CÍMKE: 'magyar válogatott'

Storck újoncot avatt Portugália ellen

Újoncot avatunk, így állunk fel Portugália ellen

A szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette kez­dő­csa­pa­tát.

Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette kez­dő­csa­pa­tát.

Eldőlt, milyen mezben lépünk pályára

Eldőlt, milyen mezben lépnek pályára Dzsudzsákék

Az MLSZ a Twit­ter-ol­da­lán kö­zölte a dön­tést.

Az MLSZ a Twit­ter-ol­da­lán kö­zölte a dön­tést.

FRISS HÍREK

Megszálljuk Lisszabont! Totális támadás Portugáliában

Megszálljuk Lisszabont! Totális támadás Portugáliában

Fran­cia­or­szág után Por­tu­gá­lia is íze­lí­tőt kap a ma­gyar szur­ko­lói me­net­ből.

Kemény vádak, Bernd Storck megalázta a magyar edzőket

Kemény vádak, Bernd Storck megalázta a magyar edzőket

Tény­leg sen­kit sem hall­gat meg?

Tény­leg sen­kit sem hall­gat meg a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya?

Fájó csapás, kidőlt a magyar válogatott alapembere

Fájó csapás, kidőlt a magyar válogatott alapembere

Rossz hír ér­ke­zett...

Rossz hír ér­ke­zett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott lissza­boni fő­ha­di­szál­lá­sá­ról...

Jósolt a portugálok beépítette embere, ebben bízhatunk?

Jósolt a portugálok beépítette embere, ebben bízhatunk?

A Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője ki­emelte, hogy a por­tu­gál fo­ci­vá­lo­ga­tott­ban jobb já­té­ko­sok van­nak, mint a ma­gyar­ban.

A Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője ki­emelte, hogy a por­tu­gál fo­ci­vá­lo­ga­tott­ban jobb já­té­ko­sok van­nak, mint a ma­gyar­ban. Vi­szont bajba ke­rül­het­nek, ha nem lőnek gyor­san gólt.

Semmibe vesznek minket, újra ráfáznak a portugálok?

Semmibe vesznek minket, ráfáznak a portugálok?

Mintha nem is a ma­gyar vá­lo­ga­tott miatt to­por­zé­kol­tak volna az Eb-n. Em­lé­kez­tes­sük őket a nyári 3-3-ra!

Mintha nem is a ma­gyar vá­lo­ga­tott miatt to­por­zé­kol­tak volna az Eb-n. Em­lé­kez­tes­sük őket a nyári 3-3-ra!

Ronaldo lepipálja a teljes magyar NB I-et

Ronaldo lepipálja a teljes magyar NB I-et

A por­tu­gál sztár ér­té­két 100 mil­lió eu­róra tak­sálja a Trans­fer­markt.

A por­tu­gál sztár ér­té­két 100 mil­lió eu­róra tak­sálja a Trans­fer­markt, a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tét pedig 27,85 mil­li­óra.

Storck már az Eb-re építi a csapatát

Storck már az Eb-re építi a csapatát

Könnyen lehet, hogy Bernd Storck már a jövő csa­pa­tát építi.

Könnyen lehet, hogy Bernd Storck már a jövő csa­pa­tát építi, és a szom­bati, Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt "be­ál­dozza" a 2020-es Eb ér­de­ké­ben.

Csak Dzsudzsáktól tartanak a portugálok

Csak Dzsudzsáktól tartanak a portugálok

Nem tar­ta­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tól a por­tu­gál csa­pat já­té­ko­sai. Csu­pán egyet­len já­té­ko­sun­kat emel­ték ki név sze­rint.

Nem tar­ta­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tól a por­tu­gál csa­pat já­té­ko­sai. Csu­pán egyet­len já­té­ko­sun­kat emel­ték ki név sze­rint.

Ganxsta Zolee ezért utálja Cristiano Ronaldót

Ganxsta Zolee ezért utálja Cristiano Ronaldót

A rap­per nem tud mit kez­deni a Real Mad­rid csil­la­gá­val, aki szom­ba­ton a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen lép pá­lyára.

A rap­per nem tud mit kez­deni a Real Mad­rid csil­la­gá­val, aki szom­ba­ton a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen lép pá­lyára.

Nem szeretne sokáig a Fradiban játszani Kleinheisler

Nem szeretne sokáig a Fradiban játszani Kleinheisler

Ma­gyar mo­bil­szá­mot nem is akart.

Oly­annyira nem, hogy a né­met­or­szági mo­bil­szá­mát sem cse­rélte le ma­gyarra. Már meg­bánta az An­dorra el­leni fe­gyel­me­zet­len­sé­gét.

