SPORT

A NAP KÉPE

Meztelenül hempergett a csodás mellű drukkerlány

Meztelenül hempergett a csodás mellű drukkerlány

Szí­nész­nő­ként te­kint ma­gára a Na­poli egyik leg­lel­ke­sebb ra­jon­gója, aki gyak­ran le­dobja ma­gá­ról a ru­ha­da­rab­jait.

A Na­poli egyik leg­lel­ke­sebb ra­jon­gója, aki gyak­ran le­dobja ma­gá­ról a ru­ha­da­rab­jait.

Eladó a magyar bajnok stadionja

Eladó a legendás magyar bajnokcsapat stadionja

A pá­lyá­hoz tar­tozó szál­lo­dát is meg­sze­rez­heti.

A vevő a pá­lyá­hoz tar­tozó szál­lo­dát és egyéb te­rü­le­te­ket is meg­sze­rez­heti.

Peckes mellek és gömbölyű popsi: mindenét felfedi a férfiak álma

Peckes mellek és gömbölyű popsi: mindenét felfedi a férfiak álma

Ro­sanna a spor­tok sze­rel­mese, a spor­to­lók és a szur­ko­lók pedig érte van­nak oda. Mu­tat­juk, mi a ra­jon­gás oka.

Michelisz cuki képet mutatott terhes feleségéről

Michelisz cuki képet mutatott terhes feleségéről

A ta­va­lyi év végén tudta meg a sztár­pi­lóta, hogy apa lesz. Azt is lehet tudni, hogy mikor jön a baba.

Meglepő fotó, ekkorát még nem utazott Hosszú Katinka

Meglepő fotó, ekkorát még nem utazott Hosszú Katinka

Ki­de­rült, ki volt úszó­sztá­runk egy­kori el­vá­laszt­ha­tat­lan ba­rátja.

Hosszú Katinka nagyon rossz hírrel búcsúzott el

Hosszú Katinka rossz hírrel búcsúzott el

Lon­donba uta­zott Hosszú Ka­tinka. Meg­néz­het­jük az ér­ke­zés és a bú­csú­zás pil­la­na­tá­ban is.

Lon­donba uta­zott Hosszú Ka­tinka. Meg­néz­het­jük az ér­ke­zés és a bú­csú­zás pil­la­na­tá­ban is.

Meztelenül terpeszt a pajkos szurkolólány

Se bugyi se más: meztelenül terpeszt a pajkos szurkolólány

A ka­na­dai hölgy bát­ran oszt meg ma­gá­ról pucér ké­pe­ket az in­ter­ne­ten.

A ka­na­dai hölgy bát­ran oszt meg ma­gá­ról pucér ké­pe­ket az in­ter­ne­ten. Sok szé­gyell­ni­va­lója nin­csen a tes­té­vel kap­cso­lat­ban.

Kacéran takargatja szeméremdombját a bájos modell

Kacéran takargatja szeméremdombját a bájos modell

Más­sal is fel­hívta ma­gára a fi­gyel­met.

Az egyik brit újság sze­rint a világ egyik leg­hí­re­sebb sztár­fo­cis­tá­já­val is ka­vart. Több­nyire nem ezek­kel a hí­rek­kel, hanem a fo­tó­i­val hívja fel ma­gára a fi­gyel­met.

Micsoda mellek! Mély dekoltázst villantott Mariah Carey

Micsoda mellek! Mély dekoltázst villantott Mariah Carey

NBA-meccsen szur­kolt az éne­kesnő, aki nem bízta a vé­let­lenre, hogy fel­is­mer­jék őt.

NBA-meccsen szur­kolt az éne­kesnő, aki nem bízta a vé­let­lenre, hogy fel­is­mer­jék őt.

Pucér fenékkel napozik a Forma 1-es sztár barátnője

Pucér fenékkel napozik a Forma 1-es sztár barátnője

A mo­dell tel­je­sen mez­te­len ké­pe­i­vel talán még a vi­lág­baj­no­kot is meg­lepte.

A mo­dell tel­je­sen mez­te­len ké­pe­i­vel talán még a vi­lág­baj­no­kot is meg­lepte.

Így Valentin-napoznak a magyar úszók

Csupa romantika, így Valentin-napoznak a magyar úszók

Kapás Bogit és Ken­de­resi Ta­mást is lát­hat­juk pár­já­val.

Kapás Bogit és Ken­de­resi Ta­mást is lát­hat­juk pár­já­val az úszó szö­vet­ség Va­len­tin-napi fo­tó­ján.

Anyaszült meztelenül terpeszt a nagy mellű modell

Anyaszült meztelenül terpeszt a nagy mellű modell

Sem­mit sem takar el ma­gá­ból.

