­színre jön­nek.

Nézd meg Dér Henit harisnyatartóban!

Nézd meg Dér Henit harisnyatartóban!

Az éne­kesnő nem tud hi­bázni, már ami a szexi öl­tö­zé­ket il­leti. Mond­juk ilyen test­tel nem is na­gyon lehet...Lát­szik az edzés ha­tása.

Az éne­kesnő nem tud hi­bázni, már ami a szexi öl­tö­zé­ket il­leti. Mond­juk ilyen test­tel nem is na­gyon lehet...Lát­szik az edzés ha­tása.

Dér Heni megint villantott

Dér Heni megint villantott

Per­sze miért is ne mu­to­gat­hatná tö­ké­le­tesre edzett tes­tét?! Hi­szen évek óta ke­mé­nyen tré­nin­ge­zik azért, hogy ilyen remek for­má­ban le­gyen.

Per­sze miért is ne mu­to­gat­hatná tö­ké­le­tesre edzett tes­tét?! Hi­szen évek óta ke­mé­nyen tré­nin­ge­zik azért, hogy ilyen remek for­má­ban le­gyen.

Nem hiszed el, miről szól Dér Heni legújabb slágere

Nem hiszed el, miről szól Dér Heni legújabb slágere

Dér Heni nem­rég bé­kült ki ked­ve­sé­vel, egy más­fél éves szü­net után.

Dér Heni nem­rég bé­kült ki ked­ve­sé­vel, egy más­fél éves szü­net után, azon­ban leg­újabb da­lá­ban még­sem a ha­tár­ta­lan sze­re­lem­ről éne­kel.

Hoppá! Dér Heni két-három gyermeket szeretne

Hoppá! Dér Heni két-három gyermeket szeretne

Ki­bé­kült exé­vel az éne­kesnő.

Még 2016-ban va­ló­sággá vált az éne­kesnő kí­ván­sága, mi­sze­rint sze­retne egy férfit maga mellé, erre ki­bé­kült exé­vel.

Dér Heninek szurkol a magyar fociedző

Dér Heninek szurkol a magyar fociedző

Olyan he­lyen buk­kant fel Mé­szöly Géza, ahol rit­kán lát­hat­juk.

Olyan he­lyen buk­kant fel Mé­szöly Géza, ahol rit­kán lát­hat­juk. Na­gyon tet­szett neki, amit lá­tott, egész csa­ládja a hely­szí­nen él­vezte a mű­sort. Le­nyű­gözte a profiz­mus.

Varga Viktor és Dér Heni is visszatért exéhez

Varga Viktor és Dér Heni is visszatért exéhez

Két ma­gyar sztár­pár is ki­bé­kült.

Két ma­gyar sztár­pár is úgy gon­dolta, az új év a leg­jobb kap­cso­la­tuk új­ra­kez­dé­sé­hez. Elő­ször Varga Vik­tor tette köz­hírré, majd Dér Heni osz­totta meg örö­mét.

Dér Henit nem riasztja vissza a politika

Dér Henit nem riasztja vissza a politika

Nem­csak szép, jó a hangja, de okos is az egy­kori me­ga­sztá­ros.

Nem­csak szép, jó a hangja, de okos is az egy­kori me­ga­sztá­ros.

Új évi fogadalmat tettek a TV2 sztárjai

Új évi fogadalmat tettek a TV2 sztárjai

Szil­vesz­ter­hez kö­ze­ledve szinte min­denki szá­mot vet az el­múlt évről és újévi fo­ga­dal­ma­i­val pró­bál meg­válni rossz szo­ká­sa­i­tól.

Szil­vesz­ter­hez kö­ze­ledve szinte min­denki szá­mot vet az el­múlt évről és újévi fo­ga­dal­ma­i­val pró­bál meg­válni rossz szo­ká­sa­i­tól.

Dér Heni megint villantott

Dér Heni megint villantott

Sem az éne­kesnő, sem a sty­lis­tok nem rej­te­ge­tik Dér Heni dögös tes­tét.

Sem az éne­kesnő, sem a sty­lis­tok nem rej­te­ge­tik Dér Heni dögös tes­tét. Az éne­kesnő Jen­ni­fer Lopez szá­má­ban dom­bo­rí­tott na­gyot.

Ilyen megható jelenet még nem volt a TV2 stúdiójában

Ilyen megható jelenet még nem volt a TV2 stúdiójában

Ér­zel­mes pil­la­na­to­kat él­het­tek át.

Ér­zel­mes pil­la­na­to­kat él­het­tek át va­sár­nap este a Sz­tár­ban sztár+1 kicsi nézői!

Dér Heni terpesztésétől leesik az állad

Dér Heni terpesztésétől leesik az állad

Tö­ké­le­tesre edzette tes­tét a Sz­tár­ban sztár+1 kicsi éne­kes­nője, amit büsz­kén mu­to­gat is.

