SPORT

A NAP KÉPE

Szexi mezben villantanak popót a női focisták

Szexi mezben villantanak popót a női focisták

Be­mu­tat­ták a leg­újabb sze­re­lé­sü­ket, egész sze­zon­ban ebben lehet látni őket. Nem csak fe­nék­ben mutat sokat.

Be­mu­tat­ták a leg­újabb sze­re­lé­sü­ket, egész sze­zon­ban ebben lehet látni őket. Nem csak fe­nék­ben mutat sokat a dressz, hanem más­hol is.

Döbbenetes tetkót villantott a félmeztelen szexi sztár

Döbbenetes tetkót villantott a félmeztelen szexi sztár

Hét­főn el­raj­tolt az Aust­ra­lian Open.

Hét­főn el­raj­tolt az év első Grand Slam-tor­nája, Dus­tin Brown a mel­bourne-i vi­a­dal egyik leg­szí­ne­sebb fi­gu­rája.

Se bugyi, se más: pucéran mutogatta magát a szexi modell

Se bugyi, se más: pucéran mutogatta magát a szexi modell

Pár hó­napja bot­rányba ke­ve­re­dett.

A golf és szörf nagy sze­rel­mese a ko­lum­biai, aki nem­ré­gi­ben szex­bot­rányba ke­ve­re­dett. Le­ta­gadni sem tudta, a tet­kója buk­tatta le.

Disznó képet posztolt a hibátlan mellű, pucér szurkolólány

Disznó képet posztolt a hibátlan mellű, pucér szurkolólány

Kyra maga az álomnő. Egy biz­tos: őt nem a ruha teszi. Ezt bi­zo­nyít­ják a mez­te­len képei.

Ötórás tortúra: Hosszú Katinka visszasírja az edzéseket

Ötórás tortúra: Hosszú Katinka visszasírja az edzéseket

Náray Tamás pró­bára tette az úszó­sztár ál­ló­ké­pes­sé­gét. Az ered­mény felér egy arany­érem­mel?

Ezek a pucér mellek tesznek csodát Dárdai játékosával

Ezek a pucér mellek tesznek csodát Dárdai játékosával

Ta­ti­ane jobb for­má­ban van, mint a férje. Vele vi­gasz­ta­ló­dik és gyó­gyul a Her­tha fo­cis­tája.

A bra­zil szép­ség, Ta­ti­ane két szü­lés után is jobb for­má­ban van, mint a férje. Vele vi­gasz­ta­ló­dik és gyó­gyul a Her­tha-edző mel­lő­zött fo­cis­tája.

Megható fotó: magyar lány vigasztalta a zokogó hokist

Megható fotó: magyar lány vigasztalta a zokogó hokist

Nem vé­let­le­nül bo­rul­tak össze.

Nem vé­let­le­nül bo­rul­tak össze, együtt jár­nak a ver­monti aka­dé­mi­ára, rá­adá­sul szo­ba­tár­sak is.

Új kezdet! Hosszú Katinka nem ünnepel

Új kezdet! Hosszú Katinka nem ünnepel

A ma­gyar úszó klasszis már tudja, mit vár a 2017-es évtől.

A ma­gyar úszó klasszis már tudja, mit vár a 2017-es évtől. Még szá­mos célja van.

Majd szétszakad a tanga, annyira pucsít a modell

Majd szétszakad a tanga, annyira pucsít a tökéletes testű fitness-modell

Kí­nod­ban a kép­er­nyőt kez­ded mar­ko­lászni, ha meg­lá­tod ezt a lányt. A fit­nesz­mo­dell na­gyon tudja, mitől dög­lik a légy.

Kí­nod­ban a kép­er­nyőt kez­ded mar­ko­lászni, ha meg­lá­tod ezt a lányt. A mo­dell na­gyon tudja, mitől dög­lik a légy és ezt meg is mu­tatja Ins­tag­ram-fi­ók­já­ban.

Hosszú Katinkáék lerobbant autóson segítettek

Hosszú Katinkáék lerobbant autóson segítettek

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó edzés után se­gí­tett a bajba ju­tott so­fő­rön.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó edzés után se­gí­tett a bajba ju­tott so­fő­rön. A kom­men­te­lők­nek tet­szik a gesz­tus.

