CÍMKE: 'cristiano ronaldo'

C. Ronaldo nővére eltűnt, milliós tartozás miatt keresik

C. Ronaldo nővére eltűnt, milliós tartozás miatt keresik

Katia Aveiro tar­to­zá­so­kat hal­mo­zott fel, ami­ket sze­ret­né­nek be­haj­tani rajta.

Semmibe vesznek minket, újra ráfáznak a portugálok?

Semmibe vesznek minket, újra ráfáznak a portugálok?

Mintha nem is a ma­gya­rok miatt to­por­zé­kol­tak volna az Eb-n. Em­lé­kez­tes­sük őket a nyári 3-3-ra!

FRISS HÍREK

Csak Ronaldóval ért szót a magyar válogatott focistája

Csak Ronaldóval ért szót a magyar válogatott focistája

Gőz­erő­vel ké­szü­lünk Por­tu­gá­lia ellen.

Gőz­erő­vel ké­szül a Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Egy szál tangában meztelenkedik Ronaldo exe

Egy szál tangában meztelenkedik Ronaldo exe

A chi­lei szép­ség for­más mel­leit csak a ho­mok­sze­mek ta­kar­nák, de le­pe­reg­nek róla.

A chi­lei szép­ség for­más mel­leit csak a ho­mok­sze­mek ta­kar­nák, de le­pe­reg­nek róla.

Ronaldo lepipálja a teljes magyar NB I-et

Ronaldo lepipálja a teljes magyar NB I-et

A por­tu­gál sztár ér­té­két 100 mil­lió eu­róra tak­sálja a Trans­fer­markt.

A por­tu­gál sztár ér­té­két 100 mil­lió eu­róra tak­sálja a Trans­fer­markt, a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tét pedig 27,85 mil­li­óra.

Ganxsta Zolee ezért utálja Cristiano Ronaldót

Ganxsta Zolee ezért utálja Cristiano Ronaldót

A rap­per az ér­zé­se­i­ről val­lott.

A rap­per nem tud mit kez­deni a Real Mad­rid csil­la­gá­val, aki szom­ba­ton a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen lép pá­lyára.

Bébiszitterrel jött össze Cristiano Ronaldo

Bébiszitterrel jött össze Cristiano Ronaldo

A Real Mad­rid sztárja körül rend­sze­re­sen szem­re­való höl­gye­ket lá­tunk, új párja is rend­kí­vüli je­len­ség...

A Real Mad­rid sztárja körül rend­sze­re­sen szem­re­való höl­gye­ket lá­tunk, új párja is rend­kí­vüli je­len­ség...

C. Ronaldo öregszik, cuki fotóval bizonyítja

C. Ronaldo öregszik, cuki fotóval bizonyítja

Ma­xi­má­li­san ki­hasz­nálta vá­rat­lan sza­bad­nap­ját a Real Mad­rid por­tu­gál vi­lág­klasszisa. C. Ro­naldo már nem a régi...

Ma­xi­má­li­san ki­hasz­nálta vá­rat­lan sza­bad­nap­ját a Real Mad­rid por­tu­gál vi­lág­klasszisa. C. Ro­naldo már nem a régi...

Ezt a nőt jegyezte el Cristiano Ronaldo!

Ezt a nőt jegyezte el Ronaldo!

El­kelt a sztár­fo­cista. Sokak sze­rint meny­asszo­nya csak át­la­gos szép­ség.

El­kelt a sztár­fo­cista.

Messi és Ronaldo együtt sem keres többet ennél a sportolónál

Messi és Ronaldo együtt sem keres többet ennél a sportolónál

Őrü­le­tes va­gyont hal­mo­zott fel Li­onel Messi és Cris­ti­ano Ro­naldo, de még min­dig nem ele­get...

Miatta gondolták melegnek C. Ronaldót, most börtönbe megy

Miatta gondolták melegnek C. Ronaldót, most börtönbe megy

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról és Badr Ha­ri­ról egy idő­ben annyi közös kép ké­szült, hogy össze­bo­ro­nál­ták őket.

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról és Badr Ha­ri­ról egy idő­ben annyi közös kép ké­szült, hogy össze­bo­ro­nál­ták őket.

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Ese­mény­dús meccsen bukta el ve­ret­len­ségi so­ro­za­tát a Real Mad­rid, amely 2-1-re ki­ka­pott a Se­villa ott­ho­ná­ban.

Ese­mény­dús meccsen bukta el ve­ret­len­ségi so­ro­za­tát a Real Mad­rid, amely 2-1-re ki­ka­pott a Se­villa ott­ho­ná­ban.

Megmutatta! Ez a cicababa Ronaldo csaja!

Megmutatta! Ez a cicababa Ronaldo csaja!

Sokan azt mond­ják, át­la­gos szép­ségű, a teste azon­ban min­dent visz.

