Babos Tímea

Óriási siker, Babos Tímeára figyelhet az egész világ

Óriási siker, Babos Tímeára figyelhet az egész világ

A Ro­land Gar­ros női pá­ros­ver­se­nyén a dön­tőbe ju­tott Babos Tímea és Kris­tina Mla­de­no­vic ket­tőse.

A Ro­land Gar­ros női pá­ros­ver­se­nyén a dön­tőbe ju­tott Babos Tímea és Kris­tina Mla­de­no­vic ket­tőse. A fi­ná­lét va­sár­nap ren­de­zik.

Hősies siker, különleges győzelmet aratott Babos Timi

Hősies siker, különleges győzelmet aratott Babos Timi

Megérte a sok kín­ló­dás.

Megérte a sok kín­ló­dás. Na­gyon rá­fért már ez a di­a­dal leg­jobb já­té­ko­sunkra. Sze­ren­csés vesz­tes­ből lett győz­tes a ma­gyar te­ni­sze­zőnő.

Erre kéri a rajongóit a magyar sztársportoló

Erre kéri a rajongóit a magyar sztársportoló

A női te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­ján 128. he­lyen álló Babos Tímea Ins­tag­ram-ol­da­lán tett be­je­len­tést. Fel­tör­ték ko­rábbi Fa­ce­book-ol­da­lát.

A női te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­ján 128. he­lyen álló Babos Tímea Ins­tag­ram-ol­da­lán tett be­je­len­tést. Fel­tör­ték ko­rábbi Fa­ce­book-ol­da­lát.

Babos Timi tiszta vizet öntött a pohárba

Babos Timi tiszta vizet öntött a pohárba a jövőjével kapcsolatban

A ma­gyar te­ni­szező már tu­da­to­san ké­szül a civil életre, de 5-6 évig még ját­szana. Nem esett pá­nikba a rossz szé­ri­ája miatt.

A ma­gyar te­ni­szező már tu­da­to­san ké­szül a civil életre, de 5-6 évig még ját­szana.

Hihetetlen fordulat, erre biztosan nem számított a magyar sztár

Hihetetlen fordulat, erre biztosan nem számított a magyar sztár

Babos Tímea mégis fő­táb­lás lesz Isz­tam­bul­ban.

A mér­kő­zé­sét fel­adó Babos Tímea mégis fő­táb­lás lesz az isz­tam­buli sa­lak­pá­lyás te­nisz­tor­nán.

Őszinte szavak, nehéz időszakokról beszélt a magyar sportikon

Őszinte szavak, nehéz időszakokról beszélt a magyar sportikon

Szá­vay meg­védte Babos Timit.

Szá­vay Ágnes sze­rint a vi­lág­rang­lis­tán egyes­ben egyre lej­jebb csú­szó Babos Tí­me­á­nak szám­ta­lan prob­lé­má­val kell meg­bir­kóz­nia.

Aggasztó hír jött, támadás érte Babos Timit

Aggasztó hír jött, támadás érte Babos Timit

Is­me­ret­len hek­ker az el­kö­vető.

Is­me­ret­len hek­ker az el­kö­vető. A ma­gyar te­ni­sze­zőnő nő­vére tu­datta a kö­zös­ségi ol­dal­lal tör­tén­te­ket a vi­lág­hírű spor­toló ra­jon­gó­i­val.

Várandós Babos Tímea? Reagált a klasszis teniszező

Várandós Babos Tímea? Reagált a klasszis teniszező

A vi­lág­rang­lista 142. he­lyén álló spor­to­lónő nincs a leg­jobb for­má­ban az utóbbi idő­szak­ban.

A vi­lág­rang­lista 142. he­lyén álló spor­to­lónő nincs a leg­jobb for­má­ban az utóbbi idő­szak­ban.

Ennyi volt, fontos bejelentést tett Babos Tímea

Ennyi volt, fontos bejelentést tett Babos Tímea

Nem dol­go­zik to­vább edző­jé­vel, Ni­kola Hor­vat­tal a ma­gyar te­nisz­klasszis.

Nem dol­go­zik to­vább edző­jé­vel, Ni­kola Hor­vat­tal a ma­gyar te­nisz­klasszis.

Megszólalt Fucsovics Marci, sorsdöntő lépésre készül

Megszólalt Fucsovics Marci, sorsdöntő lépésre készül

Az első számú ma­gyar te­ni­szező ott akar lenni az olim­pián, ezért békét kötne a szö­vet­ség­gel.

Az első számú ma­gyar te­ni­szező ott akar lenni az olim­pián, ezért békét kötne a szö­vet­ség­gel.

