Berkes Olivér

Hatalmas baki, nem lehetett szavazni a Sztárban Sztár énekesére

Hatalmas baki, nem lehetett szavazni a Sztárban Sztár énekesére

Va­sár­nap este hiába pró­bál­tak, jó ideig nem tud­tak sza­vazni Ber­kes Oli­vérre ra­jon­gói.

Beteg gyermekekkel tettek csodát sztárjaink

Beteg gyermekekkel tettek csodát sztárjaink

Idén is sztá­rok sora tett meg min­dent annak ér­de­ké­ben, hogy mo­solyt csal­ja­nak a gyer­kő­cök ar­cára.

Idén is sztá­rok sora tett meg min­dent annak ér­de­ké­ben, hogy mo­solyt csal­ja­nak a kór­ház­ban ke­zelt gyer­kő­cök ar­cára a Szi­vár­vány Gyer­mek­na­pon.

Fájdalmait leplezve állt színpadra Berkes Olivér

Fájdalmait leplezve állt színpadra Berkes Olivér

Be­fe­je­ző­dött a ver­seny Ber­kes Oli­vér­nek, aki­nek éppen a döntő előtt kel­lett bú­csúz­nia a Sz­tár­ban Sz­tár­ból.

Be­fe­je­ző­dött a ver­seny Ber­kes Oli­vér­nek, aki­nek éppen a döntő előtt kel­lett bú­csúz­nia a Sz­tár­ban Sz­tár­ból.

Először beszélt szakításáról Berkes Olivér!

Először beszélt szakításáról Berkes Olivér!

A hí­res­ség nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, nyolc hónap után véget ért a kap­cso­lata.

A hí­res­ség nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, nyolc hónap után véget ért a kap­cso­lata.

Magánéleti dráma, szakított Berkes Olivér

Magánéleti dráma, szakított Berkes Olivér

Több mint fél évig volt együtt Kit­ti­vel.

Több mint fél évig volt együtt Kit­ti­vel.

Veszélybe került Berkes Olivér további szereplése a Sztárban Sztárban

Veszélybe került Berkes Olivér további szereplése a Sztárban Sztárban

Na­gyot reccsent a lába, ismét or­vos­hoz ke­rült Ber­kes Oli­vér.

Na­gyot reccsent a lába, ismét or­vos­hoz ke­rült Ber­kes Oli­vér.

Leesik az állad, meztelenül randizott a Sztárban Sztár énekese

Leesik az állad, meztelenül randizott a Sztárban Sztár énekese

Az is­me­rő­sei közül senki se gon­dolta volna, hogy ilyes­mire is képes.

Az is­me­rő­sei közül senki se gon­dolta volna, hogy ilyes­mire is képes.

Könnyekig hatódott az egész stúdió a Sztárban Sztárban

Könnyekig hatódott az egész stúdió a Sztárban Sztárban

Ber­kes Oli­vér tö­ké­le­te­sen sze­re­pelt.

Ber­kes Oli­vér tö­ké­le­te­sen hozta Pápai Jocit a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán.

Óriási fordulat Berkes Olivér állapotában

Óriási fordulat Berkes Olivér állapotában

Vajon így hogy fog tel­je­sí­teni a har­ma­dik élő adás­ban?

Vajon így hogy fog tel­je­sí­teni a har­ma­dik élő adás­ban? Va­sár­nap min­den ki­de­rül!

Sérüléshullám a Sztárban Sztárban

Sérüléshullám a Sztárban Sztárban

Műtét, ke­re­kes­szék, me­re­vítő, gipsz. Hiába sé­rül­tek le a ver­seny­zők.

Műtét, ke­re­kes­szék, me­re­vítő, gipsz. Hiába sé­rül­tek le a Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zői, semmi nem ál­lít­hatja meg őket.

Nagy a baj, kerekesszékbe került Berkes Olivér

Nagy a baj, kerekesszékbe került a Sztárban Sztár versenyzője

El­sza­kadt a bo­ka­sza­lagja.

Ber­kes Oli­vér még múlt hét ele­jén sé­rült le, rosszul lé­pett, ezért el­sza­kadt a bo­ka­sza­lagja.

Újabb részletek a Sztárban Sztár lesérült versenyzőjéről

Újabb részletek a Sztárban Sztár lesérült versenyzőjéről

Ber­kes Oli­vér bal­ese­tet szen­ve­dett.

Ber­kes Oli­vér nem­rég bal­ese­tet szen­ve­dett. Az éne­kes ki­tart, bár­mit meg­tesz csak, hogy szín­padra áll­has­son.