Baukó Éva

Ettől meleged lesz: Less be velünk Baukó Éva ikrei közé!

Ettől meleged lesz: Less be velünk Baukó Éva ikrei közé!

Éva ugyan kissé fel­öl­tö­zött...

Éva ugyan kissé fel­öl­tö­zött a nyári vi­se­le­té­hez ké­pest, de még így is elég kevés rajta a tex­til. Szó­val ér­de­mes meg­nézni leg­újabb szössze­ne­tét!

Szexi fotó került elő Baukó Éváról: mindenét kirakta

Szexi fotó került elő Baukó Éváról: mindenét kirakta

Ere­de­ti­leg csak a haját akarta meg­mu­tatni, de szelfi­zés köz­ben a mel­lei szét­fe­szí­tet­ték a ru­há­ját.

Ere­de­ti­leg csak a haját akarta meg­mu­tatni, de szelfi­zés köz­ben a mel­lei szét­fe­szí­tet­ték a ru­há­ját.

Nem hittünk a szemünknek: Mi történt Baukó Évával

Nem hittünk a szemünknek: Mi történt Baukó Évával

Baukó Éva még min­dig tud meg­le­pe­tést okozni, pedig azt hit­tük, nincs több a tar­so­lyá­ban.

Baukó Éva még min­dig tud meg­le­pe­tést okozni, pedig azt hit­tük, nincs több a tar­so­lyá­ban.

Akár egy sellő, őrületesen szexi fotót osztott meg Baukó Éva

Akár egy sellő, őrületesen szexi fotót osztott meg Baukó Éva

Nem telik el úgy nap, hogy a hí­res­ség ne ked­vezne a férfi­ra­jon­gók­nak egy-egy szexi fo­tó­val.

Nem telik el úgy nap, hogy a hí­res­ség ne ked­vezne a férfi­ra­jon­gók­nak egy-egy szexi fo­tó­val. Pén­te­ken sem volt ez más­ként, Éva min­den te­kin­tet­ben ki­tett ma­gáért.

Szexi fotók kerültek fel a világhálóra Baukó Éváról: mindenét kirakta

Szexi fotók kerültek fel a világhálóra Baukó Éváról: mindenét kirakta

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő megint nya­ral. A va­ká­ci­ó­ról pedig friss fo­tó­kat töl­tött fel.

Ez durva, szexvideójáról faggatják Baukó Évát

Ez durva, szexvideójáról faggatják Baukó Évát

Ér­ke­zett egy meg­lepő hoz­zá­szó­lás.

Bru­tá­li­san szexi bi­ki­nis fo­tója alá ér­ke­zett egy meg­lepő hoz­zá­szó­lás.

Elfogytak a szavak, apró bikiniben, óriási melleivel sokkol Baukó Éva

Elfogytak a szavak, apró bikiniben, óriási melleivel sokkol Baukó Éva

A hí­res­ség na­ponta teszi köz­szem­lére tö­ké­le­tes tes­tét.

A hí­res­ség na­ponta teszi köz­szem­lére tö­ké­le­tes tes­tét, ido­mai ren­ge­te­get vál­toz­tak az el­múlt évek­ben, ami­óta le­szo­kott az al­ko­hol­ról.

Igazán kívánatos, új otthonában vetkőzött le Baukó Éva

Igazán kívánatos, új otthonában vetkőzött le Baukó Éva

Új la­kás­hoz rög­tön friss szelfi is du­kált. Bom­bá­zó­ként pózol az egy­kori dögös va­ló­ság­show-sze­replő.

Új la­kás­hoz rög­tön friss szelfi is du­kált. Bom­bá­zó­ként pózol az egy­kori dögös va­ló­ság­show-sze­replő.

Durván kipakolta óriási mellét Baukó Éva

Durván kipakolta óriási mellét Baukó Éva

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő ismét meg­mu­tatta tö­ké­le­tes keb­leit. Még job­ban fel­forrt a le­vegő.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő ismét meg­mu­tatta tö­ké­le­tes keb­leit. Még job­ban fel­forrt a le­vegő.

Őszintén, tabuk nélkül vallott az alkoholizmusáról Baukó Éva

Őszintén, tabuk nélkül vallott az alkoholizmusáról Baukó Éva

A mű­sor­ve­zető öt éve tette le a po­ha­rat, ám az azt meg­előző idő­szak bor­zal­mas szen­ve­dést oko­zott neki és a csa­lád­já­nak is.