Sem­mit sem takar el ma­gá­ból az Ame­ri­ká­ban élő hölgy, az Ins­tag­ra­mon is pont annyira fogja vissza magát, hogy a ké­peit ne tilt­sák le.

Se bugyi, se más: pucéran ünnepel a ringó mellű ringtündér

Se bugyi, se más: pucéran ünnepel a ringó mellű ringtündér

Ka­hili szá­mára dup­lán kü­lön­le­ges a Va­len­tin-nap.

Ka­hili szá­mára dup­lán kü­lön­le­ges a Va­len­tin-nap. Saját szü­li­nap­ján aján­dé­kozta meg a vi­lá­got a mez­te­len ké­pe­i­vel.

Ezért hanyagolja Kapás Bogit szerelme

Ezért hanyagolja Kapás Bogit szerelme

Olim­piai bronz­ér­me­sünk Mi­a­mi­ban van, párja vi­szont Me­xi­kó­ban. A több száz ki­lo­mé­ter el­le­nére lát­ha­tóan jól érzik ma­gu­kat külön.

Olim­piai bronz­ér­me­sünk Mi­a­mi­ban van, párja vi­szont Me­xi­kó­ban. A több száz ki­lo­mé­ter el­le­nére lát­ha­tóan jól érzik ma­gu­kat külön.

Árulkodó fotó, mit tettek télen a Fradival?

Árulkodó fotó, mit tettek a Fradival?

Két hónap alatt óri­á­sit vál­to­zott a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. A Hon­véd ellen rá sem le­he­tett is­merni a kez­dőre.

Két hónap alatt óri­á­sit vál­to­zott a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. A Hon­véd ellen rá sem le­he­tett is­merni a kez­dőre.

Minden porcikáját megvillantja a dúskeblű latin bombázó

Minden porcikáját megvillantja a dúskeblű latin bombázó

Jes­sica Ca­ni­za­les nem egy vissza­fo­gott lány, ritka az, ami­kor mell­tar­tót húz. Sze­ren­csére ezt elég gyak­ran meg­osztja ve­lünk.

C. Ronaldo öregszik, cuki fotóval bizonyítja

C. Ronaldo öregszik, cuki fotóval bizonyítja

Ki­hasz­nálta vá­rat­lan sza­bad­nap­ját a Real Mad­rid por­tu­gál vi­lág­klasszisa.

Ki­hasz­nálta vá­rat­lan sza­bad­nap­ját a Real Mad­rid por­tu­gál vi­lág­klasszisa.

Dobó Katával kezd dolgozni Risztov Éva

Dobó Katával kezd dolgozni Risztov Éva

Olim­piai baj­no­kunk alig pár napja "civil", máris mun­kába állt.

Olim­piai baj­no­kunk alig pár napja "civil", máris mun­kába állt.

Kapás Bogi falatnyi bikiniben napozik

Kapás Bogi falatnyi bikiniben napozik

Olim­piai bronz­ér­me­sünkre több okból is irigy­ked­he­tünk.

Olim­piai bronz­ér­me­sünkre több okból is irigy­ked­he­tünk.

Bikiniben terpeszt Balotelli dögös topmodell exe

Bikiniben terpeszt Balotelli dögös topmodell exe

Rég hal­lot­tunk Fanny Ne­gues­há­ról, aki­nek új ké­pére meg­érte várni. Azon­nal rá­csap­tak a kö­zös­ségi ol­da­lak...

Rég hal­lot­tunk Fanny Ne­gues­há­ról, aki­nek új ké­pére meg­érte várni. Azon­nal rá­csap­tak a kö­zös­ségi ol­da­lak...

Meztelenül élvez a tetovált bombázó

Meztelenül élvezi az életet a tetovált bombázó

Ilyen gyö­nyörű és va­dító nőt még nem lát­tál. Bru­tál jól néz ki ez a csaj!

Ilyen gyö­nyörű és va­dító nőt még nem lát­tál. Min­dent ledob ma­gá­ról, és meg­mu­tatja tes­té­nek összes por­ci­ká­ját. Bru­tál jól néz ki ez a csaj!

Ki ez a félmeztelen fiú Katinka mellett?

Ki ez a félmeztelen fiú Hosszú Katinka mellett?

Nem csak Shane Tusup for­go­ló­dik a világ leg­jobb úszó­nője mel­lett.

Nem csak Shane Tusup for­go­ló­dik a világ leg­jobb úszó­nője mel­lett. Edzés előtti vidám han­gu­lat­je­len­tés az öl­tö­ző­ből.

