Debreczeni Zita

Hoppá, ezért ugrott Debreczeni Zita és Gianni nászútja

Hoppá, ezért ugrott Debreczeni Zita és Gianni nászútja

Meg­törte a csen­det a sztár­sza­kács.

A sztár­pár idén már­ci­us­ban mondta ki a bol­do­gító igent, a rég várt mé­zes­he­tek azon­ban még vá­rat­nak ma­gukra...

Lesifotó készült: fővárosi plázában múlatta az időt Debreczeni Zita!

Lesifotó: fővárosi plázában múlatta az időt Debreczeni Zita!

Gi­anni An­noni nejét az egyik bel­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont­ban kap­ták le.

Gi­anni An­noni új­don­sült fe­le­sége az egyik bel­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont­ban töl­tötte a dél­után je­len­tős ré­szét.

Hisztirohamot kapott Debreczeni Zita

Hisztirohamot kapott Debreczeni Zita

Nem min­den­napi hob­biba vá­gott bele Deb­rec­zeni Zita. A csi­nos sztár ször­fözni tanul, de ez nem olyan egy­szerű, mint gon­dolta.

Nem min­den­napi hob­biba vá­gott bele Deb­rec­zeni Zita. A csi­nos sztár ször­fözni tanul.

Nem hiszed el, mi a titkos szenvedélye Debreczeni Zitának

Nem hiszed el, mi a titkos szenvedélye Debreczeni Zitának

Ke­ve­sen tud­ják a gyö­nyörű mo­dell­ből lett fo­to­grá­fus­ról, hogy odáig van a rajzfil­me­kért.

Ke­ve­sen tud­ják a gyö­nyörű mo­dell­ből lett fo­to­grá­fus­ról, hogy odáig van a rajzfil­me­kért. Ott­ho­ná­ban több száz me­sefilmje van dvd-n.

Exkluzív fotók, így romantikázott Debreczeni Zita és Gianni!

Exkluzív fotók, így romantikázott Debreczeni Zita és Gianni!

Az új­don­sült há­zas­pár imádja együtt fel­fe­dezni a vi­lá­got, most is kü­lön­le­ges hely­színre utaz­tak.

Nagy bejelentések, idén ezekre a sztáresküvőkre készülhetsz

Hatalmas bejelentések, idén ezekre a sztáresküvőkre készülhetsz

Néz­zük, Gi­anni és Deb­rec­zeni Zita es­kü­vője után mely hí­res­sé­gek kel­nek egybe még idén!

Őszinte vallomást tett Gianni: Harcolok Zitáért és a házasságunkért

Őszinte vallomást tett Gianni: Harcolok Zitáért és a házasságunkért

Tudja, hogy ke­mé­nyen meg kell dol­gozni azért, hogy min­den mű­köd­jön.

Tudja, hogy ke­mé­nyen meg kell dol­gozni azért, hogy min­den mű­köd­jön.

Ilyen luxusban kel egybe Debreczeni Zita és Gianni

Ilyen luxusban kel egybe Debreczeni Zita és Gianni

Egy olasz­or­szági sí­pa­ra­di­csom lu­xus­szál­lo­dá­já­ban kel egybe a gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Gi­anni An­noni. 3000 mé­te­ren mond­ják ki az igent.

Egy olasz­or­szági sí­pa­ra­di­csom lu­xus­szál­lo­dá­já­ban kel egybe a gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Gi­anni An­noni. 3000 mé­te­ren mond­ják ki az igent.

Exkluzív, csak a HELLO!-ban: összeházasodott Debreczeni Zita és Gianni!

Exkluzív, csak a HELLO!-ban: összeházasodott Debreczeni Zita és Gianni!

Az álom­pár két és fél év után, ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent.

Az álom­pár két és fél év után, ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent. A ma­ga­zin leg­fris­sebb szá­má­ban 20 ol­da­las be­szá­mo­lót ké­szí­tett az év es­kü­vő­jé­ről.

