SPORT

KIAJOBB

Benevezték a Bajnokok Ligájába a magyar Eb-hőst

Benevezték a Bajnokok Ligájába a magyar Eb-hőst

A vá­lo­ga­tott ásza a Bar­ce­lona ellen lép pá­lyára, de akár a Real Mad­rid skalp­ját is meg­sze­rez­heti.

A vá­lo­ga­tott ásza a Bar­ce­lona ellen lép pá­lyára, de akár a Real Mad­rid skalp­ját is meg­sze­rez­heti.

Szomorú számok, összetört a fociálom

Szomorú számok, összetört a magyar fociálom

Bernd Storck együt­tese kezd­heti az épít­ke­zést a 2020-as vi­a­dalra.

Vég­leg véget ért az Eb utáni fo­ci­láz. Bernd Storck együt­tese kezd­heti az épít­ke­zést a 2020-as vi­a­dalra.

Focicsoda, újra Eb-t ért a norvégverés

Focicsoda, újra Eb-t ért a norvégverés

A szom­bati le­tar­gia után végre jó hír a ma­gyar fo­ci­ban.

A szom­bati le­tar­gia után végre jó hír a ma­gyar fo­ci­ban. U17-es vá­lo­ga­tot­tunk ki­ju­tott az Eu­rópa-baj­nok­ságra.

FRISS HÍREK

Dzsudzsákék lemondhatnak legnagyobb álmukról

Dzsudzsákék lemondhatnak legnagyobb álmukról

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sima ve­re­sé­get szen­ve­dett Por­tu­gá­li­á­ban.

Storck újoncot avatt Portugália ellen

Újoncot avatunk, így állunk fel Portugália ellen

A szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette kez­dő­csa­pa­tát.

Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette kez­dő­csa­pa­tát.

Pocsék főpróba, fociválogatottjaink kudarcot vallottak

Pocsék főpróba, fociválogatottjaink kudarcot vallottak

Három kor­osz­tály, három ve­re­ség, két rú­gott gól. A hetet csak a nagy­vá­lo­ga­tott ment­heti meg.

Három kor­osz­tály, három ve­re­ség, két rú­gott gól. A hetet csak a nagy­vá­lo­ga­tott ment­heti meg.

Ronaldo lepipálja a teljes magyar NB I-et

Ronaldo lepipálja a teljes magyar NB I-et

A por­tu­gál sztár ér­té­két 100 mil­lió eu­róra tak­sálja a Trans­fer­markt.

A por­tu­gál sztár ér­té­két 100 mil­lió eu­róra tak­sálja a Trans­fer­markt, a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tét pedig 27,85 mil­li­óra.

Szujó Zoltán Hamiltonra fogad, de Massának szurkol

Szujó Zoltán Hamiltonra fogad, de Massának szurkol

Va­sár­nap el­raj­tol a Szá­guldó Cir­kusz.

Va­sár­nap el­raj­tol a Szá­guldó Cir­kusz, Mel­bourne-ben meg­kez­dő­dik a Forma-1-es vi­lág­baj­nok­ság.

Semmibe vesznek minket, újra ráfáznak a portugálok?

Semmibe vesznek minket, újra ráfáznak a portugálok?

Mintha nem is a ma­gya­rok miatt to­por­zé­kol­tak volna az Eb-n. Ideje újra meg­lepni őket a vb-se­lej­te­zőn. Em­lé­kez­tes­sük őket a nyári 3-3-ra!

Mintha nem is a ma­gyar vá­lo­ga­tott miatt to­por­zé­kol­tak volna az Eb-n. Ideje újra meg­lepni őket a szom­bati vb-se­lej­te­zőn. Em­lé­kez­tes­sük őket a nyári 3-3-ra!

Olimpiai bajnokunk tudja, miben kell javulnia

Olimpiai bajnokunk tudja, miben kell javulnia

Vi­lág­baj­no­kunk idei hét ver­se­nyén min­dig ki­váló gya­kor­la­tot tu­dott be­mu­tatni.

Vi­lág­baj­no­kunk idei hét ver­se­nyén min­dig ki­váló gya­kor­la­tot tu­dott be­mu­tatni.

Ezt senki se hitte volna, óriási elismerést kapott a magyar válogatott

Ezt senki se hitte volna, óriási elismerést kapott a magyar válogatott

Csá­szár Gábor szép csend­ben gól­ki­rály lett a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. A Sze­ge­det is el­is­mer­ték Eu­ró­pá­ban.

Újabb döbbenet következik a Bajnokok Ligájában?