Se bugyi, se más: meztelenül pucsít a csodás mellű szurkolólány

Se bugyi, se más: meztelenül pucsít a csodás mellű szurkolólány

Bi­ki­ni­mo­dell, de a pu­cér­ko­dás­tól sem riad vissza.

Bi­ki­ni­mo­dell, de a pu­cér­ko­dás­tól sem riad vissza. Ge­ne­vi­eve ele­mé­ben van a vízen és a le­lá­tó­kon is.

Akciószerepre készül Hosszú Katinka

Akciószerepre készül Hosszú Katinka

Nehéz el­hinni, hogy egy úszónő edzé­sét lát­juk. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk mintha egy film­ből lé­pett volna ki.

Nehéz el­hinni, hogy egy úszónő edzé­sét lát­juk. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk mintha egy film­ből lé­pett volna ki.

Pucéran szeret terpeszkedni a vadító kebelcsoda

Pucéran szeret terpeszkedni a vadító kebelcsoda

A mel­lei mel­lett a fe­ne­kére is büszke.

A brit mo­dell testi adott­sá­ga­ira Kanye West is felfi­gyelt, rá is ke­rült a rap­per egyik al­bu­mára az ifjú hölgy. A mel­lei mel­lett a fe­ne­kére is na­gyon büszke.

Kiss Ramóna a szerelmének szurkolt

Árulkodó fotó, Kiss Ramóna a szerelmének szurkolt

A szí­nésznő hó­na­pok óta együtt jár Lékai Má­té­val.

A szí­nésznő hó­na­pok óta együtt jár Lékai Má­té­val. Ter­mé­sze­te­sen a vi­lág­baj­nok­sá­gon is neki szur­kolt.

Minden idők legszexibb fotóját mutatjuk Kapás Bogiról

Minden idők legszexibb fotóját mutatjuk Kapás Bogiról

A napra lehet nézni, de su­gár­zóan szép úszó­nőnkre ér­de­mes iga­zán.

Ülj le, mi­előtt meg­né­zed a képet! A napra lehet nézni, de su­gár­zóan szép úszó­nőnkre ér­de­mes csak iga­zán.

Se bugyi, se más: rámarkol a lényegre a csodás mellű, pucér szurkolólány

Se bugyi, se más: rámarkol a lényegre a csodás mellű, pucér szurkolólány

Holly a Man­ches­ter Ci­tyért szo­rít, de tán még a Uni­ted-hí­vek­nek is tet­szik.

Holly teste egy­sze­rűen tö­ké­le­tes. A Man­ches­ter Ci­tyért szo­rít, de tán még a Uni­ted-hí­vek­nek is tet­szik.

Vénuszdombját simogatja a jógaimádó modell

Vénuszdombját simogatja a jógaimádó modell

Min­dent meg­mu­tat ma­gá­ból-

Gya­kor­la­ti­lag min­dent meg­mu­tat ma­gá­ból az orosz szép­ség, aki az egyik nagy nem­zet­közi di­vat­cég nagy­kö­vete. Aki csak Ins­tag­ra­mon kö­veti, az sok ér­de­kes­ség­ről le­ma­rad­hat.

Így romantikázott Hosszú Katinka a férjével Nizzában

Így romantikázott Hosszú Katinka a férjével Nizzában

Ki­lenc arany­ér­met ün­ne­pel­tek.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónk ki­lenc arany­ér­met nyert a fran­cia vá­ros­ban.

Jajgat Hosszú Katinka, nagy hiányérzete van

Jajgat Hosszú Katinka, nagy hiányérzete van

Kü­lön­le­ges fotót kö­zölt ma­gá­ról úszó vi­lág­sztá­runk a kő­ke­mény haj­nali edzé­sé­ről. Csi­náld utána a gya­kor­la­tot, ha tudod!

Kü­lön­le­ges fotót kö­zölt ma­gá­ról úszó vi­lág­sztá­runk a kő­ke­mény haj­nali edzé­sé­ről. Csi­náld utána a gya­kor­la­tot, ha tudod!

Teljesen meztelenül terpeszt a formás fenekű modell

Teljesen meztelenül terpeszt a formás fenekű modell

A bom­ba­testű szép­ség a Bar­ce­lona-mezen kívül nem sok min­dent sze­ret magán hagyni. Hi­va­ta­lo­san is övé az or­szág leg­szebb fe­neke.

A bom­ba­testű szép­ség a Bar­ce­lona-mezen kívül nem sok min­dent sze­ret magán hagyni. Hi­va­ta­lo­san is övé az or­szág leg­szebb fe­neke.

