Daniel Radcliffe

A Harry Potter sztárja segített egy megkéselt férfin

A Harry Potter sztárja segített egy megkéselt férfin

A ki­ra­bolt férfi se­gít­sé­gére si­e­tett.

A szí­nész gon­dol­ko­dás nél­kül a ki­ra­bolt férfi se­gít­sé­gére si­e­tett.

Felismerhetetlen legfrissebb fotóján a Harry Potter-filmek sztárja

Felismerhetetlen legfrissebb fotóján a Harry Potter-filmek sztárja

In­kább Hag­ridra ha­son­lít leg­újabb képén Da­niel Radc­liffe.

In­kább Hag­ridra ha­son­lít leg­újabb képén Da­niel Radc­liffe.

Mi történt vele? Alig ismerünk a gyerekszínészre, titokban fotózták le

Mi történt vele? Alig ismerünk a gyerekszínészre, titokban fotózták le

A 29 éves sztár min­den sze­re­pére ko­mo­lyan fel­ké­szül.

A 29 éves sztár min­den sze­re­pére ko­mo­lyan fel­ké­szül.

Súlyos függőségéről vallott a Harry Potter főszereplője

Súlyos függőségéről vallott a Harry Potter főszereplője

Da­niel Radc­liffe al­ko­ho­lista egy ideje.

Da­niel Radc­liffe hosszú évek óta ko­moly al­ko­hol­prob­lé­mák­kal küzd, de most is­merte csak fel, hogy le kell gyűr­nie káros szen­ve­dé­lyét.

Ezek a sztárok olyanok, mint két tojás - Fotó

Ezek a sztárok olyanok, mint két tojás - Fotó

Szinte semmi kü­lönb­ség köz­tük.

A sztár­vi­lág­ban akad jó né­hány ember, akit nyu­god­tan le­cse­rél­het­né­nek va­la­me­lyik kol­lé­gá­já­val, és talán még a saját any­juk se venné észre.

Ettől padlót fognak a Harry Potter rajongók!

Ettől padlót fognak a Harry Potter rajongók!

Da­niel Radc­liffe már több száz éve köz­tünk van, és ezt be is bi­zo­nyít­juk!

Da­niel Radc­liffe már több száz éve köz­tünk van, és ezt be is bi­zo­nyít­juk!