CÍMKE: 'tojás'

Világbajnok ez a rafinált tükörtojás! Mindenki imádja

Világbajnok ez a rafinált tükörtojás! Mindenki imádja

Ez a szu­per reg­geli a hét­vé­gék baj­noka! Gyor­san el­ké­szül, el­ké­pesz­tően finom, és fo­gyaszt is.

Az új rendelet ellenére sem írják jól a tojások árát

Az új rendelet ellenére sem írják jól a tojások árát

Egy új, életbe lépő ren­de­let sze­rint a to­já­sok ki­lón­kénti és da­rab­árát azo­nos mé­ret­ben kell ki­írni.

Lerobbantja rólad a zsírt a tojásdiéta! Íme az étrend

Lerobbantja rólad a zsírt a tojásdiéta! Íme az étrend

Rövid idő alatt is lát­vá­nyos ered­ményt tudsz el­érni, anél­kül, hogy éhez­ned kel­lene. Ez a diéta iga­zán ha­tá­sos!

Rövid idő alatt is lát­vá­nyos ered­ményt tudsz el­érni, anél­kül, hogy éhez­ned kel­lene. Ez a diéta iga­zán ha­tá­sos!

Sosem gondolnád, hogy ez az összetevő életed legjobb rántottáját adja

Sosem gondolnád, hogy ez az összetevő életed legjobb rántottáját adja

Mu­tat­juk az iz­gal­mas és szu­per re­cep­tet.

Meg fogsz le­pődni, ha ki­de­rül, mi­lyen tit­kos össze­tevő az, ami­től to­jás­rán­tot­tád fan­tasz­ti­ku­san finom lesz.

Ezért egyél meg naponta legalább két egész tojást

Ezért egyél meg naponta legalább két egész tojást

Sokat hasz­nál az egész­sé­ged­nek.

A to­jás­ról so­káig azt gon­dol­ták, hogy árt az egész­ség­nek, ám ez a tév­hit mára meg­dőlt. Meg­mu­tat­juk, miért fon­tos meg­en­ned na­ponta két-három da­ra­bot.

Sokkot kapott a magyar háziasszony, eszméletlen, mi bújt elő a tojásból

Sokkot kapott a magyar háziasszony, eszméletlen, mi bújt elő a tojásból

Nehéz el­hinni, hogy a ter­mé­szet nem üzenni akar ilyen­kor...

Nehéz el­hinni, hogy a ter­mé­szet nem üzenni akar ilyen­kor...

Igazi rémálom: Szörnyű, mi kelt ki az óriási tojásból

Igazi rémálom: Szörnyű, mi kelt ki az óriási tojásból

Sok­kot ka­pott a férfi...

Sok­kot ka­pott a férfi, ami­kor fel­törte a tojás héját. Soha nem gon­dolta volna, mi buk­kan elő be­lőle!

Meghódította a netet a legújabb reggeli: Kóstold meg a spanyol tojást

Meghódította a netet a legújabb reggeli: Kóstold meg a spanyol tojást

Egy kis me­di­ter­rán élet­ér­zésre vágysz a ke­mény tél­ben? Pró­báld ki a spa­nyo­lok ked­venc reg­ge­li­jét.

5 szuper diétás reggeli tojásimádóknak: Eltűnnek a pluszkilók!

5 szuper diétás reggeli tojásimádóknak: Eltűnnek a pluszkilók!

A tar­tal­mas reg­geli nem­csak jó kez­det az előt­ted álló napra, hanem a fo­gyá­sod alapja is.

A tar­tal­mas reg­geli nem­csak jó kez­det az előt­ted álló napra, hanem a fo­gyá­sod alapja is. Ezért ér­de­mes gon­do­san meg­vá­lo­gat­nod, hogy mivel nyi­tod a napod.

Így helyettesíthetjük a tojást

Hogyan helyettesítheted a tojást

A Ri­post segít, mit hasz­nál­junk a tojás he­lyett.

Nem csak drá­gítja a to­jást a ma­dár­influ­enza, de or­szá­go­san csök­kent a ter­me­lés is. Egyre ki­sebb a kí­ná­lat a pi­a­con. A Ri­post segít, mit hasz­nálj he­lyette.

