Árpa Attila

Börtönt követelnek a magyar sztárok teknőst agyonütő nőre

Börtönt követelnek a magyar sztárok teknőst agyonütő nőre

A fi­a­tal nő egy koc­ka­kö­vet do­bott a vét­len ál­latra, amit végül el kel­lett al­tatni.

A fi­a­tal nő egy koc­ka­kö­vet do­bott a vét­len ál­latra, amit végül el kel­lett al­tatni.

Négy embert tartóztattak le Árpa Attila lakásában

Négy embert tartóztattak le Árpa Attila lakásában

Döb­be­ne­tes for­du­lat!

Mi­köz­ben Árpa At­tila azzal hak­nizza körbe a mé­diát, hogy "ál" drog­raz­ziát tar­tot­tak la­ká­sá­ban a rend­őrök... Döb­be­ne­tes for­du­lat!

Megszólalt Árpa Attila 19 évvel fiatalabb barátnője, ettől rettegett

Megszólalt Árpa Attila 19 évvel fiatalabb barátnője, ettől rettegett

A szí­nész ál­lítja, őt nem za­varja a kor­kü­lönb­ség.

A szí­nész ál­lítja, őt nem za­varja a kor­kü­lönb­ség és az sem, hogy mások mit gon­dol­nak ma­gán­éle­té­ről.

Ezt látnod kell: Piócák lepték el Árpa Attila testét

Ezt látnod kell: Piócák lepték el Árpa Attila testét

Árpa At­tila sport köz­ben gyak­ran meg­sé­rül, ezért vér­alá­fu­tá­sai ke­let­kez­nek. Most ki­pró­bált va­lami vissza­ta­szí­tót.

Árpa At­tila sport köz­ben gyak­ran meg­sé­rül, ezért vér­alá­fu­tá­sai ke­let­kez­nek. Most ki­pró­bált va­lami vissza­ta­szí­tót.

Ezt nézd: Csúcsformában van Árpa Attila

Ezt nézd: Csúcsformában van Árpa Attila

Árpa At­tila ad a meg­je­le­né­sére.

Árpa At­tila sokat ad a meg­je­le­né­sére és igyek­szik az egész­sé­gére is oda­fi­gyelni.

Nem hiszed el, mire kéri követőit Árpa Attila

Nem hiszed el, mire kéri követőit Árpa Attila

Árpa At­tila se­gít­sé­get kért.

Nem túl gyak­ran kér se­gít­sé­get Árpa At­tila, de a mos­tani lé­pé­sé­vel si­ke­rült meg­döb­ben­te­nie a ra­jon­góit. Csak nem azt ter­vezi, mint Hitch­cock a Psy­chó­val?

Ledobta az alsónadrágot: Megmutatta csupasz fenekét Árpa Attila

Ledobta az alsónadrágot: Megmutatta csupasz fenekét Árpa Attila

Árpa At­ti­láért még min­dig bom­la­nak a nők.

Árpa At­ti­láért még min­dig bom­la­nak a nők. Nem csoda, hi­szen na­gyon jó for­má­ban van a szí­nész.

Döbbenetes fotó került elő Árpa Attila múltjából

Döbbenetes fotó került elő Árpa Attila múltjából

Te fel­is­mer­néd? Nem, nem Sean Penn, de tény, hogy na­gyon ha­son­lí­ta­nak egymsra.

Te fel­is­mer­néd? Nem, nem Sean Penn, de tény, hogy na­gyon ha­son­lí­ta­nak egymsra.

Csaláson kapták Londonban Árpa Attila exét

Csaláson kapták Londonban Árpa Attila exét

Tomán Sza­bina igyek­szik be­tar­tani a sza­bá­lyo­kat, de nem min­dig si­ke­rül neki.

Tomán Sza­bina igyek­szik be­tar­tani a sza­bá­lyo­kat, de nem min­dig si­ke­rül neki.

Tündéri videót tett közzé a magyar modell: Megmutatta kacagó babáját

Tündéri videót tett közzé a magyar modell: Megmutatta kacagó babáját

Tomán Sza­bina büszke lehet kis­lá­nyára, hi­szen a pici na­gyon ügye­sen vi­sel­ke­dik az ét­te­rem­ben.

