DIÉTA

Felejtsd el a reggeli kávét, ezt hajtsd fel helyette, és fogyni fogsz

Felejtsd el a reggeli kávét, ezt hajtsd fel helyette, és fogyni fogsz

Nem­csak egész­sé­ge­sen in­dí­tod a napod ezzel a szu­per kok­tél­lal, de a ki­ló­kat is őrült gyor­sa­ság­gal ol­vasztja le rólad! Mu­tat­juk, ho­gyan ké­szítsd el ott­honra!

Nem­csak hogy egész­sé­ge­sen in­dí­tod a napod ezzel a szu­per kok­tél­lal, de ha rend­sze­re­sen fo­gyasz­tod, fel­tur­bózza az im­mun­rend­sze­re­det és be­in­dítja a fo­gyást is. Mu­tat­juk, ho­gyan ké­szítsd el!

Ezt eddig biztosan nem tudtad! Íme, az orvosok legtutibb fogyókúrás trükkjei!

Ezt eddig biztosan nem tudtad! Íme, az orvosok legtutibb fogyókúrás trükkjei!

Úgy érzed, nehéz le­adni a fe­les­le­ges ki­ló­i­dat?

Úgy érzed, nehéz le­adni a fe­les­le­ges ki­ló­i­dat?

Diétázol, de imádod az édeset? Így pörgetheted fel már reggel a fogyást

Diétázol, de imádod az édeset? Így pörgetheted fel már reggel a fogyást

A fo­gyá­sod titka: a finom, édes, mégis fe­hér­je­dús reg­geli, ami ener­giát ad.

A fo­gyá­sod titka: a finom, édes, mégis fe­hér­je­dús reg­geli, ami ener­giát ad.

Fogyni akarsz? Ne a kalóriákat számold, a tányérodat figyeld!

Fogyni akarsz? Ne a kalóriákat számold, a tányérodat figyeld!

Mek­kora az ide­á­lis adag?

Mind­egy, mi­lyen di­é­tát kö­vetsz, az ada­gokra min­dig oda kell fi­gyel­ned, ha fogyni akarsz. De vajon mek­kora az ide­á­lis adag?

Íme, az egészséges diéta legújabb sztárja: csokis-chiás magroppancs

Íme, az egészséges diéta legújabb sztárja: csokis-chiás magroppancs

Is­teni finom müz­li­sze­le­tet ké­szít­hetsz chia­mag és zab­pe­hely se­gít­sé­gé­vel, ezért a fo­gyó­kú­rás na­si­ért odáig le­szel!

Ennél finomabb ma már nem lesz: Diétás csokipalacsinta!

Ennél finomabb ma már nem lesz: Diétás csokipalacsinta!

Mondj nemet a szén­hid­rátra és igent az egész­sé­ges fi­nom­ságra! Íme, egy bom­ba­öt­let cukor és liszt nél­kül!

Mondj nemet a szén­hid­rátra és igent az egész­sé­ges fi­nom­ságra! Íme, egy bom­ba­öt­let cukor és liszt nél­kül!

Szuperzsír az egészséghez: Ezt bizony a zöldségesnél keresd!

Szuperzsír az egészséghez: Ezt bizony a zöldségesnél keresd!

Magas a zsír­tar­talma, mégis na­gyon egész­sé­ges.

Magas a zsír­tar­talma, mégis na­gyon egész­sé­ges - az avo­kádó va­ló­sá­gos szu­perétel!

WOWWW! Chiamagos felhőtorta a legújabb diétás őrület

WOWWW! Chiamagos felhőtorta a legújabb diétás őrület

Kel­le­me­sen sa­vany­kás, cu­kor­men­tes.

Kel­le­me­sen sa­vany­kás, cu­kor­men­tes krém, pihe-puha lapok kö­zött! Nincs ennél fi­no­mabb és egész­sé­ge­sebb desszert! Rá­adá­sul könnyen el tudod ké­szí­teni.

Vedd elejét a gyorsételrohamnak!

Vedd elejét a gyorsételrohamnak!

Már megint a falat ka­pa­rod va­la­mi­lyen egész­ség­te­len ka­jáért?

Már megint a falat ka­pa­rod va­la­mi­lyen egész­ség­te­len ka­jáért? Rág­csá­lás­sal re­a­gálsz az ide­ges­ségre? Nyugi, ez nem kö­te­lező: máris mu­tat­juk, ho­gyan véd­he­ted ki az ilyen hely­ze­te­ket.

Zsírral a hasi zsír ellen: ezt edd, és lerobban az úszógumi

Zsírral a hasi zsír ellen: ezt edd, és lerobban az úszógumi

A zsír­men­tes di­é­ták­nak vége: ma már tud­juk, hogy a zsír ellen a zsír veszi fel leg­ha­té­ko­nyab­ban a har­cot.

