FITTFAZÉK

Itt az egészséges desszertek új királya: Tarol a nyers bögresüti

Itt az egészséges desszertek új királya: Tarol a nyers bögresüti

Vi­gyáz az ala­kodra, és sütni sem kell!

Ez a gyors, csoki ch­ip­ses bög­re­süti maga a csoda! Ga­ran­tál­tan vi­gyáz az ala­kodra, és sütni sem kell!

Bögrében sült répatorta: 5 perc alatt elkészül

Bögrében sült répatorta: 5 perc alatt elkészül

Egy­sze­mé­lyes, di­é­tás re­cept.

Ha sze­re­ted a ré­pa­tor­tát, most mu­ta­tunk neked egy alig 5 perc alatt el­ké­szít­hető, egy­sze­mé­lyes re­cep­tet.

Megújult a torta, ezt még a kezdők sem rontják el

Megújult a torta, ezt még a kezdők sem rontják el

El­fe­lej­tet­ted a szom­széd kis­lány szü­li­nap­ját? Kapd elő a go­fris­ütőt, íme né­hány ötlet!

El­fe­lej­tet­ted a szom­széd kis­lány szü­li­nap­ját? Kapd elő a go­fris­ütőt, íme né­hány ötlet!

A világ legfinomabb tejfölös sajttortája, amit mindenki imád

A világ legfinomabb tejfölös sajttortája, amit mindenki imád

Is­teni finom és gyö­nyö­rűen néz ki! Ebből a desszert­ből min­den di­é­tázó is jó ét­vággyal ehet, hi­szen cukor nél­kül ké­szül. Ez a tor­ta­csoda téged is rabul ejt!

Nem elég, hogy is­teni finom és gyö­nyö­rűen néz ki, de ebből a desszert­ből min­den di­é­tázó is jó ét­vággyal ehet, hi­szen cukor nél­kül ké­szül. Ké­szítsd el, kós­told meg. Ez a tor­ta­csoda téged is rabul ejt!

Az olasz nők 11 titka: Így hódítják meg a férfiakat

Az olasz nők 11 titka: Így hódítják meg a férfiakat

Né­hány tit­kos kony­ha­trükk esz­mé­let­len har­mó­niát ad éte­le­ik­nek. Ve­gyük végig, mikre es­küsz­nek az ola­szok!

Né­hány tit­kos kony­ha­trükk esz­mé­let­len har­mó­niát ad éte­le­ik­nek. Ve­gyük végig, mikre es­küsz­nek maguk az ola­szok!

Ez a fantasztikus zsírégető szuperkeksz minden diétázó álma

Ez a fantasztikus zsírégető szuperkeksz minden diétázó álma

Pró­báld ki!

Ez a fi­nom­ság tö­ké­le­tes reg­geli nap­in­dító, ha fo­gyó­kú­rá­zol. Alig van benne szén­hid­rát, magas fe­hér­je­tar­talma vi­szont kellő ener­gi­á­val tölt fel.

Ezért adjunk a rizshez mindig egy csepp citromlevet

Ezért adjunk a rizshez mindig egy csepp citromlevet

Azt kér­de­zik majd: hogy csi­nál­tad?

Ked­venc kö­re­ted min­dig ra­ga­csos, csú­nya lesz? Mu­tat­juk, hogy ke­rüld el ezt a gya­kori hibát, és ho­gyan főzz szép­sé­ges, hó­fe­hér rizs­kö­re­tet.

Felejtsd el a krumplit! Itt az 5 legszuperebb tavaszi köret!

Felejtsd el a krumplit! Itt az 5 legszuperebb tavaszi köret!

Nagy kér­dés a di­é­tá­ban, hogy mivel he­lyet­te­sít­sük a szén­hid­rát­ban gaz­dag kö­re­te­ket, pél­dául a krump­lit, a tész­tát és a rizst.

Nagy kér­dés a di­é­tá­ban, hogy mivel he­lyet­te­sít­sük a szén­hid­rát­ban gaz­dag kö­re­te­ket, pél­dául a krump­lit, a tész­tát és a rizst. Foly­ton azt hall­juk, hogy az egész­sé­ges éte­lek drá­gák, mi meg­fi­zet­hető meg­ol­dá­so­kat mu­ta­tunk!

Sosem gondolnád, hogy ez az összetevő életed legjobb rántottáját adja

Sosem gondolnád, hogy ez az összetevő életed legjobb rántottáját adja

Mu­tat­juk az iz­gal­mas és szu­per re­cep­tet.

Meg fogsz le­pődni, ha ki­de­rül, mi­lyen tit­kos össze­tevő az, ami­től to­jás­rán­tot­tád fan­tasz­ti­ku­san finom lesz.