Újabb döbbenet következik a Bajnokok Ligájában?

Újabb négy vissza­vágó kö­vet­ke­zik.

Ked­den és szer­dán négy vissza­vá­góra kerül sor a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Tönkretették az évszázad focicsapatát?

Végleg tönkretették az évszázad magyar focicsapatát?

Ért­he­tet­len mi tör­té­nik a 2000-es évek si­ker­csa­pa­tá­val. A Deb­re­cen saját ne­ve­lésű em­be­rek­kel nyert 7 baj­noki címet, lé­gi­ó­sok­kal most a ki­esés ellen küzd.

Ért­he­tet­len mi tör­té­nik a 2000-es évek si­ker­csa­pa­tá­val. A Deb­re­cen saját ne­ve­lésű em­be­rek­kel nyert 7 baj­noki címet, lé­gi­ó­sok­kal most a ki­esés ellen küzd.

Dzsudzsákék megtörnék az átkot az év meccsén

Dzsudzsákék megtörnék az átkot az év meccsén

Va­sár­nap meg­kezdte a fel­ké­szü­lést a Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Va­sár­nap meg­kezdte a fel­ké­szü­lést a Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Még soha nem nyer­tünk az ibé­riai gárda ellen.

Zsoldos kutyák, portugál bohóc. Ez a debreceni foci?

Zsoldos kutyák, portugál bohóc. Ez a debreceni foci?

Urbán Fló­rián ez­út­tal sem tür­tőz­tette magát. Ko­rábbi vá­lo­ga­tot­tunk most egy si­ker­csa­pat­nak szólt be.

Urbán Fló­rián ez­út­tal sem tür­tőz­tette magát. Ko­rábbi vá­lo­ga­tot­tunk most egy si­ker­csa­pat­nak szólt be.

Sztárcsapatot vert a Hertha, csak négy perc nem tetszett Dárdainak

Sztárcsapatot vert a Hertha, csak négy perc nem tetszett Dárdainak

A Dár­dai-csa­pat a Bun­des­liga-for­duló nagy nyer­tese. BL-ne­gyed­dön­tős ál­do­za­tot ej­tett a Her­tha.

Érik a magyar válogatott focista álma, sztárcsapat vár rá?

Érik a magyar válogatott focista álma, sztárcsapat vár rá?

Va­lóra vál­hat a nagy ta­lál­ko­zás? Ezért küzd Gu­lá­csi Péter meccs­ről meccsre a német baj­nok­ság­ban.

Fejreállt az NB I, óriásit bukott a Fradi

Fejreállt az NB I, óriásit bukott a Ferencváros

Szinte hi­he­tet­len vál­to­zá­sok zaj­la­nak a ma­gyar foci él­vo­na­lá­ban.

Össze­ha­son­lí­tot­tuk a fo­ci­csa­pa­tok for­má­ját az egy évvel ko­ráb­bi­val. Szinte hi­he­tet­len vál­to­zá­sok zaj­la­nak a ma­gyar baj­nok­ság él­vo­na­lá­ban.

A játékos azzal a testrészével passzolt, amire nem gondolnál

A magyarok réme azzal a testrészével passzolt, amire nem is gondolnál

Egy arany­lab­dás már meg­csi­nálta.

Szo­kat­lan, de két­ség­kí­vül zse­ni­á­lis meg­ol­dás. Egy arany­lab­dás már meg­csi­nálta.

Dzsudzsák szenzációs volt, neki tapsoltak

Dzsudzsák szenzációs volt, neki tapsoltak

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya a klub­já­ban re­me­kelt, pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­tott a leg­utóbbi baj­noki mér­kő­zé­sen.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya a klub­já­ban re­me­kelt, pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­tott a leg­utóbbi baj­noki mér­kő­zé­sen.

Németh elárulta, bravúrra készülnek C. Ronaldóék ellen!

Németh elárulta, bravúrra készülnek C. Ronaldóék ellen!

Sors­döntő vb-se­lej­tező kö­vet­ke­zik.

Sors­döntő vb-se­lej­tező vár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra Por­tu­gá­lia ellen.

Dúl az úszóháború: Shane Tusup keményen beszólt

Dúl az úszóháború: Shane Tusup keményen beszólt

KIa­kad­tak a kri­tika cím­zett­jei.

KIa­kad­tak a kri­tika cím­zett­jei. Kinek van igaza: Hosszú Ka­tinka si­ker­ko­vá­csá­nak, vagy a vi­lág­szín­vo­nalú ma­gyar úszó­sport mes­te­re­i­nek?