Kiszivárogtak a magyar sztárpár esküvőjének részletei

Kiszivárogtak a magyar sztárpár esküvőjének részletei

So­káig tit­ko­lóz­tak, most mégis fény de­rült né­hány ap­ró­ságra a rész­le­tek­kel kap­cso­lat­ban.

So­káig tit­ko­lóz­tak, most mégis fény de­rült né­hány ap­ró­ságra a rész­le­tek­kel kap­cso­lat­ban.

Hírességek, akik megbánták a szerelmes tetoválást

Hírességek, akik megbánták a szerelmes tetoválást

Nagy divat a sztá­rok kö­zött, hogy hir­te­len sze­rel­mük­ben te­to­vá­lás­sal "örökre" össze­kö­tik éle­tü­ket ked­ve­sük­kel.

Nagy divat a sztá­rok kö­zött, hogy hir­te­len sze­rel­mük­ben te­to­vá­lás­sal "örökre" össze­kö­tik éle­tü­ket ked­ve­sük­kel.

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon.

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Örökre szól Gianni és Debreczeni Zita szerelme

Örökre szól Gianni és Debreczeni Zita szerelme

Az el­jegy­zés már meg­tör­tént...

Bár az el­jegy­zés már meg­tör­tént, rend­kí­vül diszk­ré­ten ke­zeli az es­kü­vő­jük kö­rüli kér­dé­se­ket Gi­anni, és fotós meny­asszo­nya, Deb­rec­zeni Zita.

Különvált az esküvő előtt Gianni és Debreczeni Zita!

Különvált az esküvő előtt Gianni és Debreczeni Zita!

A leg­na­gyobb ti­tok­ban zaj­lik min­den!

A leg­na­gyobb ti­tok­ban zaj­lik min­den! Egyik fél sem haj­landó nyi­lat­kozni a rész­le­tek­ről, mégis ki­de­rült az igaz­ság!

Gianninak nem volt szimpatikus Debreczeni Zita

Gianninak nem volt szimpatikus Debreczeni Zita

Nem volt jó vé­le­ménnyel róla.

A sztár­sza­kács évek óta is­meri a meny­asszo­nyát, ele­inte azon­ban nem volt jó vé­le­ménnyel róla.

Fehér ruhában a frissen eljegyzett Debreczeni Zita

Fehér ruhában a frissen eljegyzett Debreczeni Zita

Cso­dá­san fest..

A ha­ma­ro­san oltár elé álló nép­szerű mo­dell cso­dá­san fest az Ins­tag­ram-ol­da­lára fel­töl­tött ün­nepi sze­re­lés­ben.

Gianni az esküvője részleteiről mesélt

Gianni az esküvője részleteiről mesélt

Gi­anni An­noni és ked­vese, Deb­rec­zeni Zita több mint két éve al­kot­nak egy párt és ha­ma­ro­san össze is há­za­sod­nak.

Gi­anni An­noni és ked­vese, Deb­rec­zeni Zita több mint két éve al­kot­nak egy párt és ha­ma­ro­san össze is há­za­sod­nak.

Őrjítő: Így nyaldosták a hullámok Debreczeni Zita hibátlan testét

Őrjítő: Így nyaldosták a hullámok Debreczeni Zita hibátlan testét

A csi­nos fotós va­dító fel­vé­te­len mu­tatta meg, mennyire él­vezte az olasz ten­ger­part adott­sá­gait!

Titokban házasodott össze Debreczeni Zita és Gianni?

Titokban házasodott össze Debreczeni Zita és Gianni?

A pár sosem ta­gadta, hogy akár egy ten­ger­par­ton is ki­mon­daná a bol­do­gító igent, lehet, hogy ez most meg is tör­tént.

Pikáns részletek: Ilyen esküvőt tervez a magyar sztárpár

Pikáns részletek: Ilyen esküvőt tervez a magyar sztárpár

Erre a lány­ké­résre várt az egész or­szág! Hó­na­po­kon belül ki­mond­hat­ják végre a bol­do­gító igent!

Erre a lány­ké­résre várt az egész or­szág! Hó­na­po­kon belül ki­mond­hat­ják végre a bol­do­gító igent!

