SZTÁR

LOVE

Szabó Zsófi és férje tudja, mi a hosszú házasság titka

Szabó Zsófi és férje tudja, mi a hosszú házasság titka

Nem­rég kö­töt­ték össze éle­tü­ket.

Nem­rég kö­töt­ték össze éle­tü­ket. A pár kö­zött azóta is tom­bol a sze­re­lem.

Lebukott: Gyönyörű, fiatal nővel kavar Kamarás Iván

Lebukott: Gyönyörű, fiatal nővel kavar Kamarás Iván

Csak úgy iz­zott köz­tük a le­vegő!

A nép­szerű mű­vészt egy bel­vá­rosi ét­te­rem­ben kap­ták len­cse­végre új ked­ve­sé­vel. Csak úgy iz­zott köz­tük a le­vegő!

Közösségi oldalán vallott szerelmet Zsidró Tamás

Közösségi oldalán vallott szerelmet Zsidró Tamás

A képet el­nézve nem is le­hetne sze­rel­me­sebb a mes­ter­fod­rász és gyö­nyörű párja, Dobó Kata.

A képet el­nézve nem is le­hetne sze­rel­me­sebb a mes­ter­fod­rász és gyö­nyörű párja, Dobó Kata.

Meglepő dologra derült fény az ismert magyar énekes esküvőjéről

Meglepő dologra derült fény az ismert magyar énekes esküvőjéről

Ha­ma­ro­san há­za­sodni fog L.L Ju­nior, ki­de­rült, ki lesz az egyik es­kü­vői tanú a kö­zelgő es­kü­vőn.

Nem titkolják tovább: Ezért tűnt el Galambos Dorina és Pély Barna

Nem titkolják tovább: Ezért tűnt el Galambos Dorina és Pély Barna

Né­hány éve még há­ló­szo­ba­tit­ka­i­kat is meg­osz­tot­ták a nyil­vá­nos­ság­gal, majd egyik nap­ról a má­sikra el­tűn­tek.

L.L. Junior esküvőre készül! Nem hiszed el, ki a menyasszony

L.L. Junior esküvőre készül! Nem hiszed el, ki a menyasszony

Sosem tit­kolta a ze­nész, hogy mióta véget ért kap­cso­la­tuk gyer­me­kei any­já­val, bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

Sosem tit­kolta a ze­nész, hogy mióta véget ért kap­cso­la­tuk gyer­me­kei any­já­val, bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Rékasi Károly nem hagyja annyiban, fotóval bizonyít

Rékasi Károly nem hagyja annyiban, fotóval bizonyít

Ezzel a kép­pel kíván min­den­ki­nek bol­dog új esz­ten­dőt.

Ezzel a kép­pel kíván min­den­ki­nek bol­dog új esz­ten­dőt.

Elképesztő történet a múltból: íme Fodor Zsóka vallomása

Elképesztő történet a múltból: íme Fodor Zsóka vallomása

Félte őr­zött ti­tok­ról me­sélt.

Közel nyolc évvel édes­anyja ha­lála után val­lott színt. Félte őr­zött ti­tok­ról me­sélt.

Iszak Eszter és Dobrády Ákos képtelenek elengedni egymást

Iszak Eszter és Dobrády Ákos képtelenek elengedni egymást

A páros négy hó­napja sza­kí­tott, de most újra fel­me­le­gí­te­nék a kap­cso­la­tu­kat.

Első fotó: így szereti egymást Cserpes Laura és Gyurta Dani!

Első fotó: így szereti egymást Cserpes Laura és Gyurta Dani!

A fi­a­ta­lok hó­na­pok óta egy párt al­kot­nak, mégis ke­rü­lik a nyil­vá­nos­sá­got.

A fi­a­ta­lok hó­na­pok óta egy párt al­kot­nak, mégis ke­rü­lik a nyil­vá­nos­sá­got.

Hűha: Pikáns karácsonyi videó Osvárt Andiról és új szerelméről

Hűha: Pikáns karácsonyi videó Osvárt Andiról és új szerelméről

A gyö­nyörű ma­gyar szí­nésznő eddig féltve őrizte ma­gán­éle­tét.

A gyö­nyörű ma­gyar szí­nésznő eddig féltve őrizte ma­gán­éle­tét.

