TESTFACTOR

Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak a tavaszi újrakezdéshez!

Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak a tavaszi újrakezdéshez!

Friss a le­vegő, elő­bújt a nap, lan­gyo­so­dik az idő: elő hát a fu­tó­ci­pők­kel, és irány a sza­bad! Ezek a zenék se­gí­te­nek.

6 trükk, hogy 70 éves korig fittek legyünk

6 trükk, hogy 70 éves korig fittek legyünk

Nem tudod fel­mérni, hogy mennyire vagy jó for­má­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy mi a szint a te ko­rod­ban.

Nem tudod fel­mérni, hogy mennyire vagy jó for­má­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy mi a szint a te ko­rod­ban.

Könnyebb és élvezetesebb a futás, ha ezt a módszert kipróbálod!

Könnyebb és élvezetesebb a futás, ha ezt a módszert kipróbálod!

Itt a ta­vasz, végre újra él­ve­ze­tes futni a sza­bad­ban! És hogy mitől megy majd könnyeb­ben az edzés? Íme a titok.

Itt a ta­vasz, végre újra él­ve­ze­tes futni a sza­bad­ban! És hogy mitől megy majd könnyeb­ben az edzés? Íme a titok.

Napi 11 perc otthoni edzés és lerobban rólad a zsír

Napi 11 perc otthoni edzés és lerobban rólad a zsír

Egy hónap és bomba ala­kod lesz!

Egy hónap alatt át­for­mál­ha­tod a tes­ted, kü­lö­nö­sen a com­bod és a fe­ne­ked. Ehhez na­ponta csak 11 per­cet kell edze­ned. Mu­tat­juk a fel­ada­to­kat!

Kint vagy bent? Így sportoljunk tavasszal

Kint vagy bent? Így sportoljunk tavasszal

Kezd ki­sütni a nap, de még jöhet egy erő­sebb sze­les idő is? Meg­mu­tat­juk, mi az elő­nye és mi a hát­rá­nya annak, hogy te­rem­ben vagy a sza­bad­ban spor­tolsz.

Meg­mu­tat­juk, mi az elő­nye és mi a hát­rá­nya annak, hogy te­rem­ben vagy a sza­bad­ban spor­tolsz.

Ints búcsút a hasi zsírnak! Ez az étel segít a biztos fogyásban

Ints búcsút a hasi zsírnak! Ez az étel segít a biztos fogyásban

A ta­vasz a meg­úju­lás idő­szaka, nem csoda, ha sze­ret­nél meg­válni a plusz ki­lók­tól. Meg­mu­tat­juk, mi segít benne!

Elképesztő új trend, bugyi nélkül edzenek a nők

Elképesztő új trend, bugyi nélkül edzenek a nők

Hop­pácska!

A tanga ké­nyel­met­len, a csip­kés szúr - ám az új trend sze­rint gyak­ran a sima, spor­tos al­só­ne­műt is az öl­tö­ző­szek­rény­ben hagy­ják a nők. Hop­pácska!

Falja rólad a kilókat ez a lefekvés előtti, szuper ital!

Falja rólad a kilókat ez a lefekvés előtti, szuper ital!

Mi­e­lőtt aludni mész, igyál ebből egy po­hár­ral, és remek for­mába len­dülsz. Finom is, egész­sé­ges is, fo­gyaszt is. Kell jobb kom­bi­ná­ció?

Mi­e­lőtt aludni mész, igyál ebből egy po­hár­ral, és remek for­mába len­dülsz. Finom is, egész­sé­ges is, fo­gyaszt is. Kell jobb kom­bi­ná­ció?

Kitört a Zara-botrány: Mindenki felháborodott az új kampányon!

Kitört a Zara-botrány: Mindenki felháborodott az új kampányon!

Mu­tat­juk a fotót és a hozzá eddig be­fu­tott kom­men­te­ket.

Mu­tat­juk a fotót és a hozzá eddig be­fu­tott kom­men­te­ket.

3 bombanő egyetlen fotón: Vajon mire készül Rubint Réka?

3 bombanő egyetlen fotón: Vajon mire készül Rubint Réka?

Egyre job­ban iri­gyel­jük Nor­bit!

Ru­bint Réka, Lara, Rella: hogy lé­te­zik, hogy ebben a csa­lád­ban min­den lány szu­per csi­nos? Egyre job­ban iri­gyel­jük Nor­bit!

Ezért egyél mindig narancsot sportolás előtt

Ezért egyél mindig narancsot sportolás előtt

Nem elég el­járni a fit­nesz­te­rembe.

Nem elég el­járni a fit­nesz­te­rembe és rend­sze­re­sen edzeni, hanem fi­gyelni kell az ét­ke­zé­sünkre is.