Így üsd ki a tésztát az étkezésből, tavasszal könnyebb a diéta!

Így üsd ki a tésztát az étkezésből, tavasszal könnyebb a diéta!

Biz­to­san örülni fogsz az öt­let­nek.

Ha te is sze­re­ted a sa­lá­tá­kat, biz­to­san örülni fogsz ennek az öt­let­nek. Hasz­náld tész­ta­ként a friss vi­ta­min­dús le­ve­le­ket! Lehet pa­la­csinta, pita, vagy akár iz­gal­mas te­kercs!

Itt a szuperpanír, ami nem hizlal! Durván roppanós lett a rántott hús

Itt a szuperpanír, ami nem hizlal! Durván roppanós lett a rántott hús

Bűn­tu­dat nél­kül ehe­ted és na­gyon finom: íme a meg­újult rán­tott hús, amit imádni fogsz!

Felejtsd el a krumplit! Sokkal jobb köretet mutatunk, ha diétázol

Felejtsd el a krumplit! Sokkal jobb köretet mutatunk, ha diétázol

Mu­ta­tunk egy fan­tasz­ti­kus ta­va­szi kö­re­tet.

Mu­ta­tunk egy fan­tasz­ti­kus ta­va­szi kö­re­tet, amely nem csak a sú­lyod, de a ko­lesz­te­rin­szin­ted csök­ken­té­sé­ben is se­gít­het! A leg­jobb benne, hogy pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted, re­me­kül lak­tat és az íze is finom.

Ezt mindenképpen tudnod kell, mielőtt kókuszzsírt veszel!

Ezt mindenképpen tudnod kell, mielőtt kókuszzsírt veszel!

Nép­sze­rű­sé­gé­nek van árny­ol­dala is: vajon mind­egyik típus ugyan­olyan jó, vagy van, ame­lyik si­lá­nyabb mi­nő­ségű? Meg­mu­tat­juk, mire fi­gyelj.

Bi­zo­nyí­tott tény, hogy a kó­kusz­olaj egész­sé­ges. Nem csoda, hogy ma már szinte nincs is olyan üzlet, ahol ne ta­lál­nád meg. Ám ennek a nép­sze­rű­ség­nek van árny­ol­dala is: vajon mind­egyik típus ugyan­olyan jó, vagy van, ame­lyik si­lá­nyabb mi­nő­ségű? Meg­mu­tat­juk, mire fi­gyelj.

Tarol a neten az Atkins-sajttorta! Imádják a diétázók, mert nem hizlal

Tarol a neten az Atkins-sajttorta! Imádják a diétázók, mert nem hizlal

Na­gyon vágysz már egy kis sü­tire? Ennek az Atkins-di­é­tába is be­il­leszt­hető sajt­tor­tá­nak az alapja liszt he­lyett ma­gok­ból ké­szül, és ter­mé­sze­te­sen cukor nél­kül!

Na­gyon vágysz már egy kis sü­tire? Ennek az Atkins-di­é­tába is be­il­leszt­hető sajt­tor­tá­nak az alapja liszt he­lyett ma­gok­ból ké­szül, és ter­mé­sze­te­sen cukor sem kerül bele. Így nyu­god­tan el­csá­bul­hatsz!

Álomdesszert cukor nélkül: Imádni fogod ezt a krémes csodát!

Álomdesszert cukor nélkül: Imádni fogod ezt a krémes csodát!

Esz­mé­let­len finom!

Ki mondta, hogy di­é­tá­ban tilos fi­nom­sá­got enni? Itt ez az is­teni krém­desszert, ami­ből dup­lán is szed­hetsz, biz­tos nem hiz­lal! Rá­adá­sul esz­mé­let­len finom!

Megújult a pizza! Most figyelj, ezt még dagasztani sem kell!

Megújult a pizza! Most figyelj, ezt még dagasztani sem kell!

Vi­deón kö­vet­he­ted az el­ké­szí­té­sét.

Ven­dé­geid to­lon­gani fog­nak ezért a piz­za­ko­szo­rúért! Salsa szószba már­to­gatva tö­ké­le­tes elő­étel. Vi­deón kö­vet­he­ted az el­ké­szí­té­sét.

Zéró szénhidrátos sajtchips: Soha még nem volt ilyen ropogós!

Zéró szénhidrát: Soha még nem volt ilyen ropogós a sajchipsz!

Végre itt egy nasi, amit bün­tet­le­nül maj­szol­hatsz, mert csi­pe­ge­tés köz­ben biz­tos nem sza­­lad­­nak fel rád a plusz­ki­lók! Zse­ni­á­lis ez a re­cept!