Szuper reggeli tojásimádóknak: Turbó sebességgel indítja be a fogyást

Szuper reggeli tojásimádóknak: Turbó sebességgel indítja be a fogyást

Az első ét­ke­zés­kor dől el ugyanis, hogy súly­csök­ken­tés szem­pont­já­ból si­ke­res lesz-e a napod. Ez a rán­totta szu­per!

Most dobsz egy hátast: Ez a tojásreggeli megváltoztatja a napodat

Most dobsz egy hátast: Ez a tojásreggeli megváltoztatja a napodat

A to­jást nem lehet meg­unni!

A to­jást nem lehet meg­unni: ha el­ru­gasz­kodsz a szo­ká­sos rán­totta-tü­kör­to­jás vo­nal­tól, hi­he­tet­le­nül vál­to­za­tos reg­ge­li­ket ké­szít­hetsz be­lőle. Íme a leg­újabb, fo­gyó­kú­rás ver­zió, a tej­fö­lös-me­té­lő­hagy­más fel­hő­to­jás.

Kész katasztrófa: eltűnik a tojás a polcokról

Kész katasztrófa: eltűnik a tojás a polcokról

Ha sze­re­ted a to­jást, most vá­sá­rolj be na­gyobb ada­got - amíg még lehet! Az ár­drá­gu­lás után ugyanis hiány áll be...

Ha sze­re­ted a to­jást, most vá­sá­rolj be na­gyobb ada­got - amíg még lehet! Ri­a­dót fújt a To­jás­ter­me­lők Szö­vet­sé­gé­nek el­nöke. Sze­rinte a ma­dár­influ­enza el­érte a ter­me­lő­ket az uni­ó­ban és ide­haza is. Zord idők jön­nek, ha be­vá­lik az elő­re­jel­zése...

Tökéletes lett a tojásreggeli, ilyen finomat még sosem ettél

Tökéletes lett a tojásreggeli, ilyen finomat még sosem ettél

Íz­le­tes, lak­tató, mégis könnyű reg­geli.

Szen­zá­ciós újí­tás: son­kás-saj­tos muffin, mely­nek kö­ze­pé­ben sül meg a tojás.

Megújult a szalonnás tojás! Ilyen finomat még nem ettél!

Megújult a szalonnás tojás! Ilyen finomat még nem ettél!

Tel­je­sen új for­má­ban pá­ro­sít­ha­tod a két klasszi­kus reg­geli-alap­anya­got! Egy­szerű és nagy­szerű az új re­cept!

Itt a legszuperebb vacsora 2 szem krumpliból és tojásból

Itt a legszuperebb vacsora 2 szem krumpliból és tojásból

Olcsó és íz­le­tes va­cso­rát ké­szít­hetsz.

Olcsó és íz­le­tes va­csora ké­szít­hető na­gyon kevés alap­anyag­ból. Annyira finom, hogy nem fogod tudni ab­ba­hagyni!

Zéró szénhidrátos csúcsreggeli: Kóstold meg a Reuben-tojást!

Zéró szénhidrátos csúcsreggeli: Kóstold meg a Rueben-tojást!

Sze­ret­nél egy cso­dás reg­ge­lit?

Sze­ret­nél egy cso­dá­san finom reg­ge­lit enni, ami után nem éhe­zel meg hamar? Ezzel a fan­tasz­ti­kus to­jás­rán­tot­tá­val nem szá­gul­do­zik fel-le a vér­cu­kor­szin­ted.

Megújult a lágytojás: Elronthatatlan lett!

Megújult a lágytojás: Elronthatatlan lett!

Ha unod már a to­jás­rán­tot­tát.

Sa­lá­ták­hoz fel­tét­ként is fo­gyaszt­ha­tod a pos­íro­zott vagy buggyan­tott to­jást, de pi­rí­tós­sal íz­le­tes reg­ge­lit va­rá­zsol­hatsz az asz­talra.

Új köntösben a kolbászos tojás! Ennél jobb reggeli nincs!

Új köntösben a kolbászos tojás! Ennél jobb reggeli nincs!

Fe­lejtsd el a rán­tot­tát: új kön­tös­ben tarol a tojás, és egy­sze­rűen imádni fogod.