Vigyázz, akkor is lehetsz kövér, ha soványnak látszol!

Vigyázz, akkor is lehetsz kövér, ha soványnak látszol!

A magas vér­nyo­más, a cu­kor­be­teg­ség vagy a magas vér­zsír­szint koc­ká­zata nem­csak a túl­sú­lyo­sa­kat fe­nye­geti.

A magas vér­nyo­más, a cu­kor­be­teg­ség vagy a magas vér­zsír­szint koc­ká­zata nem­csak a túl­sú­lyo­sa­kat és el­hí­zot­ta­kat fe­nye­geti, hanem azo­kat is, akik alap­ve­tően so­vá­nyak, ám alig van izom­szö­vet a tes­tük­ben. De vajon ho­gyan le­het­sé­ges ez?

Ezt edd és tuti dagadni kezd a férfiizom

Ezt edd és tuti dagadni kezd a férfiizom

Aki izom­tö­me­get akar nö­velni, pusz­tán spor­to­lás­sal nem jut messzire. Mu­tat­juk, mire fi­gyelj, ha duz­zadó vád­lit, izmos bi­cep­szet akarsz.

Aki izom­tö­me­get akar nö­velni, pusz­tán spor­to­lás­sal nem jut messzire. Mu­tat­juk, mire fi­gyelj, ha duz­zadó vád­lit, izmos bi­cep­szet akarsz.

Ha ezeket a szabályokat tudod, bátran mehetsz edzőterembe

Ha ezeket a szabályokat tudod, bátran mehetsz edzőterembe

Van­nak olyan írat­lan sza­bá­lyok, me­lye­ket illik be­tar­ta­nod! Most fi­gyelj!

Van­nak olyan írat­lan sza­bá­lyok, me­lye­ket illik be­tar­ta­nod! Most fi­gyelj!

Napi 70 g szénhidrát: Íme, Rubint Réka zsírgyilkos étrendje

Napi 70 g szénhidrát: Íme, Rubint Réka zsírgyilkos étrendje

Éhes biz­tos nem le­szel, vi­szont ga­ran­tál­tan fogyni fogsz. Vágj bele te is a ta­va­szi át­ala­ku­lásba minél ha­ma­rabb!

A leg­jobb étel­össze­ál­lí­tás a le­hető leg­ke­ve­sebb szén­hid­rát­tal! Éhes biz­tos nem le­szel, vi­szont ga­ran­tál­tan fogyni fogsz. Vágj bele te is a ta­va­szi át­ala­ku­lásba minél ha­ma­rabb!

Ez az egyszerű trükk 15 perccel étkezés után felgyorsítja a fogyást

Ez az egyszerű trükk 15 perccel étkezés után felgyorsítja a fogyást

Neked is az az álmod, hogy ke­mény fi­zi­kai meg­eről­te­tés nél­kül ve­szí­tesz a sú­lyod­ból és éred el az álom­ala­kod?

Napi 7 perc edzés is elég, és tuti lerobban rólad a zsír

Napi 7 perc edzés is elég, és tuti lerobban rólad a zsír

Gyors, ha­té­kony és egy­szerű.

Gyors, ha­té­kony és rend­kí­vül egy­szerű. Ha eze­ket a gya­kor­la­to­kat na­ponta el­vég­zed, pil­la­na­tok alatt le­ug­rik rólad a fe­les­leg. Csak né­hány súlyzó kell hozzá,

Íme, a teljes igazság: így csapják be a pasikat a nők!

Íme, a teljes igazság: így csapják be a pasikat a nők!

Ne dőlj be te sem a lát­szat­nak, mert az bi­zony nem fel­tét­le­nül a va­ló­sá­got mu­tatja...

Ne dőlj be te sem a lát­szat­nak, mert az bi­zony nem fel­tét­le­nül a va­ló­sá­got mu­tatja...

30 napos guggolás-kihívás a kerek és feszes popsiért! Vágj bele!

30 napos guggolás-kihívás a kerek és feszes popsiért! Vágj bele!

Ez a 30 nap ha­té­ko­nyan segít abban, hogy tes­ted és lel­ked is for­mába len­dül­jön. Mind­össze egyet­len hónap, de az ered­mény le­nyű­göző!

Ez a 30 nap ha­té­ko­nyan segít abban, hogy tes­ted és lel­ked is for­mába len­dül­jön. Mind­össze egyet­len hónap, de az ered­mény le­nyű­göző!

Így vedd rá magad, hogy reggelente futni kezdj!

Így vedd rá magad, hogy reggelente futni kezdj!