Dzsudzsák már a Bajnokok Ligájára készül

Dzsudzsák már a Bajnokok Ligájára készül

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya na­gyon büszke arra, hogy végre ebben a so­ro­zat­ban sze­re­pel­het.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya na­gyon büszke arra, hogy végre ebben a so­ro­zat­ban sze­re­pel­het. Igaz, na­gyon sokat kell még ahhoz dol­gozni.

Hosszú Katinka ágynak dőlt

Hosszú Katinka ágynak dőlt

Arra azért ügyelt, hogy ra­jon­gó­i­val meg­ossza, mi is tör­tént vele.

Arra azért ügyelt, hogy ra­jon­gó­i­val meg­ossza, mi is tör­tént vele. Vá­rat­lan ne­héz­sé­gek lép­tek fel a ver­seny köz­ben, de há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk megy to­vább.

Melltartó és bugyi nélkül pózol a vadító modell

Melltartó és bugyi nélkül pózol a vadító modell

Nehéz el­len­állni a csá­bí­tá­sá­nak.

Az orosz mo­dell ál­lí­tó­lag ko­mo­lyan be­ka­vart az egyik Forma-1-es sztár­pi­lóta ma­gán­éle­tébe. A plety­ká­kat csak erő­sí­tette, hogy több­ször is egy he­lyen tar­tóz­kod­tak.

Bemutatták Puskás Ferenc szobrát Ausztráliában

Bemutatták Puskás Ferenc szobrát Ausztráliában

Már négy vá­ros­ban van szobra.

A le­gen­dás ma­gyar já­té­kos Mel­bourne-ben is le­tette a név­je­gyét, ezért ál­lí­tot­tak neki em­lék­mű­vet. Már négy vá­ros­ban van szobra.

A modell meztelen testét a fürdőkád sem tudja eltakarni

A dögös ukrán modell meztelen testét a fürdőkád sem tudja eltakarni

A hölgy rá­adá­sul szőke...

A hölgy rá­adá­sul szőke és esz­mé­let­len hát­só­val ál­dotta meg a sors.

Ledobja a melltartót a dúskeblű bombázó

Ledobja a melltartót a dúskeblű bombázó

A lé­leg­ze­ted eláll, ha meg­lá­tod a kerek ido­mo­kat. Min­den por­ci­kája ter­mé­sze­te­sen, sze­ren­csére mi is meg­cso­dál­hat­juk a for­más tes­tet.

A lé­leg­ze­ted eláll, ha meg­lá­tod a kerek ido­mo­kat. Min­den por­ci­kája ter­mé­sze­te­sen, sze­ren­csére mi is meg­cso­dál­hat­juk a for­más tes­tet.

Se bugyi, se más: vadítóan pucsít a szexi lány

Se bugyi, se más: vadítóan pucsít a szexi lány

Edzés köz­ben tor­ná­zott egyet.

Edzés köz­ben mu­tatta meg, hogy mennyire ru­gal­ma­san tud mo­zogni súly­zó­val a kezei kö­zött. A többi képe sem arról árul­ko­dik, hogy na­gyon szé­gyen­lős lenne.

Mosolyszünet, Hosszú Katinka az asztal alá csúszott

Mosolyszünet, Hosszú Katinka az asztal alá csúszott

Nem mo­so­lyog az Iron Lady...

Elérte cél­ját az Iron Lady, hi­szen új el­nöke van az úszó szö­vet­ség­nek. Még­sem mo­so­lyog­nak a fér­jé­vel...

Szexi magyar bombázó kavarja fel a futballvilágot

Szexi magyar bombázó kavarja fel a futballvilágot

Já­té­kosra még min­dig várni kell, de a fo­cis­ta­ba­rát­nők kö­zött már van vi­lág­sztá­runk.

Já­té­kosra még min­dig várni kell, de a fo­cis­ta­fe­le­sé­gek és -ba­rát­nők kö­zött leg­alább már van egy vi­lág­sztá­runk.

Katinka ezúttal a sarokban ülve bölcselkedik

Katinka ezúttal a sarokban ülve bölcselkedik

Te még fel sem éb­red­tél, ami­kor az Iron Lady már le­nyúj­totta a reg­gel fá­ra­dal­mait.

Te még fel sem éb­red­tél, ami­kor az Iron Lady már le­nyúj­totta a reg­gel fá­ra­dal­mait. Nem­rég ért haza Shane Tu­sup­pal az olim­piai baj­nok.

Mintha nem lenne bugyi a nagy mellű szépségen

Mintha nem is lenne bugyi a brutális mellű szépségen

Nem is való a fe­hér­nemű a tes­tére.

