Conchita

Eddig se volt egyszerű Conchita Wurst külseje, de rátett egy lapáttal

Eddig se volt egyszerű Conchita Wurst külseje, de rátett egy lapáttal

Az oszt­rák éne­kes sok­kolta a ra­jon­góit az át­ala­ku­lá­sá­val.

Az oszt­rák éne­kes sok­kolta a ra­jon­góit az át­ala­ku­lá­sá­val.

Ennél kínosabb képet nem láthatsz Conchita Wurstról!

Ennél kínosabb képet nem láthatsz Conchita Wurstról!

Ala­po­san be­égette magát.

Nem a hő­mér­sék­leti vi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lően öl­tö­zött fel a világ leg­is­mer­tebb sza­kál­las nője, ami­vel ciki hely­zetbe hozta magát több ezer ember előtt.

Döbbenetes videó került elő Európa sztárjáról

Döbbenetes videó került elő Európa sztárjáról

Hiába nézed meg több­ször is, nem fogsz rá­jönni, ki ő!

Hiába nézed meg több­ször is, nem fogsz rá­jönni, ki ő!

Edzés közben mutatta meg fenekét Conchita Wurst - Videó

Edzés közben mutatta meg fenekét Conchita Wurst - Videó

A sza­kál­las éne­kesnő egy nem min­den­napi edző­dressz­ben ment le kon­dizni.

A sza­kál­las éne­kesnő egy nem min­den­napi edző­dressz­ben ment le kon­dizni.

Levetkőzött Conchita Wurst - Fotó

Levetkőzött Conchita Wurst - Fotó

Tes­tét-lel­két le­csu­pa­szí­totta a sza­kál­las nő­ként vi­lág­hí­rűvé vált éne­kes, és soha nem hal­lott dol­go­kat árult el ma­gá­ról.

Tes­tét-lel­két le­csu­pa­szí­totta a sza­kál­las nő­ként vi­lág­hí­rűvé vált éne­kes, és soha nem hal­lott dol­go­kat árult el ma­gá­ról.

Conchita Wurst olyat villantott, hogy az agyad eldobod!

Conchita Wurst olyat villantott, hogy az agyad eldobod!

Con­chita fél­pu­cér képet ra­kott fel.

Az Eu­ro­ví­zió ta­va­lyi győz­tese, Con­chita Wurst fél­re­tette a tőle meg­szo­kott ele­gáns stí­lust, és egy fél­pu­cér kép­pel lepte meg az in­ter­net vi­lá­gát.

Így még soha nem láttad Conchita Wurstot! - fotó

Így még soha nem láttad Conchita Wurstot! - fotó

Ami­kor már azt hit­tük, hogy egy sza­kál­las nő­ként élő férfi már nem lep­het meg min­ket, Con­chita Wurst szo­kat­lan dol­got tett.

Ami­kor már azt hit­tük a min­dig csi­nos, min­dig ele­gáns Con­chita Wur­stról, hogy már nem tud több meg­le­pe­tést okozni, a sza­kál­las nő­ként élő férfi szo­kat­lan dol­got tett.

Conchita Wurst Sandokan eltitkolt fia?

Conchita Wurst Sandokan eltitkolt fia?

Maláj Tig­ris és La­banc Kol­bászka. A ro­kon­ság le­ta­gad­ha­tat­lan! Ha meg­né­zik kü­lön­le­ges coub-vi­de­ón­kat, a Ri­post lá­to­ga­tó­i­ban is fel­tá­mad a gyanú! Con­chita és Kabir Bedi, vagyis San­do­kan egy tőről fa­kad­nak...

Maláj Tig­ris és La­banc Kol­bászka. A ro­kon­ság le­ta­gad­ha­tat­lan! Ha meg­né­zik kü­lön­le­ges coub-vi­de­ón­kat, a Ri­post lá­to­ga­tó­i­ban is fel­tá­mad a gyanú! Con­chita és Kabir Bedi, vagyis San­do­kan egy tőről fa­kad­nak...

Ennél viccesebb fotót még nem láttál Ördög Nóráról!

Ennél viccesebb fotót még nem láttál Ördög Nóráról!

Ha va­la­ki­nek volt már olyan per­verz gon­do­lata, hogy meg­nézné Tóth Gabit vagy Ördög Nórát, mint sza­kál­las Con­chita Wurs­tot, az most ki­él­heti magát.

Ha va­la­ki­nek volt már olyan per­verz gon­do­lata, hogy meg­nézné Tóth Gabit vagy Ördög Nórát, mint sza­kál­las Con­chita Wurs­tot, az most ki­él­heti magát.

Eurovíziós Dalfesztivál - Ijesztően lefogyott Conchita Wurst!

Eurovíziós Dalfesztivál - Ijesztően lefogyott Conchita Wurst!

Vic­to­ria Beck­ham és David Cop­perfield tö­ké­le­tes ke­resz­te­zé­sé­nek ne­vez­ték a ta­va­lyi Eu­ro­ví­zió győz­test!

Con­chita Wurst sza­kál­lát már meg­szok­tuk ta­valy óta, az éne­kes most ano­re­xiás kül­se­jé­vel sok­kol. Az egyik tévés Vic­to­ria Beck­ham és David Cop­perfield tö­ké­le­tes ke­resz­te­zé­sé­nek ne­vezte a ta­va­lyi Eu­ro­ví­zió győz­test!