Több elő­nye is van, ha már reg­gel rá­szá­nod magad a fu­tásra. Pél­dául sok­kal ener­gi­ku­sab­ban kez­ded a napot.

Több elő­nye is van, ha már reg­gel rá­szá­nod magad a fu­tásra. Pél­dául sok­kal ener­gi­ku­sab­ban kez­ded a napot.

A világ leggyorsabb diétája

Tudósok bebizonyították! A világ leggyorsabb diétájától garantált a fogyás

Ki­pró­bál­tál már szám­ta­lan kúrát és még­sem ta­lál­tad a leg­meg­fe­le­lőb­bet?

Ki­pró­bál­tál már szám­ta­lan kúrát és még­sem ta­lál­tad a neked leg­meg­fe­le­lőb­bet?

Itt az új 30 napos kihívás: Feszes popsi, lapos has

Itt az új 30 napos kihívás: Feszes popsi, lapos has

Fény­se­bes­ség­gel kö­ze­lít a ta­vasz...

Ideje a leg­ké­nye­sebb te­rü­le­tekre már most el­kez­deni az edzést. Hozd for­mába magad ve­lünk 30 nap alatt, cél a fe­szes popsi, lapos has! Gyors ered­mény!

Csődöt mondott a diétája, de felállt a padlóról! Így lett újra szexi nő

Csődöt mondott a diétája, de felállt a padlóról! Így lett újra szexi nő

ASa­rah Han­cock a lel­ké­ben kezdte ke­resni a túl­sú­lya okát.

A szám­ta­lan be­csőd­ölt diéta után az ame­ri­kai Sarah Han­cock a lel­ké­ben kezdte ke­resni a túl­sú­lya okát. Pszi­cho­ló­gus­hoz for­dult, és sze­xis, spor­tos nő lett be­lőle!

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Elő­for­dult már veled, hogy egész nap igye­kez­tél, hogy egész­sé­ge­sen ét­kezz, aztán este far­kas­éhe­sen be­va­cso­ráz­tál?

Elő­for­dult már veled, hogy egész nap igye­kez­tél, hogy egész­sé­ge­sen ét­kezz, aztán este far­kas­éhe­sen be­va­cso­ráz­tál? Kö­vesd ezt a ve­zér­fo­na­lat, hogy nemet tudj mon­dani a csá­bí­tás­nak!

Ez a gyakorlat a hasról, csípőről, fenékről is lerobbantja a zsírt

Ez a gyakorlat a hasról, csípőről, fenékről is lerobbantja a zsírt

Egyet­len gya­kor­lat­sor és rövid idő alatt meg­erő­sö­dik a fe­ne­ked, hasad, de­re­kad, sőt a hát­iz­maid is.

Egyet­len gya­kor­lat­sor és rövid idő alatt meg­erő­sö­dik a fe­ne­ked, hasad, de­re­kad, sőt a hát­iz­maid is.

Rosszul aludtál éjszaka? Mutatjuk a gyógyírt!

Rosszul aludtál éjszaka? Mutatjuk a gyógyírt!

A kö­vet­kező tip­pek se­gít­sé­gé­vel ga­ran­tál­tad össze­sze­ded magad egy ál­mat­lan éj­szaka után és nem kell ag­gód­nod a többi miatt sem!

A kö­vet­kező tip­pek se­gít­sé­gé­vel ga­ran­tál­tad össze­sze­ded magad egy ál­mat­lan éj­szaka után és nem kell ag­gód­nod a többi miatt sem!

Térdfájós vagy? Akkor így eddz a fenekedre!

Térdfájós vagy? Akkor így eddz a fenekedre!

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy mi­köz­ben lábra edzel, meg­fáj­dul­nak a tér­deid? Nem csoda, hi­szen ilyen­kor ha­tal­mas te­her­nek van­nak ki­téve!

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy mi­köz­ben lábra edzel, meg­fáj­dul­nak a tér­deid? Nem csoda, hi­szen ilyen­kor ha­tal­mas te­her­nek van­nak ki­téve! Ezért most össze­gyűj­töt­tünk né­hány olyan pop­si­fe­sze­sítő gya­kor­la­tot, ame­lyek nem csak szu­per zsír­ége­tők, de a tér­de­i­det is meg­kí­mé­lik!

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak 2017 edzéseihez!

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak 2017 edzéseihez!

A leg­jobb és leg­tem­pó­sabb slá­ge­rek­ből vá­lo­gat­tunk neked.

A leg­jobb és leg­tem­pó­sabb slá­ge­rek­ből vá­lo­gat­tunk neked, hogy semmi ne szab­jon ha­tárt.

