Baronits Gábor

Komoly döntést hozott Baronits Gábor, ez már végleges

Komoly döntést hozott Baronits Gábor, ez már végleges

Édes­anyja, Ungár Anikó előtt tisz­te­leg ezzel. Ra­jon­gói sze­rint na­gyon szép gesz­tus volt ez Gá­bor­tól.

Édes­anyja, Ungár Anikó előtt tisz­te­leg ezzel. Ra­jon­gói sze­rint na­gyon szép gesz­tus volt ez Gá­bor­tól.

Életveszélyes produkcióra készül Szandi, csúnya vége lehet

Életveszélyes produkcióra készül Szandi, csúnya vége lehet

Az éne­kesnő tisz­tá­ban van vele, ha nem fi­gyel oda, akkor ko­moly sé­rü­lé­se­ket szen­ved­het.

Nyilvános WC-ben kapták le Baronits Gábort: meglepő, mit művelt magával

Nyilvános WC-ben kapták le Baronits Gábort: meglepő, mit művelt magával

A sár­mos sztár­szí­nész ki­csit sem szív­ba­jos.

A sár­mos sztár­szí­nész ki­csit sem szív­ba­jos.

Szinte senki nem úszta meg: Újabb baleset a TV2-ben

Szinte senki nem úszta meg: Újabb baleset a TV2-ben

Min­dent meg­tesz­nek a Csak show és más semmi sztár­jai, hogy ki­fo­gás­ta­lan pro­duk­ci­ók­kal sze­re­pel­je­nek.

Min­dent meg­tesz­nek a Csak show és más semmi sztár­jai, hogy ki­fo­gás­ta­lan pro­duk­ci­ók­kal sze­re­pel­je­nek.

Baronits Gábor fuldoklott Tatár Csilla szoknyája alatt

Baronits Gábor fuldoklott Tatár Csilla szoknyája alatt

Bár a pro­duk­ció köz­ben és után a szí­nész igye­ke­zett tar­tani magát, a Ri­post mun­ka­tár­sát nem tudta be­csapni.

Bár a pro­duk­ció köz­ben és után a szí­nész igye­ke­zett tar­tani magát, mu­száj volt ki­me­ne­kül­nie a stú­di­ó­ból.

Veszélyben az élő adás: dupla baleset a Csak show és más semmi próbáján

Veszélyben az élő adás: dupla baleset a Csak show és más semmi próbáján

Ba­ro­nits Gábor je­len­leg ge­rinc­me­re­ví­tő­ben ké­szül a mű­sorra, Vas­tag Csaba pedig lehet, szín­padra sem tud állni.

Élő adásban tépte le magáról a nadrágot Curtis és Baronits Gábor

Élő adásban tépte le magáról a nadrágot Curtis és Baronits Gábor

Nem semmi pro­duk­ció volt. Cur­tis és Ba­ro­nits Gábor min­den höl­gyet le­vett a lá­bá­ról.

Ez kellemetlen: nem hiszed el, mi történt Vastag Csabával

Ez kellemetlen: nem hiszed el, mi történt Vastag Csabával

Eke An­géla és Ba­ro­nits Gábor is ré­szese volt a kü­lö­nös él­mény­nek, ami a Csak show és más élő adása után tör­tént.

Eke An­géla és Ba­ro­nits Gábor is ré­szese volt a kü­lö­nös él­mény­nek, ami a Csak show és más élő adása után tör­tént.

Válaszolt Puskás Peti barátnője, ezért csókolózott Baronits Gáborral

Válaszolt Puskás Peti barátnője, ezért csókolózott Baronits Gáborral

Forró pil­lan­tok ré­sze­sei vol­tak a Csak show és más semmi nézői.

Forró pil­lan­tok ré­sze­sei vol­tak a Csak show és más semmi nézői.

Ledobták a textilt: Így fest egy szál alsóban Curtis és Baronits Gábor

Ledobták a textilt: Így fest egy szál alsóban Curtis és Baronits Gábor

Tud­nak még meg­le­pe­tést okozni, meg­mu­tat­ták, mi van a ruha alatt.

Tud­nak még meg­le­pe­tést okozni, meg­mu­tat­ták, mi van a ruha alatt.

Mindenki ledöbbent, Baronits Gábor megcsókolta Puskás Peti csaját

Mindenki ledöbbent, Baronits Gábor megcsókolta Puskás Peti csaját

Durva, ami a szín­pa­don tör­tént. Nem hit­tünk a sze­münk­nek. A Ri­post le­fo­tózta az intim pil­la­na­tot!