Ezt nézd meg: Újabb erotikus fotó szivárgott ki Baukó Éváról

Ezt nézd meg: Újabb erotikus fotó szivárgott ki Baukó Éváról

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő nem szé­gyen­lős­kö­dik, sze­rinte azt, ami szép, meg kell mu­tatni.

Baukó Éva ünnepel: Ennyi ideje szabadult meg szenvedélyétől

Baukó Éva ünnepel: Ennyi ideje szabadult meg szenvedélyétől

Sok éven át attól volt han­gos a média, hogy az egy­kori va­ló­ság­show hős pró­bál úrrá lenni füg­gő­sé­gén. Azóta új­já­szü­le­tett...

Sok éven át attól volt han­gos a média, hogy az egy­kori va­ló­ság­show hős pró­bál úrrá lenni füg­gő­sé­gén. Azóta új­já­szü­le­tett...

Felháborodott Baukó Éva, ilyen olcsón keres lakást!

Felháborodott Baukó Éva, ilyen olcsón keres lakást!

A hí­res­ség nem sze­retne sok pénzt köl­teni la­kásra, ám mivel au­gusz­tus­ban köl­töz­nie kell, nagy baj­ban van az al­bér­le­tek árai miatt.

A hí­res­ség nem sze­retne sok pénzt köl­teni la­kásra, ám mivel au­gusz­tus­ban köl­töz­nie kell, nagy baj­ban van az al­bér­le­tek árai miatt.

Szó bennakad: Anyaszült meztelenül mutatta meg magát Baukó Éva

Szó bennakad: Anyaszült meztelenül mutatta meg magát Baukó Éva

Éva most messzebbre ment, mint eddig bár­mi­kor. Ruha nél­kül pó­zolt a ka­me­rá­nak. Az ered­mény ön­ma­gáért be­szél!

Zavarba ejtő fotó, a rajongók arcába tolta hatalmas melleit Baukó Éva!

Zavarba ejtő fotó, a rajongók arcába tolta hatalmas melleit Baukó Éva!

Nem tel­het el úgy nap, hogy a csi­nos hí­res­ség meg ne mu­tatná a nagy­vi­lág­nak el­vi­tat­ha­tat­la­nul szexi bá­jait.

Izgató látvány: Baukó Éva kipakolta, amije van

Izgató látvány: Baukó Éva kipakolta, amije van

Pan­cso­lás köz­ben fo­tóz­ták le!

Fel­forrt a le­vegő a dögös mű­sor­ve­zető lát­vá­nyá­tól. Pan­cso­lás köz­ben fo­tóz­ták le!

Ezt nézd: Hatalmasat villantott a nyílt utcán Baukó Éva

Ezt nézd: Hatalmasat villantott a nyílt utcán Baukó Éva

Baukó Éva jó for­má­ban van.

Baukó Éva jó for­má­ban van, így nem bánja, ha mások is meg­cso­dál­ják for­más ido­mait.

Durván kiakadt, mindenkinek beszólt Baukó Éva

Durván kiakadt, mindenkinek beszólt Baukó Éva

A vé­le­mé­nyét soha nem tartja ma­gá­ban az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő, aki az iga­záért a vég­te­len­sé­gig kiáll.

A vé­le­mé­nyét soha nem tartja ma­gá­ban az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő, aki az iga­záért a vég­te­len­sé­gig kiáll.

Baukó Éva újabb drámája: öngyilkos lett az eltartója

Baukó Éva újabb drámája: öngyilkos lett az eltartója

Hosszú ideig gon­dos­ko­dott a mű­sor­ve­ze­tő­ről H. Tibor, aki anya­gi­lag is tá­mo­gatta őt. A férfi sze­rel­mes volt Baukó Évába, ezért nyúj­tott neki szál­lást is.

Izgató látvány, apró bikiniben mutatta meg hatalmas melleit Baukó Éva!

Izgató látvány, apró bikiniben mutatta meg hatalmas melleit Baukó Éva!

A csi­nos hí­res­sé­get a sza­kadó eső sem gá­tolja meg abban, hogy ki­él­vezze a nyár min­den per­cét.

Baywatch-lányként hergeli a strandolókat Baukó Éva

Baywatch-lányként hergeli a strandolókat Baukó Éva

Ala­po­san meg­nőtt az egy főre jutó hí­res­sé­gek ará­nya a Ba­la­ton­nál. Éva is arra cir­kál és ful­dokló férfi­akra les.

Ala­po­san meg­nőtt az egy főre jutó hí­res­sé­gek ará­nya a Ba­la­ton­nál.