El­lopta a showt Zü­rich­ben Cris­ti­ano új ba­rát­nője. Már ko­ráb­ban is lát­ták őket együtt, de most nyil­vá­no­san is fel­vál­lalta a hu­szon­egy éves pop­si­cso­dát. Egy­sze­rűen eláll a lé­leg­ze­tünk.

Ronaldo fejére újabb korona került

Cristiano Ronaldo fejére újabb korona került

A por­tu­gál nem állta meg, hogy ne szúr­jon oda Li­onel Mes­si­nek.

A por­tu­gál Eu­rópa-baj­nok nem állta meg, hogy ne szúr­jon oda Li­onel Mes­si­nek, aki nem je­lent meg a díj­át­adón. Ki­hir­det­ték a Pus­kás-díjat is.

Örömszerzés, C. Ronaldo teljesítette Jennifer Lopez vágyát

Örömszerzés, C. Ronaldo teljesítette Jennifer Lopez vágyát

Az éne­kesnő addig-addig kér­lelte a fut­bal­lis­tát, aki végül be­adta a de­re­kát, és óri­ási örö­met oko­zott.

Az éne­kesnő addig-addig kér­lelte a fut­bal­lis­tát, aki végül be­adta a de­re­kát, és óri­ási örö­met oko­zott.

C. Ronaldo fiát az apja miatt sértegetik

C. Ronaldo fiát az apja miatt sértegetik

Nem könnyű a Real Mad­rid-sztár­fo­cista fi­á­nak: Cris­ti­ano Ro­naldo Jr.-t sok ver­bá­lis tá­ma­dás éri édes­apja miatt.

Nem könnyű a sztár­fo­cista fi­á­nak: Cris­ti­ano Ro­naldo Jr.-t sok ver­bá­lis tá­ma­dás éri édes­apja miatt.

Cristiano Ronaldónak a pénz nem minden

Cristiano Ronaldónak a pénz nem minden

A Real Mad­rid vi­lág­sztár­já­nak annyi pénzt aján­lot­tak, hogy biz­to­san el­gon­dol­ko­zott rajta. Cris­ti­ano Ro­nal­dót Kí­ná­ból ke­res­ték.

A Real Mad­rid vi­lág­sztár­já­nak annyi pénzt aján­lot­tak, hogy biz­to­san el­gon­dol­ko­zott rajta. Cris­ti­ano Ro­nal­dót Kí­ná­ból ke­res­ték.

Magyar focista hasít az UEFA-listán: Messit megelőzi, C. Ronaldót üldözi

Magyar focista hasít az UEFA-listán: Messit megelőzi, C. Ronaldót üldözi

Még­sem min­den­hol arat a Real Mad­rid por­tu­gál arany­lab­dása! Erő­sebb a gyen­géb­bik nem a gól­lö­vés­ben?

Ronaldo gyerekek tízezreinek karácsonyát tette szebbé!

Ronaldo gyerekek tízezreinek karácsonyát tette szebbé!

Vi­lág­klasszis já­té­kos, ér­ző­szívű ember, ma, Ka­rá­csony nap­ján is azokra gon­dolt, akik az éle­tü­kért ret­teg­nek.

C. Ronaldo szerelmes, így csókol a világsztár

C. Ronaldo szerelmes, így csókol a világsztár

Len­cse­végre kap­ták, ahogy a Real sztárja meg­csó­kolja új ba­rát­nő­jét.

Len­cse­végre kap­ták, ahogy a Real Mad­rid sztárja meg­csó­kolja új ba­rát­nő­jét.

Meglepődtél? Ő lett a világ legjobb focistája

Meglepődtél? Ő lett a világ legjobb focistája

Ennyit ér a Baj­no­kok Li­gája és az Eb-siker.

Ennyit ér a Baj­no­kok Li­gája és az Eb-siker. Cris­ti­ano Ro­naldo ne­gye­dik Arany­lab­dá­já­val ül­dözi to­vább Li­onel Mes­sit.

Ledöbbent Cristiano Ronaldo, kik bújtak az ágyába szexelni

Ledöbbent Cristiano Ronaldo, kik bújtak az ágyába szexelni

Han­cú­roz­tak egy jót nála. Az arany­lab­dás Real-sztár is ren­de­sen meg­le­pő­dött a tör­tén­te­ken.

Han­cú­roz­tak egy jót nála. Az arany­lab­dás Real Mad­rid-sztár is ren­de­sen meg­le­pő­dött a há­ló­szo­bá­já­ban tör­tén­te­ken.

Tényleg ő kapta az Aranylabdát? Itt nevethetsz C. Ronaldón

Tényleg ő kapta az Aranylabdát? Itt nevethetsz C. Ronaldón

Ká­r­ör­ven­dők, ide! Na­gyot bé­ná­zott a por­tu­gál me­ga­sztár. A meccs végén azért ő ne­ve­tett.