Ma­rika óri­ási Na­poli-szur­koló, a győ­zel­me­ket sok­szor vet­kő­zés­sel ün­nepli.

Szörnyű baleset után újra pályán a magyar sztársportoló

Szörnyű baleset után újra pályán a magyar sztársportoló

Oda tért vissza, ahol el­kezdte.

Olim­pi­ko­nunk rá­adá­sul oda tért vissza, ahol min­den el­kez­dő­dött.

Guardiola magyarázkodhat, szexi szépséggel bukott le

Guardiola magyarázkodhat, szexi szépséggel bukott le

A spa­nyol fut­ball­tré­ner nem a fe­le­sége mel­lett töl­tötte a hét­vé­gét.

A spa­nyol fut­ball­tré­ner nem a fe­le­sége mel­lett töl­tötte a hét­vé­gét. Lesz mit meg­ma­gya­ráz­nia.

Elképesztő pózokban élvez a meztelen balettos

Elképesztő pózokban élvez a meztelen balettos

Olyan haj­lé­kony, hogy szinte bár­mit meg tud csi­nálni a tes­té­vel. Igen, azt is. A jóga az egyik ked­vence.

Olyan haj­lé­kony, hogy szinte bár­mit meg tud csi­nálni a tes­té­vel. Igen, azt is. A jóga és a ba­lett mel­lett más spor­to­kért is ra­jong, több csa­pat­nak is szur­kol.

Együtt pózol a két legszexibb úszónk

Atyaég! Egymással pózol a két legszexibb magyar úszó

Ja­ka­bos és Se­bes­tyén Dal­má­ról Spa­nyol­or­szág­ban ké­szült közös kép.

Ja­ka­bos Zsu­zsan­ná­ról és Se­bes­tyén Dal­má­ról Spa­nyol­or­szág­ban ké­szült közös kép. Ko­ráb­ban bu­gyi­ban is meg­cso­dál­hat­tuk a hosszú combú szép­sé­get.

Fucsovics az Eiffel-toronynál lazult barátnőjével

Fucsovics az Eiffel-toronynál lazult barátnőjével

Volt ideje Pá­rizsba utazni.

A 2010-es wimb­le­doni ju­nior baj­nok­nak nem iga­zán in­dult jól a sze­zonja, ezért volt ideje arra, hogy el­utaz­zon a fran­cia fő­vá­rosba.

Dermesztő póz után lekapta a melltartót a szexbomba

Dermesztő póz után lekapta a melltartót a szexbomba

Sí­elni in­dult az AC Milan lel­kes druk­kere. A szép­sé­ges Mart­ina per­sze a he­gyek­ben is le­vet­kő­zött.

Sí­elni in­dult az AC Milan lel­kes druk­kere. A szép­sé­ges Mart­ina per­sze a he­gyek­ben is le­vet­kő­zött.

Kacéran takargatja vénuszdombját a szőke bombázó

Kacéran takargatja vénuszdombját a szőke bombázó

A nyu­szis mo­dell nem árul zsák­ba­macs­kát, rög­tön fel­hívja az Ins­tag­ram fel­hasz­ná­lók fi­gyel­mét arra, hogy jó na­gyok a mel­lei.

A nyu­szis mo­dell nem árul zsák­ba­macs­kát, rög­tön fel­hívja az Ins­tag­ram fel­hasz­ná­lók fi­gyel­mét arra, hogy jó na­gyok a mel­lei. Emel­lett azt vallja ma­gá­ról, hogy ő egy uni­kor­nis.

Ezt a nőt jegyezte el Cristiano Ronaldo!

Ezt a nőt jegyezte el Cristiano Ronaldo!

El­kelt a sztár­fo­cista. A lány­ké­rés híre az egész vi­lá­got meg­lepte. Már csak azért is, mert sokak sze­rint ezzel a lánnyal nem jár job­ban mint Iri­ná­val.

El­kelt a sztár­fo­cista. A lány­ké­rés híre az egész vi­lá­got meg­lepte. Már csak azért is, mert sokak sze­rint ezzel a lánnyal nem jár job­ban mint Iri­ná­val, a szu­per­mo­del­lel.

Less be a magyar focisták hálószobájába

Less be a magyar focisták hálószobájába

Cip­ru­son most nincs rossz idő.

Az NB I-es csa­pat Cip­rusra uta­zott edző­tá­bo­rozni, most meg­mu­tat­ták, hogy a já­té­ko­sok mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött ké­szül­het­nek a baj­noki foly­ta­tásra.

Szexi vadmacska karmaiba került Hamilton, mit szól ehhez Palvin Barbi?