Izgató látvány, apró bikiniben mutatta meg hatalmas melleit Baukó Éva!

Izgató látvány, apró bikiniben mutatta meg hatalmas melleit Baukó Éva!

A mű­sor­ve­zető az Ad­riai ten­ger­nél pi­hent a ba­rát­nő­i­vel.

A mű­sor­ve­zető az Ad­riai ten­ger­nél pi­hent a ba­rát­nő­i­vel, a nya­ra­lás alatt szexi fotók ké­szül­tek róla.

Váratlan fordulat Berki Krisztián rendőrségi ügyében

Váratlan fordulat Berki Krisztián rendőrségi ügyében

Berki Krisz­tián zak­la­tás­sal vá­dolta.

Berki Krisz­tián né­hány hete zak­la­tás­sal vá­dolta meg Baukó Évát, aki vi­szont rá­gal­ma­zá­sért és be­csü­let­sér­té­sért pe­relte be őt.

Berki kegyelmet kapott: Ezért élte túl harc nélkül a találkozást

Berki kegyelmet kapott: Ezért élte túl harc nélkül a találkozást

Berki Krisz­tián és Baukó Éva ne­he­zen vi­se­lik el egy­mást, de egy műsor ere­jéig si­ke­rült fenn­tar­ta­niuk a békét.

Elárulta szexi alakjának titkát Baukó Éva

Elárulta szexi alakjának titkát Baukó Éva

Baukó Éva min­dig őszinte, így szí­ve­sen meg­osztja fo­gyó­kú­rá­já­nak re­cept­jét is. Most ki­de­rül az igaz­ság.

Baukó Éva min­dig őszinte, így szí­ve­sen meg­osztja fo­gyó­kú­rá­já­nak re­cept­jét is.

Bevállalós fotó: tangában pucsít a szuperszexi Baukó Éva

Bevállalós fotó: tangában pucsít a szuperszexi Baukó Éva

A dögös mű­sor­ve­zető éppen Hor­vát­or­szág­ban nya­ral, a nagy me­leg­ben pedig meg­sza­ba­dult ru­há­i­tól.

A mű­sor­ve­zető éppen Hor­vát­or­szág­ban nya­ral, a nagy me­leg­ben pedig meg­sza­ba­dult ru­há­i­tól.

Baukó Éva nyaralós dekoltázsa megér egy misét

Baukó Éva nyaralós dekoltázsa megér egy misét

Van mit nézni!

A mű­sor­ve­zető és ba­rát­női né­hány napos nya­ra­lásra utaz­tak Hor­vát­or­szágba. Éva 15 per­ces élő be­je­lent­ke­zé­sé­ben végig van mit nézni!

Élőben tetováltatta magát Baukó Éva

Élőben tetováltatta magát Baukó Éva

Ret­te­gett, ami­kor el­kezd­ték te­to­válni a kar­ját...

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő ret­te­gett, ami­kor el­kezd­ték te­to­válni a kar­ját...

Öt méter magasból ugrott ki Baukó Éva udvarlója

Öt méter magasból ugrott ki Baukó Éva udvarlója

Ahogy azt sej­teni le­he­tett, Éva kis­lány­ként sem volt az a ti­pi­kus tün­dérke. Most édes­apja árulja el, mennyi baja is volt a mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Ahogy azt sej­teni le­he­tett, Éva kis­lány­ként sem volt az a ti­pi­kus tün­dérke. Most édes­apja árulja el, mennyi baja is volt a mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Hatalmas fordulat a Baukó-Berki háborúban!

Hatalmas fordulat a Baukó-Berki háborúban!

Zak­la­tás­sal vá­dolta meg Baukó Évát Berki Krisz­tián ügy­védje, most azon­ban a másik fél is vissza­vág!

Zak­la­tás­sal vá­dolta meg Baukó Évát Berki Krisz­tián ügy­védje, most azon­ban a másik fél is vissza­vág!

Ez már háború: Zaklatással vádolják Baukó Évát, mi lesz ebből?

Ez már háború: Zaklatással vádolják Baukó Évát, mi lesz ebből?

Meg­szó­lalt az ügy­véd a kínos eset­tel kap­cso­lat­ban.

Meg­szó­lalt az ügy­véd a kínos eset­tel kap­cso­lat­ban.

Ebbe belepirulsz: szétnyílt köntösben pózol a szuperszexi Baukó Éva

Ebbe belepirulsz: szétnyílt köntösben pózol a szuperszexi Baukó Éva

A csi­nos tévés be­vál­la­lós képet posz­tolt. Tö­ké­le­tes ido­mait ez­út­tal alig ta­karja va­lami.