Fe­lejtsd el a rán­tot­tát: új kön­tös­ben tarol a tojás, és egy­sze­rűen imádni fogod.

Tojás és leveles tészta: 5 bombasztikus reggeli

Tojás és leveles tészta: 5 bombasztikus reggeli

Mind­össze erre a 2 fő alap­anyagra lesz szük­sé­ged, hogy ked­vedre va­ri­ál­hasd eze­ket a pazar reg­ge­li­ket! A szál­lo­dák­ban sem kapsz fi­no­mab­bat!

Mind­össze erre a 2 fő alap­anyagra lesz szük­sé­ged, hogy ked­vedre va­ri­ál­hasd eze­ket a pazar reg­ge­li­ket!

Itt a legújabb karcsúsító csodareggeli: Tojásos szalonnabomba!

Itt a legújabb karcsúsító csodareggeli: Tojásos szalonnabomba!

Unod a rán­tot­tát?! Olyan to­jás­cso­dát mu­ta­tunk ro­po­gós sza­lon­ná­val, hogy ga­ran­tál­tan ez lesz az új ked­venc!

Eszméletlen diétás ötlet: itt a csokiszuflé palacsinta

Eszméletlen diétás ötlet: itt a csokiszuflé palacsinta

Ezzel ké­nyez­tesd magad va­sár­nap!

Ezzel ké­nyez­tesd magad min­den va­sár­nap! El­ké­pesz­tően kü­lön­le­ges gő­zölt pa­la­csinta, extra fel­té­tek­kel.

Szuper reggeli tojásimádóknak, ilyen finomat még nem ettél!

Szuper reggeli tojásimádóknak, ilyen finomat még nem ettél!

A leg­újabb fi­nom­ság­gal biz­to­san jól­laksz, és délig nem le­szel éhes.

A to­jás­ban nem­csak az a jó, hogy ér­té­kes táp­anya­gok­kal látja el a szer­ve­ze­te­det, hanem az is, hogy rend­kí­vül vál­to­za­to­san el­ké­szít­hető, így sosem unod meg. A leg­újabb fi­nom­ság­gal biz­to­san jól­laksz, és délig ga­ran­tál­tan nem le­szel éhes.

Így süsd a családnak a tojást

Így süsd a családnak a tojást

Tü­kör­to­jás vagy a rán­totta ki­adós és egy­szerű meg­ol­dás, de sok­kal gyor­sabb, ha elő­ka­pod a muffin­for­mát, és kis to­já­sos tor­tács­kák­kal leped meg a csa­lá­dot.

Tü­kör­to­jás vagy a rán­totta ki­adós és egy­szerű meg­ol­dás, de sok­kal gyor­sabb, ha elő­ka­pod a muffin­for­mát, és kis to­já­sos tor­tács­kák­kal leped meg a csa­lá­dot.

Felrobbantotta a netet a liszt nélküli tészta: Zéró szénhidrát!

Felrobbantotta a netet a liszt nélküli tészta: Zéró szénhidrát!

Csu­pán kettő alap­anyag kell hozzá, az íze pedig ga­ran­tál­tan le­veri a sima tész­táét!

Ezt fokozni tovább nem lehet: Csúcsra ért a tükörtojás

Ezt fokozni tovább nem lehet: Csúcsra ért a tükörtojás

Unal­mas a ser­pe­nyős tü­kör­to­jás? Most fi­gyelj, mert va­lami sok­kal ütő­seb­bet mu­ta­tunk! Ez a fan­tasz­ti­kus újí­tás biz­tos, hogy téged is le­vesz a lá­bad­ról!

Vigyázz: 200 ezer tojásban rejtőzhet fertőzés!

Vigyázz: 200 ezer tojásban rejtőzhet fertőzés!

Len­gyel im­port to­já­sok okoz­hat­nak fer­tő­zést. 110 ezer nyers, és 100 ezer főtt tojás ér­ke­zett az utóbbi idő­ben Ma­gyar­or­szágra.

Len­gyel im­port to­já­sok okoz­hat­nak fer­tő­zést. 110 ezer nyers, és 100 ezer főtt tojás ér­ke­zett az utóbbi idő­ben Ma­gyar­or­szágra.