A Fradi sztárja kimaradt, honosított játékossal készül a válogatott

A Fradi sztárja kimaradt, honosított játékossal készül a válogatott

Bernd Storck rájuk szá­mí­tana Cris­ti­ano Ro­nal­doék ellen.

Bernd Storck rájuk szá­mí­tana Cris­ti­ano Ro­nal­doék ellen.

Visszaengedték az öltözőbe a sztáredzőt

Csoda a BL-ben, visszaengedték az öltözőbe a sztáredzőt

Ar­sene Wen­ger min­den mély­pon­tot alul tud múlni.

Ar­sene Wen­ger min­den mély­pon­tot alul tud múlni. A kínos ku­darc után be­bi­zo­nyí­totta, el­járt fe­lette az idő.

Mélyütés, nagyot csalódott Dárdai

Mélyütés, nagyot csalódott Dárdai

Be­ke­mé­nyít a Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője.

Be­ke­mé­nyít a Her­tha Ber­lin ve­ze­tő­edzője. A ma­gyar szak­em­ber­nek elege van a oda­haza szár­nyaló csa­pata ide­gen­beli vessző­fu­tá­sá­ból.

Sztárcsapat jön Budapestre, velük játszanak Dzsudzsákék

Sztárcsapat jön Budapestre, velük játszanak Dzsudzsákék

A por­tu­gá­liai vb-se­lej­te­zőt kö­ve­tően a ma­gyar csa­pat Bu­da­pes­ten ját­szik.

A por­tu­gá­liai vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt kö­ve­tően a ma­gyar vá­lo­ga­tott Bu­da­pes­ten lép pá­lyára.

Kihívás! Hosszú Katinka magyar riválist kapott

Kihívás! Hosszú Katinka magyar riválist kapott

Kapás Bog­lár­kát fel­tü­zeli, és jobb ered­ményre ösz­tönzi, ha Hosszú Ka­tin­ká­val ver­se­nyez­het.

Kapás Bog­lár­kát fel­tü­zeli, és jobb ered­ményre ösz­tönzi, ha a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tin­ká­val ver­se­nyez­het.

Pólós örömhír, visszatér a világ egyik legjobbja

Pólós örömhír, visszatér a világ egyik legjobbja

Nem bú­csú­zik Varga Dénes.

Nem bú­csú­zik a vá­lo­ga­tot­tól Varga Dénes. Igaz, a vá­lo­ga­tott ví­zi­lab­dá­zóra egy picit még várni kell.

Dárdai egyre távolabb a nagy álmoktól

Dárdai egyre távolabb a nagy álmoktól

A ma­gyar edző csa­pata messze ke­rült attól, hogy nagy cé­lo­kért har­col­jon.

A ma­gyar edző csa­pata messzebb ke­rült attól, hogy nagy cé­lo­kért har­col­jon. Ahogy ki­moz­dul a Her­tha BSC Ber­lin­ből, szinte kép­te­len ered­mé­nye­sen fut­bal­lozni.

Szalai Ádám még önmagát is meglepte

Szalai Ádám még önmagát is alaposan meglepte

Még a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó szá­mára is szo­kat­lan volt, amit tett. Az vi­szont nem, aho­gyan el­érte a je­len­legi for­má­ját. A jó tel­je­sít­mény miatt még mik­ro­font is ra­ga­dott és dalra fa­kadt.

Még a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó szá­mára is szo­kat­lan volt, amit tett. Az vi­szont nem, aho­gyan el­érte a je­len­legi for­má­ját, a csa­tár most rész­le­te­sen ki­fejti, mi vezet a si­ke­res sze­rep­lés­hez. A jó tel­je­sít­mény miatt még mik­ro­font is ra­ga­dott és dalra fa­kadt.

Botrányos lezárás, bocsánatot kért Doll

Botrányos lezárás, bocsánatot kért Doll

Meg­fe­led­ke­zett ma­gá­ról a Fe­renc­vá­ros szerb lé­gi­ósa. Emi­att ki­sebb bot­ránnyal zá­rult az Új­pest el­leni rang­adó.

Meg­fe­led­ke­zett ma­gá­ról a Fe­renc­vá­ros szerb lé­gi­ósa. Emi­att ki­sebb bot­ránnyal zá­rult az Új­pest el­leni rang­adó.

Szokatlan bemutatkozás, mindenkit meglepett Nikolics

Szokatlan bemutatkozás, mindenkit meglepett Nikolics

Le­ját­szotta első tét­meccsét új csa­pa­tá­ban Ni­ko­lics Ne­manja.

