Bács Ferenc

Fájdalmas részletek, így teltek a magyar színészlegenda utolsó napjai

Fájdalmas részletek, így teltek a magyar színészlegenda utolsó napjai

A nép­szerű szí­nész utolsó éveit vissza­vo­nul­tan töl­tötte fe­le­sé­gé­vel, a kol­lé­gái is alig hal­lot­tak fe­lőle.

Szép emlékek: húszéves fotó került elő Bács Ferencről

Szép emlékek: húszéves fotó került elő Bács Ferencről

A szí­nész Bács Kati édes­apja, ám évek óta nem tart­ják a kap­cso­la­tot a szí­nész fi­a­tal fe­le­sége miatt.

Nincs túl jó bőrben a legendás magyar színész, Bács Ferenc

Nincs túl jó bőrben a legendás magyar színész, Bács Ferenc

Mi tör­tén­he­tett a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vés­szel?