Sajtos karfiolpogácsa lett a diétázok őszi kedvence

Sajtos karfiolpogácsa lett a diétázok őszi kedvence

Ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú fi­nom­ság, ami­vel ér­de­mes ki­vál­tani a hiz­laló krump­li­pü­rét

Ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú, di­é­tás fi­nom­ság, amit akár kö­ret­ként is tá­lal­hatsz. Ha vi­gyá­zol az ala­kodra, ér­de­mes ki­vál­ta­nod vele a hiz­laló krump­li­pü­rét.

Meglepő formát öltött a tojás: Mindent visz a Denver-omlett

Meglepő formát öltött a tojás: Mindent visz a Denver-omlett

Eze­ken a szürke reg­ge­le­ken iga­zán fel­dobja a napod egy vidám, egész­sé­ges reg­geli.

Eze­ken a szürke reg­ge­le­ken iga­zán fel­dobja a napod egy vidám, egész­sé­ges reg­geli.

Zöld erő a reggeliben: Nyisd a napot szupertojással!

Zöld erő a reggeliben: Nyisd a napot szupertojással!

A tojás az egyik leg­szu­pe­rebb reg­geli!

A tojás az egyik leg­szu­pe­rebb étel reg­ge­lire, pláne, ha fel­tur­bó­zod vi­ta­min­dús zöld le­ve­lek­kel! Rá­adá­sul így hosszú időre meg­szün­teti az éh­ség­ér­ze­ted!

Tombol a neten a legújabb tojásreggeli! Ebédig tutira nem leszel éhes!

Tombol a neten a legújabb tojásreggeli! Ebédig tutira nem leszel éhes!

Nincs időd reg­ge­lizni? Akkor ké­szítsd el már jó előre ezt a remek kol­bá­szos to­jás­muffint, és reg­gel csak fel kell kap­nod, mi­előtt el­in­dul­nál.

Nincs időd reg­ge­lizni? Akkor ké­szítsd el már jó előre ezt a remek kol­bá­szos to­jás­muffint, és reg­gel csak fel kell kap­nod, mi­előtt el­in­dul­nál. Délig ga­ran­tál­tan nem nyúlsz sem­mi­lyen cuk­ros pék­sü­te­mény­hez!

Ezt műveli a tojással a szódabikarbóna: Most leesik az állad!

Ezt műveli a tojással a szódabikarbóna: Most leesik az állad!

A főtt tojás héját le­szedni oly­kor igazi ki­hí­vás. Ezzel az egy­szerű trük­kel azon­ban min­dig tö­ké­le­tesre si­ke­rül!

A főtt tojás héját le­szedni oly­kor igazi ki­hí­vás. Ezzel az egy­szerű trük­kel azon­ban min­dig tö­ké­le­tesre si­ke­rül a mű­ve­let!

Tombol a neten a legújabb reggeli: Kóstold meg az olasz tojást

Tombol a neten a legújabb reggeli: Kóstold meg az olasz tojást

Cso­dá­la­tos meg­je­le­nés, esz­mé­let­len illat és mi­csoda íz! Me­di­ter­rán élet­ér­zés reg­ge­libe sű­rítve!

Új köntösben a tojás: ha így eszed, ebédig jóllakott maradsz

Új köntösben a tojás: ha így eszed, ebédig jóllakott maradsz

Di­é­tás, mesés reg­geli, mely annyi ízt és ener­giát ad, hogy eszedbe sem jut a tíz­órai.

Di­é­tás, mesés reg­geli, mely annyi ízt és ener­giát ad, hogy eszedbe sem jut a tíz­órai.

Ez a tökéletes tojásrántotta titka, de ezt mindenki elfelejti

Ez a hozzávaló a tökéletes tojásrántotta titka, de ezt mindenki elfelejti

Sze­ret­nél egy kré­me­sen lágy, omlós és ínyenc rán­tot­tát ké­szí­teni? Két cso­portja van a rán­tot­ta­ké­szí­tők­nek, de mind­ket­tő­nek tu­dunk újat mu­tatni.