Hosszú Katinka meglepő vallomása, ma nem az úszást imádja

Hosszú Katinka meglepő vallomása, ma nem az úszást imádja

Újabb ol­da­lá­ról is­mer­het­jük meg ki­váló baj­no­kun­kat. Ka­tin­kát a havon sem kell fél­teni.

Se bugyi, se más: pucéran tárja szét a lábait az olimpikon tornászlány

Se bugyi, se más: pucéran tárja szét a lábait az olimpikon tornászlány

Rio arany­ér­mes sztár­jait így még nem lát­hat­tad. Le­dobja ma­gá­ról a tex­tilt Hosszú Ka­tinka le­győ­zője is.

Világsztárt fogadott a magyar olimpiai bajnok

Világsztárt fogadott a magyar olimpiai bajnok

A Baj­no­kok Li­gája-győz­tes já­té­kos Bu­da­pes­ten ta­lál­ko­zott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok le­gen­dá­val.

A Baj­no­kok Li­gája-győz­tes já­té­kos Bu­da­pes­ten ta­lál­ko­zott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok le­gen­dá­val. Egy ma esti közös bu­da­pesti prog­ram hozta össze őket.

Ez döbbenetes, Ibrahimovicnak elment az esze

Ez döbbenetes, Ibrahimovicnak elment az esze

Ami­kor már azt hit­tük, hogy Zla­tan Ib­ra­hi­movic sem­mi­vel sem lep­het meg min­ket, akkor a fut­ball­csa­tár újabb döb­be­ne­tes hú­zás­sal vil­lant.

Ami­kor már azt hit­tük, hogy Zla­tan Ib­ra­hi­movic sem­mi­vel sem lep­het meg min­ket, akkor a fut­ball­csa­tár újabb döb­be­ne­tes hú­zás­sal vil­lant.

Mellbimbót villantott a bombatestű szurkolólány

Mellbimbót villantott a bombatestű szurkolólány

A pa­ra­guayi fa­na­ti­kus nem éppen vissza­fo­gott fo­tó­kat szo­kott ma­gá­ról fel­pa­kolni az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

A pa­ra­guayi fa­na­ti­kus nem éppen vissza­fo­gott fo­tó­kat szo­kott ma­gá­ról fel­pa­kolni az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Dermesztő fotó, félmeztelenül állták a mínuszokat

Dermesztő fotó, félmeztelenül állták a mínuszokat

Több já­té­kost sem za­vart a hideg.

Több já­té­kost sem za­vart a hideg, és a tund­rai kö­rül­mé­nyek el­le­nére is csu­pasz fel­ső­test­tel ké­szül­tek az év egyik leg­fon­to­sabb mér­kő­zésre.

Merész és szexi, Sarapovát alig takarja valami

Merész és szexi, Sarapovát alig takarja valami

Ezt hív­ják sze­xu­á­lis zak­la­tás­nak...

Az orosz te­nisz­szép­ség a világ végén szil­vesz­te­re­zett, dögös kép­pel je­lent­ke­zett be.

Beszóltak Hosszú Katinkának

Beszóltak Hosszú Katinkának

Saját ra­jon­gói ké­tel­ked­nek az úszó­ban?

Saját ra­jon­gói ké­tel­ked­nek az úszó­ban? Az egyik fa­na­ti­kus nem hiszi, hogy az Iron Lady annyira "iron" lenne... Ha a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok fel­ve­szi a kesz­tyűt, sokan rá­fáz­hat­nak.

Szülinapi vallomás, Lewis Hamilton a Paradicsomban járt

Szülinapi vallomás, Lewis Hamilton a Paradicsomban járt

32. szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte.

A Forma-1-es pi­lóta ja­nuár 7-én ün­ne­pelte a 32. szü­le­tés­nap­ját. Cso­dá­la­tos he­lyen bu­li­zott.

Férfiként házasodott össze szerelmével a női olimpiai bajnok

Férfiként házasodott a női olimpiai bajnok

Eddig a fu­tónő neme volt a téma, most vi­szont az igene. Képek Cas­ter Se­menya nem min­den­napi es­kü­vő­jé­ről.

