TESTFACTOR

Itt az új 30 napos kihívás: Feszes popsi, lapos has

Itt az új 30 napos kihívás: Feszes popsi, lapos has

Fény­se­bes­ség­gel kö­ze­lít a ta­vasz...

Ideje a leg­ké­nye­sebb te­rü­le­tekre már most el­kez­deni az edzést. Hozd for­mába magad ve­lünk 30 nap alatt, cél a fe­szes popsi, lapos has! Gyors ered­mény!

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Elő­for­dult már veled, hogy egész nap igye­kez­tél, hogy egész­sé­ge­sen ét­kezz, aztán este far­kas­éhe­sen be­va­cso­ráz­tál?

Elő­for­dult már veled, hogy egész nap igye­kez­tél, hogy egész­sé­ge­sen ét­kezz, aztán este far­kas­éhe­sen be­va­cso­ráz­tál? Kö­vesd ezt a ve­zér­fo­na­lat, hogy nemet tudj mon­dani a csá­bí­tás­nak!

Rosszul aludtál éjszaka? Mutatjuk a gyógyírt!

Rosszul aludtál éjszaka? Mutatjuk a gyógyírt!

A kö­vet­kező tip­pek se­gít­sé­gé­vel ga­ran­tál­tad össze­sze­ded magad egy ál­mat­lan éj­szaka után.

A kö­vet­kező tip­pek se­gít­sé­gé­vel ga­ran­tál­tad össze­sze­ded magad egy ál­mat­lan éj­szaka után és nem kell ag­gód­nod a többi miatt sem!

Ez a gyakorlat a hasról, csípőről, fenékről is lerobbantja a zsírt

Ez a gyakorlat a hasról, csípőről, fenékről is lerobbantja a zsírt

Egyet­len gya­kor­lat­sor és rövid idő alatt meg­erő­sö­dik a fe­ne­ked, hasad, de­re­kad, sőt a hát­iz­maid is.

Egyet­len gya­kor­lat­sor és rövid idő alatt meg­erő­sö­dik a fe­ne­ked, hasad, de­re­kad, sőt a hát­iz­maid is.

Térdfájós vagy? Akkor így eddz a fenekedre!

Térdfájós vagy? Akkor így eddz a fenekedre!

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy meg­fáj­dul­nak a tér­deid?

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy mi­köz­ben lábra edzel, meg­fáj­dul­nak a tér­deid? Nem csoda, hi­szen ilyen­kor ha­tal­mas te­her­nek van­nak ki­téve!

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak 2017 edzéseihez!

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak 2017 edzéseihez!

A leg­jobb és leg­tem­pó­sabb slá­ge­rek­ből vá­lo­gat­tunk neked.

A leg­jobb és leg­tem­pó­sabb slá­ge­rek­ből vá­lo­gat­tunk neked, hogy semmi ne szab­jon ha­tárt.

10 bombabiztos fogyókúratipp: Erőlködés nélkül tűnnek el a pluszkilók!

10 bombabiztos fogyókúratipp: Erőlködés nélkül tűnnek el a pluszkilók!

Mu­ta­tunk né­hány vil­lám­gyors gya­kor­la­tot, me­lyek ha­té­ko­nyan rob­bant­ják rólad a fölös ki­ló­kat.

Lerobbantja a fenékhájat ez a három elképesztően egyszerű gyakorlat!

Lerobbantja a fenékhájat ez a három elképesztően egyszerű gyakorlat!

Az ün­ne­pek­kor is fon­tos, hogy jól néz­zünk ki, a fe­szes fenék ér­de­ké­ben pedig akár ka­rá­csony­kor is mo­zog­ha­tunk.

Zsírgyilkos újévi kihívás: 30 nap alatt lerobban rólad a fölösleg

Zsírgyilkos újévi kihívás: 30 nap alatt lerobban rólad a fölösleg

Ezzel a ki­hí­vás­sal meg­sza­ba­dul­hatsz a ki­lók­tól! Vágj bele!

Ezzel a ki­hí­vás­sal meg­sza­ba­dul­hatsz a ki­lók­tól! Vágj bele!

Így lesz igazán hatékony a nyújtás: Rubint Réka tuti tippje

Így lesz igazán hatékony a nyújtás: Rubint Réka tuti tippje

A min­den­na­pok te­en­dői kö­zött is időt kell sza­kí­tani a rend­sze­res test­moz­gásra, így nyúj­tásra is.

A min­den­na­pok te­en­dői kö­zött is időt kell sza­kí­tani a rend­sze­res test­moz­gásra. Ru­bint Réka meg­mu­tatja, hogy a nyúj­tást, hogy tud­juk rövid idő alatt, de ha­té­ko­nyan el­vé­gezni.