Itt a tojásos bombareggeli: ebédig nem leszel éhes

Itt a tojásos bombareggeli: ebédig nem leszel éhes

Ez a lak­tató és íz­le­tes reg­geli biz­to­san az egyik új ked­ven­ced lesz, ha ki­pró­bá­lod. És a csa­lád is imádni fogja.

Elképesztő hatékonysággal indítja be a zsírégetést a legújabb tojásreggeli

Elképesztő hatékonysággal indítja be a zsírégetést a legújabb tojásreggeli

A tojás mellé itt a leg­jobb zsemle is, amit va­laha pró­bál­tál!

Itt a leg­jobb zsemle, amit va­laha pró­bál­tál! Rá­adá­sul pont annyi idő alatt ké­szül el, mint a rán­tot­tád!

Ennél finomabb és tökéletesebb diétás tojást még nem ettél!

Ennél finomabb és tökéletesebb diétás tojást még nem ettél!

Ké­szítsd az íz­le­lő­bim­bó­i­dat...

Ké­szítsd az íz­le­lő­bim­bó­i­dat, mert rab­jává válsz ennek a cse­me­gé­nek!

Te is így készíted a keménytojást?

Te is így készíted a keménytojást?

Fe­lejtsd el a fő­zést! Ezzel a mód­szer­rel nem ér­het­nek meg­le­pe­tés­nek többé! Tö­ké­le­tes ál­lagú, könnyen pu­col­ható ke­mény­to­jás a vég­ered­mény!

Fe­lejtsd el a fő­zést! Ezzel a mód­szer­rel egész biz­tos, hogy téged sem ér­het­nek meg­le­pe­tés­nek többé! Ga­ran­tál­tan tö­ké­le­tes ál­lagú, könnyen pu­col­ható ke­mény­to­jás a vég­ered­mény! For­ra­dal­mian új mód­szer a tojás el­ké­szí­té­sére! Mu­tat­juk a tit­kot

Zavarba ejtőek a Curiosity marsjáró legfrissebb fotói

Zavarba ejtőek a Curiosity marsjáró legfrissebb fotói

A Cu­ri­o­sity mars­járó mikro-hő­ka­me­rája olyan fel­vé­telt ké­szí­tett, ami­től a leg­edzet­tebb, föl­dön­kí­vü­liek után áhit­ozó...

A Cu­ri­o­sity mars­járó mikro-hő­ka­me­rája olyan fel­vé­telt ké­szí­tett, ami­től a leg­edzet­tebb, föl­dön­kí­vü­liek után áhit­ozó in­ter­ne­tes hipsz­ter is erős iz­galmi ál­la­pota jönne... a tu­dó­sok­ról nem is be­szélve...

Kértél már egy kiló tojást a boltban? Ezentúl fogsz

Kértél már egy kiló tojást a boltban? Ezentúl fogsz

Lehet ezen­túl a re­cep­tek is úgy kez­dőd­nek majd: "végy egy kiló to­jást"... Erre ké­szülj te is.

Lehet ezen­túl a re­cep­tek is úgy kez­dőd­nek majd: "végy egy kiló to­jást"... Erre ké­szülj te is.

Ha ezzel a zöldséggel eszed a reggeli tükörtojást, órákig nem leszel éhes

Ha ezzel a zöldséggel eszed a reggeli tükörtojást, órákig nem leszel éhes

Unod már a szo­ká­sos to­jás­sal ké­szült éte­le­ket? A gom­bá­ban sült to­jás­nál egy­sze­rűb­ben el­ké­szít­hető, íny­csik­landó és tar­tal­mas ételt ne­he­zen fogsz ta­lálni.

Unod már a szo­ká­sos to­jás­sal ké­szült éte­le­ket? A port­obello gom­bá­ban sült to­jás­nál egy­sze­rűb­ben el­ké­szít­hető, íny­csik­landó és tar­tal­mas ételt ne­he­zen fogsz ta­lálni.

Íme, a reggelik királynője: diétás, egészséges és csoda finom

Íme, a reggelik királynője: diétás, egészséges és csoda finom

Ész­bon­tóan néz ki és tény­leg ez a tö­ké­le­tes reg­geli, ha va­lami iga­zán kü­lön­le­gesre vágysz. Diéta alatt is!

