Borbély Alexandra

Meglepő, hol fotózták le Nagy Ervin barátnőjét

Meglepő, hol fotózták le Nagy Ervin barátnőjét

Nagy Ervin bájos ked­vese le­dőlt egy ki­csit pi­henni. Nem is akár­hova. Mu­tat­juk a fotót.

Nagy Ervin bájos ked­vese le­dőlt egy ki­csit pi­henni. Nem is akár­hova. Mu­tat­juk a fotót.

FRISS HÍREK

Szerelmes fotó: így romantikázik a magyar sztárpár

Szerelmes fotó: így romantikázik a magyar sztárpár

Dúl köz­tük a sze­re­lem.

Le sem ta­gad­hat­nák, mennyire bol­do­gok együtt. Dúl köz­tük a sze­re­lem.

Őszintén vallott szerelmük legintimebb pillanatairól Nagy Ervin

Őszintén vallott szerelmük legintimebb pillanatairól Nagy Ervin

Nagy Ervin el­árulta, miért sze­re­tett bele pár­jába, Bor­bély Ale­xand­rába

Nagy Ervin el­árulta, miért sze­re­tett bele pár­jába, Bor­bély Ale­xand­rába

Borbély Alexandra vallomása: ezért nem lehet még gyerekük Nagy Ervinnel

Borbély Alexandra vallomása: ezért nem lehet még gyerekük Nagy Ervinnel

A szí­nésznő el­árulta, ko­moly fel­adat szá­mára ha­tá­ro­zott nőnek tűnni...

A szí­nésznő el­árulta, min­den nap meg­küzd ér­zé­keny én­jé­vel...

Ez kemény, világsztárt tapogatott Borbély Alexandra

Ez kemény, világsztárt tapogatott Borbély Alexandra

Az Oscar-díjra je­lölt szí­nésznő Jus­tin Tim­ber­lake-kon­cer­ten járt nem­rég.. Mi­lyen jól járt.

Az Oscar-díjra je­lölt szí­nésznő Jus­tin Tim­ber­lake-kon­cer­ten járt nem­rég.. Mi­lyen jól járt.

Hajnalig buliztak Eszenyi színházában

Hajnalig buliztak Eszenyi színházában

A hazai fil­mes szakma ap­raja-nagyja ott volt va­sár­nap este.

A hazai fil­mes szakma ap­raja-nagyja ott volt va­sár­nap este Bu­da­pest egyik leg­pa­ti­ná­sabb te­át­ru­má­ban. Esze­nyi ki is szo­rult a "ház" elé...

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jaz­ták ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait.

Csü­tör­tök este az InStyle ma­ga­zin idén is öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jazta ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait, va­la­mint a leg­kre­a­tí­vabb csa­pa­to­kat.

Mi történt az Oscar-esélyes magyar színésznő arcával? Felismerhetetlen

Mi történt az Oscar-esélyes magyar színésznő arcával? Felismerhetetlen

Már csak pár óra és ki­de­rül, nyer-e ma­gyar film arany­szob­rocs­kát.

Már csak pár óra és ki­de­rül, egy­más utáni har­ma­dik évben is nyer-e ma­gyar film arany­szob­rocs­kát. Az Enyedi Il­dikó ren­dezte Test­ről és lé­lek­ről több kül­földi lap sze­rint esé­lyes a leg­jobb ide­gen­nyelvű film ka­te­gó­ri­á­já­ban.

Meglepő eredmény a 90. Oscar-gálán, nem erre számítottunk

Meglepő eredmény a 90. Oscar-gálán, nem erre számítottunk

Ki­de­rült, me­lyik al­ko­tás hó­dí­totta el a leg­jobb ide­gen nyelvű film­nek járó arany­szob­rocs­kát!

Ki­de­rült, me­lyik al­ko­tás hó­dí­totta el a leg­jobb ide­gen nyelvű film­nek járó arany­szob­rocs­kát!

Exkluzív interjú a Testről és lélekről egyik producerével!

Exkluzív interjú a Testről és lélekről egyik producerével!

An­gyal szállt a ka­me­rára.

Mécs Mó­nika úgy érezte, a for­ga­tás alatt vol­tak olyan pil­la­na­tok, ami­kor mintha egy an­gyal szállt volna a ka­me­rára.

Durva: ilyen a szexuális élete a magyar sztárpárnak

Durva: ilyen a szexuális élete a magyar sztárpárnak

Nagy Ervin és Bor­bély Ale­xandra még mai napig úszik a bol­dog­ság­ban, annyira egy­másra ta­lált a páros.

Meglepő módon ünnepelte a születésnapját Nagy Ervin!

Meglepő módon ünnepelte a születésnapját Nagy Ervin!

A szí­nész negy­ven­egy éves lett, a jeles napot pedig a leg­fon­to­sabb csa­lád­tag­ja­i­val töl­tötte.

Ezzel a nővel csalta gyermeke anyját a magyar sztárszínész

Ezzel a nővel csalta gyermeke anyját a magyar sztárszínész

Nagy Ervin most be­szélt elő­ször őszin­tén sza­kí­tá­sá­ról, és arról, mikor sze­re­tett bele új pár­jába.

Nyilvánosan esett egymásnak a szerelmespár

Nyilvánosan esett egymásnak a szerelmespár

Nagy Ervin nem tu­dott ural­kodni magán, egy nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen ke­ve­re­dett heves...