Végre van oka az örömre Babos Timinek

Végre van oka az örömre Babos Timinek, nagy kő esett le a szívéről

Óri­ási csa­tá­ban nyert a ma­gyar te­ni­szező Aca­pul­có­ban.

Óri­ási csa­tá­ban nyert a ma­gyar te­ni­szező Aca­pul­có­ban, ez a siker most na­gyon kel­lett a lel­ké­nek.

Festői környezet, szerelme fotózta le a magyar sztársportolót

Festői környezet, szerelme fotózta le a magyar sztársportolót

Babos Tímea Me­xi­kó­ban ver­se­nyez.

Babos Tímea szlo­vén el­len­fél ellen kezd az aca­pul­cói 250 000 dol­lár össz­dí­ja­zású, ke­mény pá­lyás WTA Tour-ver­se­nyen.

Babos Timi kiöntötte a lelkét a világnak: Valami nem klappol

Babos Timi kiöntötte a lelkét a világnak: Valami nem klappol

A sop­roni te­ni­szező a kö­zös­ségi ol­da­lán üzent a ra­jon­gó­i­nak. Azt ígérte, min­dent meg­tesz azért, hogy újra top­for­mába ke­rül­jön.

A sop­roni te­ni­szező a kö­zös­ségi ol­da­lán üzent a ra­jon­gó­i­nak. Azt ígérte, min­dent meg­tesz azért, hogy újra top­for­mába ke­rül­jön.

Rossz hír érkezett Babos Tímeáról, tovább tart a lejtmenet

Rossz hír érkezett Babos Tímeáról

A ma­gyar te­ni­szező rög­tön az első meccsén ki­ka­pott Du­baj­ban.

A ma­gyar te­ni­szező rög­tön az első meccsén ki­ka­pott Du­baj­ban. A 25 éves sop­roni já­té­kos ja­nuár kö­zepe óta nem nyert mér­kő­zést egyé­ni­ben.

Baj van, évek óta nem történt ilyen a magyar sztársportolóval

Baj van, évek óta nem történt ilyen a magyar sztársportolóval

Egyes­ben na­gyon vissza­esett.

Egyes­ben na­gyon vissza­esett a vi­lág­rang­lis­tán a ma­gyar te­ni­szező, pá­ros­ban meg­őrizte a har­ma­dik he­lyét.

Erre nem számítottunk, Babos Timi óriásit bukhat

Erre nem számítottunk, Babos Timi óriásit bukhat

Babos Tímea fel­adta a meccsét.

Babos Tímea be­teg­sége miatt adta fel a thai­földi meccsét. A ma­gyar te­ni­sze­zőt ér­zé­ke­nyen érint­heti a ku­darc.

Szomorkodhat Babos Tímea, ez most nem jött össze

Szomorkodhat Babos Tímea, ez most nem jött össze

A ma­gyar te­ni­szező két szett­ben el­bukta az Aust­ra­lian Open női pá­ros­ver­se­nyé­nek dön­tő­jét Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán, nincs cím­vé­dés.

Így élte meg a vegyes páros-szüzessége elvesztését Fucsovics

Fucsovics Marci így élte meg a vegyes páros-szüzessége elvesztését

Babos Tímea la­za­sága se­gí­tett neki.

A nyír­egy­házi te­ni­szező az ele­jén iz­gult, de Babos Tímea la­za­sága meg­nyug­tatta. A ma­gyar pá­ros­nak végül si­ke­rült nyer­nie.

Óriási magyar siker született, amíg te aludtál

Óriási magyar siker született, amíg te aludtál

Babos Timi nagy­üze­met tart.

Babos Timit ma nem kell majd rin­gatni, hogy el­alud­jon. Nagy­üze­met tart Mel­bourne-ben a cím­vé­désre törő ma­gyar te­ni­sze­zőnő.

Magyar csoda Melbourne-ben: Babos és Fucsovics is nagyon meglepődött

Magyar csoda Melbourne-ben: Babos és Fucsovics is nagyon meglepődött

Erre ők sem szá­mí­tot­tak. Meg­jött az ön­bi­zal­muk, in­nen­től már cél a Grand Slam-tor­na­győ­ze­lem.

Örömhírt jelentettek be, nagy dobásra készül Babos és Fucsovics

Örömhírt jelentettek be, nagy dobásra készül Babos és Fucsovics

Ér­de­kes si­ker­re­cep­tet adott meg a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­szező.

Ebből nagy dol­gok sül­het­nek ki. Ér­de­kes si­ker­re­cep­tet adott meg a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­szező.