Nem találod ki, hány éves lett ma Árpa Attila

Nem találod ki, hány éves lett ma Árpa Attila

No­vem­ber 17-én szü­le­tett.

A szí­nész-pro­du­cer no­vem­ber 17-én szü­le­tett.

Megdöbbentő vallomás: Ez történt szex után Árpa Attilával

Megdöbbentő vallomás: Ez történt szex után Árpa Attilával

Árpa At­tila be­le­éli magát az intim je­le­ne­tekbe.

Árpa At­tila annyira be­le­éli magát az intim je­le­ne­tekbe, hogy na­po­kig képes a ha­tá­suk alatt ma­radni.

Újra szerelemes Árpa Attila: mindent elmond a jó barát

Újra szerelemes Árpa Attila: mindent elmond a jó barát

Nem­rég még a sza­kí­tás­ról szól­tak a hírek, ám úgy tűnik, Árpa At­tila újra sze­rel­mes...

Nem­rég még a sza­kí­tás­ról szól­tak a hírek, ám úgy tűnik, Árpa At­tila újra sze­rel­mes...

Botrány: Szabó Dóra durván beszólt Árpa Attilának

Botrány: Szabó Dóra durván beszólt Árpa Attilának

Egy­más­nak fe­szül­tek a ka­me­rák előtt.

Egy­más­nak fe­szül­tek a ka­me­rák előtt. Ment az adok kapok.

Ma este eldől, kik a TV2 főzőshow-jának döntősei

Ma este eldől, kik a TV2 főzőshow-jának döntősei

Pén­tek este ha­tal­mas lesz a tét...

Pén­tek este ha­tal­mas lesz a tét, hi­szen ki­de­rül, ki az a 10 sztár­sza­kács, akik a kö­vet­kező héten már a dön­tő­ben küzd­het­nek egy­más­sal.

Csapattársa megbocsájtott Árpa Attilának

Csapattársa megbocsájtott Árpa Attilának

Egyi­kük sem ha­rag­tartó...

Sze­ren­csére a stú­di­ó­ban ki­rob­bant pa­rázs vita egyik sze­rep­lője sem ha­rag­tartó, így el­si­mí­tot­ták a né­zet­el­té­rést.

Dőlt a vér a stúdióban: Orvost kellett hívni a TV2 sztárjához

Dőlt a vér a stúdióban: Orvost kellett hívni a TV2 sztárjához

Árpa At­tila rossz helyre nyúlt.

Árpa At­tila oda nyúlt, ahova nem kel­lett volna és egy­ből meg is lett a baj. Sze­ren­csére idő­ben ér­ke­zett a se­gít­ség.

Kiderült, ki kíséri el minden forgatásra Árpa Attilát

Kiderült, ki kíséri el minden forgatásra Árpa Attilát

Árpa At­tila csak kevés em­bert tűr meg maga mel­lett munka köz­ben, de van egy olyan sze­mély, akit min­dig.

Árpa At­tila csak kevés em­bert tűr meg maga mel­lett munka köz­ben, de van egy olyan sze­mély, akit min­dig.

Kiderült az igazság: ezért hisztizik Árpa Attila

Kiderült az igazság: ezért hisztizik Árpa Attila

Árpa At­tila saját ma­gá­val ver­se­nyez.

Árpa At­tila nem má­sok­kal, saját ma­gá­val ver­seny­zik a Mas­terchef­ben. A szí­nész néha ne­he­zen vi­seli a kri­ti­kát.

Elindult minden idők legsikeresebb gasztroműsora

Elindult minden idők legsikeresebb gasztroműsora

Hosszú út vár a ver­seny­zőkre...

Hosszú út vár a Mas­terC­hef VIP sztár­sza­ká­csa­ira a kö­vet­kező he­tek­ben. Sokat kell küz­de­niük, ha győzni sze­ret­né­nek.

Lehull a lepel: Friss kapcsolatáról beszélt Árpa Attila

Lehull a lepel: Friss kapcsolatáról beszélt Árpa Attila

A szí­nész most na­gyon bol­dog, el­árulta azt is, hogy mit ter­vez a jö­vő­ben!