Életveszélyes produkcióval nyűgözték le a zsűrit Baronits Gáborék

Életveszélyes produkcióval nyűgözték le a zsűrit Baronits Gáborék

Ba­lázs And­rea könnyes szem­mel nézte végig a pro­duk­ciót. Erre min­den oka meg­volt, a végén vas­taps volt a ju­ta­lom.

Folytatódik a dráma: testi épségét kockáztatja a TV2 sztárja

Folytatódik a dráma: testi épségét kockáztatja a TV2 sztárja

Ko­moly pró­ba­té­tel elé ál­lí­tot­ták Ba­ro­nits Gá­bort.

Ko­moly pró­ba­té­tel elé ál­lí­tot­ták Ba­ro­nits Gá­bort a Csak show és más semmi kö­vet­kező adá­sá­ban. Ho­gyan fog meg­bír­kózni vele? Si­ke­rül tel­je­sí­te­nie a ki­tű­zött célt? Fan­tasz­ti­kus iz­gal­mak vár­ha­tóak.

Dráma a stúdióban: teljesen kikészült a TV2 sztárja

Dráma a stúdióban: teljesen kikészült a TV2 sztárja

Ve­szé­lyes és na­gyon nehéz fel­ada­tot kell tel­je­sí­te­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

Ve­szé­lyes és na­gyon nehéz fel­ada­tot kell tel­je­sí­te­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

Lefotóztuk, Szandi és Baronits Gábor vadul erotikáztak a stúdióban

Lefotóztuk, Szandi és Baronits Gábor vadul erotikáztak a stúdióban

Szandi és Ba­ro­nits Gábor kü­lön­le­ges pro­duk­ci­ó­val ké­szül­tek a Csak show és más semmi pén­teki adá­sára.

Meglepő vallomás, így tekint kolléganőjére Baronits Gábor

Meglepő vallomás, így tekint kolléganőjére Baronits Gábor

Hu­mo­ros sztori ke­rült elő.

Hu­mo­ros sztori ke­rült szóba a Csak show és más semmi pró­bá­ján.

Drámai dolgot árult el Baronits Gábor, eltávolították egy szervét

Drámai dolgot árult el Baronits Gábor, eltávolították egy szervét

Sú­lyos mo­tor­bal­esete után ko­moly szerv­el­tá­vo­lító mű­té­ten esett át, s azóta nem na­gyon ül két­ke­re­kűre Ba­ro­nits Gábor...

Őszinte vallomás: ezt gondolja színész fiáról Ungár Anikó

Őszinte vallomás: ezt gondolja színész fiáról Ungár Anikó

Na­gyon jó a kap­cso­la­tuk.

Ha­tal­mas si­kert ara­tott hétfő este a Má­so­dik ne­ki­fu­tás című darab 50. elő­adása a Ka­rin­thy Szín­ház­ban, Szil­ágyi Tibor ren­de­zé­sé­ben.

Óriási boldogság, Ungár Anikó olyasmit tett, amit tíz éve sosem!

Óriási boldogság, Ungár Anikó olyasmit tett, amit tíz éve sosem!

Anya és szin­tén híres fia végre együtt tud­nak töl­teni egy kis időt ket­tes­ben, cso­dá­la­tos helyre lá­to­gat­tak el együtt.

Rátalált a szerelem, megmutatta új kedvesét Baronits Gábor

Rátalált a szerelem, megmutatta új kedvesét Baronits Gábor

A szí­nész sej­tel­mes fotót töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára. Újra sze­rel­mes?

A szí­nész sej­tel­mes fotót töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára. Újra sze­rel­mes?

Végre kiderült, miért szingli még mindig Baronits Gábor

Végre kiderült, miért szingli még mindig Baronits Gábor

A nép­szerű szí­nész őszin­tén val­lott féltve őr­zött ma­gán­éle­té­ről a Ri­post­nak.

A nép­szerű szí­nész őszin­tén val­lott féltve őr­zött ma­gán­éle­té­ről a Ri­post­nak.

Meztelen fotókkal udvarolnak a sármos színésznek

Meztelen fotókkal udvarolnak a sármos színésznek

Már egy éve szingli Ba­ro­nits Gábor.

Már egy éve szingli Ba­ro­nits Gábor, de ez nem je­lenti azt, hogy a jó­képű szí­nészt vonz­ereje cser­ben hagyta volna.