Hoppá: Ezért nem költözik össze szerelmével Radics Gigi

Hoppá: Ezért nem költözik össze szerelmével Radics Gigi

A fan­tasz­ti­kus hangú éne­kesnő végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Vastag Tamás végre megmutatta a kisfiát!

Vastag Tamás végre megmutatta a kisfiát!

A ka­rá­csony szel­leme az éne­kesre is ha­tás­sal volt.

A ka­rá­csony szel­leme az éne­kesre is ha­tás­sal volt, be­mu­tatta féltve őr­zött kin­csét.

Gönczi Gábor őszintén vallott magánéletéről, ez vár rá karácsonykor

Gönczi Gábor őszintén vallott magánéletéről, ez vár rá karácsonykor

A Té­nyek nép­szerű hír­adó­sá­nak élete tel­je­sen fel­for­dult az el­múlt né­hány hét­ben!

A Té­nyek nép­szerű hír­adó­sá­nak élete tel­je­sen fel­for­dult az el­múlt né­hány hét­ben!

Hoppá: Tücsi szerelme a válogatott sportoló

Hoppá: Tücsi szerelme a válogatott sportoló

A szexi mű­sor­ve­zető ezi­dáig egé­szen jól tit­kolta a ma­gán­éle­tét, most árul­kodó fotót tett közzé. Vá­lo­ga­tott csa­tár a sze­ren­csés ki­vá­lasz­tott.

A szexi mű­sor­ve­zető ezi­dáig egé­szen jól tit­kolta a ma­gán­éle­tét, most árul­kodó fotót tett közzé. Vá­lo­ga­tott csa­tár a sze­ren­csés ki­vá­lasz­tott.

Eljegyezte párja Gallusz Nikit

Eljegyezte párja Gallusz Nikit

Sze­rel­mük ki­állta az idők pró­bá­ját. Bol­do­gab­bak, mint va­laha, ezért pe­csé­tel­ték meg kap­cso­la­tu­kat a cso­dás ék­szer­rel.

Sze­rel­mük ki­állta az idők pró­bá­ját. Bol­do­gab­bak, mint va­laha, ezért pe­csé­tel­ték meg kap­cso­la­tu­kat a cso­dás ék­szer­rel.

Romantikus hangulatban töltötte születésnapját Kulcsár Edina

Romantikus hangulatban töltötte születésnapját Kulcsár Edina

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető 26. élet­évét töl­tötte a szent­este előtti napon.

Curtisék boldogan várják a karácsonyt

Curtisék boldogan várják a karácsonyt

Vissza­tért a sze­re­lem a rap­per és fe­le­sége, Csilla há­ló­szo­bá­jába.

Vissza­tért a sze­re­lem a rap­per és fe­le­sége, Csilla há­ló­szo­bá­jába.

Zsidró Tamás váratlan vallomása: Nem tetszett Dobó Kata!

Zsidró Tamás váratlan vallomása: Nem tetszett Dobó Kata!

Nagy a sze­re­lem...

Nagy a sze­re­lem a gyö­nyörű szí­nésznő és a sztár­fod­rász kö­zött, ko­ráb­ban vi­szont tabu volt Kata, mert Zsidró Tamás egyik ba­rát­já­val járt.

Vajna Timi: nem akartam hozzámenni Andyhez!

Vajna Timi megdöbbentő vallomása: nem akartam hozzámenni Andyhez!

Két éven belül jön a baba?

Andy Vajna gyógyír volt Vajna Timi lelki se­be­ire, két éven belül ér­kez­het az első közös gye­re­kük.

Baronits Gábor exe újra szerelmes

Baronits Gábor exe újra szerelmes

Az egy­kori álom­pár már a múlté, de úgy tűnik Syd­ney újra ró­zsa­szín­fel­hő­ben úszik. Az egész­ben a leg­szem­be­tű­nőbb, hogy kí­sér­te­ti­e­sen ha­son­lít Gá­borra.

Az egy­kori álom­pár már a múlté, de úgy tűnik Syd­ney újra ró­zsa­szín­fel­hő­ben úszik. Az egész­ben a leg­szem­be­tű­nőbb, hogy kí­sér­te­ti­e­sen ha­son­lít Gá­borra.

Orosz Barbara vallomása: híres férfivel folytatott viszonyt!

Orosz Barbara vallomása: híres férfivel folytatott viszonyt!