Le­ját­szotta első tét­meccsét új csa­pa­tá­ban Ni­ko­lics Ne­manja. A csa­tár egy­előre nem hozta azt, ami­ért szer­ződ­tet­ték.

A Fradi nyert, de Doll kiakadt

A Fradi nyert, de Doll kiakadt

A for­duló leg­meg­ha­tóbb pil­la­na­tát a Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője szol­gál­tatta.

A for­duló leg­meg­ha­tóbb pil­la­na­tát azon­ban a Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője szol­gál­tatta.

Szalai elképesztő volt, nyert a Hoffenheim

Szalai elképesztő volt, magabiztosan nyert a Hoffenheim

A ma­gyar csa­tár hozta vissza csa­pa­tát a meccsbe, el is dön­tötte a ta­lál­ko­zót.

A ma­gyar csa­tár hozta vissza csa­pa­tát a meccsbe, majd el is dön­tötte a ta­lál­ko­zót.

Nikolics majdnem összehányta magát

Nikolics majdnem összehányta magát

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó ne­he­zen vi­selte a szá­mára új kö­rül­mé­nye­ket.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó ne­he­zen vi­selte a szá­mára új kö­rül­mé­nye­ket.

Gulácsi mégis kellene Liverpoolba

Gulácsi mégis kellene Liverpoolba

A sztár­csa­pat kör­nyé­kén már kez­dik be­is­merni.

A sztár­csa­pat kör­nyé­kén már kez­dik be­is­merni, hiba volt el­en­gedni a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pu­sát.

Leblokkolt a magyar Európa-bajnok

Leblokkolt a magyar Európa-bajnok

A több­szö­rös baj­nok olim­pi­ko­nunk­nak ön­ma­gát is le kel­lett győz­nie a kon­ti­nens­vi­a­da­lon. Végül olyat pro­du­kált, amire senki sem volt még képes ebben az évben.

A több­szö­rös baj­nok olim­pi­ko­nunk­nak ön­ma­gát is le kel­lett győz­nie a kon­ti­nens­vi­a­da­lon. Végül olyat pro­du­kált, amire senki sem volt még képes ebben az évben.

Hihetetlen számok röpködnek a magyar focirangadó előtt

Hihetetlen számok röpködnek a magyar focirangadó előtt

Élet-halál har­cot vív Új­pes­ten a Fradi.

Élet-halál har­cot vív Új­pes­ten az él­lo­vas Hon­véd­tól nyolc pontra le­ma­radt Fradi. Ér­de­kes­sé­gek a nagy ér­dek­lő­dés­sel várt fő­vá­rosi derbi elé.

Hosszú Katinka Kapás Bogival harcol

Hosszú Katinka Kapás Bogival harcol

A két olim­pi­kon méltó el­len­félre ta­lált egy­más­ban. Róluk szól a ver­seny.

A két olim­pi­kon méltó el­len­félre ta­lált egy­más­ban. Róluk szól a ver­seny.

Összecsapnak a sztárjaink: Szilágyi Áron támadja Hosszú Katinkát

Szilágyi Áron támadja Hosszú Katinkát

Dzs­u­dzsák Ba­lázs egyre mé­lyebbre süllyed.

Vi­lág­klasszis úszó­nőnk egy­előre állja az ost­ro­mot. Dzs­u­dzsák Ba­lázs egyre mé­lyebbre süllyed.

Ez igen! Bernd Storck erre büszke lehet

Ez igen! Bernd Storck erre büszke lehet

Ko­moly el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Ko­moly el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Bombaforma! Priskin Tamás erre örökre emlékezni fog

Bombaforma! Priskin Tamás erre örökre emlékezni fog

Re­me­kelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára olyan tel­je­sít­ményt nyúj­tott, amit so­káig em­le­getni fog­nak.

Így ünnepelt Dárdai: olyat tett és mondott, mint még soha

Így ünnepelt Dárdai: olyat tett és mondott, mint még soha

Nagy kő esett le a szí­vé­ről. Mos­tan­tól min­den szép és jó, nincs meg­ál­lás a Her­tha szá­mára?

Nagy kő esett le a ma­gyar edző szí­vé­ről. Mos­tan­tól min­den szép és jó, nincs meg­ál­lás a Her­tha BSC szá­mára a német baj­nok­ság­ban?

Dárdai Pál ünnepelhet, előrébb léptek

Dárdai Pál ünnepelhet, előrébb léptek

Si­ke­res nap­juk volt a ma­gyar sze­rep­lők­nek a Bun­des­liga szom­bati já­ték­nap­ján. Dár­dai Pál és Gu­lá­csi Péter is győ­zel­met ün­ne­pelt.

