Berkes Olivér

Nem hiszed el, ki szurkol A Dal versenyzőjének

Nem hiszed el, ki szurkol A Dal versenyzőjének

Egy is­me­rős arc tűnt fel Ber­kes Oli­vér mel­lett, aki na­gyon szur­kol a ba­rát­já­nak.

Egy is­me­rős arc tűnt fel Ber­kes Oli­vér mel­lett.

FRISS HÍREK

Fájdalmait leplezve állt színpadra Berkes Olivér

Fájdalmait leplezve állt színpadra Berkes Olivér

Épp a döntő előtt esett ki.

A Sz­tár­ban Sz­tár­ban va­sár­nap este be­fe­je­ző­dött a ver­seny Ber­kes Oli­vér­nek, aki­nek éppen a döntő előtt kel­lett bú­csúz­nia az élő show-ból.

Ezt látnod kell, gyerekkori fotóval nosztalgiázik Király Viktor

Ezt látnod kell, gyerekkori fotóval nosztalgiázik Király Viktor

Ber­kes Oli­vér­rel azóta is jó ba­rát­sá­got ápol­nak.

Ber­kes Oli­vér­rel azóta is jó ba­rát­sá­got ápol­nak, pedig van köz­tük egy kis kor­kü­lönb­ség.

Beteg gyermekekkel tettek csodát sztárjaink

Beteg gyermekekkel tettek csodát sztárjaink

Idén is sztá­rok sora tett meg min­dent annak ér­de­ké­ben, hogy mo­solyt csal­ja­nak a gyer­kő­cök ar­cára.

Idén is sztá­rok sora tett meg min­dent annak ér­de­ké­ben, hogy mo­solyt csal­ja­nak a kór­ház­ban ke­zelt gyer­kő­cök ar­cára a Szi­vár­vány Gyer­mek­na­pon.

Hatalmas baki, nem lehetett szavazni a Sztárban Sztár énekesére

Hatalmas baki, nem lehetett szavazni a Sztárban Sztár énekesére

Va­sár­nap este hiába pró­bál­tak, jó ideig nem tud­tak sza­vazni Ber­kes Oli­vérre.

Va­sár­nap este hiába pró­bál­tak, jó ideig nem tud­tak sza­vazni Ber­kes Oli­vérre ra­jon­gói.

Magánéleti dráma, szakított Berkes Olivér

Magánéleti dráma, szakított Berkes Olivér

Több mint fél évig volt együtt Kit­ti­vel.

Több mint fél évig volt együtt Kit­ti­vel.

Először beszélt szakításáról Berkes Olivér!

Először beszélt szakításáról Berkes Olivér!

A hí­res­ség nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, nyolc hónap után véget ért a kap­cso­lata.

A hí­res­ség nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, nyolc hónap után véget ért a kap­cso­lata.

Sérülések, betegség, átok ül a Sztárban Sztár versenyzőin

Sérülések, betegség, átok ül a Sztárban Sztár versenyzőin

Műtét, ke­­re­­kes­­szék, me­­re­­vítő, gipsz, nem múló meg­fá­zás sújtja az éne­ke­se­ket.

Műtét, ke­­re­­kes­­szék, me­­re­­vítő, gipsz, nem múló meg­fá­zás sújtja az éne­ke­se­ket.

Kitálalt, kiderült, mit gondol a Sztárban Sztár versenyzőjéről Caramel!

Kitálalt, kiderült, mit gondol a Sztárban Sztár versenyzőjéről Caramel!

Egyet­len em­ber­nek en­gedte, hogy őt ala­kítsa a TV2 szín­pa­dán.

Az éne­kes csak egyet­len em­ber­nek en­gedte, hogy őt ala­kítsa a TV2 szín­pa­dán.

Könnyekig hatódott az egész stúdió a Sztárban Sztárban

Könnyekig hatódott az egész stúdió a Sztárban Sztárban

Ber­kes Oli­vér tö­ké­le­te­sen sze­re­pelt.

Ber­kes Oli­vér tö­ké­le­te­sen hozta Pápai Jocit a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán.

Óriási fordulat Berkes Olivér állapotában

Óriási fordulat Berkes Olivér állapotában

Vajon így hogy fog tel­je­sí­teni a har­ma­dik élő adás­ban?

Vajon így hogy fog tel­je­sí­teni a har­ma­dik élő adás­ban? Va­sár­nap min­den ki­de­rül!

Sérüléshullám a Sztárban Sztárban

Sérüléshullám a Sztárban Sztárban

Műtét, ke­re­kes­szék, me­re­vítő, gipsz.

Műtét, ke­re­kes­szék, me­re­vítő, gipsz. Hiába sé­rül­tek le a Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zői, semmi nem ál­lít­hatja meg őket.

Nagy a baj, kerekesszékbe került a Sztárban Sztár versenyzője

Nagy a baj, kerekesszékbe került a Sztárban Sztár versenyzője

Ber­kes Oli­vér még múlt hét ele­jén sé­rült le, rosszul lé­pett, ezért el­sza­kadt a bo­ka­sza­lagja.