Zsírgyilkos újévi kihívás: 30 nap alatt lerobban rólad a fölösleg

Zsírgyilkos újévi kihívás: 30 nap alatt lerobban rólad a fölösleg

Ezzel a ki­hí­vás­sal meg­sza­ba­dul­hatsz a fö­lös­le­ges ki­lók­tól! Vágj bele!

Ezzel a ki­hí­vás­sal meg­sza­ba­dul­hatsz a fö­lös­le­ges ki­lók­tól! Vágj bele!

10 bombabiztos fogyókúratipp: Erőlködés nélkül tűnnek el a pluszkilók!

10 bombabiztos fogyókúratipp: Erőlködés nélkül tűnnek el a pluszkilók!

Mu­ta­tunk né­hány vil­lám­gyors gya­kor­la­tot, me­lyek ha­té­ko­nyan rob­bant­ják rólad a fölös ki­ló­kat.

Íme, egy otthoni edzésterv, hogy feszes és izmos legyen a hasad

Íme, egy otthoni edzésterv, hogy feszes és izmos legyen a hasad

Mu­ta­tunk egy 10 per­ces edzés­ter­vet, amely szu­per­se­bes­ség­gel égeti a zsírt a has­ról és a de­rék­ról.

Lerobbantja a fenékhájat ez a három elképesztően egyszerű gyakorlat!

Lerobbantja a fenékhájat ez a három elképesztően egyszerű gyakorlat!

Az ün­ne­pek­kor is fon­tos, hogy jól néz­zünk ki.

Az ün­ne­pek­kor is fon­tos, hogy jól néz­zünk ki, akár még ka­rá­csony­kor is tor­náz­ha­tunk.

Így lesz igazán hatékony a nyújtás: Rubint Réka tuti tippje

Így lesz igazán hatékony a nyújtás: Rubint Réka tuti tippje

A min­den­na­pok te­en­dői kö­zött is időt kell sza­kí­tani a rend­sze­res test­moz­gásra, így nyúj­tásra is.

A min­den­na­pok te­en­dői kö­zött is időt kell sza­kí­tani a rend­sze­res test­moz­gásra. Ru­bint Réka meg­mu­tatja, hogy a nyúj­tást, hogy tud­juk rövid idő alatt, de ha­té­ko­nyan el­vé­gezni.

Eszméletlen fogyás: 1 év alatt 38 kilótól szabadult meg a magyar anyuka

Eszméletlen fogyás: 1 év alatt 38 kilótól szabadult meg a magyar anyuka

Eddig is szép volt, de most gyö­­nyörű lett! Si­ke­res fo­gyá­sát mu­tat­juk.

A Sza­bolcs­ban élő anyuka 107 ki­ló­ról 69-re fo­gyott! Si­ke­res fo­gyá­sát mu­tat­juk.

4 gyakorlat, 4 perc és 4 hét alatt formába lendülsz!

4 gyakorlat, 4 perc és 4 hét alatt formába lendülsz!

Íme 4 szu­per, vil­lám­gyor­san el­vé­gez­hető zsír­égető gya­kor­lat, mely tes­ted min­den por­ci­ká­ját át­moz­gatja.

Íme 4 szu­per, vil­lám­gyor­san el­vé­gez­hető zsír­égető gya­kor­lat, mely tes­ted min­den por­ci­ká­ját át­moz­gatja.

Rubint Réka: A legjobb sport télen is a futás!

Rubint Réka: A legjobb sport télen is a futás!

Sokat segít abban, hogy a téli sze­zon­ban meg­őriz­zük egész­sé­gün­ket.

Sokat segít abban, hogy a télen meg­őriz­zük egész­sé­gün­ket. Az egyre hű­vö­sebbre for­duló idő sem lehet aka­dály! Íme né­hány hasz­nos tipp Ré­ká­tól!

Szuper popsi, feszes comb: 4 bombatipp Rubint Rékától!

Szuper popsi, feszes comb: 4 bombatipp Rubint Rékától!

4 egy­szerű, de cél­irá­nyos gya­kor­lat!

A popsi a női test egyik leg­ké­nye­sebb te­rü­lete. Rend­sze­re­sen kell rá dol­gozni ahhoz, hogy meg­tartsa cso­dá­san göm­bö­lyű for­má­ját és fe­szes ma­rad­jon.

Szuper feszes popsi 30 nap alatt! Sosem volt ilyen egyszerű!

Szuper feszes popsi 30 nap alatt! Sosem volt ilyen egyszerű!

A kö­vet­kező szu­per­könnyen el­vé­gez­hető gya­kor­la­tok se­gít­sé­gé­vel ott fog égni a zsír, ahol sze­ret­néd!