A szí­nész most na­gyon bol­dog, el­árulta azt is, hogy mit ter­vez a jö­vő­ben!

Ezért edz ketrecharcosokkal a magyar sztárszínész

Ezért edz ketrecharcosokkal a magyar sztárszínész

Árpa At­tila szen­ve­dé­lye­sen sze­reti az ame­ri­kai-focit. A sport­ágba San Fran­cis­có­ban sze­re­tett bele.

Árpa At­ti­lá­ról köz­tu­dott, hogy szen­ve­dé­lye­sen sze­reti az ame­ri­kai-focit. A kő­ke­mény sport­ágba akkor sze­re­tett bele, ami­kor San Fran­cis­có­ban járt.

Összecsapott Pintér Tibor és Árpa Attila: ez lett a vége

Összecsapott Pintér Tibor és Árpa Attila: ez lett a vége

Mind­két szí­nész rajt­hoz állt.

Mind­két nép­szerű szí­nész rajt­hoz állt a ce­leb­fu­tam­ban a hét­végi Derby fesz­ti­vá­lon.

Ijesztő fotó, csúnya baleset érte Árpa Attilát

Ijesztő fotó, csúnya baleset érte Árpa Attilát

Hú, ez bi­zony na­gyon fáj­ha­tott!

Hú, ez bi­zony na­gyon fáj­ha­tott!

Szexi fotót posztolt a sármos magyar színész

Szexi fotót posztolt a sármos magyar színész

Árpa At­tila na­gyon jó for­má­ban van, így szí­ve­sen fo­tóz­tatja magát. A macsó szí­nész lát­tán, még ma is ol­va­doz­nak a nők.

Árpa At­tila na­gyon jó for­má­ban van, így szí­ve­sen fo­tóz­tatja magát. A macsó szí­nész lát­tán, még ma is ol­va­doz­nak a nők.

Évekig hallgatott Árpa Attila, most kitálalt: szégyelli, amit csinált

Évekig hallgatott Árpa Attila, most kitálalt: szégyelli, amit csinált

A va­ló­ság­show mű­fa­já­nak egyik ma­gyar­or­szági meg­ho­no­sí­tója Azu­rák Csaba mű­so­rá­ban be­szélt.

A va­ló­ság­show mű­fa­já­nak egyik ma­gyar­or­szági meg­ho­no­sí­tója Azu­rák Csaba mű­so­rá­ban be­szélt.

Árpa Attila lánya jóban van apja új szerelmével

Árpa Attila lánya jóban van apja új szerelmével

A szí­nész több, mint két évvel ez­előtt vált el Tomán Sza­bi­ná­tól és azóta újra rá­ta­lált a sze­re­lem. Sze­ren­csére kis­lá­nya, Amira jól kijön apja vá­lasz­tott­já­val!

Lemondta előadását: Kiderült, milyen betegségtől szenved Árpa Attila

Lemondta előadását: Kiderült, milyen betegségtől szenved Árpa Attila

Árpa At­­tila napok óta szen­­ved, egy­­sze­­rűen nem tud meg­­gyó­­gyulni, így le­mondta a hét­fői elő­adást.

Pikáns részleteket árult el új kapcsolatáról Árpa Attila!

Pikáns részleteket árult el új kapcsolatáról Árpa Attila!

A szí­nész rit­kán vall a ma­gán­éle­té­ről.

A szí­nész rit­kán vall a ma­gán­éle­té­ről, de most őszin­tén be­szélt arról, hogy je­len­leg mi­lyen jel­legű pár­kap­cso­lat­ban él.

Nyomoznak a rendőrök a zebrán halálra gázolt magyar színész ügyében

Nyomoznak a rendőrök a zebrán halálra gázolt magyar színész ügyében

Ma 13 óra­kor te­me­tik az Argo című film szí­né­szét, Kiss Jó­zse­fet.

Ma 13 óra­kor te­me­tik az Argo című film szí­né­szét, a Ty­sont ala­kító Kiss Jó­zse­fet.