Szexi vadmacska karmaiba került Hamilton, mit szól ehhez Palvin Barbi?

A Forma-1 trón­fosz­tott vi­lág­baj­noka rend­sze­re­sen ta­lál­ko­zik a szőke szép­ség­gel.

Jakabos Zsu a legújabb képeivel a modelleket is lepipálja

Jakabos Zsu a legújabb képeivel a modelleket is lepipálja

Pazar for­má­ban van...

Nem vé­let­le­nül vá­lasz­tot­ták pár éve min­den idők leg­dö­gö­sebb olim­pi­kon­já­nak Ja­ka­bos Zsu­zsan­nát...

Imádja meztelen testét mutogatni a sportmodell

Imádja meztelen testét mutogatni a sportmodell

Bár­hol le­dobja ma­gá­ról a ru­háit.

Le­gyen szó ko­csi­ról, ho­mo­kos ten­ger­part­ról vagy a kony­há­ról, a magát fi­a­tal anyu­ká­nak valló blog­ger nem ismer ha­tá­ro­kat, és min­den­hol le­kapja ma­gá­ról a ruhát.

Száműzte a melltartót, lesd meg Laci észbontó kebleit

Száműzte a melltartót, lesd meg Laci észbontó kebleit

Laci Kay Som­mers újra meg­mu­tatja for­más alak­ját. A szur­ko­ló­lány­tól már nap­tárt is ren­del­he­tünk.

Laci Kay Som­mers újra meg­mu­tatja for­más alak­ját. A szur­ko­ló­lány­tól már nap­tárt is ren­del­he­tünk.

Hosszú Katinka kifeküdt, így még nem láttuk

Hosszú Katinka kifeküdt, így még nem láttuk

Ke­mé­nyen edz az Iron Lady.

Leg­fris­sebb fo­tó­ján az Iron Lady olyan hely­zet­ben lát­ható, amire eddig nem volt példa.

Hová tűnt Hosszú Katinka? Szorult helyzetbe került Shane Tusup

Hová tűnt Hosszú Katinka? Szorult helyzetbe került Shane Tusup

El­kín­zott arc­ki­fe­je­zése alap­ján nem iri­gyel­jük az úszó­edzőt. Ka­lan­dos volt a ha­zaút a fe­ri­he­gyi re­pü­lő­tér­ről.

Letolt nacival szexiztek a kerek popójú focista csajok

Letolt nacival szexiztek a kerek popójú focista csajok

Be­vál­la­lós fo­tó­val vil­lan­tot­tak. Ál­lí­tó­lag nem szá­mí­tot­tak a szexi kép nagy si­ke­rére.

Be­vál­la­lós fo­tó­val vil­lan­tot­tak. Ál­lí­tó­lag nem szá­mí­tot­tak a szexi kép nagy si­ke­rére.

Ezt tették az uszodában Katinka távollétében

Ezt tették az uszodában Katinka távollétében

Né­hány hete röp­pent fel a hír, hogy a klasszis úszó tel­je­sen fel­bo­rí­totta a ma­gyar úszó­klu­bok éle­tét.

Né­hány hete röp­pent fel a hír, hogy az Ame­ri­ká­ból vissza­térő klasszis úszó tel­je­sen fel­bo­rí­totta a ma­gyar úszó­klu­bok éle­tét.

Különleges fogadalmat tett Jakabos Zsuzsanna

Különleges fogadalmat tett Jakabos Zsuzsanna

Ígé­re­tet tett a ra­jon­gó­i­nak.

Nem min­den­napi hely­ről je­lent­ke­zett be a szexi úszónő. Ígé­re­tet tett a mos­ta­ná­ban el­ha­nya­golt ra­jon­gó­i­nak.

Miklós Edit reklámarc lett, itt az év hirdetése

Miklós Edit reklámarc lett, itt az év hirdetése

Egy sí­e­lők­nek szánt utas­biz­to­sí­tás vele nép­sze­rű­sí­te­nek.

A ma­gyar síelő sú­lyos edzés­bal­ese­tet szen­ve­dett, az idén már nem áll­hat rajt­hoz. Egy sí­e­lők­nek szánt utas­biz­to­sí­tás vele nép­sze­rű­sí­te­nek.

Ennél tökéletesebb melleket rajzolni sem lehetne

Ennél tökéletesebb melleket rajzolni sem lehetne

Régi is­me­rő­sünk újabb fo­tók­kal je­lent­ke­zett. Ezekbe sem tu­dunk be­le­kötni...

Régi is­me­rő­sünk újabb fo­tók­kal je­lent­ke­zett. Ezekbe sem tu­dunk be­le­kötni...