A mű­sor­ve­zető éle­té­ben most elő­ször szingli, de még min­dig volt ked­ve­sét sze­reti.

Új szerelem: Zacher Gábor először beszélt a válásáról

Új szerelem: Zacher Gábor először beszélt a válásáról

Le­he­tő­sége adó­dott az új­ra­kez­désre.

A híres to­xi­ko­ló­gus úgy gon­dolja, jó eset­ben egy­szer adó­dik le­he­tő­ség az élet­ben az új­ra­kez­désre.

Így készül a karácsonyra Istenes Bence

Így készül a karácsonyra Istenes Bence

Ins­tag­ram­ján be­pil­lan­tást enged csa­ládja éle­tébe a mű­sor­ve­zető. Fia anyja, Cso­bot Adél is sze­re­pel fo­tó­ján...

Ins­tag­ram­ján be­pil­lan­tást enged csa­ládja éle­tébe a mű­sor­ve­zető. Gyer­meke anyja, Cso­bot Adél is sze­re­pel fo­tó­ján...

Esküvőre készül Nyertes Zsuzsa

Esküvőre készül Nyertes Zsuzsa

A szí­nésznő hiába él év­ti­ze­dek óta bol­dog pár­kap­cso­lat­ban, még­sem lett be­lőle fe­le­ség, de úgy gon­dolja sosem késő.

A szí­nésznő hiába él év­ti­ze­dek óta bol­dog pár­kap­cso­lat­ban, még­sem lett be­lőle fe­le­ség.

Hűha! Lagzi Lajcsi lánya ezt a férfit szereti!

Hűha! Lagzi Lajcsi lánya ezt a férfit szereti!

Be­töl­tötte a 18-at, fel­fedte a férfit.

Be­töl­tötte a ti­zen­nyol­cat és meg­mu­tatta a vi­lág­nak. Laj­csi sosem tit­kolta, na­gyon félti lá­nyát, vajon ezzel a férfi­val meg­bé­kélt már a mu­la­tós ki­rály?

Végre kiderült, hogy ismerte meg ifjú szerelmét Pintér Tibor

Végre kiderült, hogy ismerte meg ifjú szerelmét Pintér Tibor

Egy or­szá­got ne­vet­te­tet­tek meg...

Egy or­szá­got ne­vet­te­tett meg a szí­nész új ked­vese, ami­kor a Mok­ká­ban fél­re­ér­tette a kér­dést...

38 évvel fiatalabb nőt vett el a magyar színész

38 évvel fiatalabb nőt vett el a magyar színész

Fe­le­sé­gül vette ked­ve­sét Dózsa László. A 74 éves szí­nész-ren­dező egy évvel ez­előtt is­merte meg a 36 éves Gab­ri­el­lát.

Fe­le­sé­gül vette ked­ve­sét Dózsa László. A 74 éves szí­nész-ren­dező egy évvel ez­előtt is­merte meg a 36 éves Gab­ri­el­lát, aki­vel, ha úgy ala­kul, akár gye­re­ket is vál­lal­ná­nak.

Ajjaj: Fésűs Nelly párja nem hisz a monogámiában

Ajjaj: Fésűs Nelly párja nem hisz a monogámiában

Öt éve al­kot­nak egy párt, a férfi azon­ban maga sem ta­gadja, hogy nagy ked­ve­lője a női nem­nek.

A szí­nésznő és Vajtó Lajos öt éve al­kot­nak egy párt, a férfi azon­ban maga sem ta­gadja, hogy nagy ked­ve­lője a női nem­nek.

Meglestük: így telnek Kulcsár Edina és Csuti mindennapjai!

Meglestük: így telnek Kulcsár Edina és Csuti mindennapjai!

Nem tel­nek unal­ma­san a nap­jai.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek nem tel­nek unal­ma­san a nap­jai, főleg mióta ismét rá­ta­lált a sze­re­lem.

Szabó Zsófit elfogadja férje családja

Szabó Zsófit elfogadja férje családja

Ro­má­nak vallja magát még akkor is, ha emi­att sokan tá­mad­ják.

A mű­sor­ve­zető ro­má­nak vallja magát még akkor is, ha emi­att sokan tá­mad­ják.

Hoppá! Ezzel a trükkel csajozik Gesztesi Károly

Hoppá! Ezzel a trükkel csajozik Gesztesi Károly

Gesz­tesi Ká­rolyt ugyan idő­ről időre hírbe hoz­zák kü­lön­féle höl­gyek­kel, de a szí­nész je­len­leg szingli.