A zsír­men­tes di­é­ták­nak vége: ma már tud­juk, hogy a zsír ellen a zsír veszi fel leg­ha­té­ko­nyab­ban a har­cot, kü­lö­nö­sen akkor, ha cu­kor­ban és szén­hid­rát­ban sze­gény di­é­tá­val pá­ro­sul. De egy­ál­ta­lán nem mind­egy, mi­lyen zsi­ra­dé­ko­kat vá­lasz­tasz. Meg­mu­tat­juk, mit kel­lene enned.

Ez a chiamagos álomreggeli lerobbantja rólad a pluszkilókat

Ez a chiamagos álomreggeli lerobbantja rólad a pluszkilókat

Ezt a fan­tasz­ti­kus íz­bom­bát az egész csa­lád imádni fogja!

Ezt a fan­tasz­ti­kus kom­bi­ná­ciót az egész csa­lád imádni fogja, rá­adá­sul a feles kilók miatt sem kell többé ag­gód­nod! A chia­mag gon­dos­ko­dik arról, hogy fo­gyó­kú­rá­dat is fel­pör­gesse az a mennyei nap­in­dító!

6 nasi, ami meghosszabbítja az életed

6 nasi, ami meghosszabbítja az életed

Va­lami nas­sol­ni­va­lóra vágysz és nem sze­ret­nél bűn­tu­da­tot érezni a diéta alatt? Fi­gyelj!

Va­lami nas­sol­ni­va­lóra vágysz és nem sze­ret­nél bűn­tu­da­tot érezni a diéta alatt? Ha eze­ket a rág­csá­kat fo­gyasz­tod, egész­sé­ge­sebb le­szel, mint va­laha.

Ezen múlik a fogyás sikere vagy kudarca!

Ez a legfontosabb pont a diétában: ezen múlik a fogyás sikere vagy kudarca!

Lé­te­zik egy di­é­ta­sza­bály, amit ál­ta­lá­ban nem em­lí­te­nek az elsők kö­zött. Sőt, sok­szor fel sem hív­ják rá a fi­gyel­met. Pedig ez az, amit sosem sza­bad szem elől té­vesz­teni! Ezen múlik ugyanis a fo­gyás si­kere vagy ku­darca!

Lé­te­zik egy di­é­ta­sza­bály, amit ál­ta­lá­ban nem em­lí­te­nek az elsők kö­zött. Sőt, sok­szor fel sem hív­ják rá a fi­gyel­met. Pedig ez az, amit sosem sza­bad szem elől té­vesz­teni! Ezen múlik ugyanis a fo­gyás si­kere vagy ku­darca!

Felejtsd el a citromos vizet! Ez a reggeli ital az új király

Felejtsd el a citromos vizet! Ez a reggeli ital az új király

Ez a leg­egész­sé­ge­sebb reg­geli ital, mely hi­he­tet­len módon fel­pör­geti a fo­gyást, egy­sze­rűen le­rob­bantja rólad a fölös ki­ló­kat: ér­de­mes na­ponta fo­gyasz­ta­nod!

Ne csüggedj, télen sem lehetetlen a fogyás!

Ne csüggedj, télen sem lehetetlen a fogyás!

Már be­le­tö­rőd­tél, hogy télen min­dig fel­szedsz két-három kilót? Ag­go­da­lomra semmi ok! Ha pár do­logra oda­fi­gyelsz, a ta­vaszt csúcs­for­má­ban kezd­he­ted.

Nagy diétakörkép: A leghatékonyabb módszerek az egészséges fogyáshoz

Nagy diétakörkép: A leghatékonyabb módszerek az egészséges fogyáshoz

Aki fogyni akar, szó sze­rint di­é­ták szá­za­i­ból vá­lo­gat­hat.

Aki fogyni akar, szó sze­rint di­é­ták szá­za­i­ból vá­lo­gat­hat.

Fiatalító csodaital! Ez az olcsó turmix tökéletesen védi az egészséged

Fiatalító csodaital! Ez az olcsó turmix tökéletesen védi az egészséged

Unod a zöld­tur­mi­xo­kat? Ezzel a lila ener­gia­ital­lal már reg­gel fel­pör­get­he­ted a szer­ve­ze­ted. Egész­sé­ges, táp­láló és finom.

Kiderült, a kókusz tényleg lerobbantja rólunk a zsírt

Kiderült, a kókusz tényleg lerobbantja rólunk a zsírt

A kó­kusz az új di­é­tás őrü­let: a kó­kusz­olaj és a kó­kusz­víz már rég­óta ve­lünk van, de most itt a kó­kusz­ch­ips, a kó­kusz­fa­gyi és a többi kó­ku­szos fi­nom­ság.