Eszméletlen fogyás: 1 év alatt 38 kilótól szabadult meg a magyar anyuka

Eszméletlen fogyás: 1 év alatt 38 kilótól szabadult meg a magyar anyuka

Eddig is szép volt, de most gyö­­nyörű lett! Si­ke­res fo­gyá­sát mu­tat­juk.

A Sza­bolcs­ban élő anyuka 107 ki­ló­ról 69-re fo­gyott! Si­ke­res fo­gyá­sát mu­tat­juk.

Íme, egy edzésterv, hogy feszes és izmos legyen a hasad

Íme, egy otthoni edzésterv, hogy feszes és izmos legyen a hasad

Mu­ta­tunk egy 10 per­ces edzés­ter­vet, amely szu­per­se­bes­ség­gel égeti a zsírt a has­ról és a de­rék­ról.

Sze­ret­néd, ha gyor­san sok­kal la­po­sabb lenne a hasad? Mu­ta­tunk egy 10 per­ces edzés­ter­vet, amely szu­per­se­bes­ség­gel égeti a zsírt a has­ról és a de­rék­ról. Ha rend­sze­re­sen csi­ná­lod, pár hét alatt látni fogod az ered­ményt.

4 gyakorlat, 4 perc és 4 hét alatt formába lendülsz!

4 gyakorlat, 4 perc és 4 hét alatt formába lendülsz!

Íme 4 szu­per, vil­lám­gyor­san el­vé­gez­hető zsír­égető gya­kor­lat, mely tes­ted min­den por­ci­ká­ját ha­té­ko­nyan át­moz­gatja.

Íme 4 szu­per, vil­lám­gyor­san el­vé­gez­hető zsír­égető gya­kor­lat, mely tes­ted min­den por­ci­ká­ját ha­té­ko­nyan át­moz­gatja. Ha­té­kony akkor lesz, ha be­tar­tod a kö­vet­kező lé­pé­se­ket!

Szuper feszes popsi 30 nap alatt! Sosem volt ilyen egyszerű!

Szuper feszes popsi 30 nap alatt! Durván hatékony gyakorlatok!

A kö­vet­kező szu­per­könnyen el­vé­gez­hető gya­kor­la­tok se­gít­sé­gé­vel ott fog égni a zsír, ahol a leg­job­ban sze­ret­néd!

A kö­vet­kező gya­kor­la­tok épp ott ége­tik tes­ted­ről a zsírt, ahon­nan leg­job­ban sze­ret­néd.

Szuper popsi, feszes comb: 4 bombatipp Rubint Rékától!

Szuper popsi, feszes comb: 4 bombatipp Rubint Rékától!

A popsi a női test egyik leg­ké­nye­sebb te­rü­lete. Rend­sze­re­sen kell rá dol­gozni ahhoz, hogy meg­tartsa cso­dá­san göm­bö­lyű for­má­ját és fe­szes ma­rad­jon.

A popsi a női test egyik leg­ké­nye­sebb te­rü­lete. Rend­sze­re­sen kell rá dol­gozni ahhoz, hogy meg­tartsa cso­dá­san göm­bö­lyű for­má­ját és fe­szes ma­rad­jon. Ez az 4 egy­szerű, de cél­irá­nyos gya­kor­lat 1 hónap alatt lát­ható ered­ményt hoz.

Rubint Réka: A legjobb sport télen is a futás!

Rubint Réka: A legjobb sport télen is a futás!

Sokat segít abban, hogy a téli sze­zon­ban meg­őriz­zük egész­sé­gün­ket.

Sokat segít abban, hogy a télen meg­őriz­zük egész­sé­gün­ket. Az egyre hű­vö­sebbre for­duló idő sem lehet aka­dály! Íme né­hány hasz­nos tipp Ré­ká­tól!

Ez az anyuka megmutatta: 60 kilót fogyott és gyönyörű szép lett!

Ez az anyuka megmutatta: 60 kilót fogyott és gyönyörű szép lett!

Tíz­ez­rek me­rí­te­nek erőt az el­szánt nő pél­dá­já­ból! Rossz szo­ká­sa­i­val fel­ha­gyott és 60 kiló fe­les­leg­től sza­ba­dult meg.

Elképesztő: Ezért fogynak gyorsabban a férfiak

Elképesztő: Ezért fogynak gyorsabban a férfiak

Miért van az, hogy a pasid egy hétig nem iszik kólát, és máris úgy néz ki, mint aki 5 kilót le­do­bott?