Gesz­tesi Ká­rolyt ugyan idő­ről időre hírbe hoz­zák kü­lön­féle höl­gyek­kel, de a szí­nész je­len­leg szingli. Min­den jel arra utal, hogy ez az ál­la­pot azon­ban nem lesz tar­tós, hi­szen be­vált mód­szer van a hó­dí­tásra.

Gólyahír: Meghökkentő vallomás Bárdositól

Gólyahír! Bárdosi Sándor nem értette a terhességi teszt eredményét

Óri­ási az öröm a Bár­dosi csa­lád­ban, hisz ha­ma­ro­san két­sze­res apa lesz az olim­pi­kon.

Óri­ási az öröm a Bár­dosi csa­lád­ban, hisz ha­ma­ro­san két­sze­res apa lesz az olim­pi­kon.

Meglepő dolog történt Hajdú Péter válóperén! Erre senki se számított

Meglepő dolog történt Hajdú Péter válóperén! Erre senki se számított

Egyre szö­ve­vé­nye­sebb vá­lá­suk nem várt for­du­la­tot vett a bí­ró­sá­gon.

Egyre szö­ve­vé­nye­sebb vá­lá­suk nem várt for­du­la­tot vett a bí­ró­sá­gon.

Váratlan vallomást tett Cserpes Laura

Megdöbbentő vallomást tett Cserpes Laura

Újra rá­ta­lált a sze­re­lem.

Az éne­kesnő Berki Krisz­tián óta nem volt kap­cso­lat­ban, azon­ban most úgy tűnik újra rá­ta­lált a sze­re­lem.

Janicsák Veca szereti, hogy a kedvese tutyimutyi

Janicsák Veca szereti, hogy a kedvese tutyimutyi

Évek óta bol­dog kap­cso­lat­ban él.

Az éne­kesnő évek óta bol­dog kap­cso­lat­ban él, el­árulta, mi a tit­kuk.

Ismét segítő kezet nyújtott Rubint Réka!

Ismét segítő kezet nyújtott Rubint Réka!

A fit­nesz­lady nem vá­lo­gat, ott segít, ahol tud, és ahol módja van rá.

A fit­nesz­lady nem vá­lo­gat, ott segít, ahol tud, és ahol módja van rá.

Árulkodó fotó: új szerelméhez költözött Bálint Antónia?

Árulkodó fotó: új szerelméhez költözött Bálint Antónia?

Ismét rá­ta­lált a bol­dog­ság.

Úgy tűnik, az egy­kori szép­ség­ki­rálynő élete a meg­pró­bál­ta­tá­sok után végre egye­nesbe jött.

Újra együtt: hűtlen férje visszatalált Zalatnay Saroltához!

Újra együtt: hűtlen férje visszatalált Zalatnay Saroltához!

A hu­szon­két évvel fi­a­ta­labb Csaba akkor hagyta el Cinit, ami­kor az éne­kesnő bör­tönbe ke­rült.

A hu­szon­két évvel fi­a­ta­labb Csaba akkor hagyta el Cinit, ami­kor az éne­kesnő bör­tönbe ke­rült.

Hien bevallotta, Amerikában pasizik

Hien bevallotta, Amerikában pasizik

A gyö­nyörű éne­kesnő im­má­ron két éve Ame­ri­ká­ban él.

A gyö­nyörű éne­kesnő im­má­ron két éve Ame­ri­ká­ban él, ahol a világ egyik leg­ne­ve­sebb zenei egye­te­mé­nek hall­ga­tója, és mel­les­leg ott ke­resi az iga­zit.

Újabb megrázó vallomás Rékasi Károlytól

Újabb megrázó vallomás Rékasi Károlytól

Vajon túl­jut a ne­héz­sé­ge­ken?

Bár a nép­szerű szí­nész to­vábbra is min­dent meg­tesz a gyó­gyu­lá­sért, nem ta­gadja, be­teg­sége már sze­relmi éle­tére is ha­tás­sal van...

Ilyen fotót még nem láttál: elképesztően édesek Majka gyermekei!

Ilyen fotót még nem láttál: elképesztően édesek Majka gyermekei!

