Dékány Sarolta

Súlyos döntést hozhat Koós János özvegye, minden a férjére emlékezteti

Súlyos döntést hozhat Koós János özvegye, minden a férjére emlékezteti

"Ne gon­dolja senki, hogy belül nem zo­ko­gok."

"Ha­tá­ro­zot­tan job­ban va­gyok, de ne gon­dolja senki, hogy belül nem zo­ko­gok."

Megrázó vallomást tett Koós János özvegye

Megrázó vallomást tett Koós János özvegye

Nem ta­lálja a he­lyét.

A 70 éves éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte, hogy 48 év há­zas­ság után el kel­lett te­met­nie fér­jét.

Romokban Koós János özvegye

Romokban Koós János özvegye

Dé­kány Sa­rolta a mai napig nem tudta fel­dol­gozni sze­re­tett férje el­vesz­té­sét, Koós János ba­rá­tai pró­bál­ják az öz­vegy­ben tar­tani a lel­ket.

Dé­kány Sa­rolta a mai napig nem tudta fel­dol­gozni sze­re­tett férje el­vesz­té­sét, Koós János ba­rá­tai pró­bál­ják az öz­vegy­ben tar­tani a lel­ket.

Zokogva vallotta be Koós János özvegye: rajta már nem lehet segíteni

Zokogva vallotta be Koós János özvegye: rajta már nem lehet segíteni

Dé­kány Sa­rolta nem tudja el­fo­gadni, hogy el­vesz­tette a tár­sát.

Dé­kány Sa­rolta nem tudja el­fo­gadni, hogy el­vesz­tette a tár­sát.

Összeomlott a temetésen Koós János özvegye

Összeomlott a temetésen Koós János özvegye

Dé­kány Sa­rolta össze­törve, gyer­me­kei ol­da­lán ér­ke­zett meg szerda dél­után a Far­kas­réti Te­me­tőbe.