Bárdosi Ildikó

Bárdosi Sándor kitálalt: ezért nem ünnepelt idén a feleségével

Bárdosi Sándor kitálalt: ezért nem ünnepelt idén a feleségével

A há­zas­sági év­for­du­lója nem fon­tos szá­mára.

A Slá­ger Reg­gel mű­so­rá­ban val­lotta be, hogy a há­zas­sági év­for­du­lója miért nem fon­tos szá­mára.

FRISS HÍREK

Elképesztő, milyen állatot tart az otthonában a magyar sztár

Elképesztő, milyen állatot tart az otthonában a magyar sztár

Bár­dosi Sán­dor és fe­le­sége a kisfi­ú­kat lep­ték meg vele a szü­le­tés­nap­ján.

Bár­dosi Sán­dor és fe­le­sége a kisfi­ú­kat lep­ték meg vele a szü­le­tés­nap­ján.

Még csak négy hónapos, de már sportol a legkisebb Bárdosi

Még csak négy hónapos, de már sportol a legkisebb Bárdosi

A bir­kózó és fe­le­sége korán meg­sze­ret­teti a spor­tot gyer­me­ke­ik­kel.

Az olim­piai ezüst­ér­mes bir­kózó és fe­le­sége már a ki­csik meg­szü­le­tése előtt meg­be­szél­ték, hogy gyer­me­ke­ik­kel korán meg­sze­ret­te­tik a spor­tot. Így kisfi­u­kat és kis­lá­nyu­kat is négy hó­na­po­san már ba­ba­úszásra vit­ték.

Így úszta meg a szülés utáni depressziót a magyar sztár

Így úszta meg a szülés utáni depressziót a magyar sztár

Már edzést tart Bár­dosi Il­dikó.

Sosem volt az az egy hely­ben meg­ülő típus Bár­dosi Sanyi fe­le­sége. Il­dikó csá­szár­met­szés­sel szült, de sze­ren­csére gyor­san gyó­gyult a sebe.

Gyermeke születésnapjára sem emlékszik Bárdosi

Gyermeke születésnapjára sem emlékszik Bárdosi

Meg­lepő dolog de­rült ki Bár­dosi Sán­dor­ról a 103.9 Slá­ger FM ven­dég mű­sor­ve­ze­tő­jé­ről.

Meg­lepő dolog de­rült ki Bár­dosi Sán­dor­ról a 103.9 Slá­ger FM ven­dég mű­sor­ve­ze­tő­jé­ről.

Hatalmas örömhírt jelentett be a magyar sztár

Hatalmas örömhírt jelentett be a magyar sztár

Bol­dog­ság van a Bár­dosi csa­lád­ban.

Nagy a bol­dog­ság az olim­piai ezüst­ér­mes bir­kózó csa­lád­já­ban. Ma lett egy hó­na­pos má­so­dik gyer­me­kük. A spor­toló fe­le­sége na­gyon büszke a kis her­ceg­nőre.

Erotikus fotókkal bukott le a magyar sztárapuka

Erotikus fotókkal bukott le a magyar sztárapuka

Bár­dosi Sán­dort ost­ro­mol­ják az ide­gen nők, nem fog­lal­kozva azzal, hogy nős.

Bár­dosi Sán­dort ost­ro­mol­ják az ide­gen nők, nem fog­lal­kozva azzal, hogy nős. Az olim­pi­kon bir­kózó leg­több­ször nem is re­a­gált a fel­ajánl­ko­zá­sokra, de mivel leg­utóbb fe­le­sége látta meg az újabb ero­ti­kus képet, ma­gya­ráz­kod­nia kel­lett.

Ezt nézd: Exkluzív képek a TV2 sztárjainak újszülött kislányáról

Ezt nézd: Exkluzív képek a TV2 sztárjainak újszülött kislányáról

Bár­dosi Il­dikó pén­te­ken, alig fél óra le­for­gása alatt adott éle­tet olim­pi­kon bir­kó­zónk, Bár­dosi Sán­dor má­so­dik gyer­me­ké­nek.