Oli­vér és Ma­rián úgy pó­zol­nak, mint eddig még soha.

Oli­vér és Ma­rián úgy pó­zol­nak, mint eddig még soha, nem csoda, hogy a büszke apuka meg­mu­tatta őket a ra­jon­gó­i­nak.

Összeköltöztek a szerelmes TV2-s sztárok

Összeköltöztek a szerelmes TV2-s sztárok

A fi­a­ta­lok nem te­ke­tó­ri­áz­tak, szinte a ver­seny utáni első pil­la­nat­ban meg­kezd­ték közös éle­tü­ket.

A fi­a­ta­lok nem te­ke­tó­ri­áz­tak, szinte a ver­seny utáni első pil­la­nat­ban meg­kezd­ték közös éle­tü­ket. Per­sze nem min­den ment simán...

Csak őszintén: Szerelmi életükről vallottak Kordáék

Csak őszintén: Szerelmi életükről vallottak Kordáék

Nem vár­nak egy­más­tól ka­ma­szos he­vü­le­tet a sze­re­lem­ben, de nem hagy­ják, hogy el­szür­kül­jön a kap­cso­la­tuk.

Meglepetés: Polyák Lilla hamarosan anya lesz?

Meglepetés: Polyák Lilla hamarosan anya lesz?

Sze­relme vá­gyik már egy gyer­mekre.

A szí­nésznő fi­a­tal sze­relme be­val­lotta, vá­gyik már egy saját gyer­mekre.

Pezsgővel öntözi fiatal szeretője meztelen testét Mariah Carey

Pezsgővel öntözi fiatal szeretője meztelen testét Mariah Carey

Nem­rég sza­kí­tot­tak vő­le­gé­nyé­vel, ál­lí­tó­lag emi­att a csi­nos fiú miatt. Per­sze, az is lehet, hogy csak vi­gasz­ta­ló­dik...

Nem­rég sza­kí­tot­tak vő­le­gé­nyé­vel, ál­lí­tó­lag emi­att a csi­nos fiú miatt. Per­sze, az is lehet, hogy csak vi­gasz­ta­ló­dik...

Árulkodó fotó: Nem hiszed el, kivel hozták hírbe Sarka Katát

Árulkodó fotó: Nem hiszed el, kivel hozták hírbe Sarka Katát

El­is­merte, hogy rég­óta jóban van­nak, ám azt ta­gadta, hogy több van köz­tük, mint ba­rát­ság.

El­is­merte, hogy rég­óta jóban van­nak, ám azt ta­gadta, hogy több van köz­tük, mint ba­rát­ság.

"Csodálatos energiák érkeztek Marcell-lel!"

"Csodálatos energiák érkeztek Marcell-lel!"

Cla­u­dia meg­mu­tatta kis­ba­bá­ját, és me­sélt is a pi­ci­ről.

Sokat nem kel­lett várni: Lip­tai Cla­u­dia végre meg­mu­tatta kis­ba­bá­ját, Pa­taki Mar­cellt, aki alig két hét­tel ez­előtt jött a vi­lágra. A TV2 mű­sor­ve­ze­tője a ma­ga­zin­nal rá­adá­sul né­hány gon­do­la­tot is meg­osz­tott a pi­ci­ről.

Mégis kibékülhet Hajdú Péter és Sarka Kata?

Mégis kibékülhet Hajdú Péter és Sarka Kata?

Las­san vissza­ta­lál­nak egy­más­hoz.

Min­den jel arra mutat, hogy las­san, de biz­to­san vissza­ta­lál egy­más­hoz Hajdú Péter és Sarka Kata.

Hihetetlen, hogy repül az idő: ötéves lett Majka fia!

Hihetetlen, hogy repül az idő: ötéves lett Majka fia!

A mű­sor­ve­zető öt évvel ez­előtt vált bu­li­zós sztár­ból fe­le­lős édes­apává.

A mű­sor­ve­zető öt évvel ez­előtt vált bu­li­zós sztár­ból fe­le­lős édes­apává.

Durva: Berki Krisztián szerződésben tiltja meg a hízást Pamelának!

Durva: Berki Krisztián szerződésben tiltja meg a hízást Pamelának!

A sztár­pár ke­mény fel­té­te­le­ket szab egy­más­nak az es­küvő utáni idő­szakra.

A sztár­pár ke­mény fel­té­te­le­ket szab egy­más­nak az es­küvő utáni idő­szakra.