Nagy magyar teniszsiker született, amíg te aludtál

Nagy magyar teniszsiker született, amíg te aludtál

Nem vé­let­le­nül repes a bol­dog­ság­tól a leg­jobb ma­gyar já­té­kos. Babos ün­ne­pel­het, Fu­cso­vics sé­rül­ten küz­dött.

Repes a bol­dog­ság­tól a leg­jobb ma­gyar já­té­kos. Babos ün­ne­pel­het, Fu­cso­vics sé­rül­ten küz­dött.

A gyerekvállalásról beszélt Babos Timi

Soha nem hallott vallomás: a gyerekvállalásról beszélt Babos Timi

A ma­gyar te­ni­szező két gye­re­ket sze­retne.

A ma­gyar te­ni­szező két gye­re­ket sze­retne, de őket nem a mos­tani la­ká­sába akarja szülni. Régi ál­má­ról is me­sélt.

Bikinire vetkőzött a népszerű magyar sztár

Dögös fotó: bikinire vetkőzött a népszerű magyar sztár

Babos Tímea ki­él­vezi a tö­ké­le­tes strand­időt a du­baji tél­ben.

Babos Tímea ki­él­vezi a tö­ké­le­tes strand­időt a du­baji tél­ben. Nem csoda, hogy most sokan cse­rél­né­nek a leg­jobb ma­gyar női te­ni­sze­ző­vel.

Babos Tímea számára rosszul kezdődött a 2019-es év

Babos Tímea számára rosszul kezdődött a 2019-es év

A ka­na­dai Bi­anca And­re­escu két szett­ben győzte le a ma­gyar te­ni­sze­ző­nőt Auck­land­ben.

A ka­na­dai Bi­anca And­re­escu két szett­ben győzte le a ma­gyar te­ni­sze­ző­nőt Auck­land­ben. Pá­ros­ban ne­gyed­dön­tőbe ju­tott julia Gör­ges ol­da­lán.

Babos Timi a karácsonyi vásáron romantikázik párjával

Babos Timi a karácsonyi vásáron romantikázik párjával

Az év végén jut ideje a pi­he­nésre is a klasszis te­ni­sze­ző­nő­nek. Na­gyon bol­dog a párja mel­lett.

Az év végén jut ideje a pi­he­nésre is a klasszis te­ni­sze­ző­nő­nek. Na­gyon bol­dog a párja mel­lett.

Babos Timi továbbra sem akar kibékülni a szövetséggel

Kiszivárgott, Babos Timi továbbra sem akar kibékülni a szövetséggel

A bu­da­pesti tor­nát is ki­hagy­hatja.

A ma­gyar te­ni­szező ter­ve­i­ben a bu­da­pesti ver­seny és a Fed-kupa-sze­rep­lés sem sze­re­pel. Még van idő a viták ren­de­zé­sére.

Boldog pillanat, ezzel lepték meg a magyar sztárt

Boldog pillanat, ezzel lepték meg a magyar sztárt

A vb-címre em­lé­kez­tette az aján­dék.

Babos Tímea idén is győ­zött pá­ros­ban a WTA-vi­lág­baj­nok­sá­gon, ez­út­tal Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán. Erre em­lé­kez­tette az aján­dék.

Óriási bejelentés: Babos és Fucsovics együtt folytatják

Óriási bejelentés: Babos és Fucsovics együtt folytatják

A MOL-csa­pat két ki­váló te­ni­sze­ző­jeó az Aust­ra­lian Open­től kez­dő­dően annyi Grand Sla­men indul együtt ve­gyes pá­ros­ban, amennyin csak tud.

A MOL-csa­pat két ki­váló te­ni­sze­zője, Babos Timi és Fu­cso­vics Marci az Aust­ra­lian Open­től kez­dő­dően annyi Grand Sla­men indul együtt ve­gyes pá­ros­ban, amennyin csak tud.

Nagy változás a magyar sztár életében, ennek köszönheti

Nagy változás a magyar sztár életében, ennek köszönheti

Babos Tímea éle­té­ben for­du­la­tot ho­zott az edző­vál­tás.

A pá­ros­ban ismét WTA-vi­lág­baj­nok­sá­got nyerő Babos Tímea éle­té­ben for­du­la­tot ho­zott az edző­vál­tás.

Forró fotó, Babos Timi ledobta a melltartót

Forró fotó, Babos Timi ledobta a melltartót

Me­rész képet töl­tött fel Ins­tag­ram-ol­da­lára.

A nya­ra­lá­sát töltő te­nisz­klasszis me­rész képet töl­tött fel Ins­tag­ram-ol­da­lára. Ren­ge­teg bókot ka­pott a ra­jon­gók­tól. Az utóbbi na­pok­ban több szexi fo­tó­val je­lent­ke­zett.