A kö­vet­kező szu­per­könnyen el­vé­gez­hető gya­kor­la­tok se­gít­sé­gé­vel ott fog égni a zsír, ahol a leg­job­ban sze­ret­néd! Va­rá­zsolj fe­szes és göm­bö­lyű pop­sit egy hónap alatt!

Elképesztő: Ezért fogynak gyorsabban a férfiak

Elképesztő: Ezért fogynak gyorsabban a férfiak

Miért van az, hogy a pasid egy hétig nem iszik kólát, és máris úgy néz ki, mint aki 5 kilót le­do­bott?

Miért van az, hogy a pasid egy hétig nem iszik kólát, és máris úgy néz ki, mint aki 5 kilót le­do­bott? Mit te­hetsz, hogy neked is könnyen men­jen a fo­gyás?

Ez az anyuka megmutatta: 60 kilót fogyott és gyönyörű szép lett!

Ez az anyuka megmutatta: 60 kilót fogyott és gyönyörű szép lett!

Tíz­ez­rek me­rí­te­nek erőt az el­szánt nő pél­dá­já­ból! Rossz szo­ká­sa­i­val fel­ha­gyott és 60 kiló fe­les­leg­től sza­ba­dult meg.

Utálsz futni? Nem baj, mutatjuk helyette az öt legjobb kardioedzést

Utálsz futni? Nem baj, mutatjuk helyette az öt legjobb kardioedzést

A futás remek edzés­forma, de nem min­denki ked­veli, mert igen­csak meg­ter­heli az ízü­le­te­ket.

Megújult a plank, most tényleg minden izmot megmozgat!

Megújult a plank, most tényleg minden izmot megmozgat!

Mit szól­nál, ha mos­tan­tól a plank egy­szerre dol­goz­tatná meg a karod, a hasad, a pop­sid és a lábad? Ettől a gya­kor­lat­tól sok­kal fe­sze­sebb le­szel!

Mit szól­nál, ha mos­tan­tól a plank egy­szerre dol­goz­tatná meg a karod, a hasad, a pop­sid és a lábad? Akkor fi­gyelj, mert ha így csi­ná­lod, nem csak időt spó­rol­hatsz meg vele, de ettől a gya­kor­lat­tól sok­kal fe­sze­sebb le­szel! Mu­tat­juk, ho­gyan nyer­he­ted vissza álom­ala­kod!

Hihetetlen átváltozás: 25 kilót fogyott ez az anyuka

Hihetetlen átváltozás: 25 kilót fogyott ez az anyuka

Az ame­ri­kai Becky Huff 78 ki­ló­ról fo­gyott alig va­la­mi­vel több, mint 53-ra. Rend­sze­res sport és jó ét­rend a titka.

Az ame­ri­kai Becky Huff 78 ki­ló­ról fo­gyott alig va­la­mi­vel több, mint 53-ra. Az utat a rend­sze­res sport­tal kezdte, de rá kel­lett jön­nie, hogy ala­po­san meg­ter­ve­zett ét­rend nél­kül nem jut sokra.A jól meg­vá­lasz­tott élel­mi­sze­rek azon­ban alig né­hány hónap alatt meg­hoz­ták a meg­fe­lelő ered­ményt.

Tüntesd el a pluszkilókat! Íme, a leghatékonyabb karcsúsító gyakorlatok

Tüntesd el a pluszkilókat! Íme, a leghatékonyabb karcsúsító gyakorlatok

El­kezd­tél spor­tolni, és sze­ret­néd a le­hető leg­ha­ma­rabb ered­mé­nyét látni?

El­kezd­tél spor­tolni, és sze­ret­néd a le­hető leg­ha­ma­rabb ered­mé­nyét látni?

Félre a photoshoppal! Íme az álomszép, meztelen női test a valóságban

Félre a photoshoppal! Íme az álomszép, meztelen női test a valóságban

Az lenne a szép­ség, ami re­tu­sál­tan tö­ké­le­tes? Tá­vol­ról sem! A va­lódi nő az igazi!

Új tudományos elemzés: ilyen a tökéletes női test. Meglepő eredmény!

Új tudományos elemzés: ilyen a tökéletes női test. Meglepő eredmény!

Ame­ri­kai tu­dó­sok be­bi­zo­nyí­tot­ták, hogy nem a ho­mok­óra forma, hanem a cselló a leg­von­zóbb a férfiak szá­mára.

Feszes combokat szeretnél? Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatokat!

Feszes combokat szeretnél? Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatokat!

Haj­la­mos vagy combra hízni? Ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal újra vissza­nyer­he­ted álom­ala­kod: vil­lám­edzés napi 20 perc­ben!