Berki a netes párkeresőn? Így reagált párja, amikor megtudta...

Berki a netes párkeresőn? Így reagált párja, amikor megtudta...

Baukó Éva "buk­tatta le" a nyil­vá­nos­ság előtt Berki Krisz­ti­ánt, mond­ván, mai napig fenn van egy társ­ke­re­sőn.

Baukó Éva: Berki, a bíróságon találkozunk!

Baukó Éva: Berki, a bíróságon találkozunk!

Baukó Éva nem hagyja magát.

Baukó Éva nem hagyja magát, a vég­te­len­sé­gig hajtja az iga­zát. Most Ber­ki­vel vesz­tek össze, aki lehet, hogy azóta rég meg­bánta a dol­got.

Ettől a monitorod is elolvad, szétnyílt ruhában pózol Baukó Éva

Ettől a monitorod is elolvad, szétnyílt ruhában pózol Baukó Éva

A mo­­dell újabb va­­dító fo­­tó­­val mu­­tatta meg, hogy job­­ban néz ki, mint va­­laha.

Folytatódik a harc: Berki vádjaira vérteszttel válaszol Baukó Éva

Folytatódik a harc: Berki vádjaira vérteszttel válaszol Baukó Éva

Baukó Éva ki­kéri ma­gá­nak a durva vá­da­kat, több mint öt éve nem iszik.

Baukó Éva ki­kéri ma­gá­nak a durva vá­da­kat, több mint öt éve nem ivott al­ko­holt.

Baukó Éva őrjöng: Azt hittem, Berki Krisztián meg fog verni

Baukó Éva őrjöng: Azt hittem, Berki Krisztián meg fog verni

Baukó Éva kap­kodta a le­ve­gőt.

Baukó Éva csak kap­kodta a le­ve­gőt, annyira fel­ide­ge­sí­tette magát Berki Krisz­tián vi­sel­ke­dé­sén.

Eddig titkolta, hogyan keresett pénzt Baukó Éva

Eddig titkolta, hogyan keresett pénzt Baukó Éva

El­árulta ko­rábbi fog­lal­ko­zá­sát.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő a FEM3 Café adá­sá­ban árulta el ko­rábbi fog­lal­ko­zá­sát.

Élő adásban tálalt ki Baukó Éva a szakításról, durva, amit mondott!

Élő adásban tálalt ki Baukó Éva a szakításról, durva, amit mondott!

A hí­res­ség­nek újabb kap­cso­lata fu­tott zá­tonyra.

A hí­res­ség­nek újabb kap­cso­lata fu­tott zá­tonyra, ami miatt szá­mot ve­tett mos­tani éle­té­vel.

Szakítása miatt dühöng Baukó Éva, mindent kitálalt

Szakítása miatt dühöng Baukó Éva, mindent kitálalt

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő most is el­mondta ken­dő­zet­le­nül a vé­le­mé­nyét.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő most is el­mondta ken­dő­zet­le­nül a vé­le­mé­nyét.

Számtalan csalódás után újra szerelmes Baukó Éva!

Számtalan csalódás után újra szerelmes Baukó Éva!

Most talán rá­ta­lált a bol­dog­ság.

A hí­res­ség­nek so­káig nem volt sze­ren­cséje a sze­re­lem­ben, ám most talán rá­ta­lált a bol­dog­ság.

Egy évet ad magának Baukó Éva

Egy évet ad magának Baukó Éva

Az egy­kori bot­rány­hősnő élete tel­je­sen meg­vál­to­zott az utóbbi idő­ben.

Az egy­kori bot­rány­hősnő élete tel­je­sen meg­vál­to­zott az utóbbi idő­ben, most pedig újabb fo­ga­dal­mat tett. Kér­dés per­sze, hogy a ko­moly el­kép­ze­lé­sei nyi­tott fü­lekre ta­lál­nak-e?

Hatalmas kebleit kitéve tudatta Baukó Éva, hogy újra szingli

Hatalmas kebleit kitéve tudatta Baukó Éva, hogy újra szingli

A va­ló­ság­show-hős egy hó­nap­pal ez­előtt je­len­tette be, hogy rá­ta­lált a sze­re­lem.

A va­ló­ság­show-hős egy hó­nap­pal ez­előtt je­len­tette be, hogy rá­ta­lált a sze­re­lem. De most Fa­ce­book-ol­da­lán kö­zölte ra­jon­gó­i­val, hogy ki­adta párja útját. Ké­sőbb az is ki­de­rült, hogy mi ve­ze­tett a sza­kí­tás­hoz.