Ultraszexi fotót villantott szerelmével Babos Timi

Ultraszexi fotót villantott szerelmével Babos Timi

Mesés he­lyen pi­heni ki a sze­zont.

Mesés he­lyen pi­heni ki a te­nisz­sze­zon fá­ra­dal­mait a vi­lág­baj­noki cím meg­vé­dése után. Va­rázs­la­tos szi­ge­ten búj­tak egy­más­hoz Pé­ter­rel.

Csattant a csók, így ünnepelt a magyar sztár

Csattant a csók, így ünnepelt a magyar sztár a kamerák előtt

Babos bol­do­gan ro­hant a pár­já­hoz.

Babos Tímea a vi­lág­baj­noki döntő meg­nye­rése után bol­do­gan om­lott sze­relme nya­kába. Ezt pedig az egész világ vé­gig­néz­hette.

Örömteli fotó, új korszak kezdődött a magyar sztár életében

Örömteli fotó, új korszak kezdődött a magyar sztár életében

Jól in­dult a linzi te­nisz­torna.

Közös fotót osz­tott meg az első mér­kő­zé­sük után Babos Tímea. Jól in­dult a linzi te­nisz­torna az új tré­ner­rel.

Világraszóló magyar siker, Babos Timi megvédte világbajnoki címét!

Világraszóló magyar siker, Babos Timi megvédte világbajnoki címét!

A ma­gyar te­ni­szező Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán ért fel újra a csúcsra.

A ma­gyar te­ni­szező Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán ért fel újra a csúcsra Szin­ga­púr­ban.

Szenzációs eredmény, Babos Timiék világbajnoki döntőbe jutottak

Szenzációs eredmény, Babos Timiék világbajnoki döntőbe jutottak

Óri­ási csa­tá­ban győz­ték le az Ash­le­igh Barty, Coco Van­deweghe auszt­rál, ame­ri­kai ket­tőst.

Babos Timiék álomrajtot vettek a világbajnokságon

Babos Timiék álomrajtot vettek a világbajnokságon

Egy lé­pésre van­nak a dön­tő­től.

A ma­gyar te­ni­szező könnyed győ­ze­lem­mel kez­dett Szin­ga­púr­ban Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán. A kö­vet­kező meccsen már a dön­tőbe jutás lesz a tét.

Nincs több kérdés, megvan Babos Tímea új edzője

Nincs több kérdés, megvan Babos Tímea új edzője

Nick Hor­vat irá­nyítja a jö­vő­ben a ma­gyar te­ni­szező pá­lya­fu­tá­sát. A hor­vát szak­em­ber ha­tá­ro­zat­lan idejű szer­ző­dést ka­pott.

Nick Hor­vat irá­nyítja a jö­vő­ben a ma­gyar te­ni­szező pá­lya­fu­tá­sát. A hor­vát szak­em­ber ha­tá­ro­zat­lan idejű szer­ző­dést ka­pott.

Babos Timi ezzel lepte meg szerelmét a születésnapján

Babos Timi ezzel lepte meg szerelmét a születésnapján

A klasszis te­ni­sze­zőnő a kony­há­ban sem ügyet­len. Édes aján­dé­kot ké­szí­tett a pár­já­nak.

A klasszis te­ni­sze­zőnő a kony­há­ban sem ügyet­len. Édes aján­dé­kot ké­szí­tett a pár­já­nak.

Kiderült, ezért szakított az edzőjével a magyar sztársportoló

Kiderült, ezért szakított az edzőjével a magyar sztársportoló

Babos nem bánná, ha eu­ró­pai edzője lenne, de sok szem­pon­tot kell fi­gye­lembe ven­nie.

Lezárult egy korszak: fájó döntést jelentett be a magyar sztár

Lezárult egy korszak: fájó döntést jelentett be a magyar sztár

Babos Tímea edzőt vált.

Babos Tímea úgy érezte, ideje edzőt vál­tani. Tho­mas Dro­uet közel öt évig dol­go­zott együtt a páros vi­lág­rang­lis­tát ve­zető te­ni­sze­ző­vel.

Újabb nagy változást jelentett be a magyar sztár

Újabb nagy változást jelentett be a magyar sztár

A US Ope­nen má­so­dik he­lyen vég­zett pá­ros­ban. A héten közel öt év után vál­tott edzőt.

A US Ope­nen má­so­dik he­lyen vég­zett pá­ros­ban a klasszis te­ni­szező. A héten közel öt év után vál­tott edzőt Babos Tímea.