Baronits Gábor exe újra szerelmes

Baronits Gábor exe újra szerelmes

Az egy­kori álom­pár már a múlté, de úgy tűnik Syd­ney újra sze­rel­mes.

Az egy­kori álom­pár már a múlté, de úgy tűnik Syd­ney újra ró­zsa­szín­fel­hő­ben úszik.

Nagy a baj: Baronits Gábor teste feladta a szolgálatot

Nagy a baj: Baronits Gábor teste feladta a szolgálatot

A Jóban Rossz­ban sztárja rá­fá­zott a kon­di­zásra.

A Jóban Rossz­ban sztárja rá­fá­zott a kon­di­zásra. Ba­ro­nits Gábor min­dig is adott a meg­je­le­né­sére, így nem csoda, hogy tu­cat­számra kapja a fel­ajánl­kozó üze­ne­te­ket az érte ra­jongó höl­gyek­től.

Hoppá: friss szerelem a Sztárban sztár színfalai mögött - árulkodó fotók!

Hoppá: friss szerelem a Sztárban sztár színfalai mögött - árulkodó fotók!

A fi­a­ta­lok rég­óta is­me­rik egy­mást, eddig nem ácso­rog­tak kézen fogva...

A fi­a­ta­lok rég­óta is­me­rik egy­mást, eddig nem ácso­rog­tak kézen fogva...

Társkereső oldalon élnek vissza a magyar sorozatsztár nevével!

Társkereső oldalon élnek vissza a magyar sorozatsztár nevével!

Csú­nyán rá­sze­dik a lá­nyo­kat...

Ba­ro­nits Gábor ál­lítja, soha nem re­giszt­rált sem­mi­lyen társ­ke­reső ol­da­lon, mégis több olyan szá­mára ide­gen nő is akad, aki régi is­me­rős­ként üd­vözli...

Szívfacsaró vallomást tett Baronits Gábor

Szívfacsaró vallomást tett Baronits Gábor

Ba­ro­nits Gábor ször­nyű idő­sza­kon van túl.

Ba­ro­nits Gábor ször­nyű idő­sza­kon van túl, amíg édes­anyja, Ungár Anikó kül­föl­dön volt, sú­lyos tra­gé­dia tör­tént a csa­lád­ban. A Jóban Rossz­ban szí­né­sze nagy­ma­mája mel­lett volt az utolsó per­ce­kig.

Ungár Anikó élő adásban nézte végig fia durva balesetét!

Ungár Anikó élő adásban nézte végig fia durva balesetét!

Na­gyon meg­ré­mült, ami­kor fia, Ba­ro­nits Gábor nyolc­van­nal a fal­nak csa­pó­dott.

Na­gyon meg­ré­mült, ami­kor fia, Ba­ro­nits Gábor nyolc­van­nal a fal­nak csa­pó­dott. Bár iszo­nyú érzés volt lát­nia az üt­kö­zést, sosem til­taná el a szí­nészt ve­szé­lyes hob­bi­já­tól.

Teljesen összetört a gyásztól Ungár Anikó

Teljesen összetört a gyásztól Ungár Anikó

Csend­ben, meg­ren­dül­ten gyá­szol Ungár Anikó.

Csend­ben, meg­ren­dül­ten gyá­szol Ungár Anikó.

Elhunyt Ungár Anikó édesanyja

Elhunyt Ungár Anikó édesanyja

104 évet élt az imá­dott mama.

Gyá­szol a nép­szerű mű­vésznő, mi­u­tán 104 esz­ten­dős ko­rá­ban örökre le­hunyta sze­mét sze­re­tett édes­anyja.

Újra szerelmes Baronits Gábor!

Újra szerelmes Baronits Gábor

Álom­pár szü­le­tett!

Ba­ro­nits Gábor hosszú ideig afféle ma­gá­nyos lo­vag­ként élt, azon­ban las­san egy éve Syd­ney van den Bosch szép­ség­ki­rály­nő­vel alkot párt.

104 éves lett Baronits szupernagyija

104 éves lett Baronits szupernagyija

Rá­adá­sul mi­ni­mum 30 évet le is ta­gad­hatna a nagy­mama.

Ha mindez nem lenne elég, el­árul­juk: mi­ni­mum 30 évet le is ta­gad­hatna a nagy­mama. Most már biz­tos: Ba­ro­nits na­gyon jó gé­ne­ket örö­köl­he­tett!