Miért van az, hogy a pasid egy hétig nem iszik kólát, és máris úgy néz ki, mint aki 5 kilót le­do­bott? Mit te­hetsz, hogy neked is könnyen men­jen a fo­gyás?

Megújult a plank, most tényleg minden izmot megmozgat!

Megújult a plank, most tényleg minden izmot megmozgat!

Mit szól­nál, ha mos­tan­tól a plank egy­szerre dol­goz­tatná meg a karod, a hasad, a pop­sid és a lábad? Ettől a gya­kor­lat­tól sok­kal fe­sze­sebb le­szel!

Mit szól­nál, ha mos­tan­tól a plank egy­szerre dol­goz­tatná meg a karod, a hasad, a pop­sid és a lábad? Akkor fi­gyelj, mert ha így csi­ná­lod, nem csak időt spó­rol­hatsz meg vele, de ettől a gya­kor­lat­tól sok­kal fe­sze­sebb le­szel!

Utálsz futni? Nem baj, mutatjuk helyette az öt legjobb kardioedzést

Utálsz futni? Nem baj, mutatjuk helyette az öt legjobb kardioedzést

A futás remek edzés­forma, de nem min­denki ked­veli.

A futás remek edzés­forma, de saj­nos nem min­denki ked­veli.

Hihetetlen átváltozás: 25 kilót fogyott ez az anyuka

Hihetetlen átváltozás: 25 kilót fogyott ez az anyuka

Az ame­ri­kai Becky Huff 78 ki­ló­ról fo­gyott alig va­la­mi­vel több, mint 53-ra. Az utat a rend­sze­res sport­tal kezdte.

Az ame­ri­kai Becky Huff 78 ki­ló­ról fo­gyott alig va­la­mi­vel több, mint 53-ra. A titka: sport és diéta.

Félre a photoshoppal! Íme az álomszép, meztelen női test a valóságban

Félre a photoshoppal! Íme az álomszép, meztelen női test a valóságban

Az lenne a szép­ség, ami re­tu­sál­tan tö­ké­le­tes? Tá­vol­ról sem! A va­lódi nő az igazi!

Új tudományos elemzés: ilyen a tökéletes női test. Meglepő eredmény!

Új tudományos elemzés: ilyen a tökéletes női test. Meglepő eredmény!

Ame­ri­kai tu­dó­sok be­bi­zo­nyí­tot­ták, hogy nem a ho­mok­óra forma, hanem a cselló a leg­von­zóbb a férfiak szá­mára.

Tüntesd el a pluszkilókat! Íme, a leghatékonyabb karcsúsító gyakorlatok

Tüntesd el a pluszkilókat! Íme, a leghatékonyabb karcsúsító gyakorlatok

Ezek hat­nak a leg­gyor­sab­ban.

El­kezd­tél spor­tolni, és sze­ret­néd a le­hető leg­ha­ma­rabb ered­mé­nyét látni? Meg­mu­tat­juk, me­lyek azok a moz­gás­for­mák és konk­rét gya­kor­la­tok, ame­lyek a leg­ha­ma­rabb meg­lát­sza­nak a tes­te­den.

Feszes combokat szeretnél? Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatokat!

Feszes combokat szeretnél? Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatokat!

Haj­la­mos vagy combra hízni? Ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal újra vissza­nyer­he­ted álom­ala­kod: vil­lám­edzés napi 20 perc­ben, 1 hónap alatt ered­mény!

Haj­la­mos vagy combra hízni? Ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal újra vissza­nyer­he­ted álom­ala­kod: vil­lám­edzés napi 20 perc­ben, 1 hónap alatt ered­mény! Rá­adá­sul most a la­ká­sod sem kell el­hagy­nod, ugyanis simán ott­hon is el­vé­gez­he­ted eze­ket a gya­kor­la­to­kat! Az edző­te­rem már a múlté!

Így lett a kövér lányból bombanő az esküvőjére: 52 kg mínusz!

Így lett a kövér lányból bombanő az esküvőjére: 52 kg mínusz!

El­ké­pesztő aka­ra­tá­nak kö­szön­he­tően igazi bom­bá­zó­ként lé­pett az ol­tár­hoz.

El­ké­pesztő aka­ra­tá­nak kö­szön­he­tően, így igazi bom­bá­zó­ként mond­hatta ki a bol­do­gító igent.

4 szuper gyakorlat, és soha többé nem lóg a melled

4 szuper gyakorlat, és soha többé nem lóg a melled

Fan­tasz­ti­kus de­kol­tá­zsod lesz, ha rend­sze­re­sen vég­zed eze­ket a gya­kor­la­to­kat. Egész mell­tá­jé­kod fe­sze­sebbé, tó­nu­sossá válik.