Dráma: Babos Timiék kikaptak a US Open döntőjében

Drámai mérkőzésen kaptak ki Babos Timiék a US Open döntőjében

Három meccs­lab­dá­ról buk­tak.

A ma­gyar te­ni­szező így is tör­té­nel­met írt New York­ban Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán.

Babos Timi bárhol nyerhet párosban

Babos Tímea bárhol nyerhet párosban

Édes­apja sze­rint Mla­de­no­viccsal az egyik leg­jobb duót al­kotja.

Édes­apja sze­rint a leg­jobb ma­gyar női te­ni­szező Mla­de­no­viccsal az ol­da­lán bár­me­lyik páros ver­se­nyen eséllyel indul a végső győ­ze­le­mért. Most a US Open dön­tő­jé­ben nyer­het­nek.

Szívfájdító sorok: Babos nehezen találta a szavakat veresége után

Szívfájdító sorok: Babos nehezen találta a szavakat veresége után

A ma­gyar te­ni­szező drá­mai meccsen ka­pott ki a US Open dön­tő­jé­ben.

A ma­gyar te­ni­szező drá­mai meccsen ka­pott ki a US Open dön­tő­jé­ben. A má­so­dik szett végét na­gyon saj­nálja.

Bájos fotó, ezt nagyon élvezi a magyar sportolónő

Bájos fotó, ezt nagyon élvezi a magyar sportolónő

Pá­ros­ban az elő­dön­tőre ké­szül­het a klasszis ma­gyar te­ni­sze­zőnő a US Ope­nen.

Pá­ros­ban az elő­dön­tőre ké­szül­het a klasszis ma­gyar te­ni­sze­zőnő a US Ope­nen. Vá­ros­né­zésre is volt ideje New York­ban.

Ez igen, meghökkentő dolog történt a magyar sztársportolóval

Ez igen, meghökkentő dolog történt a magyar sztársportolóval

Nem min­den­napi lát­vány tá­rult a szeme elé az esti séta köz­ben. Pá­ros­ban be­ju­tott a leg­jobb 32 közé.

Nem min­den­napi lát­vány tá­rult a szeme elé az esti séta köz­ben. Pá­ros­ban be­ju­tott a leg­jobb 32 közé.

Reagált a teniszszövetség a botrányos vádakra

Reagált a teniszszövetség a botrányos vádakra

Sá­volt At­tila fi­ze­té­sére is ki­tér­tek.

Fu­cso­vics Már­ton és Babos Tímea kri­ti­ká­ira hosszabb köz­le­mény­ben re­a­gált a Ma­gyar Te­nisz Szö­vet­ség. Sá­volt fi­ze­té­sére is ki­tér­tek.

Babos Timi édesapja keményen kiosztotta lánya zaklatóit

Besokallt Babos Tímea édesapja, keményen kiosztotta lánya zaklatóit

Elege van a név­te­len szit­ko­ló­zá­sok­ból.

Babos Csa­bá­nak elege van a név­te­len gya­láz­ko­dá­sok­ból. Timi ma­gán­életi ne­héz­sé­ge­i­ről is me­sélt.

Őszinte vallomás: nehéz időszakon megy át a magyar sztársportoló

Őszinte vallomás: nehéz időszakon megy át a magyar sztársportoló

Meg­vi­seli a si­ker­te­len szé­ria a 25 éves spor­to­ló­nőt, de to­vábbra is küzd a cél­ja­i­ért. Jövő héten a US Openre ké­szül.

Elképesztő történet, így fordult nagyot a magyar sztár élete

Elképesztő történet, így fordult nagyot a magyar sztár élete

Babos sokat kö­szön­het az edző­jé­nek.

Tho­mas Dro­uet előbb meg­men­tette Babos Tímea kar­ri­er­jét, aztán vi­lág­el­sőt fa­ra­gott be­lőle. Szinte min­dig ott van a ta­nít­vá­nya mel­lett.

Nehéz helyzetbe került Babos Timi: barátnője fordult ellene

Nehéz helyzetbe került Babos Timi: barátnője fordult ellene

Pá­ros­part­nere ala­po­san rá­ijesz­tett a ma­gyar te­nisz­sztárra.

Pá­ros­part­nere ala­po­san rá­ijesz­tett a ma­gyar te­nisz­sztárra. Ki­de­rült, me­lyi­kük a jobb.

Szomorú pillanat, Babos Timi elbúcsúzott szerelmétől

Szomorú pillanat, Babos Timi elbúcsúzott szerelmétől

A pá­ros­ban vi­lág­első ma­gyar te­ni­sze­ző­nő­nek ju­tott ideje a pi­he­nésre. Pár­já­val ro­man­ti­ká­zott.