Figyelj, ennyit számítanak az apró étrendváltoztatások!

Figyelj, ennyit számítanak az apró étrendváltoztatások!

A di­é­tá­ban min­den apró vál­toz­ta­tás szá­mít! Meg­mu­tat­juk, mennyit fogy­hatsz, ha pár dol­gon vál­toz­tatsz.

A legjobb reggeli ital, ami ünnepek után méregteleníti a szervezeted

A legjobb reggeli ital, ami ünnepek után méregteleníti a szervezeted

Tú­let­ted magad az ün­ne­pek alatt? Eset­leg al­ko­hol­ból volt ki­csi­vel több a kel­le­té­nél? In­dítsd az évet mé­reg­te­le­nítő te­á­val!

Szuper reggeli tojásimádóknak: Turbó sebességgel indítja be a fogyást

Szuper reggeli tojásimádóknak: Turbó sebességgel indítja be a fogyást

Ha ko­mo­lyan ve­szed a di­é­tát, fő­kép­pen a reg­ge­lidre kon­cent­rálj.

Ha ko­mo­lyan ve­szed a di­é­tát, fő­kép­pen a reg­ge­lidre kon­cent­rálj. Az első ét­ke­zés­kor dől el ugyanis, hogy súly­csök­ken­tés szem­pont­já­ból si­ke­res lesz-e a napod. Ez a szu­per rán­totta olyan se­bes­ség­gel in­dítja be a fo­gyást, hogy alig hi­szel majd a sze­med­nek.

Ez a szexi nő 45 kilót fogyott a férje szeretője miatt

Ez a szexi nő 45 kilót fogyott a férje szeretője miatt

A 34 éves anyu­kát szí­ven ütötte a hír, ami­kor rá­jött a férje meg­csalja, de nem ma­radt so­káig a pad­lón...

A 34 éves anyu­kát szí­ven ütötte a hír, ami­kor rá­jött a férje meg­csalja, de nem ma­radt so­káig a pad­lón...

Íme a zöldség, amit kenyér helyett ehetsz! Mutatjuk, hogy használd

Íme a zöldség, amit kenyér helyett ehetsz! Mutatjuk, hogy használd

Soha többé nem kell le­mon­da­nod a jól meg­szo­kott szend­vi­cse­id­ről ezzel a zöld­ség­gel. Min­den­kit el­káp­ráz­tatsz majd.

7 napos étrend: ezzel kezdd az újévben a diétát!

7 napos étrend: ezzel kezdd az újévben a diétát!

Fe­lejtsd el a szi­gorú ro­ham­di­é­tá­kat!

Fe­lejtsd el a szi­gorú ro­ham­di­é­tá­kat! Az év eleji fo­ga­dal­mad­hoz vá­lassz in­kább olyan ét­ren­det, ame­lyik min­den szük­sé­ges táp­anyag­gal ellát.

Kerüld el ezt a januári divatdiétát, mert csak hízhatsz tőle

Kerüld el ezt a januári divatdiétát, mert csak hízhatsz tőle

Sze­ret­néd egy gyors és ha­té­kony­nak hitt lé­böjt­kú­rá­val in­dí­tani az évet? Ne tedd, jó eséllyel töb­bet szedsz fel tőle, mint amennyit le­adsz!

Sze­ret­néd egy gyors és ha­té­kony­nak hitt lé­böjt­kú­rá­val in­dí­tani az évet? Ne tedd, jó eséllyel töb­bet szedsz fel tőle, mint amennyit le­adsz!

Megvéd a téli hízástól és a betegségektől ez a 6 diétaszabály

Megvéd a téli hízástól és a betegségektől ez a 6 diétaszabály

Ahogy a ru­ha­tár­adat is az év­szak­hoz iga­zí­tod, ugyan­úgy kel­lene a di­é­tá­dat is té­li­e­sí­teni.

Ahogy a ru­ha­tár­adat is az év­szak­hoz iga­zí­tod, ugyan­úgy kel­lene a di­é­tá­dat is té­li­e­sí­teni. Per­sze nem azt ja­va­sol­juk, hogy cse­réld le a sa­lá­tát va­la­mi­lyen hiz­laló ételre, in­kább azt, hogy fo­gyassz olyan élel­mi­sze­re­ket, ame­lyek se­gí­te­nek el­há­rí­tani a tél kel­le­met­len mel­lék­ha­tá­sait.

3 nő, akik sosem számolták a kalóriákat, mégis sikerült lefogyniuk

3 nő, akik sosem számolták a kalóriákat, mégis sikerült lefogyniuk

A ka­ló­ria­szá­mol­ga­tás bo­nyo­lult és nem is túl ha­tá­sos módja a fo­gyás­nak.