Aggasztó! Mindenkit megrémít Szalai Ádám fotója

Aggasztó! Mindenkit megrémít Szalai Ádám fotója

Ag­gód­nunk kell Sza­lai Ádá­mért?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára ré­misztő fotót osz­tott meg ma­gá­ról. Ag­gód­nunk kell Sza­lai Ádá­mért?

Döntött Storck, nekik kell csodát tenniük Ronaldóék ellen

Döntött Storck, nekik kell csodát tenniük Ronaldóék ellen

Négy újonc is be­ke­rült a ma­gyar vá­lo­ga­tott 23 fős utazó ke­re­tébe. Jövő hét szom­ba­ton ját­szunk fon­tos meccset az Eb-győz­tes ellen.

Négy újonc is be­ke­rült a ma­gyar vá­lo­ga­tott 23 fős utazó ke­re­tébe. Jövő hét szom­ba­ton ját­szunk fon­tos meccset az Eb-győz­tes ellen.

Tízmilliókba kerül a válogatott portugál túrája

Tízmilliókba kerül a válogatott portugál túrája

Magas költ­sé­gek­kel jár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott fel­lé­pése.

Magas költ­sé­gek­kel jár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott fel­lé­pése. Ez­út­tal Por­tu­gá­li­ába uta­zik Bernd Storck együt­tese, amely két héten át ké­szül a lissza­boni ta­lál­ko­zóra.

Csak Ronaldóval ért szót a magyar válogatott focistája

Csak Ronaldóval ért szót a magyar válogatott focistája

Gőz­erő­vel ké­szül a Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Gőz­erő­vel ké­szül a Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Dől a pénz, élete szerződését kötötte a magyar válogatott focista

Dől a pénz, élete szerződését kötötte a magyar válogatott focista

Lé­gi­ó­sunk nem csak a csúcs­gá­zsi miatt dön­tött a sztár­csa­pat mel­lett. A kis­pa­don nem bol­do­gí­taná a vas­tag fi­ze­tési bo­rí­ték.

Dzsudzsákék megtörnék az átkot az év meccsén

Dzsudzsákék megtörnék az átkot az év meccsén

Por­tu­gá­lia ellen ké­szü­lünk.

Va­sár­nap meg­kezdte a fel­ké­szü­lést a Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Még soha nem nyer­tünk az ibé­riai gárda ellen.

Brazil védő húzhatja ki a magyar válogatottat a bajból

Brazil védő húzhatja ki a magyar válogatottat a bajból

Guz­mics Ri­chár­dot he­lyet­te­sít­heti.

Az alap­em­ber­nek szá­mító Guz­mics Ri­chárd sé­rü­lése ko­moly fej­tö­rést okoz a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál.

Rosszul lett, órákat várt a műtétre a válogatott focista

Rosszul lett, órákat várt a műtétre a válogatott focista

Edzés­ről ro­hant a kór­házba.

Edzés­ről ro­hant a kór­házba a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott fi­a­tal já­té­kosa, aki­nek órá­kon át vár­nia kel­lett a ke­ze­lésre.

Lelőtte a kacsát a magyar válogatott focista

Lelőtte a kacsát a magyar válogatott focista

A sztár­csa­pat he­lyett Ame­ri­kába vá­gyik. Lé­giós csa­tá­runk tiszta vizet ön­tött a po­hárba a ter­ve­i­ről.

A sztár­csa­pat he­lyett Ame­ri­kába vá­gyik. Lé­giós csa­tá­runk tiszta vizet ön­tött a po­hárba a ter­ve­i­vel kap­cso­lat­ban.

Németh elárulta, bravúrra készülnek C. Ronaldóék ellen!

Németh elárulta, bravúrra készülnek C. Ronaldóék ellen!

Sors­döntő vb-se­lej­tező kö­vet­ke­zik.

Sors­döntő vb-se­lej­tező vár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra Por­tu­gá­lia ellen.

A Fradi sztárjára nem számít Storck

A Fradi sztárja kimaradt, honosított játékossal készül a válogatott

Ho­no­sí­tott já­té­kos­sal ké­szül a vá­lo­ga­tott Cris­ti­ano Ro­nal­doék ellen.

Bernd Storck rájuk szá­mí­tana Cris­ti­ano Ro­nal­doék ellen.

Sztárcsapat jön Budapestre, velük játszanak Dzsudzsákék

Sztárcsapat jön Budapestre, velük játszanak Dzsudzsákék

A por­tu­gá­liai vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt kö­ve­tően a ma­gyar vá­lo­ga­tott Bu­da­pes­ten lép pá­lyára.