Si­ke­res nap­juk volt a ma­gyar sze­rep­lők­nek a Bun­des­liga szom­bati já­ték­nap­ján. Dár­dai Pál és Gu­lá­csi Péter is győ­zel­met ün­ne­pelt.

Remekel Budapesten a magyar klasszis

Remekel Budapesten a magyar klasszis

Szom­ba­ton már a dön­tőbe jutás a tét Bu­da­pes­ten.

Szom­ba­ton már a dön­tőbe jutás a tét a 250 ezer dol­lár (72,7 mil­lió fo­rint) össz­dí­ja­zású bu­da­pesti női ke­mény­pá­lyás te­nisz­tor­nán.

Sorsdöntő nap, mindent elbukhat a Ferencváros

Sorsdöntő nap, mindent elbukhat a Ferencváros

Az FTC a Vi­deo­tont fo­gadja.

A zöld-fe­hé­rek szom­ba­ton azt a Vi­deo­tont fo­gad­ják az NB I-ben, amely győ­zelme ese­tén ki­lenc pontra nö­velné elő­nyét az élen.

Gólképtelenek, fújhatja a Fradi a címvédést

Gólképtelenek, fújhatja a Fradi a címvédést

Nem bírt egy­más­sal a Fe­renc­vá­ros és a Vi­deo­ton a lab­da­rúgó NB I szom­bati rang­adó­ján.

Nem bírt egy­más­sal a Fe­renc­vá­ros és a Vi­deo­ton a lab­da­rúgó NB I szom­bati rang­adó­ján.

Micsoda elismerés! A magyar kapitány lehet a világ legjobbja

Micsoda elismerés! A magyar kapitány lehet a világ legjobbja

Ha­ma­ro­san meg­vá­laszt­ják a 2016-os év leg­jobb edző­jét, a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya is je­löl­tek kö­zött van.

Ha­ma­ro­san meg­vá­laszt­ják a 2016-os év leg­jobb edző­jét, a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya is je­löl­tek kö­zött van.

Óriási szégyen, eltűntek Európából a magyar focisták

Óriási szégyen, eltűntek Európából a magyar focisták

Eddig tar­tott a nem­zet­közi ku­pa­sze­rep­lés fi­a­ink­nak. Idén sem mi ural­tuk Eu­ró­pát.

Eddig tar­tott a nem­zet­közi ku­pa­sze­rep­lés fi­a­ink­nak. Idén sem mi ural­tuk Eu­ró­pát.

Őrület a Bajnokok Ligájában! Rekordokat döntöttek

Őrület a Bajnokok Ligájában! Rekordokat döntöttek

Csú­cso­kat re­giszt­rál­tak.

Man­ches­ter­ben és Le­ver­kus­en­ben is csú­csot re­giszt­rál­tak ked­den a BL-ben.

Edzője elárulta Szalai Ádám titkát

Edzője elárulta Szalai Ádám góljainak a titkát

Nem csak a ma­gyar csa­tár ér­deme, hogy cse­re­ként több gólt is lőtt már.

Nem csak a ma­gyar csa­tár ér­deme, hogy cse­re­ként be­állva több gólt is lőtt már a Hoffen­heim­ben. De nem is tel­je­sen vé­let­len...

Újabb kudarc érte a magyar aranylabdást

Újabb kudarc érte a magyar aranylabdást

Nagy Ádám ismét vesz­tes csa­pat tagja volt az olasz baj­nok­ság­ban.

Nagy Ádám ismét vesz­tes csa­pat tagja volt, a Bo­logna hul­lám­völgybe ke­rült az olasz baj­nok­ság­ban, már csak a 15. he­lyen áll.

Semmibe vette Hosszú Katinkát a sportvilág

Semmibe vette Hosszú Katinkát a sportvilág

Mo­na­có­ban ün­ne­pelt a sport krémje, de Rio ma­gyar szu­per­sztárja nél­kül.

Mo­na­có­ban ün­ne­pelt a sport krémje, de a riói olim­pia ma­gyar szu­per­sztárja nél­kül. Mi az oka a mel­lő­zé­sé­nek?

Világsztár párt talált magának Babos

Világsztár párt talált magának Babos

A duó ját­szott már együtt ko­ráb­ban, szép si­kert értek el. Szembe is ke­rül­tek már egy­más­sal, de akkor nem sok öröme volt a ma­gyar te­ni­sze­ző­nek.