Itt a bizonyíték, Ronaldo a valaha volt legjobb focista!

Itt a bizonyíték, Ronaldo a valaha volt legjobb focista!

Ro­naldo tet­tére még nem volt példa.

Ro­naldo olyat tett 2016-ban, amire még nem volt példa! A vá­lo­ga­tot­tal és a klub­já­val csúcsra ért Eu­ró­pá­ban, egyé­ni­leg pedig a világ leg­jobb­já­nak ko­ro­náz­ták.

Óriási baki, leleplezték az aranylabdást!

Óriási baki, leleplezték az aranylabdást!

Habár csak hét­főn este je­len­tik be, hogy ki nyeri idén az Arany­lab­dát, a France Fo­ot­ball cím­lapja már le­lep­lezte a győz­test.

Habár csak hét­főn este je­len­tik be, hogy ki nyeri idén az Arany­lab­dát, a France Fo­ot­ball cím­lapja már le­lep­lezte a győz­test.

Cristiano Ronaldo hajat festetett. Messit utánozza?

Cristiano Ronaldo hajat festetett. Messit utánozza?

Lehet, hogy a por­tu­gál sztár már az Arany­lab­dára ké­szül.

Lehet, hogy a por­tu­gál sztár már az Arany­lab­dára ké­szül.

Ilyen Cristiano Ronaldo az ágyban! - videó

Meglesheted, mit tud Cristiano Ronaldo az ágyban! - videó

De mit művel az NBA-s ko­sa­ras­sal?

De hát mit művel a Real sztárja az NBA-s ko­sa­ras­sal?

Hihetetlen kép, rég nevettünk ekkorát C. Ronaldón

Hihetetlen kép, rég nevettünk ekkorát C. Ronaldón

Óri­ási vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

Óri­ási vál­to­zá­son ment ke­resz­tül Cris­ti­ano Ro­naldo, aki szinte egy­ál­ta­lán nem ha­son­lít ko­rábbi ön­ma­gára.

C. Ronaldo százmilliókkal támogatja az elhunytak családját

C. Ronaldo százmilliókkal támogatja az elhunytak családját

Gá­láns gesz­tus a Real Mad­rid szu­per­sztár­já­tól...

Gá­láns gesz­tus a Real Mad­rid szu­per­sztár­já­tól, Cris­ti­ano Ro­nal­dót meg­rázta a fut­ball­csa­pat tra­gé­di­ája.

Győzelmi mámor. Pucéran ünnepelt Cristiano Ronaldo

Győzelmi mámor. Pucéran ünnepelt Cristiano Ronaldo

A Real Mad­rid sztárja és a por­tu­gál vá­lo­ga­tott ma­nö­ken­ke­dett egyet.

A Real Mad­rid sztárja és a por­tu­gál vá­lo­ga­tott ma­nö­ken­ke­dett egyet.

Pofára ejtették Cristiano Ronaldót, jöhet a hiszti!

Pofára ejtették Cristiano Ronaldót, jöhet a hiszti!

Hogy fog re­a­gálni a tör­tén­tekre?

El­lop­ták tőle a show-t a Bar­ce­lona és az At­lé­tico ászai. Sőt, mad­ridi csa­pat­tár­sát is dí­jaz­ták, csak őt nem. Hogy fog erre re­a­gálni?

Ezt a nőt sirathatja Ronaldo élete végéig!

Ezt a nőt sirathatja Ronaldo élete végéig!

Egy biz­tos: nincs visszaút. A Real Mad­rid 7-ese ezt már bukta.

Ami­óta ki­adta Cris­ti­ano Ro­naldo útját, be­fo­lyá­sos és gaz­dag férfiak tu­cat­jai ver­sen­ge­nek a ke­gye­i­ért. Ő pedig nem csak a ma­gán­éle­té­ben, a mun­ká­já­ban is si­ke­rei csú­csán jár.

Kínos bukta! Ezért nem öregszik Ronaldo!

Kínos bukta! Ezért nem öregszik Ronaldo!

Alig egy hét­tel ez­előtt egy szinte át­tet­sző gu­mi­maszk­ban örö­kí­tette meg magát, majd a képet meg is osz­totta a vi­lág­gal. Most ettől jóval kí­no­sabb do­log­gal bu­kott le.

Alig egy hét­tel ez­előtt egy szinte át­tet­sző gu­mi­maszk­ban örö­kí­tette meg magát, majd a képet meg is osz­totta a vi­lág­gal. Most ettől jóval kí­no­sabb do­log­gal bu­kott le a Real Mad­rid és por­tu­gál vá­lo­ga­tott sztárja. És a jelek sze­rint esze ágá­ban sincs cá­folni, hogy mindez csak pletyka.

Nagy a baj! Mi történik C. Ronaldóval?