Tö­ké­le­tesre edzette tes­tét a Sz­tár­ban sztár+1 kicsi éne­kes­nője, amit büsz­kén mu­to­gat is.De most meg­osz­tott Ins­tag­ram fo­tó­já­tól el­állt a ra­jon­gói szava.

A feneke is kivillant: megmutatta szexi testét Dér Heni

A feneke is kivillant: megmutatta szexi testét Dér Heni

Dér Heni fel­for­ró­sí­totta a han­gu­la­tot a Su­perTV2 stú­di­ó­já­ban. Meg­mu­tatta kerek fe­ne­két is...

Dér Heni fel­for­ró­sí­totta a han­gu­la­tot a Su­perTV2 stú­di­ó­já­ban. Meg­mu­tatta kerek fe­ne­két is...

Merész: aprócska bugyi takarja Dér Heni lábközét

Merész: aprócska bugyi takarja Dér Heni lábközét

Lát­vá­nya megér egy misét!

Ha­zánk egyik leg­dö­gö­sebb elő­adója a kö­zös­ségi ol­da­lán dob­ban­tott. Lát­vá­nya min­den­képp megér egy misét!

Nem térsz majd magadhoz Dér Heni formás popsijától

Nem térsz majd magadhoz Dér Heni formás popsijától

Egyre sze­xibb fotók buk­kan­nak fel az éne­kesnő kö­zös­ségi ol­da­lán. Ez nem csoda, hi­szen Heni ke­mé­nyen edz a bomba ala­kért.

Egyre sze­xibb fotók buk­kan­nak fel az éne­kesnő kö­zös­ségi ol­da­lán. Ez nem csoda, hi­szen Heni ke­mé­nyen edz a bomba ala­kért.

Dér Heni megmutatta a húgát! Hasonlítanak?

Dér Heni megmutatta a húgát! Hasonlítanak?

Az éne­kesnő vidám közös ké­pe­ket posz­tolt, ame­lye­ken hú­gá­val lát­ható. Szem­mel lát­ha­tóan imád­ják egy­mást, és abba sem bír­ják hagyni a ne­ve­tést.

Az éne­kesnő vidám ké­pe­ket posz­tolt, ame­lye­ken hú­gá­val lát­ható.

Dér Heni pózolása beindítja a napod!

Dér Heni pózolása beindítja a napod!

Az éne­kesnő min­den fo­tója bi­zo­nyítja, hogy van ér­telme a ki­tartó edzés­nek.

Az éne­kesnő min­den fo­tója meg­győző erő­vel bi­zo­nyítja, hogy van ér­telme a ki­tartó edzés­nek.

Szexi táncával tüzeli fel a férfiakat Dér Heni

Szexi táncával tüzeli fel a férfiakat Dér Heni

Ki­en­gedte a fá­radt gőzt.

A dögös éne­kesnő ki­en­gedte a fá­radt gőzt. Ha­tal­ma­sat bulit csa­pott ba­rát­nő­jé­vel. Ami a tán­cot il­leti: na­gyon oda­tet­ték ma­gu­kat!

Dér Heni előre szól mindenkinek: "Nyugodtan vágjatok kupán!"

Dér Heni előre szól mindenkinek: "Nyugodtan vágjatok kupán!"

Előre gon­dol a jö­vőre is, ezért fon­tos dol­got kért a ra­jon­gók­tól.

Az éne­kesnő nosz­tal­gi­á­zott egy ki­csit, de ezzel együtt már előre gon­dol a jö­vőre is, ezért fon­tos dol­got kért a ra­jon­gók­tól.

Dér Heni bomba fotójától te is leizzadsz majd!

Dér Heni bomba fotójától te is leizzadsz majd!

Azt eddig is tud­tuk, hogy az éne­kesnő ke­mé­nyen edz, de amit ma mu­ta­tott ne­künk, attól le­esett az ál­lunk!

Azt eddig is tud­tuk, hogy az éne­kesnő ke­mé­nyen edz, de amit ma mu­ta­tott ne­künk, attól le­esett az ál­lunk!

Vadító fehérneműben hódít a szingli magyar énekesnő

Vadító fehérneműben hódít Dér Heni

Ren­ge­te­gen le­gyes­ked­nek a bom­ba­for­má­ban lévő éne­kesnő körül, oly­kor be­ik­tat egy-egy ran­de­vút.

Nem ta­gadja, oly­kor be­ik­tat egy-egy ran­de­vút.

Félmeztelenül mutogatja tökéletes fenekét Dér Heni!

Félmeztelenül mutogatja tökéletes fenekét Dér Heni!

Na­po­zás köz­ben lőtt egy szexi képet.