Végre itt egy nasi, amit bün­tet­le­nül maj­szol­hatsz, mert csi­pe­ge­tés köz­ben biz­tos nem sza­­lad­­nak fel rád a plusz­ki­lók! Zse­ni­á­lis ez a re­cept!

Cukor nélküli csoda: Mákos bögresüti a legújabb diétás kedvenc

Cukor nélküli csoda: Mákos bögresüti a legújabb diétás kedvenc

Is­teni finom és nem hiz­lal! Jöhet a mák, él­vez­zük az íze­ket!

Va­lami zse­ni­á­lis ez az egé­szen új­szerű di­é­tás bög­re­süti, igazi ma­gyar spe­ci­a­li­tás.Is­teni finom és nem hiz­lal! Jöhet a mák, él­vez­zük az íze­ket!

Kenyér nélkül, itt a fantasztikus sajtos karfiolszendvics

Kenyér nélkül, itt a fantasztikus sajtos karfiolszendvics

Elég a ke­nyér­ből? Egész­sé­ges, íz­le­tes, és könnyű el­ké­szí­teni ezt a fan­tasz­ti­kus saj­tos karfi­ol­szend­vi­cset.

Elég a ke­nyér­ből? Egész­sé­ges, íz­le­tes, és könnyű el­ké­szí­teni ezt a fan­tasz­ti­kus saj­tos karfi­ol­szend­vi­cset. Pró­báld ki még ma!

Ez a bundás kenyér lesz a tavasz legnagyobb slágere

Ez a bundás kenyér lesz a tavasz legnagyobb slágere

Gyö­nyörű, nőies vil­lás­reg­geli.

Gyö­nyörű, nőies vil­lás­reg­geli. Tö­ké­le­tes egy ba­rát­nőd vagy az édes­anyád szü­le­tés­nap­jára. Ne fu­kar­kodj a ró­zsa­szín szir­mok­kal a dí­szí­tés­nél.

Isteni tavaszi karfiolpogácsa, ami felgyorsítja a fogyást

Isteni tavaszi karfiolpogácsa, ami felgyorsítja a fogyást

Csak 45 ka­ló­ria! Hízás nél­kül lak­tat.

Friss, könnyű zöld­sé­ges po­gá­csa, csak 45 ka­ló­ria! Hízás nél­kül jól­lak­hatsz vele. Könnyű el­ké­szí­teni, és még le is fa­gyaszt­ha­tod.

Nem fogod elhinni, ez az egyszerű zöldség a tökéletes tükörtojás titka

Nem fogod elhinni, ez az egyszerű zöldség a tökéletes tükörtojás titka

Mennyei így a tü­kör­to­jás! Ezek az ap­ró­sá­gok kel­le­nek hozzá.

Mennyei így a tü­kör­to­jás! Nem a vég­te­le­nül unal­mas régi, hanem az új ízek­kel, iz­gal­ma­san fel­do­bott. Mu­tat­juk, mi­lyen ap­ró­sá­gok kel­le­nek hozzá.

Hizlal a rakott krumpli? Jobbat mutatunk helyette

Hizlal a rakott krumpli? Jobbat mutatunk helyette

Mennyei, egy­sze­rűen el­ké­szít­hető köret. Ga­ran­tált siker. Glu­tén­men­tes va­ri­á­ciót is mu­ta­tunk.

Mennyei, egy­sze­rűen el­ké­szít­hető köret. Ga­ran­tált siker, nem győ­zöd majd elég gyak­ran fel­tá­lalni. Glu­tén­men­tes va­ri­á­ci­ója is van.

Ezt imádják a férfiak: A bang-bang panír mindent visz!

Ezt imádják a férfiak: A bang-bang panír mindent visz!

Fe­­lejtsd el a hiz­­laló pa­­nírt vég­leg!

Fe­­lejtsd el a hiz­­laló pa­­nírt, ké­­szítsd el a rán­­tott húst fö­­lös­­le­­ges szén­­hid­­rá­­tok nél­­kül! Fan­tasz­ti­ku­san finom, pi­kán­san chi­lis csir­ke­fa­lat­ká­kat mu­ta­tunk.

Itt a legújabb diétás álomsüti: 2 perc alatt kész ez a fahéjas csoda

Itt a legújabb diétás álomsüti: 2 perc alatt kész ez a fahéjas csoda

Cukor nél­küli csoda! Egy­sze­rűen kép­te­len­ség el­len­állni ennek a fi­nom­ság­nak! Bár­mi­kor bün­tet­le­nül ehe­ted!