A por­tu­gá­liai vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt kö­ve­tően a ma­gyar vá­lo­ga­tott Bu­da­pes­ten lép pá­lyára.

Vigyázat, figyelmeztetés a magyar fociszurkolóknak

Vigyázat, figyelmeztetés a magyar fociszurkolóknak

Ele­jét ven­nék a kel­le­met­len meg­le­pe­tés­nek. Jó, ha min­denki tud erről.

Ele­jét ven­nék a kel­le­met­len meg­le­pe­tés­nek. Jó, ha a vá­lo­ga­tott hívei közül min­denki tud erről.

Sorsdöntő meccs, Priskin erre számít Portugáliában

Sorsdöntő meccs, Priskin erre számít Portugáliában

Pris­kin Tamás ki­váló for­má­ban van.

Pris­kin Tamás ki­váló for­má­ban van, ami remek elő­jel a ma­gyar vá­lo­ga­tott soron kö­vet­kező vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zője előtt.

Ezt elsiette Storck: lemaradt a magyar foci új sztárjáról

Ezt elsiette Storck: lemaradt a magyar foci új sztárjáról

In­terjú a Hon­vé­dot re­pítő csa­tár­ral.

Nem csak a védő ma­radt le Eppel Már­ton hét­végi, sokat érő haj­rá­gól­já­ról. In­terjú a Hon­vé­dot re­pítő csa­tár­ral.

Újabb csapás érte a magyar focit, fájhat Storck feje

Újabb csapás érte a magyar focit, fájhat Storck feje

Már a má­so­dik fi­a­tal já­té­ko­sát ve­szíti el a szö­vet­ségi ka­pi­tány a Por­tu­gá­lia el­leni sors­döntő meccs előtt.

Már a má­so­dik fi­a­tal já­té­ko­sát ve­szíti el a szö­vet­ségi ka­pi­tány a Por­tu­gá­lia el­leni sors­döntő meccs előtt. A Vasas fut­bal­lis­tája 3-4 hét múlva edz­het újra.

Ez igen! Bernd Storck erre büszke lehet

Ez igen! Bernd Storck erre büszke lehet

Ko­moly el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya. Né­met­or­szág­ból ka­pott üze­ne­tet.

Ko­moly el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya. Né­met­or­szág­ból ka­pott üze­ne­tet.

Sorsdöntő csata, Storck győzni megy Portugáliába

Sorsdöntő csata, Storck győzni megy Portugáliába

Vi­lág­baj­noki se­lej­tező kö­vet­ke­zik.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 25-én Por­tu­gá­li­á­ban sze­re­pel vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn.

Lázadás a pólósoknál, minket választana az olasz

Lázadás a pólósoknál, minket választana az olasz

A ka­pi­tány nem zár­kó­zik el az öt­let­től.

Az olasz ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott­ból el­űzött Alex Giorgetti most már sze­retne ma­gyar szí­nek­ben ját­szani. A ma­gyar já­té­ko­sok vi­szont látni sem akar­ják Giorget­tit maguk kö­zött.

Storck komoly gondban, nyakunkon az év mérkőzése

Storck komoly gondban, nyakunkon az év mérkőzése

Napra pon­to­san egy hónap múlva, már­cius 25-én sors­döntő vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt ját­szik a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Napra pon­to­san egy hónap múlva, már­cius 25-én sors­döntő vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt ját­szik a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Itt a nagy kézilabdakvíz!

Itt a nagy kézilabdakvíz!

Ma ren­de­zik a 2017-es ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság dön­tő­jét. Ma­gyar­or­szág a leg­jobb nyolc kö­zött ki­esett. Tesz­teld tu­dá­sod a Ri­post se­gít­sé­gé­vel!

Ma ren­de­zik a 2017-es ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság dön­tő­jét. Me­g­annyi ér­de­kes­ség és sta­tisz­tika. Ma­gyar­or­szág a leg­jobb nyolc kö­zött ki­esett Nor­vé­gia ellen. Tesz­teld tu­dá­sod a Ri­post se­gít­sé­gé­vel!

Storck ismét beszólt a magyar edzőknek

Storck ismét beszólt a magyar edzőknek

A szö­vet­ségi ka­pi­tány be­mu­tatta az MLSZ új mun­ka­tár­sát, Jörg Da­ni­elt, és picit oda­szúrt a tré­ne­rek­nek. Nem elő­ször...

A szö­vet­ségi ka­pi­tány be­mu­tatta az MLSZ új mun­ka­tár­sát, Jörg Da­ni­elt, és picit oda­szúrt a tré­ne­rek­nek. Nem elő­ször...