Izgató látvány, pucér fenékkel, szétnyílt köntösben tekereg Baukó Éva

Izgató látvány, pucér fenékkel, szétnyílt köntösben tekereg Baukó Éva

A mo­dell újabb va­dító fo­tó­val bi­zo­nyítja, hogy job­ban néz ki, mint va­laha.

A mo­dell újabb va­dító fo­tó­val bi­zo­nyítja, hogy job­ban néz ki, mint va­laha. A kép egy für­dő­szo­bá­ban ké­szült.

Meglepő kijelentést tett Baukó Éva

Meglepő kijelentést tett Baukó Éva, ezt nem gondoltad volna

Meg­döb­bentő mon­da­tok hagy­ták el a szá­ját ked­den reg­gel.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő szá­ját meg­döb­bentő mon­da­tok hagy­ták el ked­den reg­gel. Ma­gán­életi és szak­mai ter­vek­ről egy­aránt be­szélt.

Pénzért vetkőzött Baukó Éva: Itt a bizonyíték!

Pénzért vetkőzött Baukó Éva: Itt a bizonyíték!

Ér­de­kes dolog de­rült ki Évá­ról...

Pár hét­tel ez­előtt még Havas Hen­rik­kel való ügye miatt volt han­gos a sajtó, ma más de­rült ki Évá­ról...

Vigyázat, forró! Alig valamiben játszik Baukó Éva

Vigyázat, forró! Alig valamiben játszik Baukó Éva

Az egy­kori va­ló­ság­show-hős egy igen­csak me­rész ru­há­ban je­lent meg Kasza Tibi mű­so­rá­ban.

Az egy­kori va­ló­ság­show-hős egy igen­csak me­rész ru­há­ban je­lent meg Kasza Tibi mű­so­rá­ban.

Izgató látvány: Baukó Éva kipakolta, amije van

Izgató látvány: Baukó Éva kipakolta, amije van

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő remek aján­dék­kal ked­ves­ke­dett ra­jon­gó­i­nak az ün­ne­pek után.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő remek aján­dék­kal ked­ves­ke­dett ra­jon­gó­i­nak az ün­ne­pek után.

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva nem ezt várta Havas Henriktől

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva nem ezt várta Havas Henriktől

A va­ló­ság­show-sze­rep­lőt fel­zak­latta az ATV dön­tése, de nem elé­ge­dett. Várja Havas bo­csá­nat­ké­ré­sét.

A va­ló­ság­show-sze­rep­lőt fel­zak­latta az ATV dön­tése, de nem elé­ge­dett. Várja Havas bo­csá­nat­ké­ré­sét.

Kikészült Baukó Éva, ez lett a zaklatásos botrány következménye!

Kikészült Baukó Éva, ez lett a zaklatásos botrány következménye!

Na­pok­kal az­után, hogy meg­ne­vezte a tá­ma­dó­ját, tel­je­sen ki­bo­rult, még aludni is kép­te­len.

Jelentkezett Havas újabb áldozata! Erőszakoskodott vele, megalázta

Jelentkezett Havas újabb áldozata! Erőszakoskodott vele, megalázta

Újabb nő je­lent­ke­zett, hogy bát­ran el­mondja, vele is erő­sza­kos­ko­dott Havas Hen­rik.

Ezt várná el Baukó Éva a zaklatással vádolt Havas Henriktől

Ezt várná el Baukó Éva a zaklatással vádolt Havas Henriktől

Baukó Éva zak­la­tás­sal vá­dolja Ha­vast.

Baukó Éva sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolja Havas Hen­ri­ket - erről a minap egy Fa­ce­book-be­jegy­zé­sé­ben val­lott.

Felháborodtak Havas kollégái, ezt gondolják a tévésről

Felháborodtak Havas kollégái, ezt gondolják a tévésről

Baukó Éva nem hagyja annyi­ban a dol­got, ta­nu­kat gyűjt, és har­col az iga­záért.

Baukó Éva nem hagyja annyi­ban a dol­got, ta­nu­kat gyűjt, és har­col az iga­záért.

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva tanúkkal cáfolja Havas hazugságát

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva tanúkkal cáfolja Havas hazugságát

To­vábbra is forr­nak az in­du­la­tok az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő és sze­xu­á­lis zak­la­tója körül.

Kiderült, mi lesz a sorsa a zaklatással vádolt Havas Henriknek!