A ka­ló­ria­szá­mol­ga­tás bo­nyo­lult és nem is túl ha­tá­sos módja a fo­gyás­nak.

Kiderült, nem az este 6 óra a legfontosabb időpont a diétában

Kiderült, nem az este 6 óra a legfontosabb időpont a diétában

Azt gon­dol­tad, ha este 6 után nem eszel, meg van oldva a fo­gyás? Ennél na­gyob­bat aligha té­ved­het­nél! Egy másik nap­szak­ban sok­kal töb­bet te­hetsz...

Így edd a karácsonyi sütiket, és nem fogsz meghízni

Így edd a karácsonyi sütiket, és nem fogsz meghízni

Ilyen­kor iga­zán meg­en­ged­hetsz ma­gad­nak egy kis bű­nö­zést, pláne, ha be­tar­tod a kö­vet­kező sza­bá­lyo­kat.

Figyelj, ezeket a nasikat ajánlják a szakértők éhségrohamok ellen!

Figyelj, ezeket a nasikat ajánlják a szakértők éhségrohamok ellen!

A nas­so­lás min­dig ve­szé­lyes terep: ki tudna meg­állni egy al­má­nál és egy kanál tú­ró­nál, ha épp mo­gyo­ró­krémre vá­gyik?

Most végre kiderült: ezért rakódik le rád az úszógumi

Most végre kiderült: ezért rakódik le rád az úszógumi

Nem­csak esz­té­ti­kai prob­léma.

Ami kí­vül­ről zsír­pár­ná­nak lát­szik, az belül a szer­ve­i­det kö­rül­ölelő ré­te­get, az úgy­ne­ve­zett zsi­geri zsírt je­lenti, amely sú­lyos be­teg­sé­gek koc­ká­za­tát nö­veli.

Ez történik a testeddel, ha cukor helyett mézzel édesítesz!

Ez történik a testeddel, ha cukor helyett mézzel édesítesz!

A káros alap­anyag szinte min­den­ben meg­bú­jik, amit meg lehet enni.

A káros alap­anyag szinte min­den­ben meg­bú­jik, amit meg lehet enni.

Ezt eszik a sovány nők naponta kétszer!

Ezt eszik a sovány nők naponta kétszer!

Anyu­kád sokat mondta, hogy igyál meg min­den nap egy pohár tejet? Va­ló­szí­nű­leg a csont­ja­i­dat akarta ezzel erő­sí­teni, pedig a tej és a tej­ter­mé­kek az el­hí­zás meg­elő­zé­sé­ben is se­gí­te­nek.

Anyu­kád sokat mondta, hogy igyál meg min­den nap egy pohár tejet? Va­ló­szí­nű­leg a csont­ja­i­dat akarta ezzel erő­sí­teni, pedig a tej és a tej­ter­mé­kek az el­hí­zás meg­elő­zé­sé­ben is se­gí­te­nek.

Kapaszkodj meg! Így hizlal a só!

Kapaszkodj meg! Így hizlal a só!

Azt mind­annyian tud­juk, hogy a cukor hiz­lal...

Azt mind­annyian tud­juk, hogy a cukor hiz­lal. A leg­utóbbi ku­ta­tá­sok­ból azon­ban ki­de­rült, hogy a só is leg­alább ilyen ve­szé­lyes.

Napi 8 pohár víz így segíti a fogyást

Napi 8 pohár víz így segíti a fogyást

A fo­gyó­kú­rás ta­ná­csok kö­zött az első he­lyen sze­re­pel, hogy igyál több vizet.

A fo­gyó­kú­rás ta­ná­csok kö­zött az első he­lyen sze­re­pel, hogy igyál több vizet. De vajon ez tény­leg segít? A Pre­vent­ion új­ság­írója, Marygrace Tay­lor ki­pró­bálta. Lás­suk az ered­mé­nye­ket!

2016 legmegdöbbentőbb fogyásai! Ezektől a fotóktól leesik az állad

2016 legmegdöbbentőbb fogyásai! Ezektől a fotóktól leesik az állad

A höl­gyek­nek nem kevés súlyt kel­lett le­ad­niuk, de si­ker­rel jár­tak.

Ebben az évben is sok nő dön­tött úgy, hogy meg­sza­ba­dul végre az egész­ség­te­len súly­fe­les­leg­től. Ezek­nek a höl­gyek­nek nem kevés súlyt kel­lett le­ad­niuk, de si­ker­rel jár­tak, és büsz­kén töl­töt­ték fel előtte-utána fo­tó­i­kat a netre. Meg­mu­tat­juk a leg­döb­be­ne­te­sebb át­ala­ku­lá­so­kat.