Nagy a baj? Lemondta előadását a népszerű színész

Nagy a baj? Lemondta előadását a népszerű színész

Árpa At­tila napok óta szen­ved, nem tud meg­gyó­gyulni. Pedig min­dent meg­pró­bált, még­sem jött helyre.

Árpa At­tila napok óta szen­ved, egy­sze­rűen nem tud meg­gyó­gyulni. Pedig min­dent meg­pró­bált, még­sem jött helyre.

Gyűjtést szerveznek a zebrán halálra gázolt magyar színész családjának

Gyűjtést szerveznek a zebrán halálra gázolt magyar színész családjának

Tra­gi­kus bal­eset­ben ve­szí­tette éle­tét Tyson, akit két gyer­meke és fe­le­sége gyá­szol.

Árpa Attila elárulta, kibe szerelmes

Árpa Attila elárulta, kibe szerelmes

Árpa At­tila nem tit­kolja ra­jon­gá­sát, min­den ide­jét Ami­rá­val tölti.

Árpa At­tila nem tit­kolja ra­jon­gá­sát, min­den ide­jét együtt tölti a szí­vé­nek leg­ked­ve­sebb höl­gyé­vel.

Kemény bunyóba keveredett Vietnamban Árpa Attila

Kemény bunyóba keveredett Vietnamban Árpa Attila

Árpa At­tila nem fél a po­fo­nok­tól, sőt ... A szí­nész egyik nagy vágya tel­je­sült a na­pok­ban.

Kire legyünk irigyek: Ez a bombázó izzasztja meg Árpa Attilát

Kire legyünk irigyek: Ez a bombázó izzasztja meg Árpa Attilát

Árpa At­tila ki­tűzte a célt és el­érte.

Árpa At­tila ki­tűzte a célt és el­érte, de nem akár­ki­nek kö­szön­heti a vég­ered­ményt.

Gyomorideggel áll színpadra Árpa Attila és Balázs Andrea

Gyomorideggel áll színpadra Árpa és Balázs Andrea

Min­den al­ka­lom­mal, ami­kor szín­padra áll, tel­je­sen át­szel­le­mül a szí­nésznő. Ba­lázs And­rea ha­tal­ma­sat ala­kít.

Min­den al­ka­lom­mal, ami­kor szín­padra áll, tel­je­sen át­szel­le­mül a szí­nésznő. Ba­lázs And­rea ha­tal­ma­sat ala­kít a Tor­tú­rá­ban.

Hihetetlenül szexi fotón mutatta meg magát a várandós Tomán Szabina!

Hihetetlenül szexi fotón mutatta meg magát a várandós Tomán Szabina!

Árpa At­tila volt fe­le­sége egy hónap múlva ad éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek.

Árpa Attila így teszi boldoggá a nőket

Árpa Attila így teszi boldoggá a nőket

Árpa At­tila nagy hó­do­lója a gyen­géb­bik nem­nek.

Árpa At­tila nagy hó­do­lója a gyen­géb­bik nem­nek, és min­dent meg­tesz, hogy a nők ked­vé­ben jár­jon. Bi­zo­nyára sze­ren­csés az, akit a mé­dia­sze­mé­lyi­ség szív­ből sze­ret.

Árpa Attila nyíltan vállalja, így neveli lányát

Árpa Attila nyíltan vállalja, így neveli lányát

Árpa At­tila sa­já­tos módon ne­veli Ami­rát, és ebbe nem is tűr be­le­szó­lást. Igazi apa, erős aka­rat­tal irá­nyít.

Árpa At­tila sa­já­tos módon ne­veli Ami­rát, és ebbe nem is tűr be­le­szó­lást. Igazi apa, erős aka­rat­tal irá­nyít.

Nem hiszed el, kivel fotózkodtak a magyar sztárapukák

Nem hiszed el, kivel fotózkodtak a magyar sztárapukák

Árpa At­tila és Amira más híres apu­ká­val és gyer­me­ke­ik­kel együtt mo­ziz­tak, ahol meg­le­pe­tés­ven­dég­gel ta­lál­koz­tak.

Árpa At­tila és Amira más sztárapu­kák­kal és gyer­me­ke­ik­kel együtt néz­ték meg a Dre­amWorks-so­ro­za­to­kat pre­mier előtt.

