Christian Bale

Sokkot kapsz, ha meglátod, miként alakult át a sztárszínész

Sokkot kapsz, ha meglátod, miként alakult át a sztárszínész az évek során

Ch­ris­tian Bale egy­sze­rűen nem ismer le­he­tet­lent, ha a teste át­vál­toz­ta­tá­sá­ról van szó.

Felismerhetetlenné hízott Batman

Felismerhetetlenné hízott Batman

Az Oscar-díjas Ch­ris­tian Bale újabb durva át­ala­ku­lá­son esett át.

Az Oscar-díjas Ch­ris­tian Bale újabb durva át­ala­ku­lá­son esett át, és szinte fel sem is­merni már Bat­man egy­kori meg­for­má­ló­ját.

Becsületsértő celebfotók, amiket kidobnának az albumukból

Becsületsértő celebfotók

Min­den­ki­nek van­nak olyan régi fény­ké­pei, amikre ha évek múl­tán ránéz, csak mo­so­lyogni tud. Jobb eset­ben. Rosszabb ese­tek­ben vi­szont egye­sen kínos egy-egy kép, amit szí­ve­sen ki­dob­nál a fo­tó­al­bum­ból.