Így leszel karcsú akkor is, ha egész nap az irodában ülsz

Így leszel karcsú akkor is, ha egész nap az irodában ülsz

Az író­asz­tal­hoz köt a mun­kád? Van­nak olyan trük­kök, ame­lyek se­gí­te­nek, hogy kar­csú ma­rad­jon a de­re­kad.

Az író­asz­tal­hoz köt a mun­kád? Van­nak olyan trük­kök, ame­lyek se­gí­te­nek, hogy kar­csú ma­rad­jon a de­re­kad.

Ez történik a testeddel, ha 40 napig elhagyod az alkoholt és az édességet

Ez történik a testeddel, ha 40 napig elhagyod az alkoholt és az édességet

Vajon mi tör­té­nik, ha közel hat hétre tel­je­sen el­tün­te­ted az ét­ren­ded­ből az al­ko­holt és a cuk­rot?

10 sós nasi, ami tényleg felgyorsítja a fogyást

10 sós nasi, ami tényleg felgyorsítja a fogyást

Ne szám­űzd őket az asz­ta­lod­ról!

Va­lami sósat és ro­po­gó­sat sze­ret­nél enni a fo­gyó­kúra alatt? Nem kell szám­űz­nöd az asz­ta­lod­ról eze­ket a fi­nom­sá­go­kat sem.

Tarol a neten a legújabb diéta: eszméletlen hatékony és gyors fogyás

Tarol a neten a legújabb diéta: eszméletlen hatékony és gyors fogyás

Az egész világ oda­van a di­é­táért, mely na­gyon gyors ered­mé­nye­ket hoz.

Az egész világ oda­van ezért a di­é­táért, mely na­gyon gyors ered­mé­nye­ket hoz és könnyen be­tart­ható. Az ét­rend csök­kenti a szén­hid­rát­be­vi­telt és fő­ként a zsí­rokra va­la­mint a fe­hér­jékre össze­pon­to­sít.

Utolért a jojó? Így keveredj ki belőle!

Utolért a jojó? Így keveredj ki belőle!

Vi­gyázz, mert a jojó nem­csak bosszantó, hanem ve­szé­lyes is. Mu­ta­tunk pár tip­pet ahhoz, hogy ne kell­jen to­vább küz­de­ned vele.

Időn­ként pá­nik­sze­rűen di­é­tá­zol, majd gyor­san vissza­állsz a régi szo­ká­sa­idra? Ga­ran­tál­tan in­ga­do­zik a test­sú­lyod! Vi­gyázz, mert a jojó nem­csak bosszantó, hanem ve­szé­lyes is, a tes­te­det és az ön­bi­zal­ma­dat egy­aránt meg­vi­seli. Mu­ta­tunk pár tip­pet ahhoz, hogy ne kell­jen to­vább küz­de­ned vele.

7 egészségesnek tűnő étel, ami a rengeteg cukor miatt megbetegít

7 egészségesnek tűnő étel, ami a rengeteg cukor miatt megbetegít

Azt hit­ted, az egész­sé­ges­nek gon­dolt éte­lek­ben nem lehet cukor?

Azt hit­ted, az egész­sé­ges­nek gon­dolt, leg­több­ször sós éte­lek­ben nem lehet cukor? Nagy té­ve­dés!

Ez a tükörtojás lerobbantja rólad a pluszkilókat! Csúcs ez a recept!

Ez a tükörtojás lerobbantja rólad a pluszkilókat! Csúcs ez a recept!

Két­ség­te­len, hogy a tojás az egyik leg­jobb vá­lasz­tás reg­ge­lire! El­te­lít és lak­tat, de még min­dig tur­bóz­ha­tunk rajta, hogy egész­sé­ge­sebb lle­gyen.

Két­ség­te­len, hogy a tojás az egyik leg­jobb vá­lasz­tás reg­ge­lire! El­te­lít és lak­tat, de még min­dig tur­bóz­ha­tunk rajta, hogy egész­sé­ge­sebb le­gyen. Most egy olyan vál­to­za­tot mu­ta­tunk, ami ren­ge­teg rost­tal és vi­ta­min­nal egé­szíti ki a fe­hér­jék­ben gaz­dag fo­gást. Ha ezt reg­ge­li­zed, ebé­dig biz­tos nem le­szel éhes!

Ne tolj ki magaddal! 5 diétás kaja, amitől csak éhesebb leszel

Ne tolj ki magaddal! 5 diétás kaja, amitől csak éhesebb leszel

Ha rosszul vá­lasz­tasz, éhes le­szel.