Szextárskeresőn bukkant fel Árpa Attila!

Szextárskeresőn bukkant fel Árpa Attila!

Árpa el­mondta, mi az igaz­ság!

A sár­mos szí­nész fo­tó­jára egy is­mert szex­társ­ke­re­sőn buk­kan­tak rá! Árpa el­mondta, mi az igaz­ság!

Arcátlan bicikliseket fenyegetett meg Árpa Attila!

Arcátlan bicikliseket fenyegetett meg Árpa Attila!

Árpa At­tila kiáll a nők jo­ga­i­ért.

Árpa At­tila kiáll a nők jo­ga­i­ért. A szí­nész-pro­du­cert ki­hozta a sod­rá­ból az az eset, ami­nek a minap szem­ta­núja volt.

Lebukott, újra terhes Tomán Szabina

Lebukott, újra terhes Tomán Szabina

Tomán Sza­bina alig­hogy el­vált Árpa At­ti­lá­tól, ismét anyai örö­mök elé néz. Már lát­szik a göm­bö­lyödő po­cakja, ami­nek lát­ha­tó­lag na­gyon örült.

Tomán Sza­bina alig­hogy el­vált Árpa At­ti­lá­tól, ismét anyai örö­mök elé néz.

Ezt tette válása után Árpa Attila volt felesége

Ezt tette válása után Árpa Attila volt felesége

Mo­dell­ként meg­hó­dí­totta a világ ki­fu­tóit, mára pedig egy tíz­éves kis­lány oda­adó édes­anyja.

Mo­dell­ként meg­hó­dí­totta a világ ki­fu­tóit, mára pedig egy tíz­éves kis­lány oda­adó édes­anyja.

Új párkapcsolatáról vallott az elvált Árpa Attila

Új párkapcsolatáról vallott az elvált Árpa Attila

Ismét bol­dog új ked­vese mel­lett.

Közel egy évvel azt kö­ve­tően, hogy zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága, ismét bol­dog új ked­vese, Gab­ri­ella mel­lett.

Hűha, ilyen a tökéletes nő Árpa Attila szerint

Hűha, ilyen a tökéletes nő Árpa Attila szerint

Egyál­ta­lán nem be­szél ma­gán­éle­té­ről.

A sár­mos szí­nész, ren­dező egy­ál­ta­lán nem be­szél ma­gán­éle­té­ről. Most ezzel ki­vé­telt tett, ugyanis ba­rát­nő­jé­ről me­sélt egy mű­sor­ban.

Micsoda terpesztés Árpa Attila ágyában

Micsoda terpesztés Árpa Attila ágyában

Árpa At­tila ci­cusa bi­zony be­fe­küdt az ágyba, és nem is akár­mi­lyen póz­ban szen­de­rült mély álomba. Ilyen cu­ki­sá­got már régen lát­tunk.

Árpa At­tila ci­cusa bi­zony be­fe­küdt az ágyba, és nem is akár­mi­lyen póz­ban szen­de­rült mély álomba.

Kiderült, mely magyar sztárok fogadtak örökbe gyermeket

Kiderült, mely magyar sztárok fogadtak örökbe gyermeket

Ha­zánk­ban még nincs iga­zán ha­gyo­má­nya, egy­előre csak Hol­ly­wood­ban divat, hogy a sztá­rok rá­szo­ruló gye­re­ke­ket fo­gad­nak örökbe.

Ha­zánk­ban még nincs iga­zán ha­gyo­má­nya, egy­előre csak Hol­ly­wood­ban divat, hogy a sztá­rok rá­szo­ruló gye­re­ke­ket fo­gad­nak örökbe.

Szexuális ajánlatokkal zaklatják Árpa Attilát

Szexuális ajánlatokkal zaklatják Árpa Attilát

A szí­nész azt vallja, hogy a nők lelki ter­ror­ban sok­kal erő­seb­bek, mint a férfiak. Úgy vallja, ren­ge­teg nő ír neki kö­zös­ségi ol­da­lán, de van olyan ra­jon­gója, akit bo­lon­dok há­zába kül­dene.