Őrület, szalonnás lett a bundás kenyér! Ilyen finomat még nem ettél!

Őrület, szalonnás lett a bundás kenyér! Ilyen finomat még nem ettél!

A sós és a füs­tölt íz cso­dás har­mó­ni­á­ban egye­sül a szád­ban.

Vi­gyá­zat, mennyei! A sós és a füs­tölt íz cso­dás har­mó­ni­á­ban egye­sül a szád­ban. Egy egész had­se­re­get jól­la­kat­hatsz vele!

Itt a tavasz első diétás csúcsreceptje: Epergombóc cukor nélkül

Itt a tavasz első diétás csúcsreceptje: Epergombóc cukor nélkül

A fo­gyó­kúra nem szól­hat a le­mon­dá­sok­ról.

A fo­gyó­kúra nem szól­hat a le­mon­dá­sok­ról. Súly­csök­kentő he­tek­ben is sza­bad finom sü­ti­ket enni. Csak éppen a cuk­rot és a fö­lös­le­ges szén­hid­rá­to­kat kell ki­hagyni be­lő­lük. Íme, a bi­zo­nyí­ték, hogy a ma­gyar di­é­tá­zók e téren na­gyon is kre­a­tí­vak!

Mennyei, olaszos paradicsomleves - rabja leszel, ha megkóstolod!

Mennyei, olaszos paradicsomleves - rabja leszel, ha megkóstolod!

Mind­össze 5 hoz­zá­va­ló­ból ké­szít­he­ted el ezt az is­teni, egész­sé­ges és könnyű le­vest. Az egész csa­lád imádni fogja!

Mind­össze 5 hoz­zá­va­ló­ból ké­szít­he­ted el ezt az is­teni, egész­sé­ges és könnyű le­vest. Az egész csa­lád imádni fogja!

Itt az almáspite-szezon, így lesz tökéletes és omlós a tészta

Itt az almáspite-szezon, így lesz tökéletes és omlós a tészta

Me­le­gebbé va­rá­zsol­ha­tod a la­kást az il­la­tá­val. Most el­árul­juk, mitől lesz iga­zán tö­ké­le­tes gye­rek­ko­rod ked­venc édes­sége.

Megújult a gesztenyepüré! Ilyen finomat még életedben nem ettél

Megújult a gesztenyepüré! Ilyen finomat még életedben nem ettél

Két sü­te­ményt ál­mod­tak most egybe a cuk­rá­szok, nem is ért­jük, eddig miért nem ju­tott ez sen­ki­nek az eszébe.

Itt a hétvége sztárja: Zéró szénhidrátos csúcsvacsora

Itt a hétvége sztárja: Zéró szénhidrátos csúcsvacsora

Sose volt még ennyire egy­szerű: mennyei szu­per­di­é­tás va­csora, ami­től fogyni fogsz!

Sose volt még ennyire egy­szerű: mennyei szu­per­di­é­tás va­csora, ami­től fogyni fogsz!

Elképesztő, miből készül ez a sütés nélküli tortacsoda

Elképesztő, miből készül ez a sütés nélküli tortacsoda

A leg­éde­sebb és leg­egész­sé­ge­sebb őszi zöld­ség az alapja a torta tész­tá­já­nak és krém­jé­nek is. Kós­told meg így a sü­tő­tö­köt, is­teni finom!

A leg­éde­sebb és leg­egész­sé­ge­sebb őszi zöld­ség az alapja a torta tész­tá­já­nak és krém­jé­nek is. Kós­told meg így a sü­tő­tö­köt, is­teni finom! Szer­ve­ze­tünkre gya­ko­rolt ren­ge­teg po­zi­tív ha­tá­sát nehéz lenne fel­so­rolni! B vi­ta­min tar­talma kés­lel­teti az öre­ge­dést, csök­kenti a gyul­la­dá­sos fo­lya­ma­to­kat, és gyö­nyö­rűvé teszi a bőröd.

Felejtsd el a rizst, ha diétázol! Ismerd meg a rizslapot

Felejtsd el a rizst, ha diétázol! Ismerd meg a rizslapot

Va­lami eg­zo­ti­kus, egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és di­é­tás fi­nom­ságra vágysz?

Va­lami eg­zo­ti­kus, egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és di­é­tás fi­nom­ságra vágysz? Vá­sá­rolj rizs­la­pot!

Cukormentes mennyország: így készül a kókuszos palacsintatorta

Cukormentes mennyország: így készül a kókuszos palacsintatorta

Ün­nepi édes­ség, de akár már most hét­vé­gén el­ké­szít­he­ted! A töl­te­lék­től, a kó­ku­szos ama­rettó vaj­krém­től el­ol­vadsz!