Na­po­zás köz­ben a für­dő­ruha felső is le­ke­rült az éne­kes­nő­ről, ezzel pedig még sze­xi­sebbé tette az amúgy is va­dító po­pó­fo­tót. Sokak sze­rint ez lett a nap képe.

Exkluzív videó! Így buliztak A Nagy Duett sztárjai!

Exkluzív videó! Így buliztak A Nagy Duett sztárjai!

El­ké­pesztő show-t csi­nál­tak Ve­len­cén.

El­ké­pesztő show-t csi­nál­tak a TV2 dal­ver­se­nyé­nek ked­venc pá­ro­sai. Nézd meg, mit üzen­tek a Ri­post ol­va­só­i­nak!

Drámai évforduló: Esküvő helyett szakított párjával a magyar énekesnő!

Drámai évforduló: Esküvő helyett szakított párjával a magyar énekesnő!

A ki­vé­te­les hangú éne­kesnő éppen egy éve sza­kí­tott vő­le­gé­nyé­vel, el­árulta, azóta ho­gyan ala­kult a ma­gán­élete.

Szeretne már anya lenni a szingli Dér Heni

Szeretne már anya lenni a szingli Dér Heni

Ör­dögi körbe ke­rült az éne­kesnő.

Har­minc­éves ko­rára rá­jött, sze­retne vég­leg meg­ál­la­podni va­laki mel­lett. Igen ám, de je­len­leg semmi ideje arra, hogy meg­ta­lálja az iga­zit.

Dér Heni bombateste láttán te is csak kapkodod a levegőt!

Dér Heni bombateste láttán te is csak kapkodod a levegőt!

Az éne­kesnő edzés köz­ben lőtt ma­gá­ról egy dögös szelfit, amin for­más alakja min­den por­ci­ká­ját meg­mu­tatta.

Az éne­kesnő edzés köz­ben lőtt egy szelfit, amin for­más alakja min­den por­ci­ká­ját meg­mu­tatta.

Így vadulnak majd be Dér Heniék A Nagy Duett döntőjében

Így vadulnak majd be Dér Heniék A Nagy Duett döntőjében

Na­gyon vic­ces szá­mok­kal ké­szül­nek.

Na­gyon vic­ces szá­mok­kal ké­szül­nek.

Ennél bunkóbb üzenetet nem is kaphatott volna Dér Heni!

Ennél bunkóbb üzenetet nem is kaphatott volna Dér Heni!

A szexi éne­kes­nőt Fa­ce­book-ol­da­lán sér­tet­ték meg, amit ő stí­lu­so­san pár szó­val le­re­a­gált.

Szavazz, szerinted melyik páros nyeri meg A Nagy Duettet!

Szavazz, szerinted melyik páros nyeri meg A Nagy Duettet!

Kí­ván­csiak va­gyunk rá, sze­rin­ted kik­nek van a leg­na­gyobb esé­lye a győ­ze­lemre.

Sze­rin­ted kik­nek van a leg­na­gyobb esé­lye a győ­ze­lemre.

Odáig vannak a netezők Dér Heni kerek popsijáért!

Odáig vannak a netezők Dér Heni kerek popsijáért!

Az éne­kes­nő­ről edzés köz­ben lőt­tek egy dögös képet, ami lát­tán ra­jon­gói azt is el­fe­lej­tet­ték, mi­lyen nap van ma.

Az éne­kes­nő­ről edzés köz­ben lőt­tek egy iga­zán dögös képet, ami lát­tán ra­jon­gói azt is el­fe­lej­tet­ték, mi­lyen nap van ma.

Hitted volna? Ezért edz otthon Dér Heni

Hitted volna? Ezért edz otthon Dér Heni

A tö­ké­le­tes testű éne­kes­nő­nek vál­toz­tat­nia kel­lett szo­ká­sain.

A tö­ké­le­tes testű éne­kesnő le nem mon­dana a moz­gás­ról, de vál­toz­tat­nia kel­lett szo­ká­sain.

Gyógyulását kockáztatja fellépésével Dér Heni

Gyógyulását kockáztatja fellépésével Dér Heni

Nem hagyja cser­ben ra­jon­góit.

Hir­te­len jött be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról az éne­kes­nőt, aki már be­szélni is alig tud. Bár elő­ször to­rok­gyul­la­dásra gya­na­ko­dott, ki­de­rült, na­gyobb a baj.

HIV-botrány: Teljesen kiakadtak a magyar sztárénekesnők

HIV-botrány: Teljesen kiakadtak a magyar sztárénekesnők

Ha­tal­mas vi­hart ka­vart a hír, mi­sze­rint az egyik is­mert ma­gyar éne­kesnő évek óta HIV-fer­tő­zött.