Kiderült, hihetetlen áldozatot hozott Babos Timi családja

Kiderült, hihetetlen áldozatot hozott Babos Timi családja

Nem adták in­gyen a vi­lág­el­ső­sé­get.

Nem adták in­gyen a vi­lág­el­ső­sé­get. Nagy árat fi­zet­tek, de most ki­de­rült, hogy meg­érte. Ka­ma­tos­tul meg­té­rül a sok be­fek­te­tett pénz és ener­gia.

Romantikus, így gratulált Babos Timi szerelme a világelsőséghez

Romantikus, így gratulált Babos Timi szerelme a világelsőséghez

Babos je­len­leg a leg­ma­ga­sab­ban jegy­zet te­ni­sze­zőnő pá­ros­ban.

Babos je­len­leg a leg­ma­ga­sab­ban jegy­zet te­ni­sze­zőnő pá­ros­ban. Tör­té­nelmi si­kert ért el.

Kemény szavak, Babos Tímea édesapja ezt üzente a rosszakaróknak

Kemény szavak, Babos Tímea édesapja ezt üzente a rosszakaróknak

A sop­roni te­ni­sze­zőt pu­szik­kal és ked­venc éte­lé­vel várja haza a csa­ládja.

A sop­roni te­ni­sze­zőt pu­szik­kal és ked­venc éte­lé­vel várja haza a csa­ládja. Utána jöhet a nya­ra­lás.

Óriási magyar világsiker, mérföldkőhöz érkezett sztárunk

Óriási magyar világsiker, mérföldkőhöz érkezett sztárunk

Kar­nyúj­tás­nyira ke­rült a nagy cél. Erre már föl­kap­ják a fe­jü­ket a sport­ra­jon­gók az egész vi­lá­gon.

Bravúr, Babos Timiék komoly eredményt értek el

Bravúr, Babos Timiék komoly eredményt értek el

Va­sár­nap ren­de­zik a dön­tőt.

Két játsz­má­ban ju­tott be a dön­tőbe Babos Tímea és a fran­cia Kris­tina Mla­de­no­vic a 936 ezer dol­lár össz­dí­ja­zású bir­min­ghami tor­nán.

Elege van a magyar sztársportolónak, pihenni szeretne

Elege van a magyar sztársportolónak, pihenni szeretne

Korán bú­csú­zott egyes­ben első számú női te­ni­sze­zőnk. Pá­ros­ban szer­dán lép majd pá­lyára Wimb­le­don­ban.

Korán bú­csú­zott egyes­ben első számú női te­ni­sze­zőnk. Pá­ros­ban szer­dán lép majd pá­lyára Wimb­le­don­ban.

Gondoltad volna? Ezt szereti a magyar sztár

Gondoltad volna? Ezt szereti a magyar sztár

Jól érzi magát az olasz fő­vá­ros­ban, meg­nézte a lát­vá­nyos­sá­go­kat. A fran­cia Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán si­ker­rel vet­ték az első mér­kő­zé­sü­ket pá­ros­ban.

Jól érzi magát az olasz fő­vá­ros­ban, meg­nézte a lát­vá­nyos­sá­go­kat. A fran­cia Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán si­ker­rel vet­ték az első mér­kő­zé­sü­ket pá­ros­ban.

Remek hírt közöltek Mészöly Kálmánnal

Remek hírt közöltek Mészöly Kálmánnal

A hosszú ideje be­te­ges­kedő fo­ci­le­genda Bu­da­pest dísz­pol­gára lett.

A hosszú ideje be­te­ges­kedő fo­ci­le­genda mel­lett Babos Tímea is Bu­da­pest dísz­pol­gára lett.

Nagy a szerelem, Babos Timi romantikus fotót osztott meg

Nagy a szerelem, Babos Timi romantikus fotót osztott meg

Ta­valy nyá­ron rak­ták ki az első közös képet. A vi­lág­rang­lista 39. he­lyén áll je­len­leg a klasszis te­ni­sze­zőnő.

Szomorkodhat a magyar sportolónő, ez most nem jött össze

Szomorkodhat a magyar sportolónő, ez most nem jött össze

Nem jött össze a győ­ze­lem pá­ros­ban. Egyes­ben már az első kör­ben bú­csú­zott az első számú ma­gyar te­ni­sze­zőnő.

Nem jött össze a győ­ze­lem pá­ros­ban. Egyes­ben már az első kör­ben bú­csú­zott az első számú ma­gyar te­ni­sze­zőnő.