Tarol az új reggeli kedvenc: Cafelatte bögresüti cukor nélkül!

Tarol az új reggeli kedvenc: Cafelatte bögresüti cukor nélkül!

Forró fe­kete és süti egy­ben! A reg­geli ro­ha­nás­ban per­cek alatt el tudod ké­szí­teni ezt a kávés fi­nom­sá­got.

Cukor nélküli csoda: Tarol a neten a tejfölös-meggyes piskóta

Cukor nélküli csoda: Tarol a neten a tejfölös-meggyes piskóta

Me­gint ki­de­rült, hogy a ma­gyar nők ver­he­tet­le­nek!

Me­gint ki­de­rült, hogy a ma­gyar nők ver­he­tet­le­nek, ha sü­te­mény­ről van szó! Íme, egy is­teni gyü­möl­csös pis­kóta, ami cukor nél­kül ké­szült, így fo­gyó­kú­rába is be­il­leszt­hető. Rá­adá­sul fan­tasz­ti­ku­san finom!

Liszt és sütés nélkül készül ez a krémes citromtorta!

Liszt és sütés nélkül készül ez a krémes citromtorta!

Sze­ret­nél kré­me­sen finom, tö­ké­le­te­sen lágy tor­tát ké­szí­teni, amit bün­tet­le­nül él­vez­hetsz a fo­gyó­kúra alatt is?

Sze­ret­nél kré­me­sen finom, tö­ké­le­te­sen lágy tor­tát ké­szí­teni, amit bün­tet­le­nül él­vez­hetsz a fo­gyó­kúra alatt is?

Felejtsd el a sonkás pizzát! Ilyen finomat még nem ettél

Felejtsd el a sonkás pizzát! Ilyen finomat még nem ettél

A for­gó­szél-pite is­teni finom.

Ronda az idő? Ké­szíts egy extra kü­lön­le­ges va­cso­rát, hívd meg a ba­rá­ta­i­dat, és tölt­se­tek el egy remek estét! A for­gó­szél-pite min­den­kit le­vesz majd a lá­bá­ról.

Szuperhatékony lett a zöldturmix, korán reggel zsírégetés!

Szuperhatékony lett a zöldturmix, korán reggel zsírégetés!

Itt a kávés zöld­tur­mix!

Jó lenne reg­gel ké­nyel­me­sen meg­enni egy délig el­te­lítő avo­ká­dós pi­rí­tóst, és el­kor­tyolni egy kávét? Vagy in­kább egy zöld­tur­mi­xot?

Meghódította a netet a legújabb reggeli: Kóstold meg a spanyol tojást

Meghódította a netet a legújabb reggeli: Kóstold meg a spanyol tojást

Egy kis me­di­ter­rán élet­ér­zésre vágysz a ke­mény tél­ben?

Egy kis me­di­ter­rán élet­ér­zésre vágysz a ke­mény tél­ben? Pró­báld ki a spa­nyo­lok ked­venc reg­ge­li­jét, a sü­tő­ben sült spa­nyol to­jást! Nem­csak finom, egész­sé­ges is!

Isteni, fűszeres karfiollevessel ints búcsút a plusz kilóknak

Isteni, fűszeres karfiollevessel ints búcsút a plusz kilóknak

Za­ma­tos, könnyű, lak­tató, és mégis iga­zán tö­ké­le­tes társ a di­é­tád­ban.

Za­ma­tos, könnyű, lak­tató, és mégis iga­zán tö­ké­le­tes társ a di­é­tád­ban. Ez a leves te­li­ta­lá­lat!

Itt a tél kedvence: lisztmentes répatorta

Itt a tél nagy diétás kedvence: lisztmentes répatorta

Nem kell hozzá más, csak egy nagy tál és a hoz­zá­va­lók. Be­ke­ve­red, be­to­lod a sü­tőbe, és kész is! Bár­mi­lyen finom, jó, ha hagysz más­napra, mert meg­éri: még mennye­ibb lesz!

Nem kell hozzá más, csak egy nagy tál és a hoz­zá­va­lók. Be­ke­ve­red, be­to­lod a sü­tőbe, és kész is! Bár­mi­lyen finom, jó, ha hagysz más­napra, mert meg­éri: még mennye­ibb lesz!

1 gramm szénhidrát: Ilyen egészséges még sosem volt a fánk!

1 gramm szénhidrát: Ilyen egészséges még sosem volt a fánk!

Íme, a bi­zo­nyí­ték, hogy lehet egész­sé­ges is, ami a finom! Ez a cso­dá­la­tos far­sangi fánk alig tar­tal­maz szén­hid­rá­tot.