Feltüzeli a vágyakat Debreczeni Zitáék érzéki csókja

Feltüzeli a vágyakat Debreczeni Zitáék érzéki csókja

Cso­dás he­lyen esett egy­más­nak az es­kü­vőre ké­szülő nép­szerű hazai álom­pár.

Cso­dás he­lyen esett egy­más­nak az es­kü­vőre ké­szülő nép­szerű hazai álom­pár.

Arab férfi lopta el Debreczeni Zita életét

Arab férfi lopta el Debreczeni Zita életét

Több száz fény­ké­pét tö­röl­ték, min­den em­léke el­ve­szett.

Az egy­kori mo­dell­nek több száz fény­ké­pét tö­röl­ték, min­den em­léke el­ve­szett. Fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, de egy­előre ered­mény­te­le­nül.

Anyaszerepre készül Debreczeni Zita?

Anyaszerepre készül Debreczeni Zita?

A mo­dell­ből lett fotós meg­lepő képet po­szolt a ra­jon­gói ol­da­lán.

A mo­dell­ből lett fotós meg­lepő képet po­szolt a ra­jon­gói ol­da­lán.

Híres magyar nők, akik még mindig nem mentek férjhez

Híres magyar nők, akik még mindig nem mentek férjhez

Hiába is­mer­tek és gyö­nyö­rűek, az es­küvő még min­dig várat ma­gára, pedig a si­ke­res élet­hez bol­dog kap­cso­lat is tár­sul.

Hiába is­mer­tek és gyö­nyö­rűek, az es­küvő még min­dig várat ma­gára, pedig a si­ke­res élet­hez bol­dog kap­cso­lat is tár­sul.

Bizarr szépségversenyre toboroz lányokat a magyar modell

Bizarr szépségversenyre toboroz lányokat a magyar modell

A nyer­tes Mi­lá­nóba utaz­hat Deb­rec­zeni Zi­tá­val.

Aki pedig meg­nyeri a nem min­den­napi meg­mé­ret­te­tést, Mi­lá­nóba utaz­hat Deb­rec­zeni Zi­tá­val.

Leleplezte esküvői titkait Gianni

Leleplezte esküvői titkait Gianni

A sztár­séf végre meg­törte a csen­det, és el­árulta, mit ter­vez.

Most, Gi­anni végre meg­törte a csen­det.

Hihetetlen szexi a párja nélkül nyaraló Debreczeni Zita

Hihetetlen szexi a párja nélkül nyaraló Debreczeni Zita

El­me­ne­kült a rossz idő elől.

Az egy­kori mo­dell az esős jú­nius elől kül­földre me­ne­kült, és in­kább szik­rázó nap­fény­ben vé­szeli át a vi­szon­tag­sá­gos idő­já­rást.

Tolvajt keres a magyar szépség, dedikált értéket loptak tőle

Tolvajt keres a magyar szépség, dedikált értéket loptak tőle

Békés va­sár­nap he­lyett tol­va­jo­kat üldöz Deb­rec­zeni Zita. A jár­gányt még a vi­lág­baj­nok Tal­má­csi Gábor is alá­írta.

Békés va­sár­nap he­lyett tol­va­jo­kat üldöz Deb­rec­zeni Zita. A jár­gányt még a vi­lág­baj­nok Tal­má­csi Gábor is alá­írta.

Keményen állba verték Debreczeni Zitát A Nagy Duettben

Keményen állba verték Debreczeni Zitát A Nagy Duettben

Biga olyan heves volt a szín­pa­don, hogy vé­let­le­nül oda­csa­pott ta­nít­vá­nyá­nak, Deb­rec­zeni Zi­tá­nak mi­köz­ben a du­ett­jü­ket éne­kel­ték.

Biga olyan heves volt a szín­pa­don, hogy vé­let­le­nül oda­csa­pott ta­nít­vá­nyá­nak, Deb­rec­zeni Zi­tá­nak mi­köz­ben a du­ett­jü­ket éne­kel­ték.

Szavazz, szerinted melyik páros nyeri meg A Nagy Duettet!

