Beyonce

Világsztárokkal futott össze Király Linda

Világsztárokkal futott össze Király Linda

A ra­jon­gók há­lá­sak, ami­ért meg­osz­totta velük az él­mé­nyeit.

A ra­jon­gók há­lá­sak, ami­ért meg­osz­totta velük az él­mé­nyeit.

Rémület Beyoncé koncertjén: meg kellett menteni az énekesnőt

Rémület Beyoncé koncertjén: meg kellett menteni az énekesnőt

A var­sói kon­cert köz­ben meg­hi­bá­so­dott egy be­ren­de­zés.

A var­sói kon­cert köz­ben meg­hi­bá­so­dott egy be­ren­de­zés.

Valóra vált álom, így romantikázott Tolvai Reni a világsztár koncertjén

Valóra vált álom, így romantikázott Tolvai Reni a világsztár koncertjén

Reni és And­rás vé­gig­tom­bol­ták a ber­lini bulit...

Reni és And­rás vé­gig­tom­bol­ták a ber­lini bulit...

Köldökig kivágott ruhában villantotta meg bájait a 36 éves sztáranyuka

Köldökig kivágott ruhában villantotta meg bájait a 36 éves sztáranyuka

A pop­sztár és férje közös pro­jek­ten dol­goz­nak.

A pop­sztár és férje közös pro­jek­ten dol­goz­nak, úgy tűnik, hogy tö­ké­le­tes az össz­hang köz­tük.

Ez az afrikai diáklány egy sámlin ülve leénekli Beyoncét

Ez az afrikai diáklány egy sámlin ülve leénekli Beyoncét

Döb­be­ne­tes hangja van a Kongó mel­letti fa­lu­ból szár­mazó lány­nak, aki soha nem ta­nult éne­kelni.

Az őrült súlyemelő Bayoncé dalára táncolva lökte ki a 120 kilót!

Az őrült súlyemelő Bayoncé dalára táncolva lökte ki a 120 kilót!

A súly­emelő a Single La­dies című számra tán­colt, és mel­les­leg sza­kí­tott egyet 120 ki­ló­val, majd foly­tatta a ri­szá­lást...

Így még sosem láttuk: megérkeztek az első fotók Beyonce ikreiről

Így még sosem láttuk: megérkeztek az első fotók Beyonce ikreiről

A ki­csi­ket még nem fo­tóz­ták le azóta, hogy szü­le­té­sük­kor édes­any­juk meg­mu­tatta őket.

A ki­csi­ket még nem fo­tóz­ták le azóta, hogy szü­le­té­sük­kor édes­any­juk meg­mu­tatta őket.

Marad a hideg, úgyhogy irigykedj velünk a bikinis jó csajokra

Marad a hideg, úgyhogy irigykedj velünk a bikinis jó csajokra

Mi­köz­ben mi eső­ben, jég­ben, szél­ben di­de­regve vár­juk a jú­ni­ust és a nya­rat, a világ kel­le­me­sebb föld­rajzi fek­vésű he­lyein már ja­vá­ban süt­te­tik ma­gu­kat a hí­res­sé­gek. Mi pedig meg­mu­tat­juk, hogy mi­lyen jó nekik bi­ki­ni­ben.

Mi­köz­ben mi eső­ben vár­juk a nya­rat, a világ másik felén már ja­vá­ban süt­te­tik ma­gu­kat a hí­res­sé­gek.

Elgurult Beyonce gyógyszere. Eszelős!

Elgurult Beyonce gyógyszere. Eszelős!

Az uni­ver­zum ki­rály­nője kezd Miley Cy­rusra ha­son­lí­tani.

Az uni­ver­zum ki­rály­nője kezd ki­csit Miley Cy­rusra ha­son­lí­tani, már ami az őrült­sé­get il­leti. Fel­pör­get ez a videó, jó lesz tőle a napod!

Elképesztő, mit meg nem kívánnak a sztárok!

Elképesztő, mit meg nem kívánnak a sztárok!

Gu­mi­maci, sza­lonna, int­ra­vé­nás vi­ta­min. De akad­nak ennél va­dabb ké­ré­sek is. Mi­e­lőtt szín­padra lép­nek a vi­lág­sztá­rok, igye­kez­nek ked­vük­ben járni a szer­ve­zők. Kí­ván­csi vagy, mire buk­nak a hí­res­sé­gek?

Gu­mi­maci, sza­lonna, int­ra­vé­nás vi­ta­min. De akad­nak ennél va­dabb ké­ré­sek is.

Akik hetente esnek teherbe

Akik hetente esnek teherbe

Eze­ket a sztár­ter­hes­sé­ge­ket ren­de­sen be­néz­ték!

A vá­ran­dós­ság min­den nő éle­té­nek leg­szebb idő­szaka. Ki­véve, ha va­la­ki­ről csak a média ta­lálja ki foly­ton, hogy ter­hes, és ezzel az őrü­letbe ker­ge­tik.