Drámai bejelentés, hetekre kidőlt a magyar focista

Drámai bejelentés, hetekre kidőlt a magyar focista

Fon­tos mér­kő­zé­sek­ről marad le.

Na­gyon fon­tos mér­kő­zé­sek­ről marad le a vá­lo­ga­tott védő, aki egy ku­pa­mér­kő­zé­sen sé­rült meg. Vár­ha­tóan egy hó­na­pig nem játsz­hat.

Keményen kiosztotta a válogatottat a magyar kézis

Keményen kiosztotta a válogatottat a magyar kézis

A ka­pi­tány büszke a csa­pa­tára.

Ka­taszt­ro­fá­lis­nak ne­vezte a Nor­vé­gia el­leni meccs első per­ceit, ahol el is úsz­tak a to­vább­ju­tási esé­lye­ink. A szö­vet­ségi ka­pi­tány büszke a csa­pa­tára.

Egymeccses csodát kaptunk a kézisektől

Felébredtünk, egymeccses csodát kaptunk a kézilabdásoktól

A nor­vé­gok ke­gyet­le­nül ki­hasz­nál­tak min­den ma­gyar hibát.

A nor­vé­gok ke­gyet­le­nül ki­hasz­nál­tak min­den ma­gyar hibát, ame­lyek­ből elég sok volt. Egye­dül Dánia ellen ját­szott na­gyot a vá­lo­ga­tott.

Így eshet ki a vébéről a magyar válogatott

Így eshet ki a vébéről a magyar válogatott

Sors­döntő ta­lál­ko­zót ját­szik Ma­gyar­or­szág és Fe­hér­orosz­or­szág.

Ja­nuár 20-án sors­döntő ta­lál­ko­zót ját­szik egy­más­sal Ma­gyar­or­szág és Fe­hér­orosz­or­szág. Va­ló­színű, hogy meg­van a cso­port har­ma­dik helye, de még ki is es­he­tünk.

Kiderült, hogy ki miatt utazott haza a válogatott hőse

Kiderült, hogy ki miatt utazott haza a válogatott hőse

Még a torna ele­jén jött vissza Fran­cia­or­szág­ból a kapus egy vil­lám­lá­to­ga­tásra.

Még a torna ele­jén jött vissza Fran­cia­or­szág­ból a kapus egy vil­lám­lá­to­ga­tásra, so­káig nem le­he­tett tudni, hogy miért. A dánok ellen aztán ő volt az egyik fő­sze­replő.

Fájó vereség, nehéz helyzetbe hozta magát a válogatott

Fájó vereség, nehéz helyzetbe hozta magát a válogatott

Az olim­piai baj­nok vár ránk.

Már egy dön­tet­len is elég lett volna ahhoz, hogy el­ke­rül­jük az olim­piai baj­no­kot a nyol­cad­dön­tő­ben.

Király Gábor ezt alaposan megérdemelte!

Király Gábor ezt alaposan megérdemelte!

Meg­kapta, ami napok óta járt neki.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi ka­pusa végre meg­kapta, ami napok óta járt neki.

Durván beszóltak a magyar kapitánynak

Durván beszóltak a magyar kapitánynak

A Veszp­rém ko­rábbi klasszis já­té­kosa ér­tet­le­nül áll a spa­nyol szak­em­ber dön­té­sei előtt. Sze­rinte a já­té­ko­sok sem értik a szö­vet­ségi ka­pi­tányt.

A Veszp­rém ko­rábbi klasszis já­té­kosa ér­tet­le­nül áll a spa­nyol szak­em­ber dön­té­sei előtt. Sze­rinte a já­té­ko­sok sem értik a szö­vet­ségi ka­pi­tányt.

A legfényesebb csillagok a sport egén, kvíz a legjobb magyarokról

Fényes csillagok a sport egén, kvíz a legjobb magyarokról

A héten adták át a 2016-os leg­jobb spor­to­ló­i­nak járó díjat. Az ese­mény al­kal­má­ból össze­szed­tük a leg­na­gyobb ér­de­kes­sé­ge­ket. Tesz­teld tu­dá­sod!

Kézi-vb: újabb vereség, de van egy még rosszabb hír is

Kézi-vb: újabb vereség, de van egy még rosszabb hír is

Nagy csend­ben nagy be­je­len­tést tett.

A hor­vá­tok is le­győz­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat. Köz­ben a pi­henő Nagy László csend­ben nagy be­je­len­tést tett.

Családi probléma, váratlanul hazautazott a válogatott kapusa

Családi probléma, váratlanul hazautazott a válogatott kapusa

A Veszp­rém já­té­kosa a Chile el­leni mér­kő­zé­sen újra a vá­lo­ga­tot­tal lesz.