A szí­nész sze­rint a nők lelki ter­ror­ban sok­kal erő­seb­bek, mint a férfiak. Őt is kö­veti né­hány ra­jon­gója...

2016 - A botrányok éve - Viharos szakítások, balesetek, súlyos betegségek...

2016 - A botrányok éve - Viharos szakítások, balesetek, súlyos betegségek...

Kö­ze­leg az év vége, ilyen­kor min­denki szá­mot vet a múló esz­ten­dő­vel... Vá­lá­sok, bal­ese­tek, sú­lyos be­teg­sé­gek.

Árpa Attila lerántotta a leplet a magánéletéről!

Árpa Attila lerántotta a leplet a magánéletéről!

A szí­nész túl van a vá­lá­son.

A szí­nész túl van a vá­lá­son, je­len­leg a lánya az egyet­len nő az éle­té­ben.

Váratlan fordulat: Visszatért családjához Árpa Attila!

Váratlan fordulat: Visszatért családjához Árpa Attila!

Újra együtt lesz a csa­lád.

Ta­vas­szal je­len­tette be a pro­du­cer és Tomán Sza­bina, hogy há­zas­sá­guk mély­pontra ju­tott, el­vál­nak. Azóta egy­ál­ta­lán nem nyi­lat­koz­tak ma­gán­éle­tük­ről.

A neten próbál milliókhoz jutni Árpa Attila

A neten próbál milliókhoz jutni Árpa Attila

A Fa­ce­boo­kon árulja nagy ked­ven­cét.

A vá­ló­fél­ben lévő szí­nész kény­te­len meg­sza­ba­dulni egyik ked­venc au­tó­já­tól, egy 1971-es ve­te­rán Mer­ce­des­től!

Sosem találod ki, melyik világsztárral találkozott Árpa Attila

Sosem találod ki, melyik világsztárral találkozott Árpa Attila

Egy híres ame­ri­kai szí­nés­szel kar­öltve mo­so­lyog a ka­me­rá­nak. Sze­rin­ted kivel fu­tott össze?

Egy híres ame­ri­kai szí­nés­szel kar­öltve mo­so­lyog a ka­me­rá­nak. Sze­rin­ted kivel fu­tott össze?

Azt beszélik: kolléganőjébe szeretett bele Árpa Attila!

Azt beszélik: kolléganőjébe szeretett bele Árpa Attila!

Gyer­me­kü­ket kö­zö­sen ne­ve­lik, ám mind­ket­ten meg­ta­lál­ták új pár­ju­kat!

Erotikus darabban játszik a válófélben lévő Árpa Attila?

Erotikus darabban játszik a válófélben lévő Árpa Attila?

A Fa­ce­boo­kon szi­vá­rog­ta­tott.

A szí­nész a Fa­ce­boo­kon árult el né­hány rész­le­tet vissza­té­ré­sé­vel kap­cso­lat­ban! A kor­ha­tá­ros darab sok iz­gal­mat ígér....

Azt suttogják: Árpa Attila folyamatosan csalta a feleségét!

Azt suttogják: Árpa Attila folyamatosan csalta a feleségét!

Kínos pletyka ke­ring szín­házi kö­rök­ben, mi­sze­rint a neves pro­du­cert gyak­ran kapta hűt­len­sé­gen a neje.

Kínos pletyka ke­ring szín­házi kö­rök­ben, mi­sze­rint a neves pro­du­cer há­zas­sága azért ért véget, mert neje gyak­ran kapta hűt­len­sé­gen.

Fiatal szőke nővel smárolt az utcán a házas Árpa Attila

Fiatal szőke nővel smárolt az utcán a házas Árpa Attila

Nem csi­nált tit­kot friss ro­mán­cá­ból.

He­ve­sen ölel­ge­tett és csó­kol­ga­tott egy de­ko­ra­tív szőke nőt az egyik budai ét­te­rem előtt. Majd a Fa­ce­boo­kon be­je­len­tette, hogy el­vá­lik fe­le­sé­gé­től.

Breaking! Árpa Attila bejelentette válását

Breaking! Árpa Attila bejelentette válását

Árpa At­tila nagy be­je­len­tést tett. Na­gyot, de nem meg­le­pőt.

