Berkes Olivér

Beteg gyermekekkel tettek csodát sztárjaink

Beteg gyermekekkel tettek csodát sztárjaink

Idén is sztá­rok sora tett meg min­dent annak ér­de­ké­ben, hogy mo­solyt csal­ja­nak a gyer­kő­cök ar­cára.

Idén is sztá­rok sora tett meg min­dent annak ér­de­ké­ben, hogy mo­solyt csal­ja­nak a kór­ház­ban ke­zelt gyer­kő­cök ar­cára a Szi­vár­vány Gyer­mek­na­pon.

Hatalmas baki, nem lehetett szavazni a Sztárban Sztár énekesére

Hatalmas baki, nem lehetett szavazni a Sztárban Sztár énekesére

Va­sár­nap este hiába pró­bál­tak, jó ideig nem tud­tak sza­vazni Ber­kes Oli­vérre.

Va­sár­nap este hiába pró­bál­tak, jó ideig nem tud­tak sza­vazni Ber­kes Oli­vérre ra­jon­gói.

Először beszélt szakításáról Berkes Olivér!

Először beszélt szakításáról Berkes Olivér!

A hí­res­ség nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, nyolc hónap után véget ért a kap­cso­lata.

A hí­res­ség nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, nyolc hónap után véget ért a kap­cso­lata.

Magánéleti dráma, szakított Berkes Olivér

Magánéleti dráma, szakított Berkes Olivér

Nem­ré­gi­ben még min­den a leg­na­gyobb rend­ben volt kö­zöt­tük. A nép­szerű éne­kes több mint fél évig al­ko­tott egy párt Kit­ti­vel.

Nem­ré­gi­ben még min­den a leg­na­gyobb rend­ben volt kö­zöt­tük. A nép­szerű éne­kes több mint fél évig al­ko­tott egy párt Kit­ti­vel.

Sérülések, betegség, átok ül a Sztárban Sztár versenyzőin

Sérülések, betegség, átok ül a Sztárban Sztár versenyzőin

Műtét, ke­­re­­kes­­szék, me­­re­­vítő, gipsz.

Műtét, ke­­re­­kes­­szék, me­­re­­vítő, gipsz, nem múló meg­fá­zás sújtja az éne­ke­se­ket.

Kitálalt, kiderült, mit gondol a Sztárban Sztár versenyzőjéről Caramel!

Kitálalt, kiderült, mit gondol a Sztárban Sztár versenyzőjéről Caramel!

Egyet­len em­ber­nek en­gedte, hogy őt ala­kítsa a TV2 szín­pa­dán.

Az éne­kes csak egyet­len em­ber­nek en­gedte, hogy őt ala­kítsa a TV2 szín­pa­dán.

Óriási fordulat Berkes Olivér állapotában

Óriási fordulat Berkes Olivér állapotában

Vajon így hogy fog tel­je­sí­teni a har­ma­dik élő adás­ban?

Vajon így hogy fog tel­je­sí­teni a har­ma­dik élő adás­ban? Va­sár­nap min­den ki­de­rül!

Sérüléshullám a Sztárban Sztárban

Sérüléshullám a Sztárban Sztárban

Műtét, ke­re­kes­szék, me­re­vítő, gipsz.

Műtét, ke­re­kes­szék, me­re­vítő, gipsz. Hiába sé­rül­tek le a Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zői, semmi nem ál­lít­hatja meg őket.

Nagy a baj, kerekesszékbe került a Sztárban Sztár versenyzője

Nagy a baj, kerekesszékbe került a Sztárban Sztár versenyzője

Ber­kes Oli­vér még múlt hét ele­jén sé­rült le, rosszul lé­pett, ezért el­sza­kadt a bo­ka­sza­lagja.