A duó ját­szott már együtt ko­ráb­ban, szép si­kert értek el. Szembe is ke­rül­tek már egy­más­sal, de akkor nem sok öröme volt a ma­gyar te­ni­sze­ző­nek.

Dopping után teljes káosz? Van visszaút

Dopping után teljes káosz? Van visszaút

A vá­lo­ga­tott hokis po­zi­tív min­tája után sú­lyos el­til­tásra szá­mít­hat.

A vá­lo­ga­tott hokis po­zi­tív min­tája után sú­lyos el­til­tásra szá­mít­hat. Van előtte példa, a ka­ja­kos Csi­pes Ta­mara el­til­tása után egy évvel lett arany­ér­mes Ri­ó­ban.

Négymilliárd kell az NB I-es aranyhoz

Négymilliárd kell az NB I-es aranyhoz

A Vi­deo­ton és az FTC emel­ke­dik ki a lab­da­rúgó-NB I me­ző­nyé­ből.

Gaz­da­sá­gi­lag a Vi­deo­ton és az FTC emel­ke­dik ki a lab­da­rúgó-NB I me­ző­nyé­ből. Azon­ban az évi 4 mil­li­ár­dos költ­ség­ve­tés sem elég ahhoz, hogy Eu­ró­pá­ban ma­ra­dan­dót al­kos­sa­nak.

Doppingbotrány, eltűnt a fehérvári hokis

Doppingbotrány, eltűnt a fehérvári hokis

Sof­ron Ist­ván nem tagja a Fe­hér­vár ke­re­té­nek. A vá­lo­ga­tott hokis tá­vol­lé­té­nek oká­ról csak ta­lál­gatni lehet.

Sof­ron Ist­ván je­len­leg nem tagja a Fe­hér­vár ke­re­té­nek. A vá­lo­ga­tott hokis tá­vol­lé­té­nek oká­ról csak ta­lál­gatni lehet.

Meglepő szerepben tér vissza Talmácsi Gábor

Meglepő szerepben tér vissza Talmácsi Gábor

2007-es vi­lág­baj­no­kunk marad a Mo­toGP-nél, de az ed­di­gi­hez ké­pest egé­szen más a fel­adata. Alig várja, hogy végre gázt ad­has­son.

2007-es vi­lág­baj­no­kunk marad a Mo­toGP-nél, de az ed­di­gi­hez ké­pest egé­szen más a fel­adata. Alig várja, hogy végre gázt ad­has­son.

Óriási káosz, edzőt buktathat a Ferencváros

Óriási káosz, edzőt buktathat a Ferencváros

A győ­ze­lem ve­zér­ál­do­zat­tal is jár­hat.

A pa­rá­dés győ­ze­lem ve­zér­ál­do­zat­tal is jár­hat.

Drasztikus változás, merre tart a pólóválogatott?

Drasztikus változás, merre tart a pólóválogatott?

Fe­le­más for­mát mu­ta­tott a csa­pat.

Fe­le­más for­mát mu­ta­tott a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott a Volvo Kupán. Vajon me­lyik a csa­pat igazi arca?

Meglepetés? Ő kapja a magyar Aranylabdát!

Meglepetés? Ő kapja a magyar Aranylabdát!

Hét ka­te­gó­ri­á­ban sza­vaz­tak az új­ság­írók, a ma­gyar fut­ball ta­va­lyi leg­jobb­jait dí­jaz­ták. A vá­lo­ga­tott já­té­ko­sok ta­rol­tak.

Hét ka­te­gó­ri­á­ban sza­vaz­tak az új­ság­írók, a ma­gyar fut­ball ta­va­lyi leg­jobb­jait dí­jaz­ták. A vá­lo­ga­tott já­té­ko­sok ta­rol­tak.

Csatárlegendákat előz meg Szalai

Csatárlegendákat előz meg Szalai

A baj­nok­ság leg­na­gyobb sztár­jai kul­log­nak a ma­gyar tá­madó mö­gött.

A baj­nok­ság leg­na­gyobb sztár­jai kul­log­nak a ma­gyar tá­madó mö­gött. Csak egyet­len já­té­kos volt képes meg­előzni nem­zeti csa­pa­tunk cen­te­rét.

Nagy a baj, további mélyrepülésben Dárdaiék

Nagy a baj, további mélyrepülésben Dárdaiék

Ismét ve­re­sé­get szen­ve­dett a Her­tha.

Ismét ve­re­sé­get szen­ve­dett a Her­tha Ber­lin, rá­adá­sul a jövő héten a Bayern Mün­chen lesz a ber­li­niek el­len­fele. A Herhta vissza­csúsz­hat a he­te­dik helyre.