A mos­ta­ná­ban szí­nész­ként és ren­de­ző­ként te­vé­keny­kedő Árpa At­tila nagy be­je­len­tést tett. Na­gyot, de nem meg­le­pőt.

Kiderült: Ezért futott zátonyra Árpa Attila és Tomán Szabina házassága!

Kiderült: Ezért futott zátonyra Árpa Attila és Tomán Szabina házassága!

Ki­de­rült, mi áll­hat a csa­ládi dráma hát­te­ré­ben!

A na­pok­ban a kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tet­ték be, már jó ideje csak ba­rát­ság és a közös lá­nyuk köti őket össze. Ám há­zas­sá­guk meg­rom­lá­sá­nak oká­ról nem sze­ret­tek volna nyi­lat­kozni sen­ki­nek. Ki­de­rült, mi áll­hat a csa­ládi dráma hát­te­ré­ben!

Árpa Attila kimondta, nem felhőtlen a házassága

Árpa Attila kimondta, nem felhőtlen a házassága

Tíz éve há­za­sok Tomán Sza­bi­ná­val.

Most ün­ne­pelte a ti­ze­dik há­zas­sági év­for­du­ló­ját az Argo-fil­mek meg­ál­mo­dója és Tomán Sza­bina. Árpa At­tila most ki­mondta: nem fel­hőt­len a há­zas­sága.

Külföldön is élhetnének, mégis itthon lettek sikeres sztárok

Külföldön is élhetnének, mégis itthon lettek sikeres sztárok

Szá­mos hazai hí­res­ség nem Ma­gyar­or­szá­gon töl­tötte gyer­mek­ko­rát, de fel­nőtt fej­jel már itt­hon épít­ge­tik kar­ri­er­jü­ket.

Árpa Attila és kislánya feldobják a vasárnap estédet

Árpa Attila és kislánya feldobják a vasárnap estédet

Az Argo fil­mek meg­ál­mo­dója egy ideje el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől, de végre vissza­tért, még­hozzá egy cuki vi­de­ó­val.

Az Argo fil­mek meg­ál­mo­dója egy ideje el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől, de végre vissza­tért, még­hozzá egy cuki vi­de­ó­val.

Felesége nélkül nyaralt Árpa Attila

Felesége nélkül nyaralt Árpa Attila

Az Argo-fil­mek meg­ál­mo­dója kis­lá­nyá­val, Ami­rá­val ment nya­ralni az őszi szü­net­ben. Tu­né­ziai út­ju­kon fe­le­sége, Sza­bina nem volt ott, ami nem vé­let­len.

Az Argo-fil­mek meg­ál­mo­dója kis­lá­nyá­val, Ami­rá­val ment nya­ralni az őszi szü­net­ben. Tu­né­ziai út­ju­kon fe­le­sége, Sza­bina nem volt ott, ami nem vé­let­len.

Friderikusz küldte haza a megtört Árpa Attilát

Friderikusz küldte haza a megtört Árpa Attilát

Fri­de­ri­kusz Sán­dor el­me­sélte, hogy mi­ként is zaj­lott a nagy port ka­vart Árpa At­tila in­ter­júja.

Fri­de­ri­kusz Sán­dor el­me­sélte, hogy mi­ként is zaj­lott a nagy port ka­vart Árpa At­tila in­ter­júja.

Adásba kerül Friderikusz Sándor botrányos beszélgetése

Adásba kerül Friderikusz Sándor botrányos beszélgetése

A TV2 hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tette, hogy mégis mű­sorra tűzik Árpa At­tila fél­re­si­ke­rült össze­zá­rá­sát Fri­de­ri­kus­szal.

Árpa Attila rossz lelki állapota miatt lépett le Friderikusztól

Árpa Attila rossz lelki állapota miatt lépett le Friderikusztól

Végig le­he­tett érezni a fe­szült­sé­get.

Végig le­he­tett érezni a fe­szült­sé­get Fri­de­ri­kusz Sán­dor és Árpa At­tila kö­zött a for­ga­tá­son. Hajdú Pé­te­rék to­vábbra sem tud­ják, mi lesz a műsor sorsa.