Kiderült, mi lesz a sorsa a zaklatással vádolt Havas Henriknek!

Né­meth Szi­lárd el­mondta, a sze­xu­á­lis zak­la­tás min­den for­má­ját mély­sé­ge­sen el­ítéli.

Bizarr szex. Gyomor kell a legújabb zaklatási botrány részleteihez

Bizarr szex. Gyomor kell a legújabb zaklatási botrány részleteihez

Meg­szó­lal a zak­la­tás ál­do­zata. Fe­le­lős­sége tel­jes tu­da­tá­ban.

Meg­szó­lal a zak­la­tás ál­do­zata. Fe­le­lős­sége tel­jes tu­da­tá­ban.

Baukó Éva megsértődött és kitálalt

Baukó Éva megsértődött és kitálalt

Vérig sér­tet­ték, és ezt nem tar­totta ma­gá­ban: el­árulta, ho­gyan ké­szül­tek a va­ló­ság­show-k, amik­ben sze­re­pelt!

Vérig sér­tet­ték, és ezt nem tar­totta ma­gá­ban: el­árulta, ho­gyan ké­szül­tek a va­ló­ság­show-k, amik­ben sze­re­pelt!

Baukó Éva szórakozni ment és nem bízta a véletlenre - Szexi fotó

Baukó Éva szórakozni ment és nem bízta a véletlenre - Szexi fotó

Fel­rob­bant az Ins­tag­ram Baukó Éva hét­végi bulis fo­tó­já­tól. Az Édes Élet sze­rep­lője szu­per­sze­xire vette a fi­gu­rát: sosem volt még ilyen dögös.

Melltartó nélkül kapták lencsevégre Baukó Évát

Melltartó nélkül kapták lencsevégre Baukó Évát

El­ké­pesztő lát­ványt nyújt!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő lát­vá­nyá­tól fel­rob­bant az in­ter­net!

Baukó Éva szuperszexi fotójától még a monitorod is elolvad

Baukó Éva szuperszexi fotójától még a monitorod is elolvad

Extra mini ru­há­ban, ki­pa­kolt gi­ga­mel­lek­kel fo­tózta magát a dögös tévés. Ettől el­akad a sza­vad!

Extra mini ru­há­ban, ki­pa­kolt gi­ga­mel­lek­kel fo­tózta magát a dögös tévés. Ettől el­akad a sza­vad!

Melltartó nélkül élvezi a tavaszias időt a magyar bombázó

Melltartó nélkül élvezi a tavaszias időt a magyar bombázó

A szo­kat­la­nul meleg ok­tó­beri idő­já­rás őt is ki­csa­lo­gatta egy kis fo­tó­zásra.Sze­ren­csére...

A szo­kat­la­nul meleg ok­tó­beri idő­já­rás őt is ki­csa­lo­gatta egy kis fo­tó­zásra.Sze­ren­csére...

Baukó Éva szexi fotójától még a monitorod is elolvad

Baukó Éva szexi fotójától még a monitorod is elolvad

A va­ló­ság­show­hős stí­lust vál­tott.

A va­ló­ság­show­hős sza­kí­tása után tel­je­sen stí­lust vál­tott.

Falatnyi bikiniben, hatalmas melleivel búcsúztatja a nyarat Baukó Éva!

Falatnyi bikiniben, hatalmas melleivel búcsúztatja a nyarat Baukó Éva!

Az Édes Élet egy­kori sztárja még ebben a hideg idő­ben is fel­me­le­gíti a férfi­szí­ve­ket.

"Most a legjobb a szex" - legintimebb titkairól mesélt a magyar tévés

"Most a legjobb a szex" - legintimebb titkairól mesélt a magyar tévés

Baukó Éva eddig iga­zán ki­csa­pongó éle­tet élt.

Baukó Éva eddig iga­zán ki­csa­pongó éle­tet élt. Meg­lepő dol­go­kat mon­dott ka­land­ja­i­ról.

Úgy megrángatták Baukó Évát, hogy "megmeredt"

Úgy megrángatták Baukó Évát, hogy "megmeredt"

Baukó Éva úgy be­le­jött az Édes Életbe, hogy Fa­ce­book ol­da­lán szinte min­den nap meg­oszt né­hány élő vi­deót kö­ve­tő­i­vel.

Baukó Éva úgy be­le­jött az Édes Életbe, hogy Fa­ce­book ol­da­lán szinte min­den nap meg­oszt né­hány élő vi­deót kö­ve­tő­i­vel. A hét­végi for­ró­ság­ban most egy tavon tör­tént ka­land­ját mu­tatta meg.