Ha egész­sé­ge­sen táp­lál­ko­zol fon­tos, hogy fi­gyelj a mi­nő­ségre, és arra, hogy szer­ve­ze­ted meg­kap­jon min­den szük­sé­ges táp­anya­got!

Ha ezeket a szabályokat betartod, villámgyorsan beindul a fogyás!

Ha ezeket a szabályokat betartod, villámgyorsan beindul a fogyás!

A ha­té­kony fo­gyó­kúra nem le­he­tet­len, csak is­merni kell az alap­vető sza­bá­lyait. Ha eze­ket be­tar­tod, vil­lám­se­be­sen le­fogysz!

Lerobbantja a pluszkilókat ez a téli zsírégető turmix

Lerobbantja a pluszkilókat ez a téli zsírégető turmix

Ez a cso­da­gyü­mölcs egész télen hoz­zá­fér­hető fa­gyasztva, pró­báld ki, már hetek alatt lát­vá­nyos ered­mény!

A szu­per kar­csú­sító tur­mi­xok egyik titka a ki­vé­te­les tu­laj­don­sá­gok­kal meg­ál­dott áfo­nya. Hetek alatt lát­vá­nyos ered­mény!

Ezt kell tenned este 6 után, és lerobban a zsír!

Ezt kell tenned este 6 után, és lerobban a zsír!

Nap­pal min­dig ura vagy a hely­zet­nek, de es­tén­ként könnyen el­csá­bulsz? Ne hagyd, hogy ez a fo­gyá­sod út­jába áll­jon! Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned.

Nap­pal min­dig ura vagy a hely­zet­nek, de es­tén­ként könnyen el­csá­bulsz? Ne hagyd, hogy ez a fo­gyá­sod út­jába áll­jon! Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned este hat után, hogy hamar lásd az ered­mé­nye­ket. Nem is hin­néd, mi­lyen könnyen át tudsz szokni mind­össze pár nap után az egész­sé­ges esti ru­tinra.

Brutális felismerés: 8 különböző ok miatt hizlal a diéta

Brutális felismerés: 8 különböző ok miatt hizlal a diéta

Akár­mi­lyen ke­mé­nyen di­é­tá­zol, nem akar­nak el­tűnni a zsír­pár­nák? Fo­gad­junk, nem jösszl rá, hogy hol ron­tod el!

Akár­mi­lyen ke­mé­nyen di­é­tá­zol, nem akar­nak el­tűnni a zsír­pár­nák? Fo­gad­junk, sosem jön­nél rá, hogy hol ron­tod el!

Megéheztél lefekvés előtt? Nem igaz, hogy tilos enni, ezt nézd!

Megéheztél lefekvés előtt? Nem igaz, hogy tilos enni, ezt nézd!

Van né­hány egész­sé­ges öt­le­tünk!

Alvás előtt nem sze­ren­csés na­gyon be­lakni, de éhe­sen ágyba bújni sem túl jó ötlet. Vajon ho­gyan old­ha­tod fel ezt az el­lent­mon­dást? Van né­hány öt­le­tünk!

Erre a 10 nasira van szüksége minden stresszevőnek

Erre a 10 nasira van szüksége minden stresszevőnek

Ide­ges vagy, és kí­vá­nod az éde­set? Nem csoda, hi­szen a cukor segít el­nyomni a stresszt. Ám jobb, ha vi­gyá­zol vele.

Ide­ges vagy, és kí­vá­nod az éde­set? Nem csoda, hi­szen a cukor segít el­nyomni a stresszt. Az egész­sé­ge­det vi­szont rom­bolja, így job­ban te­szed, ha más nyug­tató nasi után nézel. Meg­mu­tat­juk a leg­job­ba­kat: ezek a fi­nom­sá­gok meg­nyug­tat­nak, és egész­sé­ge­sebbé is tesz­nek.

Leolvasztja a hasi zsírt a chiamagos zöldkoktél

Leolvasztja a hasi zsírt a chiamagos zöldkoktél

Szu­per re­cep­tet mu­ta­tunk, mely óri­ási se­gít­sé­get nyújt abban, hogy meg­sza­ba­dulj a plusz ki­lók­tól.

Szu­per re­cep­tet mu­ta­tunk, mely óri­ási se­gít­sé­get nyújt abban, hogy meg­sza­ba­dulj a plusz ki­lók­tól.

3 óriási hiba, amit az alacsony szénhidráttartalmú diétában elkövetsz

3 óriási hiba, amit az alacsony szénhidráttartalmú diétában elkövetsz

Ér­de­mes velük vi­gyázni, ha lehet, ne kö­vesd el őket!

Ezek­kel a hi­ba­le­he­tő­sé­gek­kel min­den­képp ér­de­mes vi­gyázni, ha lehet, ne kö­vesd el őket!