Fan­tasz­ti­kus de­kol­tá­zsod lesz, ha rend­sze­re­sen vég­zed eze­ket a gya­kor­la­to­kat. Egész mell­tá­jé­kod fe­sze­sebbé, tó­nu­sossá válik. Min­den eset­ben ja­vu­lást hoz az edzés, bár­mi­kor ér­de­mes el­kez­de­ned!

A legfőbb aranyszabály, amire a hatékony edzéshez szükséged van

A legfőbb aranyszabály, amire a hatékony edzéshez szükséged van

Mi a titka annak, hogy ha­té­ko­nyan vé­gezd a vá­lasz­tott spor­tot?

Mi a titka annak, hogy ha­té­ko­nyan vé­gezd a vá­lasz­tott spor­tot? Ho­gyan érd el biz­to­san a si­ke­re­ket?

Vágj bele a futásba! Ez az edzésterv biztosan sikerre visz!

Vágj bele a futásba! Ez az edzésterv biztosan sikerre visz!

Tedd félre a ha­lo­ga­tást és a fé­lel­me­ket! Kezdj bele ebbe cso­dá­la­tos sportba, és nem bánod meg!

Tedd félre a ha­lo­ga­tást és a fé­lel­me­ket! Kezdj bele ebbe cso­dá­la­tos sportba, és nem bánod meg!

3 szuper gyakorlat, hogy fekvőtámasz nélkül is gyönyörű legyen a karod

3 szuper gyakorlat, hogy fekvőtámasz nélkül is gyönyörű legyen a karod

Rá­adá­sul bár­hol el­vé­gez­he­ted őket, csak egyet­len me­di­cin­lab­dára lesz szük­sé­ged, a vál­to­zás pedig szinte azon­nal ész­re­ve­hető!

Visz­lát in­te­ge­tő­háj, ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal most újra for­mába hoz­ha­tod magad! Rá­adá­sul bár­hol el­vé­gez­he­ted őket, csak egyet­len me­di­cin­lab­dára lesz szük­sé­ged, a vál­to­zás pedig szinte azon­nal ész­re­ve­hető!

A legjobb gyakorlat, hogy hetek alatt eltűnjön a tokád

A legjobb gyakorlat, hogy hetek alatt eltűnjön a tokád

Te sem sze­re­ted, ha nagy a tokád?

Te sem sze­re­ted, ha nagy a tokád? Sze­ren­csére 2-4 héten belül lát­ható ered­ményt ér­hetsz el. Né­hány gya­kor­la­tot mu­ta­tunk, ami az állat, nya­kat és az áll­kap­csot is erő­síti.

Hatalmas diétakamuk: Ne dőlj be minden okoskodó tanácsnak!

Hatalmas diétakamuk: Ne dőlj be minden okoskodó tanácsnak!

Van­nak a fo­gyás­nak olyan kőbe vé­sett­nek tűnő sza­bá­lyai, ame­lyek se­ho­gyan sem akar­nak el­tűnni a köz­tu­dat­ból, pedig nem iga­zak!

Van­nak a fo­gyás­nak olyan kőbe vé­sett­nek tűnő sza­bá­lyai, ame­lyek se­ho­gyan sem akar­nak el­tűnni a köz­tu­dat­ból. Pedig eze­ket a tév­hi­te­ket ideje lenne már szél­nek eresz­teni, mert a gya­kor­lat egy­sze­rűen nem iga­zolja őket.

Zsírgyilkos gyakorlatok: 30 napos kihívás a feszes és kerek popsiért!

Zsírgyilkos gyakorlatok: 30 napos kihívás a feszes és kerek popsiért!

30 nap, né­hány egy­szerű gya­kor­lat, na meg per­sze egy jól kö­vet­hető prog­ram. Már csak raj­tad múlik, tiéd lesz-e az álom­popsi!

30 nap, né­hány egy­szerű gya­kor­lat, na meg per­sze egy jól kö­vet­hető prog­ram. Már csak raj­tad múlik, tiéd lesz-e az álom­popsi!

Hegyvidéki Fitparádé a MOM Sportban!

Hegyvidéki Fitparádé a MOM Sportban!

Min­den, ami moz­gás - ez a Hegy­vi­déki Fit­pa­rádé.