Lerobbantja rólad a felesleget ez a vacsora: itt a karfiolrizottó

Lerobbantja rólad a felesleget ez a vacsora: itt a karfiolrizottó

A sok nehéz, téli étel után jól esik a zöld­sé­ges va­csora. Hát még az, ami­kor más­nap ráállsz a mér­legre, és ke­ve­seb­bet mutat!

Íme egy cukormentes tökéletes sütemény: Kókuszos chiamuffin

Íme egy cukormentes tökéletes sütemény: Kókuszos chiamuffin

Egy mennyei paleo muffin, ami tel­je­sen le­nyű­göz majd! Ez a fi­nom­ság el­ront­ha­tat­lan, ha re­cept­jét hűen kö­ve­ted.

Egy mennyei paleo muffin, ami tel­je­sen le­nyű­göz majd! Ez a fi­nom­ság el­ront­ha­tat­lan, ha re­cept­jét hűen kö­ve­ted.

Itt az új cukormentes finomság: csak 3 hozzávalóból készül a proteinpalacsinta

Itt az új cukormentes finomság: csak 3 hozzávalóból készül a proteinpalacsinta

Három össze­tevő és mind­össze 5 perc kell hozzá. Nem fogod meg­bánni!

Három össze­tevő és mind­össze 5 perc kell hozzá. Nem fogod meg­bánni!

Minden idők 7 legjobb csokoládés receptje

Minden idők 7 legjobb csokoládés receptje

A cso­ko­ládé az egyik leg­jobb alap­anyag, ha sü­te­mény­ről van szó!

A cso­ko­ládé az egyik leg­jobb alap­anyag, ha sü­te­mény­ről van szó! Ken­het­jük, szór­hat­juk, te­het­jük kí­vülre és be­lülre is. A leg­jobb benne, hogy akár még di­é­tás desszert is ké­szít­hető be­lőle.

Chiamagos kenyérlángos a legújabb diétás őrület!

Chiamagos kenyérlángos a legújabb diétás őrület!

Ez a finom, iga­zán ma­gya­ros étel mától bün­tet­le­nül ehető min­denki szá­mára.

Zseniális trükk: Ennyire finom rántottát még nem ettél!

Zseniális trükk: Ennyire finom rántottát még nem ettél!

Álmos vagy, mégis cso­dás reg­ge­lit rittyen­tesz. Mu­tat­juk, ho­gyan!

Ki­kec­me­regsz az ágy­ból, a sze­med is alig tudod ki­nyitni, mégis cso­dás reg­ge­lit rittyen­tesz. Mu­tat­juk, ho­gyan!

Itt a legújabb magyar diétás csúcsdesszert: felhő rétes, cukor nélkül

Itt a legújabb magyar diétás csúcsdesszert: felhő rétes, cukor nélkül

Igazi álom­sü­te­mény, amit csak imádni lehet! Könnyű és is­teni finom, de a leg­jobb, hogy cukor és liszt nél­kül ké­szül. Gya­kor­la­ti­lag csak fe­hér­jé­ből áll.

Igazi álom­sü­te­mény, amit csak imádni lehet! Könnyű és is­teni finom, de a leg­jobb, hogy cukor és liszt nél­kül ké­szül. Gya­kor­la­ti­lag csak fe­hér­jé­ből áll, így nem­csak, hogy nem hiz­lal, hanem ép­pen­ség­gel abban segít, hogy el­tűn­je­nek rólad a plusz­ki­lók!

Soha többé krumpli: 7 világbajnok köret súlycsökkentő diétához

Soha többé krumpli: 7 világbajnok köret súlycsökkentő diétához

Ha di­é­tá­zol, ik­tasd ki a fö­lös­le­ges szén­hid­rá­to­kat!

Ha di­é­tá­zol, ik­tasd ki a fö­lös­le­ges szén­hid­rá­to­kat! Krumpli he­lyett vá­lassz egész­sé­ges zöld­sé­gek­ből ké­szült íny­csik­lan­dozó kö­re­te­ket! A köret a min­den­napi ét­ke­zé­sünk fon­tos része. Azon­ban sok­szor okoz fej­tö­rést, hogy mi is le­gyen az.

Nem hizlal többé a nasi: Cukor- és lisztmentes lett az almaropogós!

Nem hizlal többé a nasi: Cukor- és lisztmentes lett az almaropogós!

Meleg, il­la­to­san bu­bo­ré­kozó sült alma, me­lyet ro­po­gós mor­zsa takar.