Ha­tal­mas vi­hart ka­vart a hír, mi­sze­rint az egyik is­mert ma­gyar éne­kesnő évek óta HIV-fer­tő­zött. Pá­lya­tár­sai közül töb­ben is fel­há­bo­rod­tak a pletyka hal­la­tán, ami sze­rin­tük őket is gya­núba ke­veri.

Dér Heni bemutatta drasztikus fogyását

Dér Heni bemutatta drasztikus fogyását

Dér Heni meg­lepő kép­so­ro­za­tot posz­tolt ki ma­gá­ról. A tes­tét tö­ké­le­tesre edzett éne­kesnő nem szé­gyenli, hogy ko­ráb­ban nem ilyen irigy­lésre méltó ido­mok­kal ren­del­ke­zett.

Dér Heni meg­lepő kép­so­ro­za­tot posz­tolt ki ma­gá­ról. A tes­tét tö­ké­le­tesre edzett éne­kesnő nem szé­gyenli, hogy ko­ráb­ban nem ilyen irigy­lésre méltó ido­mok­kal ren­del­ke­zett.

Titokzatos férfival romantikázott Dér Heni

Titokzatos férfival romantikázott Dér Heni

Végre túl­lé­pett a sza­kí­tá­son.

Az éne­kesnő ne­he­zen vi­seli a ma­gányt, de négy hónap szing­li­ség alatt csak most ta­lál­ko­zott elő­ször neki tet­sző férfi­val.

Csodát tett a szakítás a magyar celebekkel

Csodát tett a szakítás a magyar celebekkel

Ők azok a sztá­rok, akik­nek na­gyon jót tett, hogy véget ért a kap­cso­la­tuk.

Egy hosszú kap­cso­lat, netán há­zas­ság vége ál­ta­lá­ban hó­na­po­kig tartó szo­mo­rú­ság­gal jár. Ezek a sztá­rok azon­ban ahe­lyett, hogy ma­gukba ros­kad­tak volna, csak úgy ra­gyog­nak.

Szexi rendőrnőként büntette a közönségét Dér Heni

Szexi rendőrnőként büntette a közönségét Dér Heni

A dögös éne­kesnő nem fogta vissza magát za­la­ka­rosi fel­lé­pé­sén. Dér Heni egy szűk bőr­szok­nyába bújva, rend­őr­nő­ként lé­pett a szín­padra.

A dögös éne­kesnő nem fogta vissza magát za­la­ka­rosi fel­lé­pé­sén. Dér Heni egy szűk bőr­szok­nyába bújva, rend­őr­nő­ként lé­pett a szín­padra.

Meztelenül szerepel új klipjében Dér Heni!

Meztelenül szerepel új klipjében Dér Heni! - videó

Az el­múlt he­tek­ben több­ször is posz­tolt ma­gá­ról olyan fotót, me­lyen egy szál szürke dressz­ben por­szí­vó­zik. Most végre ki­de­rült, miért ta­ka­rí­tott annyira sze­xin!

Az éne­kesnő az el­múlt he­tek­ben több­ször is posz­tolt ma­gá­ról olyan fotót, me­lyen egy szál szürke dressz­ben por­szí­vó­zik. Most végre ki­de­rült, hogy miért ta­ka­rí­tott annyira sze­xin!

Dér Henin nevetnek az ismerősei a babonái miatt

Dér Henin nevetnek az ismerősei a babonái miatt

A Me­gasztár egy­kori fel­fe­de­zettje ugyan nem tartja magát annak, de mégis igen­csak ba­bo­nás.

A Me­gasztár egy­kori fel­fe­de­zettje ugyan nem tartja magát annak, de mégis igen­csak ba­bo­nás, amin a ba­rá­tai re­me­kül szó­ra­koz­nak.

Dér Heni szexibb takarítás közben, mint más a randiján

Dér Heni szexibb takarítás közben, mint más a randiján

Ilyen be­já­ró­nőt min­den­ki­nek!

Az éne­kesnő a va­sár­nap dél­előtt­jét szánta arra, hogy össze­rá­mol­jon a la­ká­sá­ban. Fe­l­öl­tözni vi­szont nem iga­zán volt kedve.

Dér Heninél nincs szexisebb takarítónő

Dér Heninél nincs szexisebb takarítónő

Az edzés­má­niás éne­kesnő há­zi­mun­ká­val töl­tötte a hosszú hét­vé­gét.

Az edzés­má­niás éne­kesnő há­zi­mun­ká­val töl­tötte a hosszú hét­vé­gét, és jó ala­po­san ki­ta­ka­rí­totta új la­ká­sát. Köz­ben pedig még arra is volt ener­gi­ája, hogy a por­szí­vó­val pó­zolva vil­lantsa meg ki­dol­go­zott tes­tét.