Ettől a 7 apró trükktől akár 10 kilót is fogyhatsz

Ettől a 7 apró trükktől akár 10 kilót is fogyhatsz

Vonz a le­he­tő­ség, hogy le­dobj ma­gad­ról 10 kilót, de nem tudod, ho­gyan kezdj hozzá? Fi­gyelj, ezek­kel a lé­pé­sek­kel menni fog!

Vonz a le­he­tő­ség, hogy le­dobj ma­gad­ról 10 kilót, de nem tudod, ho­gyan kezdj hozzá? Fi­gyelj, ezek­kel a lé­pé­sek­kel ke­mény diéta nél­kül is kö­ze­lebb ke­rül­hetsz a cé­lod­hoz. Egy kis tu­da­tos ter­ve­zés, egy kis oda­fi­gye­lés, és észre sem ve­szed, máris ke­ve­seb­bet mutat a mér­leg.

40 kilót fogyott kisbabája mellett és bombanő lett a budapesti anyuka!

40 kilót fogyott kisbabája mellett és bombanő lett a budapesti anyuka!

Akkor szó­lalt meg a vész­ha­rang, ami­kor test­sú­lya 1 mázsa fölé ke­rült.

Akkor szó­lalt meg a vész­ha­rang Bar­ba­rá­ban, ami­kor test­sú­lya 1 mázsa fölé ke­rült. Sze­ren­csére még idő­ben rá­jött, hogy a ke­ser­gés­sel nem megy sem­mire, az álom­ala­kért ke­mé­nyen meg kell dol­gozni. Fan­tasz­ti­kus, amit elért!

Ezektől az aprócska változtatásoktól máris fogyhatsz!

Ezektől az aprócska változtatásoktól máris fogyhatsz!

Na­gyon sokat nyom­nak a lat­ban!

Ha fogyni akarsz, min­den­képp át kell ala­kí­ta­nod az élet­mó­do­dat. Néha azon­ban a kis vál­toz­ta­tá­sok is sokat nyom­nak a lat­ban.

Hihetetlen, mit művel testeddel a keserű csokoládé!

Hihetetlen, mit művel testeddel a keserű csokoládé!

Építsd bele a di­é­tádba!

Azt hit­ted, hogy ha fo­gyó­kú­rá­zol, a cso­ko­ládé szi­go­rúan tilos? Pedig nem, ha ét­cso­ki­ról van szó! Rá­adá­sul ez a fi­nom­ság még hozzá is segít az álom­ala­kod­hoz!

Brutálisan felpörgeti a zsírégetést a fahéjas felhőpalacsinta

Brutálisan felpörgeti a zsírégetést a fahéjas felhőpalacsinta

Tö­ké­le­tes vá­lasz­tás reg­ge­lire!

Tö­ké­le­tes vá­lasz­tás reg­ge­lire vagy akár dél­utáni desszert­ként. Pil­la­na­tok alatt el­ké­szül, és hamar be­in­dítja a zsír­bon­tást!

Falja rólad a kilókat ez az egyszerű, de hatásos ital! Íme a recept

Falja rólad a kilókat ez az egyszerű, de hatásos ital! Íme a recept

Átütő ha­tást ér­hetsz el di­é­tád­ban, ha ezzel az ital­lal tur­bó­zod fel ét­ren­de­det. Mu­tat­juk, ho­gyan ké­szítsd.

Átütő ha­tást ér­hetsz el di­é­tád­ban, ha ezzel az ital­lal tur­bó­zod fel ét­ren­de­det. Mu­tat­juk, ho­gyan ké­szítsd.

Vigyázz! Ezektől az egészségesnek hitt ételektől pokoli éhség tör rád

Vigyázz! Ezektől az egészségesnek hitt ételektől pokoli éhség tör rád

Jól te­szed, ha eze­ket az éte­le­ket in­kább ki­ha­gyod az ét­ren­ded­ből, mert hamar meg­éhe­zel utá­nuk. Aztán nas­solsz vagy falni kez­desz, és annyi a di­é­tá­nak...

Azt hit­ted, egész­sé­ge­sen táp­lál­ko­zol? Jól te­szed, ha eze­ket az éte­le­ket in­kább ki­ha­gyod az ét­ren­ded­ből, mert hamar meg­éhe­zel utá­nuk. Aztán nas­solsz vagy falni kez­desz, és annyi a di­é­tá­nak...

10 bombabiztos fogyókúratipp: megszólalnak a sikeres diétázók

10 bombabiztos fogyókúratipp: megszólalnak a sikeres diétázók

Egy ét­rend­ki­egé­szí­tők­kel fog­lal­kozó brit cég 1000 di­é­tá­zót kér­de­zett a si­ke­res fo­gyás tit­ká­ról. Ez volt a 10 leg­jobb tipp­jük.