Teljes a káosz, Dárdaiékat már a főnök is kritizálja

Teljes a káosz, Dárdaiékat már a főnök is kritizálja

Mintha a pá­lyán sem lett volna a Her­tha Ber­lin. Bőven van mit ja­ví­tani a Bayern el­leni csúcs­meccs előtt.

Mintha a pá­lyán sem lett volna a Her­tha Ber­lin. Bőven van mit ja­ví­tani a Bayern el­leni csúcs­meccs előtt.

Katinka mosolyog, mert meglepte az úszók elnöke

Katinka mosolyog, mert meglepte az úszók elnöke

Olyan dolog tör­tént Kecs­ke­mé­ten, amire még az Iron Lady sem szá­mí­tott. Jobb ün­ne­pet ki sem lehet ta­lálni.

Olyan dolog tör­tént Kecs­ke­mé­ten, amire még az Iron Lady sem szá­mí­tott. A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok sze­rint ennél jobb ün­ne­pet ki sem lehet ta­lálni. Ter­mé­sze­te­sen Ka­tinka vízbe szállt, ha már ott volt.

Őszinte vallomás, ezért vonul vissza Fa Nándor

Ezért vonul vissza Fa Nándor

Nem tartja nor­má­lis­nak, amit csi­nál, soha töb­bet nem akar az óce­ánra ki­menni.

Nem tartja nor­má­lis­nak, amit csi­nál, soha töb­bet nem akar az óce­ánra ki­menni. Ő lett min­den idők leg­idő­sebb ha­jósa, aki egye­dül meg­ke­rülte a Föl­det.

Ez fájhatott, Dárdaiék drámai meccsen buktak

Ez fájhatott, Dárdaiék drámai meccsen buktak

A Her­tha Dort­mund­ban lé­pett fel.

A Her­tha Dort­mund­ban lé­pett fel a lab­da­rúgó Német Kupa nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Óriási siker, Dzsudzsák a BL-ben folytathatja

Óriási siker, Dzsudzsák a BL-ben folytathatja

Végig a pá­lyán volt a mér­kő­zé­sen.

Csa­pata a se­lej­te­ző­ben ma­ga­biz­tos győ­zel­met ara­tott. A ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa végig a pá­lyán volt a sors­döntő mér­kő­zé­sen.

Elképesztő dolog miatt szenved Norbi, orvosok felügyelik

Elképesztő dolog miatt szenved Norbi, orvosok felügyelik

A jel­szó: min­dent a si­ke­rért!

Hi­he­tet­len, mi­lyen ap­ró­sá­go­kon múlik a győ­ze­lem. Mi­che­lisz előbb saját ma­gá­val küzd meg, az­után jö­het­nek a ve­tély­tár­sak. A jel­szó: min­dent a si­ke­rért!

Óriási esély, eljött Szalai Ádám ideje?

Óriási esély, eljött végre Szalai Ádám ideje?

Nagy le­he­tő­sé­get kap­hat német klub­já­nál vá­lo­ga­tott csa­tá­runk.

Nagy le­he­tő­sé­get kap­hat német klub­csa­pa­tá­nál vá­lo­ga­tott csa­tá­runk. Most kell min­dent be­le­ad­nia! És még egy ki­csi­vel töb­bet.

Micsoda győzelem! Továbbjutott válogatottunk

Szenzációs győzelem! Továbbjutott válogatottunk

El­len­fe­lünk jóval esé­lye­sebb volt.

A ma­gyar csa­pat bra­vú­ro­san bú­csúz­tatta a jóval esé­lye­sebb el­len­fe­lét. A cso­port­ból már nem eshet ki, sőt, egé­szen so­káig jut­hat.

Szalai Ádámnál nincs jobb. Itt a bizonyíték

Szalai Ádámnál nincs jobb. Itt a bizonyíték

A ma­gyar csa­tár több te­kin­tet­ben is ki­emel­ke­dően tel­je­sí­tett.

A ma­gyar csa­tár több te­kin­tet­ben is ki­emel­ke­dően tel­je­sí­tett, nem csoda, hogy el­is­mer­ték. Csak egy va­laki nyúj­tott hozzá ha­sonló tel­je­sít­ményt. Vá­lo­ga­tott tá­ma­dók­nak már na­gyon szük­sége volt erre a si­kerre.