Szavazz, szerinted melyik páros nyeri meg A Nagy Duettet!

Kí­ván­csiak va­gyunk rá, sze­rin­ted kik­nek van a leg­na­gyobb esé­lye a győ­ze­lemre.

Sze­rin­ted kik­nek van a leg­na­gyobb esé­lye a győ­ze­lemre.

El sem hiszed, mit tart otthonában Debreczeni Zita

El sem hiszed, mit tart otthonában Debreczeni Zita

Ve­szé­lyes esz­kö­zei van­nak.

Deb­rec­zeni Zi­tá­ról a Gyer­tek át szom­bat este című mű­sor­ban de­rült ki, hogy mi­lyen ve­szé­lyes esz­kö­zö­ket tart a la­ká­sá­ban.

Döbbenetes átváltozás: Mi történt Debreczeni Zitával?

Döbbenetes átváltozás: Mi történt Debreczeni Zitával?

Meg­lepő képet posz­tolt a mo­dell!

Meg­lepő képet posz­tolt Gi­anni sze­relme, így még biz­tos nem lát­tad a si­ke­res mo­dellt!

Idén ezekre a magyar sztáresküvőkre készülhetsz!

Idén ezekre a magyar sztáresküvőkre készülhetsz!

Öt gi­gan­ti­kus ce­leb­kéz­fogó is vár­ható.

Mi­ni­mum öt gi­gan­ti­kus ce­leb­kéz­fo­góra szá­mít­ha­tunk, köz­tük több olyanra, me­lye­ket ta­valy­ról ha­lasz­tot­tak el.

Gianni ilyennek látja szerelmét az ágyban,közvetlenül lefekvés előtt

Gianni Ilyennek látja alváshoz készülő, smink nélküli szerelmét

Deb­rec­zeni Zita olyan képet posz­tolt ma­gá­ról, ami­től tátva ma­radt a szánk! Az egy­kori mo­dell fá­rad­tan is gyö­nyörű!

Debreczeni Zita kipipálta bakancslistájának első pontját

Debreczeni Zita kipipálta bakancslistájának első pontját

Kí­ván­csi vagy, mire vá­gyott az egy­kor mo­dell? Hát meg fogsz le­pődni!

Meg­va­ló­sí­totta egyik nagy álmát Deb­rec­zeni Zita. Kí­ván­csi vagy, mire vá­gyott az egy­kor mo­dell? Meg fogsz le­pődni!

Játék! Szavazz, melyik sztár van a képen!

Játék! Szavazz, melyik sztár van a képen!

A Ri­post most a te vé­le­mé­nyedre kí­ván­csi!

A leg­újabb in­ter­ne­tes őrü­let­hez egyre több ma­gyar hí­res­ség csat­la­ko­zik, ezért el­áraszt­ják a kö­zös­ségi ol­da­la­kat a róluk ké­szült kis­kori képek. A Ri­post most a te vé­le­mé­nyedre kí­ván­csi!

Debreczeni Zita még nem tudja, de hamarosan megkérik a kezét!

Debreczeni Zita még nem tudja, de hamarosan megkérik a kezét!

Gi­anni el­árulta, hogy meg­le­pe­tés­sze­rűen kéri majd meg sze­relme, Zita kezét.

Fél az öregedéstől? Megállítaná az időt Debreczeni Zita

Fél az öregedéstől? Megállítaná az időt Debreczeni Zita

Teg­nap lett 35 éves, de az idő mú­lása nem lát­szik rajta. Mégis ag­gó­dik a múló évek miatt.

Teg­nap lett 35 éves, de az idő mú­lása nem lát­szik rajta. Mégis ag­gó­dik a múló évek miatt.

Alaposan beújított Debreczeni Zita, alig ismertünk rá!

Alaposan beújított Debreczeni Zita, alig ismertünk rá!

Új fri­zu­rá­val várja a ka­rá­csonyt.

Gi­anni An­noni sze­relme gon­dolt egy me­ré­szet, és új fri­zu­rát vá­ga­tott ma­gá­nak az ün­ne­pekre. Bájos fru­fru­val dobta fel hosszú, egye­nes haját.

