Apáti Bence

Világsztárok kedvenc helyére vitte szerelmét a magyar sztár

Világsztárok kedvenc helyére vitte szerelmét a magyar sztár

Apáti Bence és párja közel négy éve, egy közös munka során is­mer­ke­dett meg egy­más­sal.

Apáti Bence és párja közel négy éve, egy közös munka során is­mer­ke­dett meg egy­más­sal.

FRISS HÍREK

Megvált hosszú hajától Apáti Bence!

Megvált hosszú hajától Apáti Bence!

A ba­lett­mű­vész a ká­ni­kula ide­jére meg­vált a jel­leg­ze­tes tin­cse­i­től.

A ba­lett­mű­vész a ká­ni­kula ide­jére meg­vált a jel­leg­ze­tes tin­cse­i­től, ra­jon­gói imád­ják a vál­to­zást!

Oxigénhiányos állapotba került a ketrecharcos kurzuson, a TV2 sztárja

Oxigénhiányos állapotba került a ketrecharcos kurzuson, a TV2 sztárja

Régi vágya vált va­lóra Apáti Ben­cé­nek, hogy részt vett Andy Sa­u­wer kép­zé­sén.

Régi vágya vált va­lóra Apáti Ben­cé­nek, ami­kor részt vett a kép­zé­sen.

Nézd meg, milyen romantikus hangulatban voltak A Nagy Duett sztárjai

Nézd meg, milyen romantikus hangulatban voltak A Nagy Duett sztárjai

Nagy meg­le­pe­tést oko­zott Kul­csár Edina fel­lé­pése a sió­foki Plá­zson.

Nagy meg­le­pe­tést oko­zott Kul­csár Edina fel­lé­pése a sió­foki Plá­zson.

Eltorzult az arca: Felismerhetetlen lett Apáti Bence

Eltorzult az arca: Felismerhetetlen lett Apáti Bence

Szinte sok­kolta kö­zön­sé­gét Apáti Bence, ami­kor elő­ször a szín­padra lé­pett!

Szinte sok­kolta kö­zön­sé­gét Apáti Bence, ami­kor elő­ször a szín­padra lé­pett!

Barátja halála változtatta meg Apáti Bencét

Barátja halála változtatta meg Apáti Bencét

Nyo­mot akar hagyni maga után...

Egy kol­lé­gája ha­lá­la­kor kez­dett el gon­dol­kozni Apáti Bence azon, hogy el kell vál­lalni a te­le­ví­ziós fel­ké­ré­se­ket.

Érezték, hogy kiesnek, először szólaltak meg A Nagy Duett kiesői

Érezték, hogy kiesnek, először szólaltak meg A Nagy Duett kiesői

Már is meg van A Nagy Duett ötö­dik szé­ri­á­já­nak har­ma­dik kieső párja. Apáti Bence érezte, hogy ők fog­nak ki­esni.

Három nő kívánságait teljesíti mindennap a magyar rockzenész

Három nő kívánságait teljesíti mindennap a magyar rockzenész

Las­san itt a nyár, az el­fog­lalt és el­vált sztárapu­kák igye­kez­nek minél több időt töl­teni exe­ik­nél ma­radt gyer­me­ke­ik­kel.

Las­san itt a nyár, az el­fog­lalt és el­vált sztárapu­kák igye­kez­nek minél több időt töl­teni exe­ik­nél ma­radt gyer­me­ke­ik­kel. Ez főleg a ze­né­szek­nél ne­he­zen meg­old­ható, hi­szen nyá­ron szinte min­den hét­vé­gén fel­lép­nek. De ami­kor együtt van­nak, min­den kí­ván­sá­gu­kat lesik.

Exkluzív: Szerelmükről beszélt Apáti Bence és kedvese!

Exkluzív: Szerelmükről beszélt Apáti Bence és kedvese!

A pár két éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban, a több­éves kor­kü­lönb­ség sem za­varja őket.

A pár két éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban, a több­éves kor­kü­lönb­ség sem za­varja őket.

Elhagyja az Operaházat Apáti Bence, először szólalt meg döntésének okairól

Elhagyja az Operaházat Apáti Bence, először szólalt meg döntésének okairól

Hi­va­ta­lo­san is el­hagyja tár­su­la­tát.

Hi­va­ta­lo­san is el­hagyja Ma­gyar Ál­lami Ope­ra­ház tár­su­la­tát Apáti Bence. A mű­vész elő­ször szó­lalt meg dön­té­sé­nek oka­i­ról.

Vérét adta a brutális rekordért a TV2 sztárja

Vérét adta a brutális rekordért a TV2 sztárja

Bár­dosi Sanyi már múlt idő...

Bár­dosi Sán­dor meg­dönt­he­tet­len­nek vélt re­kord­ját tette múlt időbe Apáti Bence a Drá­gám, add az éle­ted! hét­főn star­toló má­so­dik éva­dá­ban...

Apáti Bencének esze ágában sincs feleségül venni kedvesét

Apáti Bencének esze ágában sincs feleségül venni kedvesét

Bol­dog, de nő­sülni még­sem haj­landó.

A nép­szerű mű­vész­ről eddig úgy hír­lett, tö­ké­le­te­sen bol­dog új sze­rel­mé­vel, de nő­sülni még­sem haj­landó.

Nehéz időszakon megy keresztül Apáti Bence

Nehéz időszakon megy keresztül Apáti Bence

El­bú­csú­zott sze­re­tett édes­ap­já­tól.

Az Ope­rett sztárja a minap he­lyezte örök nyu­ga­lomra sze­re­tett édes­ap­ját.

Szívszorító levéllel búcsúzott apjától a TV2 sztárja!

Szívszorító levéllel búcsúzott apjától a TV2 sztárja!

Híres édes­ap­ját gyá­szolja.

A ba­lett­mű­vész híres édes­ap­ját gyá­szolja, aki­vel nem volt min­dig zök­ke­nő­men­tes a vi­szo­nya.

Házasságot tervez fiatal szerelmével Apáti Bence

Házasságot tervez fiatal szerelmével Apáti Bence

Más­fél éve meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got.

Már más­fél éve meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got, sze­rel­mét pedig ikerfiai is el­fo­gad­ták.