Nagy bejelentés Harry hercegről és dögös barátnőjéről

Nagy bejelentés Harry hercegről és dögös barátnőjéről

Im­má­ron nem fel­té­te­le­zés többé: Diana ki­seb­bik fia és Meg­han Markle hi­va­ta­lo­san egy párt al­kot­nak.

Im­má­ron nem fel­té­te­le­zés többé: Diana ki­seb­bik fia és Meg­han Markle szí­nésznő hi­va­ta­lo­san egy párt al­kot­nak.

Örömhír: megszületett Szulák Andrea lányának kistestvére!

Örömhír: megszületett Szulák Andrea lányának kistestvére!

Agócs Judit né­hány nap­pal ez­előtt hozta vi­lágra Gyar­mati Gá­bor­ral közös gyer­me­kü­ket.

Máris szünetet tart Harry herceg és szexi barátnője

Máris szünetet tart Harry herceg és szexi barátnője

He­te­kig nem ta­lál­koz­hat­nak.

Sülve-főve együtt van­nak, de most Har­ryt el­szó­lítja a kö­te­les­ség. A nyil­vá­nos­ság előtt pedig nem fog meg­je­lenni Meg­han­nel.

Lebukott: Egyszerre két nővel is viszonya volt Harry hercegnek

Lebukott: Egyszerre két nővel is viszonya volt Harry hercegnek

Több vasat tar­tott a tűz­ben.

Bár kö­zü­lük az egyik immár hi­va­ta­lo­san is a ba­rát­nője, Diana her­cegnő csa­po­dár fia so­káig nem tudta el­dön­teni, me­lyik nőt vá­lassza. Mi­csoda di­lemma!

Alig van ideje egymásra Szellő Istvánnak és Gubík Áginak

Alig van ideje egymásra Szellő Istvánnak és Gubík Áginak

Ta­valy szep­tem­ber­ben vál­lal­ták fel a sze­rel­mü­ket, azóta is bol­do­gan élnek együtt.

Így reagáltak új szerelmére Polyák Lilla gyermekei

Így reagáltak új szerelmére Polyák Lilla gyermekei

Ma­gán­éle­té­nek tit­ka­i­ról val­lott a szí­nésznő, arról is me­­sélt, hogy gyer­me­kei mi­ként élték meg a vá­lást.

Ma­gán­éle­té­nek tit­ka­i­ról val­lott a szí­nésznő, töb­bek kö­zött arról is me­­sélt, hogy gyer­me­kei mi­ként élték meg a vá­lást.

Kiderült a sztárpár titka: Olimpikon Cserpes Laura pasija

Kiderült a sztárpár titka: Olimpikon Cserpes Laura pasija

Egy­másra ta­lá­lá­suk nem volt vé­let­len.

Újabb ma­gyar sztár­sze­re­lem a lát­ha­tá­ron. Egy­másra ta­lá­lá­suk nem volt vé­let­len. Sze­ren­csére min­den a terv sze­rint ala­kult.

Elárulta születendő kisbabája nemét Som-Balogh Edina!

Elárulta születendő kisbabája nemét Som-Balogh Edina!

Régi álma vált va­lóra.

Régi álma vált va­lóra, ezért igyek­szik meg­élni a vá­ran­dós­ság min­den pil­la­na­tát.

Véghajrá: hamarosan megszületik Gönczi Gábor kisfia!

Véghajrá: hamarosan megszületik Gönczi Gábor kisfia!

A hír­adós­nak szük­sége volt az el­múlt hó­na­pokra ahhoz, hogy fel­nő­jön a fel­adat­hoz.

A hír­adós­nak szük­sége volt az el­múlt hó­na­pokra ahhoz, hogy fel­nő­jön a fel­adat­hoz.

Bukta! Hiába a jelmez, megint rajtakaptuk Palvin Barbit és Hamiltont

Bukta! Hiába a jelmez, megint rajtakaptuk Palvin Barbit és Hamiltont

Bár a ma­gyar top­mo­dell és a F1 pi­lóta is he­ve­sen ta­gad­nak...

Bár a ma­gyar top­mo­dell és a F1 pi­lóta is he­ve­sen ta­gad­nak...