A legfőbb aranyszabály, amire a hatékony edzéshez szükséged van

A legfőbb aranyszabály, amire a hatékony edzéshez szükséged van

Mi a titka annak, hogy ha­té­ko­nyan vé­gezd a vá­lasz­tott spor­tot? Ho­gyan érd el biz­to­san a si­ke­re­ket?

Így lett a kövér lányból bombanő az esküvőjére: 52 kg mínusz!

Így lett a kövér lányból bombanő az esküvőjére: 52 kg mínusz!

Az igen­csak erős test­al­katú Haley Smith az utolsó pil­la­nat­ban döb­bent rá, hogy nem sze­retne ducin férj­hez menni.

Az igen­csak erős test­al­katú Haley Smith az utolsó pil­la­nat­ban döb­bent rá, hogy nem sze­retne ducin férj­hez menni. El­ké­pesztő aka­rat­tal több mint fél má­zsát do­bott le test­sú­lyá­ból, így igazi bom­bá­zó­ként mond­hatta ki a bol­do­gító igent.

Vágj bele a futásba! Ez az edzésterv biztosan sikerre visz!

Vágj bele a futásba! Ez az edzésterv biztosan sikerre visz!

Tedd félre a ha­lo­ga­tást és a fé­lel­me­ket! Kezdj bele ebbe cso­dá­la­tos sportba, és nem bánod meg!

Tedd félre a ha­lo­ga­tást és a fé­lel­me­ket! Kezdj bele ebbe cso­dá­la­tos sportba, és nem bánod meg!

Hatalmas diétakamuk: Ne dőlj be minden okoskodó tanácsnak!

Hatalmas diétakamuk: Ne dőlj be minden okoskodó tanácsnak!

Van­nak a fo­gyás­nak olyan kőbe vé­sett­nek tűnő sza­bá­lyai, ame­lyek se­ho­gyan sem akar­nak el­tűnni a köz­tu­dat­ból. Pedig eze­ket a tév­hi­te­ket ideje lenne már szél­nek eresz­teni, mert a gya­kor­lat egy­sze­rűen nem iga­zolja őket.

Egymást segíti az ország legfittebb szerelmespárja

Egymást segíti az ország legfittebb szerelmespárja

Kras­sal­ko­vics Zsófia és Szép­laki Dávid

Az or­szág leg­fit­tebb sze­rel­mes­párja, Kras­sal­ko­vics Zsófia és Szép­laki Dávid nem vesz­nek össze azon, hogy mi le­gyen a va­csora.

A legjobb gyakorlat, hogy hetek alatt eltűnjön a tokád

A legjobb gyakorlat, hogy hetek alatt eltűnjön a tokád

Né­hány gya­kor­la­tot mu­ta­tunk, ami az állat, nya­kat és az áll­kap­csot is erő­síti.

Te sem sze­re­ted, ha nagy a tokád? Sze­ren­csére 2-4 héten belül lát­ható ered­ményt ér­hetsz el. Né­hány gya­kor­la­tot mu­ta­tunk, ami az állat, nya­kat és az áll­kap­csot is erő­síti.

Zsírgyilkos gyakorlatok: 30 napos kihívás a feszes és kerek popsiért!

Zsírgyilkos gyakorlatok: 30 napos kihívás a feszes és kerek popsiért!

30 nap, né­hány egy­szerű gya­kor­lat, na meg per­sze egy jól kö­vet­hető prog­ram. Már csak raj­tad múlik, tiéd lesz-e az álom­popsi!

30 nap, né­hány egy­szerű gya­kor­lat, na meg per­sze egy jól kö­vet­hető prog­ram. Már csak raj­tad múlik, tiéd lesz-e az álom­popsi!

Hegyvidéki Fitparádé a MOM Sportban!

Hegyvidéki
Fitparádé
a MOM Sportban!

Min­den, ami moz­gás - ez a Hegy­vi­déki Fit­pa­rádé, amely idén 14. al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a MoM Uszoda és Sport­köz­pont­ban. 60 sportág, 2000 ver­senyző 9 hely­szí­nen

Min­den, ami moz­gás - ez a Hegy­vi­déki Fit­pa­rádé, amely idén 14. al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a MoM Uszoda és Sport­köz­pont­ban. 60 sportág, 2000 ver­senyző 9 hely­szí­nen

Felejtsd el a régi módszereket, így robbantsd le gyorsan a hasadról a zsírt

Felejtsd el a régi módszereket, így robbantsd le gyorsan a hasadról a zsírt

Sze­ret­nél lapos hasat, de ele­ged van már a fel­ülé­sek­ből?