Zéró szénhidrát, maximum íz: itt az egészséges tojásreggeli!

Zéró szénhidrát, maximum íz: itt az egészséges tojásreggeli!

Csak fe­hérje és némi zöld­ség: ez a ki­egyen­sú­lyo­zott reg­geli titka. Így ga­ran­tál­tan nem le­szel éhes ebé­dig, de ener­gi­á­hoz jutsz!

Ez meg mi? Omlett-sushi az új egészséges reggeli!

Ez meg mi? Omlett-sushi az új egészséges reggeli!

Zse­ni­á­lis ötlet! Ilyen to­jás­rán­tot­tát még nem lát­tál! A tö­ké­le­tes meg­ol­dás­hoz egyet­len cél ve­zé­relte az öt­let­gaz­dát: meg­al­kotni a csúcs­reg­ge­lit!

Zse­ni­á­lis ötlet! Ilyen to­jás­rán­tot­tát még nem lát­tál! A tö­ké­le­tes meg­ol­dás­hoz egyet­len cél ve­zé­relte az öt­let­gaz­dát: ki­zárni a szén­hid­rá­tot, és így meg­al­kotni a csúcs­reg­ge­lit, amit min­denki imád! Rajta, csa­vard fel te is!

Íme a tökéletes nyári tojásreggeli, amit ki kell próbálnod még ma

Íme a tökéletes nyári tojásreggeli, amit ki kell próbálnod még ma

A friss nyári pa­ra­di­csom­nál nincs fi­no­mabb, sütve pedig iga­zán kü­lön­le­ges lehet.

A friss nyári pa­ra­di­csom­nál nincs fi­no­mabb, sütve pedig iga­zán kü­lön­le­ges lehet.

Ezt a 3 ételt világ életedben rosszul pucoltad! Most figyelj

Ezt a 3 ételt világ életedben rosszul pucoltad! Most figyelj

Sosem gon­dol­tad volna, hogy van­nak olyan min­den­nap hasz­nált élel­mi­sze­rek, ami­ket nem a meg­fe­lelő módon tisz­tí­tasz meg.

Zseniális ötlet, miért hagyd az üres tojástartót a hűtőben

Zseniális ötlet, miért hagyd az üres tojástartót a hűtőben

A to­jás­tartó nem csak akkor hasz­nos, ha tele van, hanem utána is nagy se­gít­sé­gedre lehet. Mu­tat­juk, mit csi­nálj, hogy min­dig rend le­gyen a hű­tő­ben!

A legjobb diétás reggeli: túrós muffin liszt nélkül

A legjobb diétás reggeli: túrós muffin liszt nélkül

Ezzel a fi­nom­ság­gal vi­dá­man és bűn­tu­dat nél­kül in­dul­hat a napod. Liszt­men­tes, glu­tén­men­tes, ala­csony szén­hid­rát tar­talmú, egész­sé­ges reg­geli.

A nap leg­fon­to­sabb ét­ke­zé­sét for­ra­dal­mo­sí­tot­tuk most neked. Ezzel a fi­nom­ság­gal vi­dá­man és bűn­tu­dat nél­kül in­dul­hat min­den napod. Liszt­men­tes, glu­tén­men­tes, ala­csony szén­hid­rát tar­talmú és nem­ke­vésbé egész­sé­ges reg­geli. Mindez nem álom, íme a re­cept:

Diétázol? Felejtsd el a kenyeret, ezt tekerd reggel a tojásba

Diétázol? Felejtsd el a kenyeret, ezt tekerd reggel a tojásba

El­hagy­nád a ke­nye­ret a reg­ge­lid­ből, de nem tudod, mivel he­lyet­te­sít­het­néd? Pró­báld ki eze­ket az egész­sé­ges, fi­no­man lak­tató te­ker­cse­ket!

El­hagy­nád a ke­nye­ret a reg­ge­lid­ből, de nem tudod, mivel he­lyet­te­sít­het­néd? Pró­báld ki eze­ket az egész­sé­ges, fi­no­man lak­tató te­ker­cse­ket!

Tudod, miért jó, ha a sört tojással kevered? Most figyelj!

Tudod, miért jó, ha a sört tojással kevered? Most figyelj!