Király Gábor ezt alaposan megérdemelte!

Király Gábor ezt alaposan megérdemelte!

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi ka­pusa végre meg­kapta, ami napok óta járt neki.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi ka­pusa végre meg­kapta, ami napok óta járt neki.

Kiemelt vendég látogatta meg a kéziseket

Kiemelt vendég látogatta meg a kéziseket

A győ­ze­lem­hez járt a gra­tu­lá­ció.

A Szaúd-Ará­bia el­leni győ­ze­lem után vá­rat­lan lá­to­gató ér­ke­zett a vá­lo­ga­tott­hoz.

Hosszú Katinka nem hagyta szó nélkül férje legújabb húzását

Hosszú Katinka nem hagyta szó nélkül férje legújabb húzását

Őszinte volt az Iron Lady re­ak­ci­ója.

Az Iron Lady csü­tör­tö­kön reg­gel az edző­te­rem­ből je­lent­ke­zett be, ahol ter­mé­sze­te­sen nem volt egye­dül.

Micsoda arc! Hosszú Katinka meglepte férjét!

Micsoda arc! Hosszú Katinka meglepte férjét!

A hét­vé­gén Bel­gi­um­ban fog ver­se­nyezni a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar sztár­úszó.

A hét­vé­gén Bel­gi­um­ban fog ver­se­nyezni a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar sztár­úszó.

Meglepő edzéssel készülnek férfi kéziseink

Meglepő edzéssel készülnek férfi kéziseink

Ez­út­tal ké­zi­labda csak mu­ta­tó­ban ke­rült elő. Férfi vá­lo­ga­tot­tunk kö­veti a höl­gyek pél­dá­ját. Gör­bicz Ani­táék­nak be­jött a svéd­or­szági Eb-n.

Ez­út­tal ké­zi­labda csak mu­ta­tó­ban ke­rült elő. Férfi vá­lo­ga­tot­tunk kö­veti a höl­gyek pél­dá­ját. Gör­bicz Ani­táék­nak be­jött a svéd­or­szági Eb-n.

Hosszú Katinka korán reggel súlyos akadályba ütközött

Hosszú Katinka súlyos akadályba ütközött

Van az a határ, me­lyet még a baj­noknő sem tud át­lépni. Shane Tusup ebben még Ka­tinka előtt jár.

Van az a határ, me­lyet még a baj­noknő sem tud át­lépni. Shane Tusup ebben még Ka­tinka előtt jár.

A konyhában kínálja fel magát a szuperszexi bajnoknő

A konyhában kínálja fel magát a szuperszexi bajnoknő

Paige VanZant iga­zán jól mutat.

A há­ló­szo­bá­ban is jól fest­het, de a kony­há­ban ki­fe­je­zet­ten jól mutat a szőke baj­noknő.

Kéjesen mutogatja vénuszdombját a vadító szépség

Kéjesen mutogatja vénuszdombját a vadító szépség

A szak­má­já­ban na­gyon el­is­mert.

Szak­má­já­ban az egyik leg­el­is­mer­tebb sze­mé­lyi­ség Spa­nyol­or­szág­ban. Nagy álma, hogy leg­alább egy es­tére az ágyába csá­bít­hass a Bar­ce­lona ászát.

Szexi mezben villantanak popót a női focisták

Szexi mezben villantanak popót a női focisták

Be­mu­tat­ták a leg­újabb sze­re­lé­sü­ket.

Be­mu­tat­ták leg­újabb sze­re­lé­sü­ket, egész sze­zon­ban ebben lehet látni őket. Nem csak fe­nék­ben mutat sokat a dressz, hanem más­hol is elő­nyös.

Disznó képet posztolt a hibátlan mellű, pucér szurkolólány

Disznó képet posztolt a hibátlan mellű, pucér szurkolólány

Kyra igazi spor­tos álomnő.

Kyra maga a spor­tos álomnő. Egy biz­tos: őt nem a ruha teszi. Bi­zo­nyí­ték gya­nánt meg­mu­tat­juk a leg­sze­xibb mez­te­len ké­peit.

Döbbenetes tetkót villantott a félmeztelen szexi sztár

Döbbenetes tetkót villantott a félmeztelen szexi sztár

Hét­főn el­raj­tolt az év első Grand Slam-tor­nája, Dus­tin Brown a vi­a­dal egyik leg­szí­ne­sebb fi­gu­rája.

Hét­főn el­raj­tolt az év első Grand Slam-tor­nája, Dus­tin Brown a vi­a­dal egyik leg­szí­ne­sebb fi­gu­rája.

