Csisztu Zsuzsa

Infúzióra kötötte orvos férje Csisztu Zsuzsát!

Infúzióra kötötte orvos férje Csisztu Zsuzsát!

Sür­gős or­vosi el­lá­tásra volt szük­ség!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek sür­gős or­vosi el­lá­tásra volt szük­sége. Férje azon­nal in­téz­ke­dett!

Így vitték randizni szerelmüket a magyar sztárok!

Így vitték randizni szerelmüket a magyar sztárok!

A ma­gyar sztá­rok is imád­ják ké­nyez­tetni a pár­ju­kat, ehhez pedig jó al­ka­lom egy remek este a mo­zi­ban.

A ma­gyar sztá­rok is imád­ják ké­nyez­tetni a pár­ju­kat, ehhez pedig jó al­ka­lom egy remek este a mo­zi­ban.

Csúnyán összeveszett Schobert Norbi Csisztuval, otthagyta a forgatást

Csúnyán összeveszett Schobert Norbi Csisztuval, otthagyta a forgatást

Bot­rá­nyosra si­ke­re­dett a ri­por­ternő for­ga­tása.

Bot­rá­nyosra si­ke­re­dett a ri­por­ternő for­ga­tása.

Kiakadt a volt kapitány, Tusup miatt buktunk egy olimpiai aranyat?

Kiakadt a volt kapitány, Tusup miatt buktunk egy olimpiai aranyat?

Har­gi­tay And­rás ál­lítja, Hosszú Ka­tin­ká­val min­dig szót tu­dott ér­teni, pedig a fér­jé­vel rossz­ban volt.

Készítsd el fillérekből Csisztu Zsuzsa ízletes, egyszerű menüjét

Készítsd el fillérekből Csisztu Zsuzsa ízletes, egyszerű menüjét

A csi­nos mű­sor­ve­zető el­ké­pesz­tően te­het­sé­ges a kony­há­ban is! Főzz együtt vele!

Nem vállalhat több gyereket Csisztu Zsuzsa

Nem vállalhat több gyereket Csisztu Zsuzsa

Most ma­gán­életi tit­ka­i­ról val­lott a mű­sor­ve­zető, aki ál­ta­lá­ban má­so­kat fag­gat...

Megható képekkel árasztották el a netet a hazai sztárok!

Megható képekkel árasztották el a netet a hazai sztárok!

Hí­res­sé­ge­ink sem fe­led­kez­tek meg édes­any­juk­ról az év egyik leg­fon­to­sabb ün­ne­pén.