A Veszp­rém já­té­kosa a Chile el­leni cso­port­mér­kő­zé­sen már újra a vá­lo­ga­tot­tal lesz. A két tar­ta­lék közül egyik sem kapus.

Drámai döntés: ereje teljében befejezi a magyar válogatott focista

Drámai döntés: ereje teljében befejezi a magyar válogatott focista

28 éve­sen fel­hagy a pá­lya­fu­tá­sá­val. Már tá­vo­zott is a csa­pa­tá­tól.

28 éve­sen fel­hagy a pá­lya­fu­tá­sá­val. Már tá­vo­zott is a csa­pa­tá­tól, pedig nagy szük­ség lenne rá.

Itthon is tarolt Hosszú

Itthon is tarolt Hosszú Katinka

Ki­osz­tot­ták az Év spor­to­lója gálán a leg­job­bak­nak járó dí­ja­kat. So­ro­zat­ban ne­gye­dik al­ka­lom­mal kapta meg az el­is­me­rést az Iron Lady.

Ki­osz­tot­ták az Év spor­to­lója gálán a leg­job­bak­nak járó dí­ja­kat. So­ro­zat­ban ne­gye­dik al­ka­lom­mal kapta meg az el­is­me­rést az Iron Lady. Szil­ágyi Áron elő­ször nyert.

Így ünnepel Dárdai: Megvalósult a magyarok álma

Így ünnepel Dárdai: Megvalósult a magyarok álma

A kol­lé­gái ki­akad­tak, ő uj­jong.

A Her­tha BSC ma­gyar edzője el­lent­mond a német foci krém­jé­nek. Amit a kol­lé­gái ag­gódva, he­ve­sen bí­rál­nak, azt ő uj­jongva fo­gadja.

Gyászoló német verte meg válogatottunkat

Gyászoló német verte meg válogatottunkat

A ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon nem si­ke­rült jól a ma­gyar csa­pat be­mu­tat­ko­zása, Né­met­or­szág szo­ros meccsen le­győzte nem­zeti együt­te­sün­ket. Hol­nap a hor­vá­tok ellen jön a foly­ta­tás.

A ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon nem si­ke­rült jól a ma­gyar csa­pat be­mu­tat­ko­zása, Né­met­or­szág szo­ros meccsen le­győzte nem­zeti együt­te­sün­ket. Hol­nap a hor­vá­tok ellen 20 óra 45 perc­kor jön a foly­ta­tás.

Óriási esélyt kapott a magyar válogatott!

Óriási esélyt kapott a magyar válogatott!

Könnyen lehet, hogy ennél na­gyobb le­he­tő­sége soha nem lesz fo­cis­tá­ink­nak, akik leg­utóbb 1986-ban sze­re­pel­tek lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Könnyen lehet, hogy ennél na­gyobb le­he­tő­sége soha nem lesz fo­cis­tá­ink­nak, akik leg­utóbb 1986-ban sze­re­pel­tek lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

A magyar Eb-hős a kínai milliárdokat választotta

A magyar Eb-hős a kínai milliárdokat választotta

Eu­ró­pá­ból ke­letre veszi az irányt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vé­dője. Tá­vo­zik Len­gyel­or­szág­ból.

Eu­ró­pá­ból ke­letre veszi az irányt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vé­dője. Tá­vo­zik Len­gyel­or­szág­ból.

Most egy dubaji hajón lazulnak Dzsudzsákék

Most egy dubaji hajón lazulnak Dzsudzsákék

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mel­lett Pris­kin Ta­másék is fel­tűn­nek.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mel­lett Pris­kin Ta­másék is fel­tűn­nek. Rövid időn belül ez már a har­ma­dik közös fo­tó­juk.

Sorsfordító Mexikó, miért verték szét a válogatottat?

Sorsfordító Mexikó, miért verték szét a válogatottat?

Esély sem volt a ja­ví­tásra.

Év­ti­ze­dekre meg­pe­csé­telte a ma­gyar vá­lo­ga­tott sor­sát az 1986-os vi­lág­baj­noki ku­darc. A me­xi­kói fi­askó után szét­ver­ték az ad­digi si­ker­csa­pa­tot.

Két döntetlent ajánlottak a mexikói vb-n!

Rég várt vallomás, két döntetlent ajánlottak a mexikói vb-n!

A pá­lyán kívül is egyez­ked­tek.

Szov­jet­unió, Ka­nada és Fran­cia­or­szág várt a ma­gyar vá­lo­ga­tottra az 1986-os fut­ball-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Bepótolta elmaradt esküvőjét válogatott csatárunk

Bepótolta elmaradt esküvőjét válogatott csatárunk

Az Eb miatt kel­lett ha­lasz­tani.