Nagy a baj! Mi történik C. Ronaldóval?

A por­tu­gál sztár ezt biz­to­san nem teszi ki az ab­lakba. Még sze­ren­cse, hogy a tár­sai ki­se­gí­tik őt és csa­pa­tát.

A por­tu­gál sztár ezt biz­to­san nem teszi ki az ab­lakba. Még sze­ren­cse, hogy a tár­sai ki­se­gí­tik őt és csa­pa­tát.

Behálózta Ronaldót a csodás mellű, pucér szépség

Behálózta Ronaldót a csodás mellű, pucér szépség

Kris­tina Peric szép­sége mel­lett nem lehet el­menni szó nél­kül. Cris­ti­ano Ro­naldo sem tu­dott...

Kris­tina Peric szép­sége mel­lett nem lehet el­menni szó nél­kül. Cris­ti­ano Ro­naldo sem tu­dott...

Tényleg ilyen tetű Cristiano Ronaldo?

Tényleg ilyen tetű lenne Cristiano Ronaldo?

Volt csa­pat­tár­sá­nak meg­van a vé­le­mé­nye a por­tu­gál vi­lág­sztár­ról.

Volt csa­pat­tár­sá­nak meg­van a vé­le­mé­nye a por­tu­gál vi­lág­sztár­ról. Ko­rábbi Man­ches­ter Uni­ted-já­té­kos bo­rí­tott.

Ibra és C. Ronaldo spermájára fáj a foga

Ibrahimovic és C. Ronaldo spermájára fáj a foga

Vi­lág­ura­lomra törne Tofte. Te is se­gít­hetsz neki.

Vi­lág­ura­lomra törne Tofte. Ha is­mersz olyat, aki sze­mé­lye­sen is­meri a fut­ball­sztá­ro­kat, te is se­gít­hetsz neki az álma meg­va­ló­sí­tá­sá­ban.

Ronaldo labdaszedő a fia meccsén!

Ronaldo labdaszedő a fia meccsén!

Min­denki le­döb­bent. A vi­lág­sztár nem tud­hatta, hogy ka­me­ráz­zák.

A világ leg­jobb fut­bal­lis­tája most egy egé­szen em­beri ol­da­lá­ról mu­tatta meg magát, mind­ezt úgy, hogy ez­út­tal fo­galma sem le­he­tett róla, hogy ka­me­rák fi­gye­lik.

Szelfizz a hálódban Cristiano Ronaldóval!

Hiúság a köbön: szelfizz a hálószobádban Cristiano Ronaldóval!

Mos­tan­tól csak a kép­ze­le­ted szab ha­tárt a közös fotó le­he­tő­sé­ge­i­nek.

Mos­tan­tól csak a kép­ze­le­ted szab ha­tárt a közös fotó le­he­tő­sé­ge­i­nek.

Fenékrázó istennő bűvölte el C. Ronaldót

Fenékrázó istennő bűvölte el C. Ronaldót

A Real Mad­rid por­tu­gál sztárja csat­la­ko­zott Lexy Pan­terra 1.7 mil­liós Ins­tag­ram-tá­bo­rá­hoz. A hölgy pop­sija igazi lát­vá­nyos­ság.

A Real Mad­rid por­tu­gál sztárja csat­la­ko­zott Lexy Pan­terra 1.7 mil­liós Ins­tag­ram-tá­bo­rá­hoz. A hölgy pop­sija igazi lát­vá­nyos­ság.

Ronaldót durván leoltotta új csajának az exe!

Ronaldót durván leoltotta új csajának az exe!

Vi­de­ó­ban üzent az "ifjú pár­nak".

Vi­de­ó­ban üzent az "ifjú pár­nak" a Miami profi fo­cis­tája, aki arra is ügyelt, hogy mon­dan­dója ne le­gyen hosszú, unal­mas, mégis ki­de­rül­jön, kik­nek szól.

Elkelt: ezt a kebelcsodát szereti Ronaldo!

Elkelt: ezt a kebelcsodát szereti Ronaldo!

Új ked­vese szép­ség­ki­rálynő is volt.

Alig múlt hu­szon­két éves, Spa­nyol­or­szág leg­szebbje volt 2014-ben, száz­har­minc ezren kö­ve­tik az Ins­tag­ram-on, és Cris­ti­ano Ro­naldo szíve érte dobog!

Ronaldo exnője annyira dögös, hogy megmerevedett tőle egy kecske

Ronaldo exnője annyira dögös, hogy megmerevedett tőle egy kecske

Irina Shayk leg­újabb fo­tó­ján akad egy négy­lábú ven­dég­sze­replő...

Irina Shayk leg­újabb fo­tó­ján akad egy négy­lábú ven­dég­sze­replő, akit meg­ba­bo­ná­zott.