Kiosztotta rajongóit Árpa Attila

Kiosztotta rajongóit Árpa Attila

Árpa At­tila a hét­vé­gén eléggé fel­dü­hí­tette az em­be­re­ket.

Árpa At­tila a hét­vé­gén eléggé fel­dü­hí­tette az em­be­re­ket, mi­u­tán azzal vic­celt, hogy a ma­ra­to­nis­tá­kat el kéne gá­zolni. Most pedig a fa­nyal­gó­kat osz­totta ki.

Kapnak-e zsebpénzt a magyar sztárok gyerekei?

Kapnak-e zsebpénzt a magyar sztárok gyerekei?

Nincs egyet­ér­tés a té­má­ban.

Nincs egyet­ér­tés a sztár­szü­lők kö­zött abban a fon­tos kér­dés­ben, hogy mikor ad­junk a gye­rek­nek zseb­pénzt, és be­le­szól­junk-e abba, hogy mire költse.

Árpa Attila szíve szerint elgázolta volna a budapesti futókat

Árpa Attila szíve szerint elgázolta volna a budapesti futókat

Rend­kí­vül ne­he­zen vi­selte a szí­nész a va­sár­napi gi­ga­du­gót, ami egy fu­tó­ver­seny miatt ala­kult ki a fő­vá­ros út­jain.

Ne­he­zen vi­selte a szí­nész a va­sár­napi gi­ga­du­gót, ami egy fu­tó­ver­seny miatt ala­kult ki a fő­vá­ros út­jain.

Árpa Attila büszke a szépészeti beavatkozására

Árpa Attila büszke a szépészeti beavatkozására

Be­se­gí­tet­tek a ter­mé­szet­nek.

A ren­dező ma­ga­biz­to­san vál­lalja: je­len­legi haj­ko­ro­ná­ját nem a ter­mé­szet­nek kö­szön­heti. Ahogy mások, ő is élt a haj­be­ül­te­tés le­he­tő­sé­gé­vel.

Élete egyik nagy szerelmét árulja Árpa Attila

Élete egyik nagy szerelmét árulja Árpa Attila

Kény­szer­ből el kell adnia mo­tor­ját.

Kény­szer­ből kény­te­len meg­sza­ba­dulni imá­dott mo­tor­já­tól a szí­nész-ren­dező, pedig egy­ál­ta­lán nem akar.

Gyerekesnek tartja Stohl Andrást Árpa Attila

Gyerekesnek tartja Stohl Andrást Árpa Attila

Stohl And­rás ki­hívta őt egy bá­tor­ság­pró­bára. Árpa At­tila ná­lunk re­a­gált kol­lé­gája bi­zarr fel­ké­ré­sére.

A sár­mos ren­dező le­gyávázta a va­dá­szo­kat, ezen fel­buz­dulva Stohl ki­hívta őt egy bá­tor­ság­pró­bára.

Árpa Attila szerint minden vadász szánalmas és gyáva

Árpa Attila szerint minden vadász szánalmas és gyáva

A ren­dező sze­rint ugyan­azt ér­de­mel­nék a va­dá­szok, mint a ki­lőtt ál­la­tok.

Jól áll a kor a magyar sztárpasiknak! Íme, 5 szívdöglesztő példa! - Fotók

Jól áll a kor a magyar sztárpasiknak! Íme, 5 szívdöglesztő példa! - Fotók

Össze­gyűj­töt­tük azt az öt ma­gyar ce­leb­pa­sit, akik­nek az évek mú­lása a ke­zükre ját­szott.

Irtózik a szikétől, mégis plasztikára készül Árpa Attila

Irtózik a szikétől, mégis plasztikára készül Árpa Attila

A 43 éves szí­nész-pro­du­cer sze­retné még hosszú ideig meg­őrizni sár­mos kül­se­jét.

Milliókat csaltak ki Árpa Attilától a barátai

Milliókat csaltak ki Árpa Attilától a barátai

Mától ne kérj köl­csönt Árpa At­ti­lá­tól! A neves pro­du­cer ugyanis sú­lyos árat fi­ze­tett a jó­lel­kű­sé­géért.