Se bugyi, se más: pucéran mutogatta magát a szexi modell

Se bugyi, se más: pucéran mutogatta magát a szexi modell

Pár hó­napja bot­rányba ke­ve­re­dett.

A golf és szörf nagy sze­rel­mese a ko­lum­biai, aki nem­ré­gi­ben szex­bot­rányba ke­ve­re­dett. Le­ta­gadni sem tudta, a tet­kója buk­tatta le.

Nem büdös a munka a magyar focilegendának: hómunkásnak állt

Nem büdös a munka a magyar focilegendának: hómunkásnak állt

Még a leg­na­gyobb ki­rály is meg­mar­kolja a hó­la­pá­tot, ha a gye­re­kek­nek kell se­gí­teni.

Ötórás tortúra: Hosszú Katinka visszasírja az edzéseket

Ötórás tortúra: Hosszú Katinka visszasírja az edzéseket

Náray Tamás pró­bára tette az úszó­sztár ál­ló­ké­pes­sé­gét. Az ered­mény felér egy arany­érem­mel?

Náray Tamás pró­bára tette az úszó­sztár ál­ló­ké­pes­sé­gét. Az ered­mény felér egy arany­érem­mel?

Ezek a pucér mellek tesznek csodát Dárdai játékosával

Ezek a pucér mellek tesznek csodát Dárdai játékosával

Ta­ti­ane jobb for­má­ban van, mint a férje. Vele vi­gasz­ta­ló­dik és gyó­gyul a Her­tha fo­cis­tája.

A bra­zil szép­ség, Ta­ti­ane két szü­lés után is jobb for­má­ban van, mint a férje. Vele vi­gasz­ta­ló­dik és gyó­gyul a Her­tha-edző mel­lő­zött fo­cis­tája.

Megható fotó: magyar lány vigasztalta a zokogó hokist

Megható fotó: magyar lány vigasztalta a zokogó hokist

Nem vé­let­le­nül bo­rul­tak össze.

Nem vé­let­le­nül bo­rul­tak össze, együtt jár­nak a ver­monti aka­dé­mi­ára, rá­adá­sul szo­ba­tár­sak is.

Új kezdet! Hosszú Katinka nem ünnepel

Új kezdet! Hosszú Katinka nem ünnepel

A ma­gyar úszó klasszis már tudja, mit vár a 2017-es évtől.

A ma­gyar úszó klasszis már tudja, mit vár a 2017-es évtől. Még szá­mos célja van.

Majd szétszakad a tanga, annyira pucsít a modell

Majd szétszakad a tanga, annyira pucsít a tökéletes testű fitness-modell

Kí­nod­ban a kép­er­nyőt kez­ded mar­ko­lászni, ha meg­lá­tod ezt a lányt. A fit­nesz­mo­dell na­gyon tudja, mitől dög­lik a légy.

Kí­nod­ban a kép­er­nyőt kez­ded mar­ko­lászni, ha meg­lá­tod ezt a lányt. A mo­dell na­gyon tudja, mitől dög­lik a légy és ezt meg is mu­tatja Ins­tag­ram-fi­ók­já­ban.

Hosszú Katinkáék lerobbant autóson segítettek

Hosszú Katinkáék lerobbant autóson segítettek

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó edzés után se­gí­tett a bajba ju­tott so­fő­rön.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó edzés után se­gí­tett a bajba ju­tott so­fő­rön. A kom­men­te­lők­nek tet­szik a gesz­tus.

Hosszú Katinka meglepő vallomása, ma nem az úszást imádja

Hosszú Katinka meglepő vallomása, ma nem az úszást imádja

Újabb ol­da­lá­ról is­mer­het­jük meg ki­váló baj­no­kun­kat. Ka­tin­kát a havon sem kell fél­teni.

Se bugyi, se más: pucéran tárja szét a lábait az olimpikon tornászlány

Se bugyi, se más: pucéran tárja szét a lábait az olimpikon tornászlány

Rio arany­ér­mes sztár­jait így még nem lát­hat­tad. Le­dobja ma­gá­ról a tex­tilt Hosszú Ka­tinka le­győ­zője is.

Világsztárt fogadott a magyar olimpiai bajnok

Világsztárt fogadott a magyar olimpiai bajnok

A Baj­no­kok Li­gája-győz­tes já­té­kos Bu­da­pes­ten ta­lál­ko­zott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok le­gen­dá­val.

A Baj­no­kok Li­gája-győz­tes já­té­kos Bu­da­pes­ten ta­lál­ko­zott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok le­gen­dá­val. Egy ma esti közös bu­da­pesti prog­ram hozta össze őket.