Hiába is takargatná óriási melleit a dögös focibíró csaj

Hiába is takargatná óriási melleit a dögös focibíró csaj

Fi­gyelj a já­ték­ve­ze­tői "lab­dákra"!

Da­ni­el­lá­tól a bün­te­tést is szí­ve­sen el­fo­gad­nánk. Emelje fel azt a sárga meg piros lapot, és kész! Ér­de­mes fi­gyelni a já­ték­ve­ze­tői "lab­dákra"!

C. Ronaldo megint levetkőzött, ketrecharcosnak állt

C. Ronaldo megint levetkőzött, ketrecharcosnak állt

Így még biz­to­san nem lát­tad.

Elő­sze­re­tet­tel pózol fél­mez­te­le­nül Cris­ti­ano Ro­naldo, akit ez­út­tal rend­ha­gyó kör­nye­zet­ben fo­tóz­tak. Las Ve­gas­ban tűnt fel a por­tu­gál fut­bal­lista.

A Kecsapos Köcsög esete az Erős Pistával

A Kecsapos Köcsög esete az Erős Pistával

Rekop György hu­mo­rista írása a Ri­post­nak a fo­ci­szur­ko­lók­ról, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról, kor­pá­ról, golf­ról, Ri­vi­é­rá­ról.

Rekop György hu­mo­rista írása a Ri­post­nak a fo­ci­szur­ko­lók­ról, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról, sam­pon­rek­lám­ról és kor­pá­ról, Bent­ley­ről és golf­ról, felső tíz­ezer­ről, Ri­vi­é­rá­ról.

Micsoda szépség! Ő Ronaldo új barátnője?

Micsoda szépség! Ő Ronaldo új barátnője?

Könnyen lehet, hogy meg­ta­lálta új pár­ját a friss Eu­rópa-baj­nok. Cris­ti­ano Ro­nal­dót egyre több­ször lát­ják egy szí­nésznő ol­da­lán.

Könnyen lehet, hogy meg­ta­lálta új pár­ját a friss Eu­rópa-baj­nok. Cris­ti­ano Ro­nal­dót egyre több­ször lát­ják egy szí­nésznő ol­da­lán.

Lehullt a lepel, a pocakja miatt nem vetkőzik C. Ronaldo?

Lehullt a lepel, a pocakja miatt nem vetkőzik C. Ronaldo?

Hová lett a le­gen­dás koc­ka­has?

Hová lett a le­gen­dás koc­ka­has? Nem vé­let­len, hogy az Eb-n nem mu­to­gatta magát fél­mez­te­le­nül? A ka­ta­lá­nok a ha­su­kat fog­ják a rö­hö­gés­től.

Ki hinné? Nem a csajok kenik C. Ronaldo testét

Ki hinné? Nem a csajok kenik C. Ronaldo testét

Jó sze­zonja volt Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak.

Jó sze­zonja volt Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak, aki a Baj­no­kok Li­gája és az Eu­rópa-baj­nok­ság tró­fe­á­ját is ma­gasba emelte. Meg­ér­de­melt pi­he­nő­jét tölti.

Méhlepénykúrát próbálnak ki C. Ronaldón

Méhlepénykúrát próbálnak ki C. Ronaldón

A por­tu­gál klasszis szó sze­rint min­dent meg­tesz a gyors fel­épü­lé­sért. Még a leg­el­ve­te­mül­tebb el­já­rásra sem mond nemet.

A por­tu­gál klasszis szó sze­rint min­dent meg­tesz a gyors fel­épü­lé­sért. Még a leg­el­ve­te­mül­tebb el­já­rásra sem mond nemet.

Cristiano Ronaldo sem lehet zseni mindenben

Cristiano Ronaldo sem lehet zseni mindenben

A por­tu­gá­lok Eu­rópa-baj­noka más szín­pa­don csil­log­tatta te­het­sé­gét. Ma­rad­junk annyi­ban, hogy ezt most annyira nem jött be neki.

A por­tu­gá­lok Eu­rópa-baj­noka más szín­pa­don csil­log­tatta te­het­sé­gét. Ma­rad­junk annyi­ban, hogy ezt most annyira nem jött be neki.

Titkolják Ronaldo betegségét, ezen a meccsen biztosan focizik

Titkolják Ronaldo betegségét, ezen a meccsen biztosan focizik

Egye­lőre nem tudni, mikor tér­het vissza a pá­lyára a fo­cista.

Egye­lőre nem tudni, mikor tér­het vissza a pá­lyára a fo­cista. A ma­gyar já­té­ko­sok azon­ban jó eséllyel nem ma­rad­nak le róla.

Kivételes bánásmód jár Cristiano Ronaldóéknak

Kivételes bánásmód jár Cristiano Ronaldóéknak

Kell még hely a vit­rin­ben.