Eszméletlen diétás ötletek: Mondj nemet a szénhidrátra!

Eszméletlen diétás ötletek: Mondj nemet a szénhidrátra!

He­lyet­te­síts, mu­tat­juk, ho­gyan!

A tészta, a pizza, a ke­nyér, a sok finom köret dur­ván sok szén­hid­rá­tot tar­tal­maz, ezért egy­től egyig hiz­lal­nak. He­lyet­te­síts, mu­tat­juk, ho­gyan!

Egy hét cukor nélkül: Ezzel az étrenddel legyőzhetetlen leszel, ha diétázol!

Egy hét cukor nélkül: Ezzel az étrenddel legyőzhetetlen leszel, ha diétázol!

Min­ta­ét­ren­dünk­kel könnye­dén és finom ízek­kel sza­ba­dul­hatsz meg a cu­kor­tól - és per­sze a súly­fe­les­leg­től is.

Íme a magocska, ami felgyorsítja a fogyást és mennyei lesz tőle a szex

Íme a magocska, ami felgyorsítja a fogyást és mennyei lesz tőle a szex

Az íze, mint a ju­har­szi­rupé, és ön­ma­gá­ban is táp­lá­lék.

Ennek a cso­dá­la­tos mag­nak az íze, mint a ju­har­szi­rupé, és ön­ma­gá­ban is táp­lá­lék. Az ókori gö­rö­gök, ró­ma­iak, egyip­to­miak fű­szer­ként és gyó­gyító nö­vény­ként is hasz­nál­ták.

Utálod, hogy folyton nassolsz? Ezek az ételek elnyomják az étvágyadat!

Utálod, hogy folyton nassolsz? Ezek az ételek elnyomják az étvágyadat!

Sze­ret­néd, ha ét­ke­zés után so­káig nem éhez­nél meg? Ezek az éte­lek so­káig el­lát­ják ten­ni­va­ló­val az emész­tő­rend­sze­re­det

Fogyózol, de megállt a fogyás? Így indítsd be újra!

Fogyózol, de megállt a fogyás? Így indítsd be újra!

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan pö­rög­hetsz fel.

El­szán­tad magad, hogy le­adod a fe­les­le­get, és egy ideig megy is min­den szé­pen, de aztán leáll a fo­gyás? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan tör­hetsz ki ebből a csap­dá­ból!

Melyik fogyaszt jobban: a diéta, vagy az edzés?

Melyik fogyaszt jobban: a diéta, vagy az edzés?

Azt eddig is tud­tuk, hogy a fo­gyás két alap­fel­té­tele az egész­sé­ges ét­rend és a rend­sze­res moz­gás. De vajon me­lyik a fon­to­sabb?

Azt eddig is tud­tuk, hogy a fo­gyás két alap­fel­té­tele az egész­sé­ges ét­rend és a rend­sze­res moz­gás. Mind­kettő fon­tos, de vajon me­lyik a fon­to­sabb, és me­lyik van hosszú távon ko­mo­lyabb ha­tás­sal az egész­sé­gedre? El­árul­juk, mire fi­gyelj, ha iga­zán egész­sé­ge­sen akarsz élni.

5 ötlet, hogy kevesebb szénhidrátot egyél, de ne kelljen lemondanod a kenyérről

5 ötlet, hogy kevesebb szénhidrátot egyél, de ne kelljen lemondanod a kenyérről

Fogyni akarsz, de nem tudod, ho­gyan?

Fogyni sze­ret­nél, és jobb lenne, ha ke­ve­sebb szén­hid­rá­tot ennél? Ez egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád! Egy idő után az édes­sé­get is sok­kal ke­vésbé fogod kí­vánni.

Dobsz egy hátast ha megtudod, miből készül a legújabb egészséges üdítő!

Dobsz egy hátast ha megtudod, miből készül a legújabb egészséges üdítő!

Az ősz őrü­lete a ten­ge­ren­tú­lon: az ece­tes üdítő. A víz­zel hí­gí­tott gyü­mölcs­ecet a szak­ér­tők sze­rint nem­csak finom, hanem egész­sé­ges, segít a fo­gyás­ban.

Az ősz őrü­lete a ten­ge­ren­tú­lon: az ece­tes üdítő. A víz­zel hí­gí­tott gyü­mölcs­ecet a szak­ér­tők sze­rint nem­csak finom, hanem egész­sé­ges, segít a fo­gyás­ban, és a bél­fló­rád egyen­sú­lyá­nak fenn­tar­tá­sá­ban.