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

Büsz­kén posz­tolt ki ma­gá­ról egy négy évvel ez­előtti és egy mos­tani fotót a TV2 sztárja.

Büsz­kén posz­tolt ki ma­gá­ról egy négy évvel ez­előtti és egy mos­tani fotót a TV2 sztárja.

Baukó Éva besokallt, így vallott Alekoszról

Baukó Éva besokallt, így vallott Alekoszról

VV Éva nem bírta to­vább, ki­tá­lalt Ale­kosz­ról.

VV Éva nem bírta to­vább, ki­tá­lalt Ale­kosz­ról. Egy­kori ba­rátja tett olyan dol­go­kat, amik­kel na­gyon meg­bán­totta őt, ezért már nem haj­landó vele ta­lál­kozni.

Széthúzta a felsőt, megmutatta csupasz melleit Baukó Éva

Széthúzta a felsőt, megmutatta csupasz melleit Baukó Éva

Baukó Éva keb­lei ön­álló életre kel­tek.

Baukó Éva keb­lei ön­álló életre kel­tek. Az Édes Élet sztárja, sokak örö­mére, egy fo­tó­zá­son vet­kő­zött ki ma­gá­ból.

Megvillantotta hatalmas dekoltázsát Baukó Éva!

Megvillantotta hatalmas dekoltázsát Baukó Éva!

Iz­gal­mas fotót posz­tolt.

Az Édes Élet sztárja iz­gal­mas fo­tó­val ör­ven­dez­tette meg a ra­jon­góit.

A nap, amikor Baukó Éva anyázott egy szépet

A nap, amikor Baukó Éva anyázott egy szépet

VV Éva eddig tűrte...

VV Éva eddig tűrte, hogy másod-, sőt har­mad­osz­tá­lyú ce­leb­ként em­le­ges­sék bi­zo­nyos fó­ru­mo­kon. Most el­gu­rult a gyógy­szere, és elő­vette régi stí­lu­sát...

Váratlan fordulat: Lerántja a leplet szerelmi életéről Baukó Éva

Váratlan fordulat: Lerántja a leplet szerelmi életéről Baukó Éva

Sze­re­lem­től ittas Baukó Éva. Fel­vál­lalta ked­vese.

Sze­re­lem­től ittas Baukó Éva, aki­nek bol­dog­sá­gát csak te­tézi, hogy ked­vese fel­vál­lalta kap­cso­la­tu­kat.

Baukó Éva kitálalt, súlyos vádak Alekosz ellen

Baukó Éva kitálalt, súlyos vádak Alekosz ellen

Fel­húzta egy­kori vil­la­társa.

Az nem új­don­ság, hogy Baukó Éva és Nagy Ale­kosz néha össze­rúg­ják a port, de most úgy tűnik, sok­kal na­gyobb a baj.

Durván kiosztotta Aurelio Baukó Évát

Durván kiosztotta Aurelio Baukó Évát

Nem fogta vissza magát Au­re­lio, ami­kor egy több mint három ...

Nem fogta vissza magát Au­re­lio, ami­kor egy több mint három per­ces vi­de­óüze­net­ben porig alázta egy­kori mű­sor­ve­zető tár­sát - va­ló­szí­nű­leg fél­re­ér­tés­ből...

Perverzeket gerjeszt be a magányos Baukó Éva

Perverzeket gerjeszt be a magányos Baukó Éva

Mióta fel­ha­gyott zűrös élet­vi­te­lé­vel, igyek­szik vissza­sze­rezni meg­té­pá­zott re­no­mé­ját.

Mióta fel­ha­gyott zűrös élet­vi­te­lé­vel, igyek­szik vissza­sze­rezni meg­té­pá­zott re­no­mé­ját.

Így még nem láttad Baukó Évát, Alekoszt és Annácskát

Így még nem láttad Baukó Évát, Alekoszt és Annácskát

Az ezek meg­örül­tek! Ki­váló fórum arra, hogy azok is be­éges­sék ma­gu­kat, akik egyéb­ként nem szok­ták. Ök szok­ták!

Az ezek meg­örül­tek! Ki­váló fórum arra, hogy azok is be­éges­sék ma­gu­kat, akik egyéb­ként nem szok­ták. Per­sze most épp nem ők van­nak soron...

Baukó Éva lekapta az undorodó Alekoszt

Baukó Éva lekapta az undorodó Alekoszt

Baukó Évá­nak nem és nem lehet nemet mon­dani.