Min­den, ami moz­gás - ez a Hegy­vi­déki Fit­pa­rádé, amely idén 14. al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a MoM Uszoda és Sport­köz­pont­ban. 60 sportág, 2000 ver­senyző 9 hely­szí­nen

Zsírgyilkos pózok: Napi 12 perc és feszesen kerek lesz a popsid

Zsírgyilkos pózok: Napi 12 perc és feszesen kerek lesz a popsid

A bi­ki­ni­sze­zon­nak vége, de az edzést to­vábbra se ha­nya­gold el! Far­mer­ban is le­gyen ész­vesz­tően szexi a pop­sid!

Regenerálódj sörrel az edzés után!

Regenerálódj sörrel az edzés után!

Per­sze nem al­ko­ho­li­zá­lásra buz­dí­tunk, csak fel­fed­jük a tit­kot.

Per­sze nem al­ko­ho­li­zá­lásra buz­dí­tunk, csak fel­fed­jük a tit­kot. A sport­nál az egyik leg­fon­to­sabb a hid­ra­tá­lás, a fo­lya­dék­be­vi­tel, de az sem mind­egy, hogy mit iszunk.

Felejtsd el a régi módszereket, így robbantsd le gyorsan a hasadról a zsírt

Felejtsd el a régi módszereket, így robbantsd le gyorsan a hasadról a zsírt

Sze­ret­nél lapos hasat, de ele­ged van már a fel­ülé­sek­ből?

Sze­ret­nél lapos hasat, de ele­ged van már a fel­ülé­sek­ből? Nem vagy egye­dül. Sze­ren­csére itt van­nak a leg­újabb mód­sze­rek, ame­lyek a klasszi­kus has­izom­gya­kor­la­tok nél­kül is re­me­kül for­mál­ják a ha­sa­dat.

Döbbenetes fogyás: Egy év alatt 60 kilót fogyott az elszánt anyuka

Döbbenetes fogyás: Egy év alatt 60 kilót fogyott az elszánt anyuka

A szü­lés után to­tá­li­san meg­vál­toz­tatta élet­mód­ját. Az ered­mény: 135 kg-ról 75-re fo­gyott! Most sze­xibb és bol­do­gabb, mint va­laha!

A ba­ba­vá­rás hó­nap­jai alatt szök­tek fel a kilók a fi­a­tal fo­gá­szati asszisz­tensre: 50 plusz­ki­lót sze­dett fel. Egy da­ra­big be­le­tö­rő­dött túl­sú­lyába, majd a szü­lés után to­tá­li­san meg­vál­toz­tatta élet­mód­ját. Az ered­mény: 135 kg-ról 75-re fo­gyott! Most sze­xibb és bol­do­gabb, mint va­laha!

Ezt a háromgyerekes muszlim anyukát csodálja egész Amerika

Ezt a háromgyerekes muszlim anyukát csodálja egész Amerika

El­ké­pesztő nép­sze­rű­ségre tett szert a sport­ma­ga­zin cím­lap­ján a fu­tónő.

El­ké­pesztő nép­sze­rű­ségre tett szert a sport­ma­ga­zin cím­lap­ján a fu­tónő.

30 napos kihívás a feszes és lapos hasért! Vágj bele!

30 napos kihívás a feszes és lapos hasért! Vágj bele!

Egyet­len hónap, né­hány egy­szerű gya­kor­lat lé­pés­ről lé­pésre, és el­éred az ál­mo­dat.

Egyet­len hónap, né­hány egy­szerű gya­kor­lat lé­pés­ről lé­pésre, és el­éred az ál­mo­dat.

Folyékony narancsbőrradír: Ennél hatékonyabb feszesítő nincs!

Folyékony narancsbőrradír: Ennél hatékonyabb feszesítő nincs!

Ez a finom gyü­mölcslé be­lül­ről hat, így a ken­cék­nél is ha­té­ko­nyabb!

A na­rancs­bőr nem­csak nyári ügy, egész évben fog­lal­kozni kell vele, hogy sose tör­hes­sen rád mi­atta pánik. De sze­ren­csére van ha­té­kony el­len­szer. Ez a finom gyü­mölcslé be­lül­ről hat, így a ken­cék­nél is ha­té­ko­nyab­ban ra­dí­rozza le a na­rancs­bőrt.

70 kilót fogyott és brutálisan jó nő lett: eszméletlen átalakulás!

70 kilót fogyott és brutálisan jó nő lett: eszméletlen átalakulás!

A 22 éves angol lány so­káig csak gyors­ét­termi éte­le­ket fo­gyasz­tott.

A 22 éves angol lány so­káig semmi mást nem fo­gyasz­tott, csak gyors­ét­termi ham­bur­gert és piz­zát.

