Burján Csaba

Csodálatos magyar sikeren ámult a világ, amíg te aludtál

Csodálatos magyar sikeren ámult a világ, amíg te aludtál

Liu Sha­o­li­nék vi­lág­csúccsal győz­tek Cal­ga­ry­ban. Liu Sha­o­ang egyé­ni­ben ara­nyat nyert 1000 mé­te­ren.

Liu Sha­o­ang egyé­ni­ben ara­nyat nyert 1000 mé­te­ren a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak Cal­ga­ry­ban ren­de­zett idény­nyi­tó­ján

Milliós ajánlatokkal bombázzák a téli olimpia magyar hőseit

Milliós ajánlatokkal bombázzák a téli olimpia magyar hőseit

A szí­nész­ke­dést is ki­pró­bál­nák.

Liu Sha­o­li­nék ha­ma­ro­san az egyik hazai té­vé­so­ro­zat­ban is fel­buk­kan­hat­nak.

Nem találod ki, hogy hol bukkantak a fel a magyar sztársportolók

Nem találod ki, hogy hol bukkantak a fel a magyar sztársportolók

Együtt mo­ziz­tak a téli olim­pia ma­gyar hősei. Liu Sha­o­an­got húga is el­kí­sérte a ve­tí­tésre.

Együtt mo­ziz­tak a téli olim­pia ma­gyar hősei. Liu Sha­o­an­got húga is el­kí­sérte a ve­tí­tésre.

Hamarosan eldől olimpiai hősünk sorsa

Fordulat, hamarosan eldől olimpiai hősünk sorsa

Knoch Vik­tor már­ci­us­ban dönt a vissza­vo­nu­lá­sá­ról.

Több mint két­ezer ember kö­szön­tötte Pé­csen Bur­ján Csa­bát és Knoch Vik­tort. Utóbbi már­ci­us­ban dönt a vissza­vo­nu­lá­sá­ról.

Kiderült a magyar világsztár féltve őrzött titka

Kiderült a magyar világsztár féltve őrzött titka

Vé­let­le­nül ki­ko­tyogta a tör­tén­te­ket. Ré­góta ez tar­totta láz­ban a téli olim­pia hő­seit, és per­sze a ra­jon­gó­kat.

Vé­let­le­nül ki­ko­tyogta a tör­tén­te­ket. Ré­góta ez tar­totta láz­ban a téli olim­pia hő­seit, és per­sze a ra­jon­gó­kat. Bolt las­sabb volt, mint a fu­tó­ver­se­nye­ken, de...

Eldőlt, ekkor ünnepelhetsz együtt Liuékkal

Eldőlt, ekkor ünnepelhetsz együtt Liuékkal

A sport­sze­rető kö­zön­sé­get is vár­ják.

A sport­sze­rető kö­zön­sé­get is vár­ják az ese­ményre. A Gya­korló Jég­csar­nok­ban kö­szön­tik majd az arany­ér­mes váltó tag­jait. Arany­gép­pel ér­kez­nek Bu­da­pestre.