Veled is elő­for­dult már, hogy hiába mos­tad és bal­zsa­moz­tad a hajad, nem lett szebb a tar­tása, sőt még ki­fé­sülni is alig tud­tad?

Veled is elő­for­dult már, hogy hiába mos­tad és bal­zsa­moz­tad a hajad, nem lett szebb a tar­tása, sőt még ki­fé­sülni is alig tud­tad? Ne ke­se­redj el! Mu­tat­juk, mi a meg­ol­dás, ha gyö­nyö­rűen csil­logó, dús hajat sze­ret­nél.

Bombareggeli: megújult a ham and eggs!

Bombareggeli: megújult a ham and eggs!

Le­nyű­gö­zően gusz­tu­sos for­mát öl­tött a sonka és a tojás ezzel a for­ra­dalmi újí­tás­sal! Ha meg­lá­tod, azon­nal meg­kí­vá­nod! Ezt fi­gyeld!

Le­nyű­gö­zően gusz­tu­sos for­mát öl­tött a sonka és a tojás ezzel a for­ra­dalmi újí­tás­sal! Ha meg­lá­tod, azon­nal meg­kí­vá­nod! Ezt fi­gyeld!

Fantasztikus tojásvacsorák

Fantasztikus tojásvacsorák

Elő­for­dult már veled, hogy este, ami­kor be­néz­tél a hű­tő­szek­rénybe, nem ta­lál­tál mást benne csak to­jást és egy kis zöld­sé­get? Ne ke­se­redj el, mennyei va­cso­rát va­rá­zsol­hatsz az asz­talra.

Elő­for­dult már veled, hogy este, ami­kor be­néz­tél a hű­tő­szek­rénybe, nem ta­lál­tál mást benne csak to­jást és egy kis zöld­sé­get? Ne ke­se­redj el, mennyei va­cso­rát va­rá­zsol­hatsz az asz­talra.

Egyfalatos gyors reggeli: kenyérkosárban a tojás

Egyfalatos reggeli: kenyérkosárban a tojás

Unod már, hogy min­dig ugyan­olyan szend­vi­cset vi­szel ma­gad­dal a mun­kába? Most fi­gyelj, mu­ta­tunk egy jó­pofa to­já­sos reg­ge­lit.

Ezért egyél lefekvés előtt főtt tojást

Ezért egyél lefekvés előtt főtt tojást

Sze­ret­nél töb­bet és job­ban aludni?Edd eze­ket le­fek­vés előtt pár órá­val.

Sze­ret­nél töb­bet és job­ban aludni? Ha eze­ket eszed le­fek­vés előtt pár órá­val, ga­ran­tál­tan ha­ma­rabb álomba me­rülsz, és pi­hen­te­tőbb lesz az álmod. Írd fel őket a be­vá­sár­ló­lis­tára!

Szórj tojáshéjat a kertbe, és minden gondod megoldódik!

Szórj tojáshéjat a kertbe, és minden gondod megoldódik!

Szebb lesz a ker­ted, mit va­laha!

A to­jás­héj nem­csak ki­váló táp­anyag­for­rás a nö­vé­nyek­nek, de a csi­gák ellen is véd. Ne dobd ki, hasz­no­sítsd újra, és szebb lesz a ker­ted, mit va­laha!

Sonka, sajt és tojás, így még nem etted: Megújult a rántotta!

Sonka, sajt és tojás, így még nem etted: Megújult a rántotta!

Bo­lon­dítsd egy kis zöld­ség­gel a jól is­mert reg­geli szu­per­triót. Jöhet a muffin­sütő!

Bo­lon­dítsd egy kis zöld­ség­gel a jól is­mert reg­geli szu­per­triót. Jöhet a muffin­sütő!

A tyúk vagy a tojás volt előbb? Itt a válasz az örök kérdésre!

A tyúk vagy a tojás volt előbb? Itt a válasz az örök kérdésre!

Meg­dönt­he­tet­len bi­zo­nyí­té­kok!

A Sze­gedi Tu­do­mány­egye­tem hall­ga­tói végre meg­ol­dot­ták a rej­télyt.