Baukó Évá­nak nem és nem lehet nemet mon­dani. Ha ő csó­kot akar kapni Ale­kosz­tól, akkor bi­zony csó­kot fog kapni akkor is, ha a föld az éggel egy­beér.

Kocsmában, pohárral a kezében bukott le Baukó Éva! Visszaesett?

Kocsmában, pohárral a kezében bukott le Baukó Éva! Visszaesett?

Ál­lítja: évek óta nem iszik al­ko­holt! Mégis egy po­ha­rat szo­ron­ga­tott!

Ál­lítja: évek óta nem iszik al­ko­holt! Mégis egy bel­vá­rosi kocs­má­ban fo­tóz­ták le, ahol egy po­ha­rat szo­ron­ga­tott!

Súlyos pánikbetegséggel küzd Baukó Éva

Súlyos pánikbetegséggel küzd Baukó Éva

Az egy­kori vil­la­lakó már három éve le­tette a po­ha­rat, de a lelki prob­lé­má­ira ez nem je­len­tett tel­jes meg­ol­dást.

Az egy­kori vil­la­lakó már három éve le­tette a po­ha­rat, de a lelki prob­lé­má­ira ez nem je­len­tett tel­jes meg­ol­dást.

Végre valami! Ezért az egyért irigykedhetsz Alekoszra!

Végre valami! Ezért az egyért irigykedhetsz Alekoszra!

Pon­to­sab­ban ket­tő­ért, vagyis né­gyért.

Pon­to­sab­ban ket­tő­ért, vagyis né­gyért. Most jól össze­za­va­rod­tál igaz? Pedig a kép­let tel­je­sen egy­szerű. Höl­gyek­ről van szó, és az egyi­kük rá­adá­sul Baukó Éva!

Egymásra találtak a botrányos magyar mellkirálynők!

Egymásra találtak a botrányos magyar mellkirálynők!

Nem fogod el­hinni!

Nem fogod el­hinni, kik ta­lál­tak egy­másra az utóbbi he­tek­ben! Úgy tűnik, a két ke­bel­csoda életre szóló ba­rát­sá­got kö­tött!

Dagad a botrány Baukó Éva körül: "Örülhet, hogy nem jelentettem fel!"

Dagad a botrány Baukó Éva körül: "Örülhet, hogy nem jelentettem fel!"

Az Édes Élet sztár­ját ki­osz­tot­ták ce­leb­tár­sai!

Az Édes Élet sztárja ko­ráb­ban drog­dí­ler­nek ne­ve­zett egy ma­gyar té­vé­sztárt, ami­nek ez lett a kö­vet­kez­mé­nye...

Lerángatták Baukó Éváról a bikinialsót

Lerángatták Baukó Éváról a bikinialsót

Ale­kosz "tel­je­sen vé­let­le­nül" a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben húzta le ce­leb­társa mez­te­len hát­só­já­ról a tex­tilt. Csak se­gí­teni akart el­vi­ek­ben...

Ale­kosz "tel­je­sen vé­let­le­nül" a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben húzta le ce­leb­társa mez­te­len hát­só­já­ról a tex­tilt. Csak se­gí­teni akart el­vi­ek­ben...

Nem hiszed el, mivel próbálkozik Damu Roland!

Nem hiszed el, mivel próbálkozik Damu Roland!

A szí­nész min­den le­he­tő­sé­get meg­ra­gad, hogy vissza­ka­pasz­kod­jon ko­rábbi hír­neve kö­ze­lébe.

A szí­nész min­den le­he­tő­sé­get meg­ra­gad, hogy vissza­ka­pasz­kod­jon ko­rábbi hír­neve kö­ze­lébe. A jelek sze­rint a mi­nő­ség nem lé­nyeg...

Durva beszólással reagált a magyar focisikerre Baukó Éva!

Durva beszólással reagált a magyar focisikerre Baukó Éva!

A ce­lebnő nem bírt ma­gá­val.

A bot­rá­nyos ce­lebnő most sem tudta vissza­fogni magát, hi­szen Fa­ce­book-ol­da­lán ko­ránt­sem a szo­ká­sos módon örült a vá­lo­ga­tott ered­mé­nyé­nek.

Magyar sztárok, akiket a mai napig elítélnek múltjuk miatt!

Magyar sztárok, akiket a mai napig elítélnek múltjuk miatt!

Szá­mos hazai hí­res­ség még most is szen­ved ko­ráb­ban el­kö­ve­tett hi­bája miatt.