Bradley Cooper

Nem tud elszakadni az anyjától, örökre egyedül marad Bradley Cooper?

Nem tud elszakadni az anyjától, örökre egyedül marad Bradley Cooper?

A 44 éves szí­nész na­gyon közel áll az édes­any­já­hoz, főleg apja ha­lála óta.

A 44 éves szí­nész na­gyon közel áll az édes­any­já­hoz, főleg apja ha­lála óta.

FRISS HÍREK

Bradley Cooper gyerekét várja Lady Gaga? Reagált a popsztár

Bradley Cooper gyerekét várja Lady Gaga? Reagált a popsztár

Újabb pletyka ka­pott szárnyra a két sztár­ról, akik kö­zött sokak sze­rint több van, mint ba­rát­ság.

Hivatalosan is vége? Elköltözött otthonról a gyerekével a sztáranyuka

Hivatalosan is vége? Elköltözött otthonról a gyerekével a sztáranyuka

A benn­fen­te­sek már egy ideje be­szél­nek a sztár­pár sza­kí­tá­sá­ról...

A benn­fen­te­sek már egy ideje be­szél­nek a sztár­pár sza­kí­tá­sá­ról...

Mégis szétmegy az álompár? Kiszivárgott, mi az igazság

Mégis szétmegy az álompár? Kiszivárgott, mi az igazság

A Csil­lag szü­le­tik szí­nész-ren­de­zője és mo­dell sze­relme egyre rosszabb vi­szony­ban van­nak.

A Csil­lag szü­le­tik szí­nész-ren­de­zője és mo­dell sze­relme egyre rosszabb vi­szony­ban van­nak.

Mindenki erről beszélt, így flörtölt nyilvánosan a sztárapuka

Mindenki erről beszélt, így flörtölt nyilvánosan a sztárapuka

A szí­nészt ba­rát­nője is fi­gyelte, ennek el­le­nére nem fogta vissza magát.

A szí­nészt ba­rát­nője is fi­gyelte, ennek el­le­nére nem fogta vissza magát. Fel­rob­ban­totta a netet!

Lehull a lepel: Ezért jön Magyarországra a híres hollywoodi sztár

Lehull a lepel: Ezért jön Magyarországra a híres hollywoodi sztár

Ki­de­rült, mikor ér­ke­zik Bu­da­pestre.

Mund­ruczó Kor­nél iz­gal­mas új film­jé­ben játssza majd a fő­sze­re­pet a sár­mos szí­nész, ki­de­rült, mikor ér­ke­zik Bu­da­pestre.

Végre megmutatta kislányát Irina Shayk

Végre megmutatta kislányát Irina Shayk

Eddig min­dent meg­tett, hogy első gye­reke kis arcát el­ta­karja.

Eddig min­dent meg­tett a top­mo­dell és Brad­ley Co­o­per, hogy első gye­re­kük kis arcát el­ta­kar­ják a kí­ván­csi sze­mek elől.

Lebuktak, így találták Lady Gagát és Bradley Coopert az Oscar-gála után

Lebuktak, így találták Lady Gagát és Bradley Coopert az Oscar-gála után

Brad­ley Co­o­per fél­té­keny ked­vese sem­mit sem te­he­tett.

A Csil­lag szü­le­tik című Oscar-díjas mozi ren­de­ző­jé­nek és sze­rep­lő­jé­nek, Brad­ley Co­o­per­nak fél­té­keny ked­vese, a cso­da­szép mo­dell, Irina Shayk sem­mit sem te­he­tett, ször­nyen kínos hely­zetbe ke­rült a film­sztá­rok kü­lön­le­ges ese­mé­nyén.

Babát vár Irina Shayk

Babát vár Irina Shayk

Brad­ley Co­o­per­rel máe egy éve van­nak együtt.

A dögös top­mo­dell és a jó­képű szí­nész már egy éve együtt élnek, és a jelek sze­rint ko­mo­lyan gon­dol­ják a kap­cso­la­tu­kat.

A világ legnagyobb spoilere

A világ legnagyobb spoilere

A Mar­vel most aztán ver­heti a fejét a falba

A Mar­vel most aztán ver­heti a fejét a falba, Brad­ley Co­o­per olyat ko­tyo­gott ki, amit még a leg­na­gyobb fanok sem sejt­het­tek

Így sztriptízel a világ egyik legjobb nője - videó

Így sztriptízel a világ egyik legjobb nője - videó

Vet­kő­zés köz­ben cso­dál­hat­juk meg Irina Shayk-et és az ő cso­dá­la­tos for­máit.

Újabb fotók Bradley Cooper és Irina Shayk nyaralásáról!

Újabb fotók Bradley Cooper és Irina Shayk nyaralásáról!

Túl sok vál­to­zás nem állt be, mind­össze a szu­per­mo­dell vál­tott bi­ki­nit.