Az Eu­rópa-baj­nok­ság miatt kel­lett el­ha­lasz­tani a fon­tos ese­ményt, a vá­lo­ga­tott­ból is­mert csa­pat­tár­sak is fel­buk­kan­tak a hely­szí­nen.

Óriási elismerést kapott a magyar fociválogatott

Óriási elismerést kapott a magyar fociválogatott

A si­ke­res Eb is köz­re­ját­szott abban, hogy be­vá­lasz­tot­ták a leg­job­bak közé a nem­zeti csa­pat ve­ze­tő­jét.

A si­ke­res Eu­rópa-baj­nok­ság is köz­re­ját­szott abban, hogy be­vá­lasz­tot­ták a leg­job­bak közé a nem­zeti csa­pat ve­ze­tő­jét.

Ezért buktunk Mexikóban, leleplezzük a 86-os kudarcot

Ezért buktunk Mexikóban, leleplezzük a 86-os kudarcot

Sok­kolta a köz­vé­le­ményt, ami­kor a ma­gyar vá­lo­ga­tott 6-0-ra ki­ka­pott Szov­jet­uni­ó­tól az 1986-os vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Fél éve ért véget az éjjel

Fél éve ért véget az éjjel

A vá­lo­ga­tott fe­led­he­tet­len él­ménnyel aján­dé­kozta meg a szur­ko­ló­kat.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott fe­led­he­tet­len él­ménnyel aján­dé­kozta meg a ma­gyar szur­ko­ló­kat 2016-ban. Ke­re­ken fél éve a Bel­gium el­leni meccsen ért véget a nagy me­ne­te­lés.

Érdekes párharc vár a magyar válogatottra a pótselejtezőben

Érdekes párharc vár a magyar válogatottra a pótselejtezőben

A ka­pi­tány kö­ze­pes­nek tartja a sor­so­lást, sze­rinte ne­he­zebb, de könnyebb el­len­fe­let is kap­hat­tunk volna.

A szö­vet­ségi ka­pi­tány kö­ze­pes­nek tartja a sor­so­lást, sze­rinte ne­he­zebb, de könnyebb el­len­fe­let is kap­hat­tunk volna.

Ezt nem vártuk a kézis lányoktól

Ezt nem vártuk a kézis lányoktól

Eddig is így kel­lett volna küz­deni. Ezer seb­ből vérző vá­lo­ga­tot­tunk jól tar­totta magát, de csak rá­ijesz­teni tu­dott a fa­vo­rit nor­vé­gokra. Pon­tat­lan volt a játék, pont­ta­lan ma­radt a csa­pat.

Eddig is így kel­lett volna! Ezer seb­ből vérző vá­lo­ga­tot­tunk jól tar­totta magát, de csak rá­ijesz­teni tu­dott a fa­vo­rit nor­vé­gokra. Pon­tat­lan volt a játék, pont­ta­lan ma­radt a csa­pat.

Súlyos leckét kaptak Romániától a magyar kézisek

Súlyos leckét kaptak Romániától a magyar kézisek

Esély sem volt a pont­szer­zésre.

A lá­nyok pén­te­ken ra­gyogó já­ték­kal ver­ték Mon­te­neg­rót, most esé­lyük sem volt a pont­szer­zésre.

Magyar csoda, életben maradtak a női kézisek!

Magyar csoda, életben maradtak a női kézisek!

Vért ittak a vá­lo­ga­tott já­té­ko­sai.

Vért ittak a vá­lo­ga­tott já­té­ko­sai a leg­fon­to­sabb, sors­döntő mér­kő­zés előtt. Jan­urik ih­le­tett for­má­ban vé­dett.

Döbbenet, ekkor vonulhat vissza Gera Zoltán

Döbbenet, ekkor vonulhat vissza Gera Zoltán

A ma­gyar já­té­kos célba veszi Ki­rály Gábor re­kord­ját. A fo­cista édes­apja el­árulta azt is, hogy kit a tart a Fradi-já­té­kos leg­na­gyobb ki­hí­vó­já­nak.

A ma­gyar já­té­kos célba veszi Ki­rály Gábor re­kord­ját. A fo­cista édes­apja el­árulta azt is, hogy kit a tart a Fradi-já­té­kos leg­na­gyobb ki­hí­vó­já­nak.

Ennyit ér a magyar edzőtársadalom?

Ennyit ér a magyar edzőtársadalom?

Több ma­gyar csa­pat­sport is olyan si­ke­re­ket ért el, amelyre rég vár­tunk.