5-féle has létezik: Ha tudod, milyen a tiéd, könnyebben tudsz lefogyni

5-féle has létezik: Ha tudod, milyen a tiéd, könnyebben tudsz lefogyni

Hasad for­mája függ az al­ka­tod­tól, az örök­lött adott­sá­ga­id­tól, az élet­mó­dod­tól, az ét­ren­ded­től, és több más té­nye­ző­től.

Tudtad, hogy 4 különböző háj létezik? Rád melyik rakódott?

Tudtad, hogy 4 különböző háj létezik? Rád melyik rakódott?

Ha tudod, ha­té­ko­nyab­ban fogy­hatsz.

Min­den könnyebb lesz, ha tudod, mi­lyen tí­pusú háj ra­kó­dott rád, és testre sza­bott mód­sze­re­ket vetsz be el­le­nük.

Ezektől az apróságoktól garantáltan fittebb leszel!

Ezektől az apróságoktól garantáltan fittebb leszel!

Nem kell a leg­újabb edzés­mód­szert ki­pró­bál­nod, vagy tel­je­sen új sport­ágba kez­de­ned, ha lát­vá­nyo­sabb ered­ményt sze­ret­nél.

5 gyakorlat, 5 perc és 5 hét alatt eltűnik a hasháj

5 gyakorlat, 5 perc és 5 hét alatt eltűnik a hasháj

Kezdd el még ma!

Nem csak a bi­ki­ni­sze­zonra kell gyúr­nod a ha­sadra, a ru­há­ból ki­buggyanó úszó­gumi se túl szexi lát­vány.

Ez a 10 duci nő leigázta a sovány topmodelleket!

Ez a 10 duci nő leigázta a sovány topmodelleket a kifutón

Éles kri­ti­kát ka­pott az egyéb­ként csi­nos mo­dell az ügy­nök­sé­gé­től.

Saj­ná­la­tos túl­sú­lya miatt éles kri­ti­kát ka­pott az egyéb­ként csi­nos mo­dell ügy­nök­sé­gé­től.

Íme az igazság, ez történik a bőröddel, ha túl sokat fogysz

Íme az igazság, ez történik a bőröddel, ha túl sokat fogysz

Saj­nos a bő­rö­det meg­vi­sel­heti a na­gyobb ará­nyú fo­gyás. Egy ka­na­dai lány, Ra­chel Gra­ham meg­mu­tatta.

Ha le­adsz jó né­hány kilót, az remek dolog - de nem csu­pán szi­vár­vány és szűk far­mer. Saj­nos a bő­rö­det meg­vi­sel­heti a fo­gyás.

Le az integetőhájjal! Íme, a 4 leghatásosabb zsírgyilkos gyakorlat!

Le az integetőhájjal! Íme, a 4 leghatásosabb zsírgyilkos gyakorlat!

Le­gyen a karod is for­más! Tün­tesd el a lö­työgő pety­hüdt­sé­get, így le­szel szexi és ma­ga­biz­tos!

Újabb elképesztően veszélyes őrület terjed a neten

Újabb elképesztően veszélyes őrület terjed a neten

A leg­újabb őrü­let neve AB-crack!

A leg­újabb őrü­let neve AB-crack: ha­sa­dék. Ahhoz, hogy egy­ál­ta­lán lát­ható le­gyen a has­fa­lon, sa­nyar­gató diéta és ke­mény edzés szük­sé­ges. Esze­lős cél...

Ez a nő 6 bordáját kivetette, hogy karcsú legyen: most így néz ki

Ez a nő 6 bordáját kivetette, hogy karcsú legyen: most így néz ki

Régi vágya tel­je­sült a 25 éves nőnek, végre tény­leg úgy néz ki, mint gyer­mek­kora ked­venc rajzfilm fi­gu­rája. Be­te­ges ötlet, durva ered­mény...

Régi vágya tel­je­sült a 25 éves nőnek, végre tény­leg úgy néz ki, mint gyer­mek­kora ked­venc rajzfilm fi­gu­rája. Be­te­ges ötlet, durva ered­mény...

Bátor lányok megmutatták: ilyen a valódi nők meztelen combja

Bátor lányok megmutatták: ilyen a valódi nők meztelen combja

Lehet húsos, göd­röcs­kés, izmos vagy sző­rö­sebb - ilye­nek a va­lódi nők.

Lehet húsos, göd­röcs­kés, izmos vagy éppen kissé sző­rö­sebb - ilye­nek a va­lódi nők.

Bátor fogyás: 3 hónap alatt 10 kilót adott le a magyar anyuka!

Bátor fogyás: 3 hónap alatt 10 kilót adott le a magyar anyuka!