Meleg, il­la­to­san bu­bo­ré­kozó sült alma, me­lyet ro­po­gós mor­zsa takar, és a te­te­jén a hideg, lágy va­ní­lia­fagy­lalt ko­ro­náz meg. Nem lehet fi­no­mab­bat el­kép­zelni sem.

10 zseniális cukormentes kókuszos recept! Ezektől nem fogsz meghízni

10 zseniális cukormentes kókuszos recept! Ezektől nem fogsz meghízni

Össze­szed­tük a ta­va­lyi év leg­si­ke­re­sebb re­cept­jeit.

Össze­szed­tük a ta­va­lyi év leg­si­ke­re­sebb re­cept­jeit.

Zsírgyilkos csúcsreggeli: Chiamagot így még nem ettél!

Zsírgyilkos csúcsreggeli: Chiamagot így még nem ettél!

Cuk­ros ga­bo­na­pely­het reg­ge­li­zel? Fe­lejtsd el! Íme a zsír­gyil­kos pu­ding, ami nem­csak finom, hanem arról is gon­dos­ko­dik, hogy délig ne is gon­dolj a ka­jára.

Cuk­ros ga­bo­na­pely­het reg­ge­li­zel? Fe­lejtsd el! Íme a zsír­gyil­kos pu­ding, ami nem­csak finom, hanem arról is gon­dos­ko­dik, hogy délig ne is gon­dolj a ka­jára. Bár a színe meg­hök­kentő, higgy ne­künk, na­gyon finom, és ha­té­kony! Ha ki­pró­bá­lod, egy da­ra­big egé­szen biz­to­san nem akarsz majd mást enni reg­ge­lire.

Ez a tojásreggeli megváltoztatja a napodat

Most dobsz egy hátast: Ez a tojásreggeli megváltoztatja a napodat

A to­jást nem lehet meg­unni!

A to­jást nem lehet meg­unni. Íme a leg­újabb, fo­gyó­kú­rás ver­zió, a tej­fö­lös fel­hő­to­jás.

Diétás csúcsreggeli: Ezt edd kenyér helyett és fogyni fogsz!

Diétás csúcsreggeli: Ezt edd kenyér helyett és fogyni fogsz!

Ne hagyd, hogy a ke­nyér egész dél­előtt hin­táz­tassa a vér­cu­kor­szin­te­det! Ik­tasd ki a szén­hid­rá­to­kat!

Ne hagyd, hogy a ke­nyér egész dél­előtt hin­táz­tassa a vér­cu­kor­szin­te­det! Ik­tasd ki a szén­hid­rá­to­kat! Ez a saj­tos-sza­lon­nás rop­pancs zse­ni­á­lis össze­te­vő­i­nek kö­szön­he­tően úgy lak­tat, hogy köz­ben be­in­dítja a fo­gyást! Ha ke­nyér he­lyett ezt eszed reg­ge­lire, már aznap érezni fogod a kü­lönb­sé­get.

Az igazi profik konyhatrükkje: ezért áztasd hideg vízbe a hagymát

Az igazi profik konyhatrükkje: ezért áztasd hideg vízbe a hagymát

Ho­gyan ké­szíts sa­lá­tát vagy szend­vi­cset csók­álló vö­rös­hagy­má­val? Még a fonnyadt hagy­mát is meg­fi­a­ta­lít­ha­tod ezzel a trük­kel!

Ho­gyan ké­szíts sa­lá­tát vagy szend­vi­cset csók­álló vö­rös­hagy­má­val? Még a fonnyadt hagy­mát is meg­fi­a­ta­lít­ha­tod ezzel a trük­kel!

Ettől az apró trükktől lesz szuper egészséges minden diétás keksz

Ettől az apró trükktől lesz szuper egészséges minden diétás keksz

Fo­gyaszd bát­ran fo­gyó­kúra alatt is!

Csem­péssz egy kis zöld­sé­get min­den cso­kis kekszbe, ettől va­rá­zso­san táp­láló és egész­sé­ges lesz a nas­sol­ni­való.

Figyelj, ezt add a gyereknek gumicukor helyett!

Figyelj, ezt add a gyereknek gumicukor helyett!

Ele­ged van a ren­ge­teg cu­kor­ral ké­szült gu­mi­cuk­rok­ból? Pró­báld ki a gyü­mölcs­bőrt!

Ele­ged van a ren­ge­teg cu­kor­ral ké­szült gu­mi­cuk­rok­ból, és va­la­mi­lyen egész­sé­ges al­ter­na­tí­vát ke­re­sel he­lyette? Pró­báld ki a gyü­mölcs­bőrt!

Fagyi helyett ezt edd, ha diétázol

Fagyi helyett ezt edd, ha diétázol

Ezt az egy­szerű édes­sé­get könnyen el­ké­szít­he­ted.