Durván megalázta Babos Timit a spanyolok sztárjátékosa

Durván megalázta Babos Timit a spanyolok sztárjátékosa, Muguruza

Mu­gu­ruza azt haj­to­gatta az edző­jé­nek, hogy ma­gyar el­len­fele egy senki.

Gar­bine Mu­gu­ruza te­ni­szező azt haj­to­gatta az edző­jé­nek, hogy ma­gyar el­len­fele egy senki. Ám mon­dott ennél cif­ráb­ba­kat is Babos Tí­me­á­ról a spa­nyol spor­toló, nem túl sport­sze­rűen.

Ez övön aluli volt a FINA-tól: drágán megfizetett Hosszú Katinka

Ez övön aluli volt: drágán megfizetett Hosszú Katinka

Mély­re­pü­lés­ben az úszó­sztár. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőn­ket le­kö­rözte a te­nisz­ben si­kert si­kerre hal­mozó Babos Tímea.

Kifosztották a világbajnok magyar sportolót, ezt vették el tőle

Kifosztották a világbajnok magyar sportolót, ezt vették el tőle

Szét­szab­dal­ták Babos Tímea poggyá­szát Fe­ri­he­gyen, a spor­toló édes­apja most árulta el, mit lop­tak el lá­nyá­tól.

Babos Tímeát sem kímélték a ferihegyi tolvajok

Babos Tímeát sem kímélték a ferihegyi tolvajok

Kö­zös­ségi ol­da­lán írt az eset­ről.

Kö­zös­ségi ol­da­lán írt az eset­ről a klasszis te­ni­szező. Do­hába uta­zott Bu­da­pest­ről, fel­nyi­tot­ták a tás­ká­ját a fe­ri­he­gyi rep­tér tol­va­jai.

Rossz hírt kaptak Babos Timi szurkolói

Rossz hírt kaptak Babos Timi szurkolói

Nem marad sok ideje a fel­töl­tő­désre a ma­gyar te­ni­sze­ző­nek.

Nem marad sok ideje a fel­töl­tő­désre a ma­gyar te­ni­sze­ző­nek a ve­gyes páros dön­tője után. Pár nap múlva már a kö­vet­kező ver­se­nyén áll rajt­hoz Babos Tímea Taj­van­ban.

Szenzációs magyar sportsiker született, amíg aludtál

Szenzációs magyar sportsiker született, amíg aludtál

Egyes­ben is jó a ma­gyar sztár. Taj­va­non meg­mu­tatta: nem csak pá­ros­ban meg­ál­lít­ha­tat­lan Babos Timi.

Egyes­ben is jó a ma­gyar sztár. Taj­va­non meg­mu­tatta: nem csak pá­ros­ban meg­ál­lít­ha­tat­lan Babos Timi.

Mi történt? A pályán őrjöngött Babos Timi

Mi történt Babos Timivel? A pályán őrjöngött a magyar bajnoknő

El­vesz­tette ön­ural­mát a ki­váló te­ni­szező, az ütője bánta mind­ezt.

El­vesz­tette ön­ural­mát a ki­váló te­ni­szező, az ütője bánta mind­ezt. Végül nagy csa­tá­ban le­győzte szlo­vén el­len­fe­lét.

Komoly összegek, Babos és Fucsovics a focisták nyomában

Komoly összegek, Babos és Fucsovics a focisták nyomában

A fo­cis­ták ke­re­se­tét ost­ro­mol­ják.

A ma­gyar te­nisz két ve­zető alakja mel­lett más sport­ágak leg­jobb hazai kép­vi­se­lői is a fo­cis­ták ke­re­se­tét ost­ro­mol­ják. Hanga sztár­gá­zsit kap.

Hosszú Katinka ezt üzente Babos Timinek

Hosszú Katinka ezt üzente Babos Timinek

Az Iron Lady is szur­kol a ma­gyar te­ni­sze­ző­nek. Babos va­sár­nap a ve­gyes páros dön­tő­jé­ben lép pá­lyára az Aust­ra­lian Ope­nen. Jól esik neki Ka­tinka üze­nete.

Az Iron Lady is szur­kol a ma­gyar te­ni­sze­ző­nek. Babos va­sár­nap a ve­gyes páros dön­tő­jé­ben lép pá­lyára az Aust­ra­lian Ope­nen.

Bejött a nagy húzás, érik a magyar világszenzáció

Bejött a nagy húzás, érik a magyar világszenzáció

Újabb bra­vúr­ral a siker ka­pu­já­ban.

Újabb bra­vúr­ral a siker ka­pu­já­ban. Már csak egy lépés a Grand Slam-győ­ze­lem Babos Ti­miék szá­mára.