Az útnak még nincs vége, de az anyuka újra kar­csúbb és fit­tebb, fáj­dal­mai is el­múl­tak.

Így válassz magadnak edzőcipőt!

Így válassz magadnak edzőcipőt!

Ahhoz, hogy él­vezd a spor­tot, nem mind­egy, mi­lyen cipőt vá­lasz­tasz.

Ahhoz, hogy él­vezd a spor­tot, nem mind­egy, hogy mi­lyen cipőt vá­lasz­tasz. Se­gí­tünk, hogy mire fon­tos fi­gyel­ned.

Ezt nem gondoltad volna: ennyi mindenben segíti életedet a futás

Ezt nem gondoltad volna: ennyi mindenben segíti életedet a futás

A futás nem­csak arra jó, hogy fit­tebb le­gyél!

A futás nem­csak arra jó, hogy fit­tebb le­gyél, sok más te­rü­le­ten is jobbá teszi az éle­te­det. Fej­leszti a kon­cent­rá­ciós kész­sé­ge­det, segít ma­gadra fi­gyelni, rá­adá­sul ad neked egy órát, ami­kor senki sem akar tőled sem­mit.

Felejtsd el a photoshopot! Így néz ki a valódi nő teste fehérneműben

Felejtsd el a photoshopot! Így néz ki a valódi nő teste fehérneműben

A vonz­erő nem a ma­ga­zi­nok fo­tó­i­nál kez­dő­dik, hanem egé­szen más­hol...

A vonz­erő nem a ma­ga­zi­nok fo­tó­i­nál kez­dő­dik, hanem va­la­hol egé­szen más­hol...

Ez a nő soha nem volt elég bátor a bikinihez: életében először felvette!

Ez a nő soha nem volt elég bátor a bikinihez: életében először felvette!

Sokan szé­gyel­lik a tes­tü­ket a túl­súly miatt...

Sokan szé­gyel­lik a tes­tü­ket a túl­súly miatt. Rá­adá­sul a si­ker­te­len diéta ko­moly lelki gá­ta­kat okoz­hat...

Itt az igazi zsírégető edzésterv

Nyomtasd ki: itt az igazi zsírégető edzésterv

Mind­össze hat hét alatt lapos és fe­szes lesz a hasad, még­pe­dig egyet­len árva fel­ülés nél­kül. Nyom­tasd ki ezt az edzés­ter­vet, tedd a kezed ügyébe, és per­sze csi­náld!

Mind­össze hat hét alatt lapos és fe­szes lesz a hasad, még­pe­dig egyet­len árva fel­ülés nél­kül. Nyom­tasd ki ezt az edzés­ter­vet, tedd a kezed ügyébe, és per­sze csi­náld!

Itt a legújabb fekvőtámasz kihívás: cél az 50!

Itt a legújabb fekvőtámasz kihívás: cél az 50!

Ve­gyél részt benne, nö­veld az erőn­lé­ted, az ál­ló­ké­pes­sé­ged és va­rá­zsolj gyö­nyörű ka­ro­kat ma­gad­nak!

Bombanő és feleség lett: 80 kilót fogyott, beleszeretett az edzője

Bombanő és feleség lett: 80 kilót fogyott, beleszeretett az edzője

A 37 éves anyuka akkor dön­tött a vál­toz­ta­tás mel­lett, ami­kor 146 ki­ló­san vég­képp el­érte a holt­pont. Fo­gyó­kú­rázni kez­dett és be­le­vá­gott a sportba.

A 37 éves anyuka akkor dön­tött a vál­toz­ta­tás mel­lett, ami­kor 146 ki­ló­san vég­képp el­érte a holt­pont. Fo­gyó­kú­rázni kez­dett és be­le­vá­gott a sportba. Döb­be­ne­tes át­ala­ku­lás műtét nél­kül!

Nézz a tükörbe és azonnal kiderül, hogyan fogyhatsz le

Nézz a tükörbe és azonnal kiderül, hogyan fogyhatsz le

Akár­mennyit is mutat a mér­leg, a test­fel­épí­té­sünk sze­rint három ka­te­gó­ri­ába tar­to­zunk.

Akár­mennyit is mutat a mér­leg, a test­fel­épí­té­sünk sze­rint három ka­te­gó­ri­ába tar­to­zunk. Aki pedig azt is tudja, hogy me­lyikbe, az könnyeb­ben, ha­té­ko­nyab­ban dob­hatja le a fe­les­le­get. Mu­tat­juk a három cso­por­tot, és azt is el­árul­juk, ho­gyan se­gíti a fo­gyást, ha si­ke­rül azo­no­sí­ta­nod a test­tí­pu­so­dat.