Hatalmas újítás: ilyen ropogós még nem volt a tükörtojás

Hatalmas újítás: ilyen ropogós még nem volt a tükörtojás

Pró­bál­tad már sajt­tal meg­szórni?

Sokak ked­vence reg­ge­lire a tü­kör­to­jás pi­rí­tós­sal. De pró­bál­tad már egy­ben el­ké­szí­teni és egy kis sajt­tal meg­szórni?

Ezért ültess a cserepes növényeid alá mindig egy tojást

Ezért ültess a cserepes növényeid alá mindig egy tojást

A nö­vé­nyek szá­mára fon­tos, hogy a talaj min­dig meg­újul­jon. Íme, a leg­egy­sze­rűbb prak­tika.

A nö­vé­nyek szá­mára fon­tos, hogy a talaj min­dig meg­újul­jon. Íme, a leg­egy­sze­rűbb prak­tika.

Hátborzongató húsvéti fotó készült a budapesti lakótelepen

Hátborzongató húsvéti fotó készült a budapesti lakótelepen

Meg­szé­dülsz, ha meg­lá­tod, hogy kí­nálja a son­kát és a to­jást ez a bátor férfi. Vagy in­kább fe­le­lőt­len őrült?

Meg­szé­dülsz, ha meg­lá­tod, hogy kí­nálja a son­kát és a to­jást ez a bátor férfi. Vagy in­kább fe­le­lőt­len őrült?

Elképesztő manipulációk: 125 ezer tojást vontak ki a forgalomból!

Elképesztő manipulációk: 125 ezer tojást vontak ki a forgalomból!

Szennye­zett, re­pedt to­já­so­kat is tisz­tára mos­tak to­vább­ér­té­ke­sí­tésre egy Bács-Kis­kun me­gyei üzem­ben.

Korog a gyomrod, nincs időd enni? Megoldás: hordozható tojásreggeli!

Korog a gyomrod, nincs időd enni? Megoldás:hordozható tojásreggeli!

Az a jó a cso­ma­gol­ható to­jás­ban, hogy bár­hová is ér­ke­zel, némi me­le­gí­tés után jó ét­vággyal, ké­nyel­me­sen reg­ge­liz­hetsz!

Ki ne dobd a sárga, műanyag tojást! Ezeket csinálhatod belőle!

Ki ne dobd a sárga, műanyag tojást! Ezeket csinálhatod belőle!

Neked is ha­lomra áll ott­hon a cso­ki­to­jás bel­seje?

Neked is ha­lomra áll ott­hon a cso­ki­to­jás bel­seje? Nem is gon­dol­nád, hogy mennyi min­dent ké­szít­hetsz be­lőle. A gye­re­kek imádni fog­ják a cuki já­té­ko­kat, és nem kell ki­dob­nod a mű­anya­got sem.

Átlátszó lesz idén a húsvéti tojás. Készítsd el te is!

Átlátszó lesz idén a húsvéti tojás. Készítsd el te is!

Mu­ta­tunk egy jó öt­le­tet.

A szí­nes hús­véti to­já­sok el­ké­szí­tése jó móka! De ha nem sze­retsz to­jást fes­teni, mu­ta­tunk egy másik öt­le­tet.

Ha így főzöd, biztos, hogy nem reped szét a húsvéti tojás

Ha így főzöd, biztos, hogy nem reped szét a húsvéti tojás

Mu­tat­juk a leg­jobb trük­kö­ket!

Bosszant, hogy ahány­szor csak to­jást főzöl, min­dig szét­re­ped a héja? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen trük­kök­kel ke­rül­he­ted el ezt a kel­le­met­len­sé­get!

Trükkös kis újítás: tetovált lesz idén a tojás

Trükkös kis újítás: tetovált lesz idén a tojás

A ta­valy nyár leg­na­gyobb do­bása a könnyen fel­te­hető arany- és ezüst­te­to­vá­lás volt. Most a to­já­sokra kerül!

A ta­valy nyár leg­na­gyobb do­bása a könnyen fel­te­hető arany- és ezüst­te­to­vá­lás volt. Idén sem megy ki a di­vat­ból, sőt újabb és újabb fel­hasz­ná­lási mód­jai je­len­nek meg. Most a hús­véti tojás öl­töz­het trendi díszbe.