Szavazz, neked melyik celeblány karácsonyfája tetszik?

Szavazz, neked melyik celeblány karácsonyfája tetszik?

Mi­lyen szí­nek­ben fog pom­pázni a fád?

Deb­rec­zeni Zita és Dj. Se­he­rezádé is ki­posz­tolt egy olyan képet, ame­lyen már a csil­logó-vil­logó ka­rá­csonyfa lát­ható.

Sejtelmesen szűk ruciba bújtatta bombatestét Debreczeni Zita

Sejtelmesen szűk ruciba bújtatta bombatestét Debreczeni Zita

Gi­anni An­noni sze­relme egy iga­zán dögös dressz­ben pó­zolt.

Gi­anni An­noni sze­relme egy iga­zán dögös dressz­ben pó­zolt, ami ugyan a bo­ká­jáig ér, de még így is tö­ké­le­te­sen al­kal­mas arra, hogy a szexi mo­dell meg­mu­tassa benne ész­vesztő ido­mait.

Egy kis nyáridéző! Vajon mit tud ez a sztárbikini? - Fotó

Egy kis nyáridéző! Vajon mit tud ez a sztárbikini? - Fotó

A hazai és kül­földi hí­res­sé­gek kö­zött is óri­ási nép­sze­rű­ség­nek ör­vend egy szí­nes bi­kini, amely­ben min­den má­so­dik nő meg­mu­tatta a tes­tét a nyá­ron.

A hazai és kül­földi hí­res­sé­gek kö­zött is óri­ási nép­sze­rű­ség­nek ör­vend egy szí­nes bi­kini, amely­ben min­den má­so­dik nő meg­mu­tatta a tes­tét a nyá­ron.

Debreczeni Zita mellei miatt, Gianniként akarsz majd újjászületni!

Debreczeni Zita mellei miatt, Gianniként akarsz majd újjászületni!

Meg­mu­tatta leg­újabb nya­ra­lós szett­jét, ami­ből ren­de­sen ki­lóg­nak a mel­lei és a comb­jai is. Ne­künk meg a nyel­vünk.

Az évtizedes korkülönbség sem zavarja a celebjeinket

Az évtizedes korkülönbség sem zavarja a celebjeinket

Ők azok a hí­res­sé­gek, akik a ha­tal­mas kor­kü­lönb­ség­gel da­colva vá­lasz­tot­ták ki pár­ju­kat.

Azt tartja a mon­dás, hogy a sze­re­lem­ben nem szá­mít a kor. Így van­nak ezzel azok a ce­le­bek is, akik a ha­tal­mas kor­kü­lönb­ség­gel da­colva vá­lasz­tot­ták ki pár­ju­kat.

Ezt a bomba bikinis testet csodálhatja mindennap Gianni - Fotó

Ezt a bomba bikinis testet csodálhatja mindennap Gianni - Fotó

Igazi sze­rel­mes va­ká­ció Olasz­or­szág­ban! Mi Gi­anni "ki­lá­tá­sát" na­gyon iri­gyel­jük . Deb­rec­zeni Zita bom­ba­for­má­ban van!

Így ugrik szexi fejest Debreczeni Zita! - Fotó!

Így ugrik szexi fejest Debreczeni Zita! - Fotó!

Szi­cí­li­á­ban nya­ral­nak Gi­an­ni­val. A mo­dell el­ké­pesz­tően szexi fo­tó­val üd­vö­zölte ra­jon­góit egy jacht­ról.

Szi­cí­li­á­ban nya­ral­nak Gi­an­ni­val. A mo­dell el­ké­pesz­tően szexi fo­tó­val üd­vö­zölte ra­jon­góit egy jacht­ról.

Luxusélet ingyen! - Reklámokért cserébe kapják a méregdrága cuccokat!

Luxusélet ingyen! - Reklámokért cserébe kapják a méregdrága cuccokat!

Amíg ők egy fil­lér be­fek­te­tés nél­kül él­ve­zik a fény­űzést, ra­jon­góik meg­puk­kad­nak az irigy­ség­től.