Lebukott Harry herceg, ezzel a dögös szépséggel randizik

Lebukott Harry herceg, ezzel a dögös szépséggel randizik

Ál­lí­tó­lag még sosem volt ilyen bol­dog.

Ál­lí­tó­lag még sosem volt ilyen bol­dog a brit ki­rá­lyi ház egyik leg­nép­sze­rűbb tagja... Ellie Go­ul­ding, úgy tűnik, már a múlté.

Polyák Lilla életét féltékenység keseríti

Polyák Lilla életét féltékenység keseríti

Újabb csa­pás érte a napok óta gyen­gél­kedő szí­nész­nőt!

Újabb csa­pás érte a napok óta gyen­gél­kedő szí­nész­nőt! Vajon ezt hogy tudja fel­dol­gozni?

Lebukott: Nem hiszed el, kit csókolt vadul Madonna

Lebukott: Nem hiszed el, kit csókolt vadul Madonna

Egy ideje sut­tog­ják, hogy az 58 éves pop­díva tel­je­sen az ujja köré csa­varta a férfit és egyre kö­ze­lebb ke­rül­nek egy­más­hoz.

Egy ideje sut­tog­ják, hogy az 58 éves pop­díva tel­je­sen az ujja köré csa­varta a férfit és egyre kö­ze­lebb ke­rül­nek egy­más­hoz. Nos, úgy tűnik, a hír igaz!

Második terhessége során érkezett el a nyugalom Liptai Claudia életébe

Második terhessége során érkezett el a nyugalom Liptai Claudia életébe

A mű­sor­ve­zető Panka lánya szü­le­tése előtt nehéz idő­sza­kot élt át.

A mű­sor­ve­zető Panka lánya szü­le­tése előtt nehéz idő­sza­kot élt át.

Tíz évet várt a második gyermekére Liptai Claudia

Tíz évet várt a második gyermekére Liptai Claudia

Sze­re­tett volna test­vért Pan­ká­nak.

Na­gyon hamar sze­re­tett volna kis­test­vért Pan­ká­nak, de erre vár­nia kel­lett.

Exkluzív interjú: Zsidró Tamás szeretné megvédeni Dobó Katát

Exkluzív interjú: Zsidró Tamás szeretné megvédeni Dobó Katát

Min­dig óvta a ma­gán­éle­tét.

A sztár­fod­rász min­dig óvta a ma­gán­éle­tét, ezért za­varó szá­mára, hogy most ez elő­térbe ke­rült.

Árulkodó fotók: Dögös barátnőjébe szeretett bele Dakota Johnson?

Árulkodó fotók: Dögös barátnőjébe szeretett bele Dakota Johnson?

Eddig azt sut­tog­ták, hogy film­béli part­ne­ré­vel szűrte össze a levet, azon­ban könnyen lehet, hogy egé­szen más­felé ka­csin­gat!

El­ké­pesztő pletyka ka­pott szárnyra a dögös vi­lág­sztár­ról! Eddig azt sut­tog­ták, hogy film­béli part­ne­ré­vel szűrte össze a levet, azon­ban könnyen lehet, hogy egé­szen más­felé ka­csin­gat!

Újabb meddőségi vizsgálat alá vetette magát Vámos Erika

Újabb meddőségi vizsgálat alá vetette magát Vámos Erika

A sze­relme ked­véért újabb ki­vizs­gá­lá­so­kon vett részt. Ezt az ered­ményt kapta.

A sze­relme ked­véért újabb ki­vizs­gá­lá­so­kon vett részt. Ezt az ered­ményt kapta.

Kidobta vőlegénye a pénzéhes Mariah Carey-t

Kidobta vőlegénye a pénzéhes Mariah Carey-t

A ka­szi­nó­mil­li­ár­dos­nak elege lett be­lőle, hogy a dögös éne­kesnő úgy szórja a pén­zét, mintha kö­te­lező lenne.

A ka­szi­nó­mil­li­ár­dos­nak elege lett be­lőle, hogy a dögös éne­kesnő úgy szórja a pén­zét, mintha kö­te­lező lenne.

A világ legdögösebb negyvenesétől is elválik férje

A világ legdögösebb negyvenesétől is elválik férje

Kate Beckin­sale újra szingli.

Ti­zen­két év után véget ért egy újabb hol­ly­woodi sztár­há­zas­ság, ami­nek kö­vet­kez­té­ben az örökfi­a­tal Kate Beckin­sale vissza­ke­rül a szing­li­pi­acra.