Az új kihívással tuti lerobban rólad a testháj: 30 nap alatt feszes test!

Az új kihívással tuti lerobban rólad a testháj: 30 nap alatt feszes test!

Eddig nya­ral­tál és bu­liz­tál a nyá­ron? Sebaj! Szánd az au­gusz­tust az egész­ségre, spor­tolj min­den­nap! Nap­ról napra picit töb­bet!

Kik a dögösebbek? A francia vagy a portugál drukkerlányok?

Végső összecsapás a döntő előtt: a francia vagy a portugál drukkerlányok a dögösebbek?

Mi­e­lőtt a pá­lyán mérné össze ere­jét a két csa­pat, döntsd el te, kinek a szur­ko­lói arany­ér­me­sek!

Felrobbantotta a netet ez a szexi bikinimodell, ilyen nőt még nem láttál!

Felrobbantotta a netet ez a szexi bikinimodell, ilyen nőt még nem láttál!

A tö­ké­le­tes test és bájos arc lát­tán tuti, hogy el­do­bod az agyad! Hát még akkor, ami­kor az élet­ko­rát is meg­tu­dod.

Őrülten edzel, mégis hízol? Rémálom a köbön

Őrülten edzel, mégis hízol? Rémálom a köbön

Hi­he­tet­len, de saj­nos gya­ko­ribb, mint gon­dol­nád! Meg­nyug­ta­tunk nem a te tes­ted­ben van hiba.

Hi­he­tet­len, de saj­nos gya­ko­ribb, mint gon­dol­nád! Meg­nyug­ta­tunk nem a te tes­ted­ben van hiba. Nap mint nap áll­nak az em­be­rek a tük­reik előtt, hogy nem­hogy a várt ered­mény nem ér­ke­zett meg, de rosszabb lett a kép, mint volt. Ideje végre tisz­tázni va­ló­já­ban miért is hízol, ha rend­sze­re­sen mo­zogsz.

Sosem volt ilyen szexi a gömbölyűség! A valódi formák tarolnak idén nyáron!

Sosem volt ilyen szexi a gömbölyűség! A valódi formák tarolnak idén nyáron!

Ennyire szexi és ter­mé­sze­tes tes­te­ket még nem lát­tál kam­pány­ban.

Ennyire szexi és ter­mé­sze­tes tes­te­ket még nem lát­tál kam­pány­ban.

Robban a net! Eszelősen rázza a zumbát ez a nő, gyere, nézd meg!

Robban a net! Eszelősen rázza a zumbát ez a nő, gyere, nézd meg!

A fülöp-szi­ge­teki nagy­mama korát meg­ha­zud­to­lóan tán­col. Döb­be­net!

A fülöp-szi­ge­teki nagy­mama korát meg­ha­zud­to­lóan tán­col, a fi­a­ta­lok is csak tá­tott száj­jal lesik!

Ez a nő nagyon durván lefogyott, 107 kiló mínusz!

Ez a nő nagyon durván lefogyott, 107 kiló mínusz!

Rosie Mer­cado XXL-es mo­dellt sok­kolta, hogy nem fér bele a re­pü­lő­gép ülé­sébe. Azon­nal fo­gyó­kú­rázni kez­dett. Döb­be­ne­tes át­ala­ku­lás!

Rosie Mer­cado XXL-es mo­dellt sok­kolta, hogy nem fér bele a re­pü­lő­gép ülé­sébe. Azon­nal fo­gyó­kú­rázni kez­dett. Döb­be­ne­tes át­ala­ku­lás lett az ered­mény, mu­tat­juk!

Eddz velünk: így fuss egyben 30 percet!

Eddz velünk: így fuss egyben 30 percet!

Kezdő vagy? Eset­leg új­ra­kez­de­néd? Ezzel a mód­szer­rel könnyen fel­ve­szed a rit­must, és si­ker­rel va­ló­sí­tod meg a cé­lo­dat!

Kezdő vagy? Eset­leg új­ra­kez­de­néd? Ezzel a mód­szer­rel könnyen fel­ve­szed a rit­must.

55 dolog, amire VALÓJÁBAN gondolunk futás közben

55 dolog, amire VALÓJÁBAN gondolunk futás közben

Futni jó, ez igaz, de hagy­juk a mel­lé­be­szé­lést! Ezek a gon­do­la­tok neked is is­me­rő­sek, ha már va­laha fu­tot­tál...

Futni jó, ez igaz, de hagy­juk a mel­lé­be­szé­lést! Ezek a gon­do­la­tok neked is is­me­rő­sek, ha már va­laha fu­tot­tál...