Sze­ret­nél lapos hasat, de ele­ged van már a fel­ülé­sek­ből? Nem vagy egye­dül. Sze­ren­csére itt van­nak a leg­újabb mód­sze­rek, ame­lyek a klasszi­kus has­izom­gya­kor­la­tok nél­kül is re­me­kül for­mál­ják a ha­sa­dat.

Zsírgyilkos pózok: Napi 12 perc és feszesen kerek lesz a popsid

Zsírgyilkos pózok: Napi 12 perc és feszesen kerek lesz a popsid

Ezek a szu­per zsír­égető jó­ga­gya­kor­la­tok min­den­nél job­ban göm­bö­lyí­te­nek!

Ezek a szu­per zsír­égető jó­ga­gya­kor­la­tok min­den­nél job­ban göm­bö­lyí­te­nek!

Döbbenetes fogyás: Egy év alatt 60 kilót fogyott az elszánt anyuka

Döbbenetes fogyás: Egy év alatt 60 kilót fogyott az elszánt anyuka

A szü­lés után to­tá­li­san meg­vál­toz­tatta élet­mód­ját. Az ered­mény: 135 kg-ról 75-re fo­gyott! Most sze­xibb és bol­do­gabb, mint va­laha!

A ba­ba­vá­rás hó­nap­jai alatt szök­tek fel a kilók a fi­a­tal fo­gá­szati asszisz­tensre: 50 plusz­ki­lót sze­dett fel. Egy da­ra­big be­le­tö­rő­dött túl­sú­lyába, majd a szü­lés után to­tá­li­san meg­vál­toz­tatta élet­mód­ját. Az ered­mény: 135 kg-ról 75-re fo­gyott! Most sze­xibb és bol­do­gabb, mint va­laha!

Regenerálódj sörrel az edzés után!

Regenerálódj sörrel az edzés után!

Per­sze nem al­ko­ho­li­zá­lásra buz­dí­tunk, csak fel­fed­jük a tit­kot.

Per­sze nem al­ko­ho­li­zá­lásra buz­dí­tunk, csak fel­fed­jük a tit­kot. A sport­nál az egyik leg­fon­to­sabb a hid­ra­tá­lás, a fo­lya­dék­be­vi­tel, de az sem mind­egy, hogy mit iszunk.

Itt a legújabb 30 napos kihívás: Cél a feszes és lapos has!

Itt a legújabb 30 napos kihívás: Cél a feszes és lapos has!

Egyet­len hónap, né­hány egy­szerű gya­kor­lat lé­pés­ről lé­pésre, és el­éred az ál­mo­dat.

Egyet­len hónap, né­hány egy­szerű gya­kor­lat lé­pés­ről lé­pésre, és el­éred az ál­mo­dat.

Folyékony narancsbőrradír: Ennél hatékonyabb feszesítő nincs!

Folyékony narancsbőr radír: Ennél hatékonyabb feszesítő nincs!

Ez a finom gyü­mölcslé be­lül­ről hat, így a ken­cék­nél is ha­té­ko­nyab­ban ra­dí­rozza le rólad a na­rancs­bőrt.

A na­rancs­bőr nem­csak nyári ügy, egész évben fog­lal­kozni kell vele, hogy sose tör­hes­sen rád mi­atta pánik. De sze­ren­csére van ha­té­kony el­len­szer. Ez a finom gyü­mölcslé be­lül­ről hat, így a ken­cék­nél is ha­té­ko­nyab­ban ra­dí­rozza le rólad a na­rancs­bőrt.

70 kilót fogyott és brutálisan jó nő lett: eszméletlen átalakulás!

70 kilót fogyott és brutálisan jó nő lett: eszméletlen átalakulás!

A 22 éves angol lány so­káig csak gyors­ét­termi éte­le­ket fo­gyasz­tott. A más­fél má­zsás lány azóta bá­mu­la­to­san át­ala­kult.

Napi 10X20 másodperc a karcsúságért: Hasfalvákuum az új szupergyakorlat

Napi 10X20 másodperc a karcsúságért: Hasfalvákuum az új szupergyakorlat

Meg­döb­ben­tően ha­tá­sos, és még kí­mé­le­tes is. Íme a tö­ké­le­tes mód­szer!

Meg­döb­ben­tően ha­tá­sos, és még kí­mé­le­tes is. Íme a tö­ké­le­tes mód­szer!

-4 kg 2 hét alatt: a cukkini diéta lerobbantja rólad a kilókat!

-4 kg 2 hét alatt: a cukkini diéta lerobbantja rólad a kilókat!

Egész­sé­ges, gyors és lát­vá­nyos fo­gyást ér­hetsz el, ha ezt a zöld­sé­get vá­lasz­tod hozzá. Így kezdj bele!