Nem áll­nak meg a por­tu­gá­lok az Eu­rópa-baj­noki arany­nál és a tró­fe­á­nál. Kell még hely bőven a vit­rin­ben.

C. Ronaldo mamája kimondta, amit más nem mert

C. Ronaldo mamája kimondta, amit más nem mert

Szán­dé­kos volt Payet dur­va­sága?

Szán­dé­kos volt Payet sé­rü­lést okozó dur­va­sága, vagy bal­sze­ren­csés moz­du­lat, ami benne van a já­ték­ban?

Nekik ajánlotta Cristiano Ronaldo az Eb-győzelmet

Nekik ajánlotta Cristiano Ronaldo az Európa-bajnoki győzelmet

Miért em­le­gette a be­ván­dor­ló­kat?

Fájós láb­bal is bol­do­gan nyi­lat­ko­zott. De miért em­le­gette a be­ván­dor­ló­kat?

Ezért őrülnek meg a nők Cristiano Ronaldóért

Ezért őrülnek meg a nők Cristiano Ronaldóért

10 ok az el­len­áll­ha­tat­lan­sá­gára.

Meg­osztó sze­mé­lyi­ség vagy sem, íme, 10 bi­zo­nyí­ték, miért is olyan el­len­áll­ha­tat­lan a nők kö­ré­ben a por­tu­gál fo­cista.

Istenhez fohászkodott drámája után C. Ronaldo

Istenhez fohászkodott drámája után C. Ronaldo

Ti­zen­két éve el­bukta a nagy esélyt, idén pedig még na­gyobb csa­pás ér­hette volna.

Ti­zen­két éve el­bukta a nagy esélyt, idén pedig még na­gyobb csa­pás ér­hette volna.

Óriási meglepetéssel ért véget a foci-Eb!

Óriási meglepetéssel ért véget a foci-Eb!

Kezd­het­ték volna rög­tön a hosszab­bí­tás­sal!

Ami­lyen jó volt egy hó­na­pig az Eu­rópa-baj­nok­ság, olyan bűn rossz meccsen dőlt el a tró­fea sorsa. Kezd­het­ték volna rög­tön a hosszab­bí­tás­sal!

Hihetetlen dráma! Kínok és könnyek az Eb-döntőn

Hihetetlen dráma! Kínok és könnyek az Eb-döntőn

Pár perc múl­tán be­ütött a krach.

Pár perc múl­tán be­ütött a krach. A leg­na­gyobb csil­la­got zo­kogva, hord­ágyon vit­ték le a pá­lyá­ról.

Király Gábor hiába volt Ronaldo, a csatár ezt is túlélte

Király Gábor hiába volt Ronaldo, a csatár ezt is túlélte

Tit­kot árult el a kapus.

A kapus el­árulta, mivel her­gelte a por­tu­gá­lok arany­lab­dá­sát. A tá­ma­dót így sem lehet ki­rob­ban­tani az Eb-ről.

Borostás pasi harapdálta C. Ronaldo fülét

Borostás pasi harapdálta Cristiano Ronaldo fülét

Tény­leg több ez ba­rát­ság­nál?

Me­gint a por­tu­gál arany­lab­dás ga­tyá­já­ban tur­kál a sajtó. Olaj a tűzre a leg­újabb kép­sor. Tény­leg több ez ba­rát­ság­nál?

Ronaldo-hisztije: íme a legjobb videók egyben!

Ronaldo-hisztije: íme a legjobb videók egyben!

A ma­gya­rok el­leni meccset nem fe­lejti az in­ter­net. Most egy eddig is­me­ret­len vá­lo­ga­tás buk­kant fel.

Las­san az Eu­rópa-baj­nok­ság dön­tő­jére ké­szül­het, a vi­lág­háló azon­ban még min­dig a ma­gya­rok el­leni hisz­ti­jé­vel van tele. Cris­ti­ano Ro­naldo ki­ro­ha­ná­sá­ból ter­mé­sze­te­sen mém lett, gon­dos in­for­ma­ti­kus kezek pedig most egyet­len vi­deót varr­tak össze a leg­job­bak­ból.

Botrány az Eb-n! Rátámadtak Cristiano Ronaldóra

Botrány az Eb-n! Rátámadtak Cristiano Ronaldóra

Nin­cse­nek biz­ton­ság­ban a fo­cis­ták. Nem csak a ter­ro­ris­ták­tól kell fél­niük a pá­lyán.

Újabb ren­de­zői hiba a fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Nin­cse­nek biz­ton­ság­ban a fo­cis­ták. Nem csak a ter­ro­ris­ták­tól fél­het­nek.

Pucér, szexi képpel hergelte excsaja a hisztis Ronaldót

Pucér, szexi képpel hergelte excsaja a hisztis Ronaldót

Mez­te­len fo­tó­val re­a­gált Irina.