Milliárdok csábítják vissza Husztit Ázsiába

Milliárdok csábítják vissza Husztit Ázsiába

A ma­gyar já­té­kos majd­nem dupla annyit ke­res­het, mint leg­utóbb. Je­len­legi klubja is jól jár­hat az át­iga­zo­lás­sal, két­szer annyi­ért ad­hat­ják el, mint amennyi­ért meg­vet­ték.

A ma­gyar já­té­kos majd­nem dupla annyit ke­res­het, mint leg­utóbb. Je­len­legi klubja is jól jár­hat az át­iga­zo­lás­sal.

Miért keresnek milliókat az NB I-ben?

Miért keresnek milliókat az NB I-ben?

Üres le­lá­tók, po­csék ered­mé­nyek. A kon­ti­nen­sen is csak a 33. "leg­erő­sebb­nek" szá­mító NB I krémje akár az át­lagfi­ze­tés 20-30-szo­ro­sát is ha­za­vi­szi.

Üres le­lá­tók, po­csék ered­mé­nyek. A kon­ti­nen­sen is csak a 33. "leg­erő­sebb­nek" szá­mító NB I krémje akár az át­lagfi­ze­tés 20-30-szo­ro­sát is ha­za­vi­szi.

Dzsudzsák nem adja fel, Európába vágyik

Dzsudzsák nem adja fel, Európába vágyik

Tár­sai imád­ják őt, Dzs­u­dzsák Ba­lázs igazi köz­ponti fi­gu­rá­nak szá­mít.

Tár­sai imád­ják őt, Dzs­u­dzsák Ba­lázs igazi köz­ponti fi­gu­rá­nak szá­mít az Arab Emír­sé­gek baj­nok­sá­gá­ban sze­replő al-Vah­dá­nál.

Brazil világsztár szállna be a magyar fociba

Brazil világsztár szállna be a magyar fociba

Nagy ter­vei van­nak a vi­lág­baj­nok­nak.

Pelé csa­pat­tár­sá­val együtt híres fo­cis­ták és edzők ér­kez­het­nek. Nagy ter­vei van­nak ha­zánk­ban a vi­lág­baj­nok­nak.

Forma-1-es pilóta fia a magyar csapatnál

Forma-1-es pilóta fia a magyar csapatnál

A Zengő Mo­tor­sport Oli­vier Panis, volt Forma-1-es ver­senyző fi­á­val erő­sít, vi­lág­baj­no­kok sze­ret­né­nek lenni. Egy ma­gyar­nak nem lesz hely.

A Zengő Mo­tor­sport Oli­vier Panis, volt Forma-1-es ver­senyző fi­á­val erő­sít, vi­lág­baj­no­kok sze­ret­né­nek lenni. Egy ma­gyar­nak nem lesz helye a fran­cia te­het­ség ér­ke­zése miatt.

Magyar-német fociháború: Storck vesztésre áll

Magyar-német fociháború: Storck vesztésre áll

Ugyan­azt a já­té­kost fi­gyeli Bernd Storck és Jo­a­chim Löw. A ki­sze­melt most aka­rat­la­nul el­árulta a sor­ren­det.

Ugyan­azt a já­té­kost fi­gyeli Bernd Storck és Jo­a­chim Löw. A ki­sze­melt most aka­rat­la­nul is el­árulta a sor­ren­det.

Sikerszéria, Hosszú Katinka csupa mosoly

Sikerszéria, Hosszú Katinka csupa mosoly

Ez­út­tal Lu­xem­bourg­ban állt rajt­hoz az Iron Lady.

Ez­út­tal Lu­xem­bourg­ban állt rajt­hoz az Iron Lady, aki sok szám­ban ér­de­kelt volt.

Itt a nagy kézilabdakvíz!

Itt a nagy kézilabdakvíz!

Ma ren­de­zik a 2017-es ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság dön­tő­jét.

Ma ren­de­zik a 2017-es ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság dön­tő­jét. Ma­gyar­or­szág a leg­jobb nyolc kö­zött ki­esett Nor­vé­gia ellen. Tesz­teld tu­dá­sod a Ri­post se­gít­sé­gé­vel!

Federer döbbenetes összeget nyert Melbourne-ben

Federer döbbenetes összeget nyert Melbourne-ben

Véget ért az Aust­ra­lian Open te­nisz­torna, a férfiak dön­tő­jé­ben Roger Fe­de­rer örök ri­vá­li­sá­val, Ra­fael Na­dal­lal ta­lál­ko­zott.

Véget ért az Aust­ra­lian Open te­nisz­torna, a férfiak dön­tő­jé­ben Roger Fe­de­rer örök ri­vá­li­sá­val, Ra­fael Na­dal­lal ta­lál­ko­zott.