5-féle has létezik: Ha tudod, milyen a tiéd, könnyebben tudsz lefogyni

5-féle has létezik: Ha tudod, milyen a tiéd, könnyebben tudsz lefogyni

Hasad for­mája függ az al­ka­tod­tól, az adott­sá­ga­id­tól, az ét­ren­ded­től,.

Hasad for­mája függ az al­ka­tod­tól, az örök­lött adott­sá­ga­id­tól, az élet­mó­dod­tól, az ét­ren­ded­től, és több más té­nye­ző­től. Ám ha tudod, me­lyik tí­pusba tar­to­zol, könnyeb­ben sza­ba­dul­hatsz meg a hasi zsír­tól.

Ezektől az apróságoktól garantáltan fittebb leszel!

Ezektől az apróságoktól garantáltan fittebb leszel!

Nem kell új sport­ágba kez­de­ned, ha gyor­sabb ered­ményt sze­ret­nél!

Nem kell új sport­ágba kez­de­ned, ha gyor­sabb és lát­vá­nyo­sabb ered­ményt sze­ret­nél az edzés­től.

Tudtad, hogy 4 különböző háj létezik? Rád melyik rakódott?

Tudtad, hogy 4 különböző háj létezik? Rád melyik rakódott?

Ha tudod, ha­té­ko­nyab­ban fogy­hatsz.

Min­den könnyebb lesz, ha tudod, mi­lyen tí­pusú háj ra­kó­dott rád, és testre sza­bott mód­sze­re­ket vetsz be el­le­nük.

Ez a 10 duci nő leigázta a sovány topmodelleket

Ez a 10 duci nő leigázta a sovány topmodelleket

Saj­ná­la­tos túl­sú­lya miatt éles kri­ti­kát ka­pott az egyéb­ként csi­nos mo­dell az őt fog­lal­koz­tató ügy­nök­ség­től.

5 gyakorlat, 5 perc és 5 hét alatt eltűnik a hasháj

5 gyakorlat, 5 perc és 5 hét alatt eltűnik a hasháj

Nem csak a bi­ki­ni­sze­zonra kell gyúr­nod a ha­sadra, a ru­há­ból ki­buggyanó úszó­gumi se túl szexi lát­vány. Kezdd el még ma!

Nem csak a bi­ki­ni­sze­zonra kell gyúr­nod a ha­sadra, a ru­há­ból ki­buggyanó úszó­gumi se túl szexi lát­vány. Ennél egy­sze­rűbb és ha­tá­so­sabb gya­kor­la­tok­kal még biz­tos nem ta­lál­koz­tál. Kezdd el még ma!

Íme az igazság, ez történik a bőröddel, ha túl sokat fogysz

Íme az igazság, ez történik a bőröddel, ha túl sokat fogysz

Saj­nos a bő­rö­det meg­vi­sel­heti a na­gyobb ará­nyú fo­gyás. Egy ka­na­dai lány, Ra­chel Gra­ham meg­mu­tatta, mennyire.

Ha le­adsz jó né­hány kilót, az remek dolog - de nem csu­pán szi­vár­vány, tű­zi­já­ték és szűk far­mer. Saj­nos a bő­rö­det meg­vi­sel­heti a na­gyobb ará­nyú fo­gyás. Egy ka­na­dai lány, Ra­chel Gra­ham meg­mu­tatta, mennyire, ezzel vá­la­szolva azok­nak, akik rend­sze­re­sen meg­kér­de­zik, ho­gyan fo­gyott ilyen csi­nossá.

Ez a nő 6 bordáját kivetette, hogy karcsú legyen: most így néz ki

Ez a nő 6 bordáját kivetette, hogy karcsú legyen: most így néz ki

Régi vágya tel­je­sült a 25 éves nőnek, végre tény­leg úgy néz ki, mint gyer­mek­kora ked­venc rajzfilmfi­gu­rája.

Régi vágya tel­je­sült a 25 éves nőnek, most olyan, mint gyer­mek­kora ked­venc rajzfilmfi­gu­rája.

Le az integetőhájjal! Íme, a 4 leghatásosabb zsírgyilkos gyakorlat!

Le az integetőhájjal! Íme, a 4 leghatásosabb zsírgyilkos gyakorlat!

Le­gyen a karod is for­más! Tün­tesd el a lö­työgő pety­hüdt­sé­get, így le­szel szexi és ma­ga­biz­tos!

Le­gyen a karod is for­más! Tün­tesd el a lö­työgő pety­hüdt­sé­get, így le­szel szexi és ma­ga­biz­tos!