Durva bosszút állt gyönyörű exe a félrelépő Hamiltonon

Durva bosszút állt gyönyörű exe a félrelépő Hamiltonon

Ki­tá­lalt a nő­faló spor­to­ló­ról...

A szexi sztár eddig sosem hal­lott da­lá­ban tá­lalt ki kap­cso­la­tuk­ról és a Forma-1 ászá­nak hűt­len­ke­dé­sé­ről.

Ezért kerülhet válságba Szabó Zsófi házassága...

Ezért kerülhet válságba Szabó Zsófi házassága...

Tel­je­sen meg­vál­to­zott az éle­tük!

A csi­nos mű­sor­ve­zető csak három hete ment hozzá sze­rel­mé­hez, Zsolt­hoz, máris tel­je­sen meg­vál­to­zott az éle­tük!

Újabb részletek Dobó Kata és Zsidró Tamás szerelméről

Újabb részletek Dobó Kata és Zsidró Tamás szerelméről

Ré­góta sze­rel­me­sek egy­másba.

A szí­nésznő és a sztár­fod­rász kap­cso­lata hosszabb ideje tart, mint azt bárki gon­dolta volna.

Váratlan vallomást tett Hajdú Péter, erre senki sem számított

Váratlan vallomást tett Hajdú Péter, erre senki sem számított

Élete leg­ne­he­zebb 2 hó­nap­ján van túl. Talán ezért vált ennyire ér­zel­messé?

Élete leg­ne­he­zebb 2 hó­nap­ján van túl. Talán ezért vált ennyire ér­zel­messé?

Hoppá! Újabb fotó bizonyítja Palvin Barbi és Hamilton kapcsolatát!

Hoppá! Újabb fotó bizonyítja Palvin Barbi és Hamilton kapcsolatát!

Bár a ma­gyar top­mo­dell és az F1 vi­lág­baj­nok is ta­gadja, hogy intim vi­szony­ban len­né­nek...

62 évesen akar gyereket párjától Mihályi Győző

62 évesen akar gyereket párjától a magyar sztárszínész

Fe­le­sége babát sze­retne tőle.

A szí­nész­nek első há­zas­sá­gá­ból van két gye­reke, de 35 évvel fi­a­ta­labb fe­le­sége babát sze­retne tőle.

Méregdrága ajándékkal hálálta meg felesége törődését Galambos Lajos

Méregdrága ajándékkal hálálta meg felesége törődését Galambos Lajos

Az év­for­du­lón is ki­tett ma­gáért.

A trom­bi­ta­mű­vész a há­zas­sági év­for­du­ló­ján is ki­tett ma­gáért.

Esküvő: a kritikus hetedik évben fogadott örök hűséget Madár Veronika!

Esküvő: a kritikus hetedik évben fogadott örök hűséget Madár Veronika!

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője élete egyik leg­bol­do­gabb nap­ját élte át.

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője élete egyik leg­bol­do­gabb nap­ját élte át.

Hoppá: Tilla újra megnősült!

Hoppá: Tilla újra megnősült!

Meg­lepő do­logra vál­lal­ko­zott a TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője!

Meg­lepő do­logra vál­lal­ko­zott a TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője! Vajon miért várt vele eddig?

Hűha: 21 évvel idősebb kollégájával bukott le Jennifer Lawrence!

Hűha: 21 évvel idősebb kollégájával bukott le Jennifer Lawrence!

Úgy tűnik, új film­jé­nek for­ga­tása alatt igen­csak közel ke­rült a 47 éves ren­de­ző­höz. Vajon mi lehet köz­tük?

Itt a vége: Újabb sztárpár válik!

Itt a vége: Újabb sztárpár válik!

A nép­szerű szí­nész és fe­le­sége 9 év után dön­töt­tek úgy, hogy pon­tot tesz­nek há­zas­sá­guk vé­gére. Most az a leg­fon­to­sabb, hogy gye­re­keik át­vé­szel­jék a nehéz idő­sza­kot.

A nép­szerű szí­nész és fe­le­sége 9 év után dön­töt­tek úgy, hogy pon­tot tesz­nek há­zas­sá­guk vé­gére. Most az a leg­fon­to­sabb, hogy gye­re­keik át­vé­szel­jék a nehéz idő­sza­kot.