Több ma­gyar csa­pat­sport is olyan si­ke­re­ket ért el, amelyre már na­gyon rég vár­tunk. Saj­ná­la­tos módon a ma­gyar szak­em­be­rek­nek nem sok közük volt ehhez.

Éles kritika, Storck ismét odaszúrt az NB I-nek

Éles kritika, Storck ismét odaszúrt az NB I-nek

Nem lát vál­to­zást a ka­pi­tány.

Nem elő­ször tett meg­jegy­zést az NB I-re a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya. Bernd Storck nem lát vál­to­zást.

Storckra felfigyeltek a németek: új posztra esélyes

Storckra felfigyeltek a németek: új posztra esélyes

Szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyun­kat most már ha­zá­já­ban is kez­dik meg­be­csülni. Esé­lyes egy új tiszt­ségre.

Szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyun­kat most már ha­zá­já­ban is kez­dik meg­be­csülni. Az Eb-siker ha­tá­sára esé­lyes egy új tiszt­ségre.

Dolgok, amiket biztos nem tudtál Királyról

Dolgok, amiket biztos nem tudtál Király Gáborról

Ki­rályt sokan azo­no­sít­ják a szürke mac­kó­nad­rág­gal, de a kapus ennél jóval szí­ne­sebb egyé­ni­ség. Ér­de­kes­sé­gek, té­nyek a ma­gyar vá­lo­ga­tott le­gen­dá­já­ról.

Ki­rályt sokan azo­no­sít­ják a szürke mac­kó­nad­rág­gal, de a kapus ennél jóval szí­ne­sebb egyé­ni­ség. Ér­de­kes­sé­gek, té­nyek a ma­gyar vá­lo­ga­tott le­gen­dá­já­ról.

Király meghívta Dárdait, de kikosarazta a jó barát

Király meghívta Dárdait, de kikosarazta a jó barát

Ezért nem jött el a Her­tha-edző volt já­té­kos­társa, majd ka­pusa bu­da­pesti bú­csú­meccsére.

Ezért nem jött el a Her­tha-edző volt já­té­kos­társa, majd ka­pusa bu­da­pesti bú­csú­meccsére.

Csalódott az NB I-ben Csányi Sándor

Csalódott az NB I-ben Csányi Sándor

A hazai fut­ball­ve­zér kri­ti­zálta a klu­bo­kat is.

A hazai fut­ball­ve­zér sze­rint nem ked­vező, hogy sok csa­pat ven­dég­sta­di­on­ban kény­te­len ját­szani. Kri­ti­zálta a klu­bo­kat is.

Szerelme is búcsúztatta Juhász Rolandot

Szerelme is búcsúztatta Juhász Rolandot

Svéd­or­szág ellen bú­csú­zott.

A Svéd­or­szág el­leni meccsen bú­csú­zott a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tól a 33 éves hát­véd. Lip­csei Betta is ott volt a le­lá­tón.

Storck válogatottja nem ment át a teszten

Storck válogatottja nem ment át a teszten

Öt újon­cot ava­tott Bernd Storck a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Öt újon­cot ava­tott Bernd Storck a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban a Svéd­or­szág el­leni ba­rát­sá­gos meccsen. Egyi­kük sem al­ko­tott ma­ra­dan­dót.

Reagált az exkapitány, Kleinheisler nagyot hibázott

Reagált az exkapitány, Kleinheisler nagyot hibázott

Kle­in­heis­ler fe­gyel­me­zet­len volt.

Kle­in­heis­ler László olyan ri­vá­lis ellen ka­pott sárga lapot, amely ellen sza­bály­ta­lan­kodni sem kel­lett volna.

"Élő legenda" mackóban: Király Gáborral van tele a világsajtó

"Élő legenda" mackóban: Király Gáborral van tele a világsajtó

Nagy nem­zet­közi vissz­han­got vál­tott ki a ma­gyar kapus bú­csúja.

Tré­ning­nad­rág és di­csérő jel­zők min­den­hol. Nagy nem­zet­közi vissz­han­got vál­tott ki a kapus bú­csúja.

Súlyos sérülést szenvedett Gera Zoltán

Súlyos sérülést szenvedett Gera Zoltán

Még va­sár­nap tör­tént a baj.

Még a va­sár­napi vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn tör­tént a baj, ennek el­le­nére játsz­hat a hét­vé­gén egy spe­ci­á­lis esz­köz­nek kö­szön­he­tően.

Szívtelen Storck, nem játszhat a saját búcsúmeccsén a védő

Szívtelen Storck, nem játszhat a saját búcsúmeccsén a védő

Vanc­zák sze­re­tett volna ját­szani.