Ezt az egy­szerű édes­sé­get könnyen el­ké­szít­he­ted, és a leg­jobb benne, hogy az egész csa­lád imádni fogja. Mind­össze 5 perc alatt össze­dob­ha­tod.

Így készíts egészséges rágcsálnivalót karfiolból

Így készíts egészséges rágcsálnivalót karfiolból

Egész­sé­ges és vil­lám­gyor­san el­ké­szít­hető nas­sol­ni­va­lóra vágysz? Nem tudod majd ab­ba­hagyni a mennyei karfi­o­los po­gá­csá­kat.

5 bögresüti, amit a mikróban is elkészíthetsz

5 bögresüti, amit a mikróban is elkészíthetsz

Édes­ségre vágysz, de nem sze­ret­néd az egész napot a kony­há­ban töl­teni? Mu­ta­tunk 5 re­cep­tet!

Édes­ségre vágysz, de nem sze­ret­néd az egész napot a kony­há­ban töl­teni? Mu­ta­tunk 5 re­cep­tet, ame­lyek alap­ján pár perc alatt le­nyű­gö­zően finom, egy­sze­mé­lyes tor­tács­kát ké­szít­hetsz.

Chiamaggal készül a legújabb málnás kókuszcsók

Chiamaggal készül a legújabb málnás kókuszcsók

Tarol a neten ez a szu­per di­é­tás fi­nom­ság, nem vé­let­le­nül! Összes hoz­zá­va­lója egész­sé­ges és gyor­sítja a fo­gyást. Rá­adá­sul na­gyon finom!

Tarol a neten ez a szu­per di­é­tás fi­nom­ság, nem vé­let­le­nül! Összes hoz­zá­va­lója egész­sé­ges és gyor­sítja a fo­gyást. Rá­adá­sul na­gyon finom: a kó­ku­szos alap­hoz re­me­kül il­lesz­ke­dik a sa­vany­kás mál­na­ön­tet.Rá­adá­sul az össze­te­vői alap­ján bár­mi­lyen di­é­tába bün­tet­le­nül be­le­il­leszt­hető. Mi több, nem kell vissza­fog­nod magad!

Robban a januári diétabomba: Új formában tér vissza a karfiolkenyér

Robban a januári diétabomba: Új formában tér vissza a karfiolkenyér

Még könnyebb le­mon­dani a szén­hid­rá­tok­ról ezzel a szu­per öt­let­tel!

Még könnyebb le­mon­dani a szén­hid­rá­tok­ról ezzel a szu­per öt­let­tel!

Igazi fogyókúra bomba: így készül a téli zöldségfasírt!

Igazi fogyókúra bomba: így készül a téli zöldségfasírt!

A ká­poszta vi­ta­mi­nok­ban gaz­dag, és na­gyon sok­fé­le­kép­pen el­ké­szít­hető. Egy­szerű,olcsó és na­gyon finom!

A ká­poszta vi­ta­mi­nok­ban gaz­dag és na­gyon sok­fé­le­kép­pen el­ké­szít­hető. Egy­sze­rűen és gyor­san el­ké­szít­hető étel, nem csak fo­gyó­kú­rá­zók­nak. Nagy­szerű fel­tét fő­ze­lé­kek­hez is. Le­re­szel­jük, pá­rol­juk és ki­süt­jük!Na­gyon olcsó!

Íme, a világ legegészségesebb és legfinomabb körete

Íme, a világ legegészségesebb és legfinomabb körete

Esz­mé­let­len finom köret ké­szít­hető abból a zöld­ség­ből, ami talán a leg­ke­vésbé ked­velt Ma­gyar­or­szá­gon.

Esz­mé­let­len finom köret ké­szít­hető abból a zöld­ség­ből, ami talán a leg­ke­vésbé ked­velt Ma­gyar­or­szá­gon. Ha a kel­bimbó nálad is til­tó­lis­tán volt eddig, talán ideje át­ér­té­kel­ned ezt a kér­dést. Ide süss!

Csupa dió olasz csók! Egy falat boldogság, ha diétázol

Csupa dió olasz csók! Egy falat boldogság, ha diétázol

Ez a csupa dió, csupa egész­ség sü­te­mény füg­gő­sé­get okoz, annyira finom! Óva­to­san, mert könnyen meg­szo­kod az ízét és nem tudsz le­állni vele!

Ez a csupa dió, csupa egész­ség sü­te­mény füg­gő­sé­get okoz, annyira finom! Óva­to­san, mert könnyen meg­szo­kod az ízét és nem tudsz le­állni vele!