Hihetetlen bravúr, világbajnok társát is legyőzte Babos Tímea

Hihetetlen bravúr Melbourne-ben, világbajnok társát is legyőzte Babos Tímea

Érik az első Grand Slam-siker?

Na­gyon úgy néz ki, hogy a ma­gyar te­ni­sze­zőnő a siker titka. Érik az első Grand Slam-bra­vúr?

Lesd meg, mi történt Babos Timivel a Grand Slam-győzelme után

Lesd meg, mi történt Babos Timivel a Grand Slam-győzelme után

Nem volt egy­szerű a dolga. Vi­deók, fotók és öröm­sza­vak a bra­vú­ros Aust­ra­lian Open-győ­ze­lem­ről.

Nem volt egy­szerű a dolga. Vi­deók, fotók és öröm­sza­vak a bra­vú­ros Aust­ra­lian Open-győ­ze­lem­ről.

Megbüntették a Babos Timit gyalázó amerikai sztárt

Megbüntették a Babos Timit gyalázó amerikai sztárt

10 ezer dol­lárt fi­zet­het Van­deweghe. Ez az Aust­ra­lian Open tör­té­ne­té­nek ed­digi leg­na­gyobb pénz­bün­te­tése.

10 ezer dol­lárt fi­zet­het Coco Van­deweghe. Ez az Aust­ra­lian Open tör­té­ne­té­nek ed­digi leg­na­gyobb pénz­bün­te­tése.

Gyilkos hőség vár a magyar teniszsztárokra

Gyilkos hőség vár a magyar teniszsztárokra Ausztráliában

Min­denki meg­szen­vedi a me­le­get.

Indul az Aust­ra­lian Open, ahol gya­kori a 40-50 fokos hőség. Nem vé­let­len a ren­ge­teg rosszul­lét és áju­lás.

Óriási öröm, nagy naphoz érkezett Babos Timi

Óriási öröm, nagy naphoz érkezett Babos Timi

Újra van mit ün­ne­pel­nie.

Újra van mit ün­ne­pel­nie a pá­ros­ban vi­lág­baj­nok ma­gyar te­nisz­sztár­nak. Nem csak a pá­lyán elért ered­mé­nyei, de a ma­gán­élete is bol­dog­ság­gal tölt­heti el.

Óriási siker, Babos Timin ámul az egész világ

Óriási siker, Babos Timin ámul az egész világ

Győ­ze­lem­mel kezdte az Aust­ra­lian Opent a ma­gyar te­nisz­sztár. Top 10-es já­té­kost má­sod­szor tu­dott le­győzni.

Győ­ze­lem­mel kezdte az Aust­ra­lian Opent a ma­gyar te­nisz­sztár. Top 10-es já­té­kost má­sod­szor tu­dott le­győzni. Spa­nyol vagy len­gyel ri­vá­lis­sal ta­lál­koz­hat a má­so­dik kör­ben.

Drámai percek, tömeg előtt sírta el magát a magyar sportoló

Drámai percek, tömeg előtt sírta el magát a magyar sportoló

A hazai te­nisz­csil­lag meg­ha­tódva me­sélt a tor­nán átélt per­cek­ről.

A hazai te­nisz­csil­lag meg­ha­tódva me­sélt a tor­nán átélt per­cek­ről.

Váratlan fordulat, visszatért régi párjához Babos Timi

Váratlan fordulat, visszatért régi párjához Babos Timi

Babos újra együtt ko­rábbi tár­sá­val. 2014-ben dön­tőt ját­szot­tak Wimb­le­don­ban.

Babos újra együtt ko­rábbi tár­sá­val. 2014-ben dön­tőt ját­szot­tak Wimb­le­don­ban. Jól is­me­rik egy­mást az utóbbi évek­ből.

Meglepő, a világbajnok Babos Timi új párra talált

Meglepő, a világbajnok Babos Timi új párra talált

Más­sal kép­zeli el a foly­ta­tást.

Más­sal kép­zeli el a foly­ta­tást a vi­lág­baj­noki címet szerző ma­gyar ver­senyző. Je­len­leg még titok fedi, hogy ki lesz Babos párja a 2018-as esz­ten­dő­ben.

Szenzáció, megvan a tenisz első magyar világbajnoka

Szenzáció, megvan a tenisz első magyar világbajnoka

Babos Tí­me­áék vi­lág­baj­no­kok let­tek.

Babos Tí­me­áék vi­lág­ra­szóló si­kert arat­tak. Az első szett­ben ugyan alul­ma­rad­tak, de ezt kö­ve­tően fe­lül­ke­re­ked­tek a vb-dön­tő­ben.