Mez­te­len fo­tó­val re­a­gált ko­rábbi sze­relme a por­tu­gál arany­lab­dás ma­gán­szá­mára. Irina Shayk az Eu­rópa-baj­nok­ság alatt sem képes la­zí­tani.

Cristiano Ronaldo magyar néptánca

Cristiano Ronaldo magyar néptánca

Öm­le­nek a mémek az in­ter­netre, ez a leg­be­te­gebb Ro­naldo-vál­to­zat!

A ma­gyar-por­tu­gál meccs után ezer­szám öm­le­nek a mémek az in­ter­netre, ame­lyek­nek a cél­táb­lá­já­ban leg­in­kább Cris­ti­ano Ro­naldo áll. El­ké­szült a leg­be­te­gebb ver­zió!

Ezekért az összemaszatolt mellekért Ronaldo is csak epekedhet

Ezekért az összemaszatolt mellekért Ronaldo is csak epekedhet

A nő­faló fo­cista ko­sa­rat ka­pott az álom­alakú bom­bá­zó­tól. E-ko­sa­rat.

A nő­faló sztár­fo­cista is ko­sa­rat ka­pott az álom­alakú bom­bá­zó­tól. Rá­né­zésre E-ko­sa­rat. Rhian nem adta be a de­re­kát, se a többi test­ré­szét. Neked vi­szont meg­mu­tat min­dent!

Pár másodpercben, ez volt a különbség a magyarok és a portugálok között

Pár másodpercbe sűrítve, ez volt a különbség a magyarok és a portugálok között

Ezek a fel­vé­te­lek töb­bet mon­da­nak min­den szó­nál.

Ezek a fel­vé­te­lek töb­bet mon­da­nak min­den szó­nál. Va­gány­ság és móka, ön­fe­ledt játék, kontra te­he­tet­len düh és hisz­té­ria.

Elgurult Ronaldo gyógyszere, kiverte a hisztit a pályán

Elgurult Ronaldo gyógyszere, kiverte a hisztit a pályán

Nem bírta ide­gek­kel a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kát a por­tu­gál szu­per­sztár. Dzs­u­dzsák gólja miatt gő­zölt be.

Nem bírta ide­gek­kel a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kát a por­tu­gál szu­per­sztár. Dzs­u­dzsák gólja miatt gő­zölt be.

Magyar focista lába előtt hever Cristiano Ronaldo

Magyar focista lába előtt hever Cristiano Ronaldo

Nagy Ádám viszi a prí­met a Re­cord­nál.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót kevés fut­bal­lista képes le­nyomni ha­zá­já­ban, de Nagy Ádám­nak si­ke­rült. Por­tu­gá­li­á­ban a ma­gyar já­té­kos ké­pé­vel adják el a lapot.

Áruló magyarok szurkolnak a magyarok ellen Cristiano Ronaldónak?

Áruló magyarok szurkolnak a magyarok ellen C. Ronaldónak?

Re­mél­jük, csak fi­gyel­met­len­ség volt a honi Real Mad­rid-druk­ke­rek be­jegy­zése!

Lebukott Cristiano Ronaldo, edzésen csajozott!

Lebukott Cristiano Ronaldo, edzésen csajozott!

Ne­künk csak jó, ha nem kon­cent­rál.

Már Iz­land ellen sem ment neki a játék, de úgy tűnik, ez nem za­varja. Ne­künk csak jó, ha nem kon­cent­rál.

Nem találod ki, hogyan készül Fiola ellen Cristiano Ronaldo!

Nem találod ki, hogyan készül Fiola ellen Cristiano Ronaldo!

A ma­gyar csa­pat már vagy egy hó­napja ke­mé­nyen edz. Egé­szen más mód­szerre es­kü­szik a por­tu­gál.

Hatalomátvétel! Senki sem keresett több pénzt Ronaldóéknál

Hatalomátvétel! Senki sem keresett több pénzt Ronaldóéknál

Véget ért egy kor­szak. Hova tűn­tek a ke­re­seti lis­tá­ról a Forma-1-es ver­seny­zők?

Véget ért egy kor­szak. Hova tűn­tek a ke­re­seti lis­tá­ról a Forma-1-es ver­seny­zők?

Nem bír csintalan melleivel Ronaldo titokzatos álomcsaja

Nem bír csintalan melleivel Ronaldo titokzatos álomcsaja

Dup­lán is le­hullt a lepel.

Dup­lán is le­hullt a lepel. Fény de­rült a Real-sztár­ral enyelgő bom­bázó ki­lé­tére, rá­adá­sul ruha nél­kül is meg tud­juk mu­tatni min­de­nét.

Micsoda fenék! Álomnővel melegít C. Ronaldo az Eb-re

Micsoda fenék! Álomnővel melegít C. Ronaldo az Eb-re

Ez a bom­bázó a "sze­mé­lyi edzője"!