Nem csak Ki­rály Gábor és Ju­hász Ro­land­tól kö­szön el a csa­pat. Vanc­zák sze­re­tett volna ját­szani, de a szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­vé­te­lez az Eb-hő­sök­kel.

Ennyit ér az NB I, még Andorra ellen is kevés ez a szint

Ennyit ér az NB I, még Andorra ellen is kevés ez a szint

Csu­pán két itt­hon ját­szó lab­da­rúgó ka­pott sze­re­pet a va­sár­napi vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn.

Csu­pán két itt­hon ját­szó lab­da­rúgó ka­pott sze­re­pet a va­sár­napi vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn. A töb­biek vé­gig­pa­doz­ták a meccset.

Ki hinné? Nagy Ádámnak ez az év élménye

Ki hinné? Nagy Ádámnak ez az év élménye

Szá­mos él­mény érte 2016-ban Nagy Ádá­mot, a kö­zép­pá­lyás gon­dol­ko­dás nél­kül vá­lasz­tani tu­dott.

Szá­mos él­mény érte 2016-ban Nagy Ádá­mot, de a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyása gon­dol­ko­dás nél­kül vá­lasz­tani tu­dott.

Gera meglepőt nyilatkozott

Gera a visszavonulásáról beszélt a győztes meccs után

A ka­pi­tány sze­rint az el­len­fél alat­to­mos volt.

Hiába a gól­gaz­dag siker, a szö­vet­ségi ka­pi­tány sze­rint el­ma­ra­dunk a vá­ra­ko­zá­sok­tól. Dzs­u­dzsák sze­rint az el­len­fél néha alat­to­mo­san ját­szott.

Storck amatőr hibája, ebből baj lehet!

Storck amatőr hibája, ebből baj lehet!

Fon­tos meccset kell majd ki­hagy­nia a vá­lo­ga­tott kulcs­em­be­ré­nek.

Fon­tos meccset kell majd ki­hagy­nia a vá­lo­ga­tott kulcs­em­be­ré­nek jövő már­ci­us­ban az Eu­rópa-baj­nok csa­pat ellen.

Az újpestieket nem, a svédeket befogadta az MTK

Az újpestieket nem, a svédeket befogadta az MTK

Hol­nap ját­szik ba­rát­sá­gos me­cset az északi csa­pat­tal a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, az el­len­fél já­té­ko­sai a Hi­deg­kuti-sta­di­on­ban tré­nin­gez­tek.

Hol­nap ját­szik ba­rát­sá­gos me­cset az északi csa­pat­tal a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, az el­len­fél já­té­ko­sai a Hi­deg­kuti-sta­di­on­ban tré­nin­gez­tek.

Andorrai bombázótól félhet a magyar válogatott

Andorrai bombázótól félhet a magyar válogatott

Aki azt hiszi, hogy a mi­ni­ál­lam fo­cis­tái nem tud­nak ját­szani, az téved. Svájc­nak ha­tal­mas gólt lőt­tek.

Aki azt hiszi, hogy a mi­ni­ál­lam fo­cis­tái nem tud­nak ját­szani, az téved. Svájc­nak ak­kora gólt rúg­tak, hogy majd­nem ki­sza­kadt a háló.

Így osztogatja az ingyenjegyeket válogatottunk sztárja

Így osztogatja az ingyenjegyeket válogatottunk sztárja

El­szállt árak mel­lett ez nem csoda.

Ilyen el­szállt árak mel­lett ez nem csoda. Né­meth Krisz­ti­án­tól né­hány ra­jongó az Ins­tag­ram-ol­da­lon kért be­lé­pőt, a csa­tár pedig se­gí­tett.

Rajzolni sem lehetne könnyebb ellenfelet Dzsudzsákéknak

Rajzolni sem lehetne könnyebb ellenfelet Dzsudzsákéknak

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­re­té­nek ér­téke 60-szor annyi, mint az an­dor­rai ke­reté. Mind­össze né­gyen van­nak az el­len­fél csa­pa­tá­ban, akik­nek nem ama­tőr a stá­tu­sza.

Szalai Ádám miatt sírt a szurkolólány

Szalai Ádám miatt sírt a szurkolólány

To­vábbra is rend­kí­vül nép­szerű a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára. A Hoffen­heim csa­tára, Sza­lai Ádám ta­lál­ko­zott egy szur­ko­ló­val.

To­vábbra is rend­kí­vül nép­szerű a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára. A Hoffen­heim csa­tára, Sza­lai Ádám ta­lál­ko­zott egy szur­ko­ló­val.