A ma­gya­rok már egy hó­napja az edzé­se­ken iz­zad­nak. A por­tu­gál sztár egé­szen más test­moz­gás­sal ké­szül el­le­nünk. Mu­tat­juk, mi­lyen bom­bázó az "edzője"!

Cikizik C. Ronaldót, nem ezt várta a kisfiától

Cikizik C. Ronaldót, nem ezt várta a kisfiától

Nehéz dolga van Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak, mert a kisfia nem kí­méli őt. A sztár­nak ma­gya­ráz­kod­nia kell.

Nehéz dolga van Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak, mert a kisfia nem kí­méli őt. A Real Mad­rid sztár­já­nak ma­gya­ráz­kod­nia kell.

Micsoda alibi, Irina hiába várta C. Ronaldót

Micsoda alibi, Irina hiába várta C. Ronaldót

Le­gen­dá­kat me­sél­nek Cris­ti­ano Ro­naldo el­szánt­sá­gá­ról, egy­kori edzője újabb szto­ri­val bő­ví­tette a dol­got.

Le­gen­dá­kat me­sél­nek Cris­ti­ano Ro­naldo el­szánt­sá­gá­ról, egy­kori edzője újabb szto­ri­val bő­ví­tette a dol­got.

Veszélyben Ronaldo Eb-szereplése, nem játszik ellenünk?

Veszélyben Ronaldo Eb-szereplése, nem játszik ellenünk?

Por­tu­gá­lia ag­gó­dik...

Por­tu­gá­lia ag­gó­dik, mert sú­lyo­sabbá vál­hat a há­rom­szo­ros arany­lab­dás klasszis sé­rü­lése. Akár az Eu­rópa-baj­nok­ság­ról is le­ma­rad­hat.

C. Ronaldo beintett a Realnak, Barcelonából kér segítséget

C. Ronaldo beintett a Realnak, Barcelonából kér segítséget

Nem min­den­napi hírt kö­zöl­tek...

Nem min­den­napi hírt kö­zöl­tek Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról, aki a nagy ri­vá­lis FC Bar­ce­lo­ná­hoz for­dult...

Ronaldóék dublőreit keresték a magyarok

Cristiano Ronaldóék dublőreit keresték a magyarok

Kü­lön­le­ges ké­rés­sel állt elő Bernd Storck. Fo­ci­vá­lo­ga­tot­tunk szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya már az el­len­fél tak­ti­ká­ját is meg­vá­laszt­hatja.

Kü­lön­le­ges ké­rés­sel állt elő Bernd Storck. AZ Eu­rópa-baj­nok­ságra ké­szülő fo­ci­vá­lo­ga­tot­tunk német szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya már az el­len­fél tak­ti­ká­ját is meg­vá­laszt­hatja.

C. Ronaldo mamája fia jövőjéről vallott

C. Ronaldo mamája fia jövőjéről vallott

Évek óta arról ta­lál­gat­nak a nem­zet­közi fut­ball sze­rep­lői, hogy hol fe­jezi be a kar­ri­er­jét Cris­ti­ano Ro­naldo. Ma­mája el­árulta.

Évek óta arról ta­lál­gat­nak a nem­zet­közi fut­ball sze­rep­lői, hogy hol fe­jezi be a kar­ri­er­jét Cris­ti­ano Ro­naldo. Ma­mája el­árulta.

Kockahas és foci: ezért imádják a csajok a Bajnokok Ligáját

Kockahas és foci: ezért imádják a csajok a Bajnokok Ligáját

A leg­jobb pasik a leg­jobb já­té­ko­sok?

Tény­leg a leg­jobb pasik a leg­jobb já­té­ko­sok? Vagy attól lesz va­laki jó pasi, hogy a fülén tán­col­tatja a lab­dát?

Jól nézd meg Ronaldót, ritkán látod így a Real szépfiúját

Jól nézd meg Ronaldót, ritkán látod így a Real szépfiúját

Erre senki nem szá­mí­tott.

Erre senki nem szá­mí­tott Cris­ti­ano Ro­nal­dó­tól. A Real Mad­rid por­tu­gál fo­cis­tája min­dig ki­állt csa­pata mel­lett, most azon­ban...

Kínos, Ronaldo saját magát bámulta a kispadon

Kínos, Ronaldo saját magát bámulta a kispadon

Még a saját te­le­fon­ján is ma­gá­val van el­fog­lalva a Real Mad­rid klasszisa. Cris­ti­ano Ro­nal­dót Man­ches­ter­ben lep­lez­ték le.

Még a saját te­le­fon­ján is ma­gá­val van el­fog­lalva a Real Mad­rid klasszisa. Cris­ti­ano Ro­nal­dót Man­ches­ter­ben lep­lez­ték le, ahol sé­rü­lés miatt nem lé­pett pá­lyára és a kis­pa­don ül­dö­gélt.