Eddig a fu­tónő neme volt a téma, most vi­szont az igene. Képek Cas­ter Se­menya nem min­den­napi es­kü­vő­jé­ről.

Vénuszdombot és mellbimbót villantott a tüzes szépség

Vénuszdombot és mellbimbót villantott a tüzes szépség

Min­dent sze­ret ma­gá­ból meg­mu­tatni.

A nyu­szis mo­dell ra­jong a ko­sár­lab­dáért és az ame­ri­kai fo­ci­ért - a sport­sze­rető férfiak pedig érte ra­jon­ga­nak, mert min­dent sze­ret ma­gá­ból meg­mu­tatni.

Guzmics mindenkit lenéz

Guzmics mindenkit lenéz

A védő magas lóról nézi a vi­lá­got, kér­dés, kör­nye­zete majd mit szól ehhez.

A vá­lo­ga­tott védő va­ló­ban magas lóról nézi a vi­lá­got, kér­dés, kör­nye­zete majd mit szól ehhez. Bi­zo­nyára, sokan lesz­nek, akik tisz­te­lik emi­att.

Hívogat szemével a félmeztelen szurkolólány

Érzékien hívogat szemével a félmeztelen szurkolólány

Jo­sep­hine Sk­ri­ver mo­dell­ként dol­go­zik, de szen­ve­dé­lye­sen ra­jong az ame­ri­kai fo­ci­ért és a ko­sár­lab­dáért.

Jo­sep­hine Sk­ri­ver mo­dell­ként dol­go­zik, de szen­ve­dé­lye­sen ra­jong az ame­ri­kai fo­ci­ért és a ko­sár­lab­dáért.

A dögös műsorvezető volt a meccs éke

A dögös műsorvezető válogatott párjának szurkolt

Tücsi el­ké­pesztő hölgy­tár­sa­ság­ban druk­kolt.

Tücsi el­ké­pesztő hölgy­tár­sa­ság­ban druk­kolt az oszt­rák fő­vá­ros­ban. Örö­mük azon­ban nem le­he­tett tel­jes, hiába az él­mény, lógó orral jöt­tek haza.

Állandóan pucsít popójával a szexi lány

Brutális, állandóan pucsít álompopójával a szexi lány

Ilyen fenék lát­tán azon­nal fel­megy a pul­zus.

Ilyen fenék lát­tán azon­nal fel­megy a pul­zus. Nem csoda, hogy az orosz szép­sé­get már több mint egy­mil­li­óan kö­ve­tik.

Ráizgult a hibátlan popsira Higuaín, balhé lett belőle

Ráizgult a hibátlan popsira Higuaín, balhé lett belőle

Ritka nagy ön­gólt lőtt a Ju­ven­tus ar­gen­tin csa­tára. Most már hiába min­den, rajta röhög a fél világ.

Ritka nagy ön­gólt lőtt a Ju­ven­tus ar­gen­tin csa­tára. Most már hiába min­den, rajta röhög a fél világ.

Kapás Bogi kegyetlenül töri a férfiszíveket

Kapás Bogi kegyetlenül töri a férfiszíveket

A ra­jon­gók egy része ne­he­zen emészti meg, hogy bol­dog kap­cso­lat­ban él ked­ve­sé­vel a su­gár­zóan szép úszónő?

A ra­jon­gók egy része ne­he­zen emészti meg, hogy bol­dog kap­cso­lat­ban él ked­ve­sé­vel a su­gár­zóan szép úszónő?

Überciki kép került elő Dárdairól és Királyról

Ciki kép került elő Dárdairól és Királyról

Az év képét tette ki a Her­tha Ber­lin a két ma­gyar lé­gi­ós­ról.

Az év képét tette ki a Her­tha Ber­lin a két ma­gyar lé­gi­ós­ról. A retró fotó 2002-ben ké­szült, és aligha lehet majd ennél mó­ká­sabb képet elő­kapni az ar­chí­vum­ból.

Se bugyi, se más: pucéran nyúl magához a hibátlan mellű szurkoló lány

Se bugyi, se más: pucéran nyúl magához a hibátlan mellű szurkoló lány

Han­nah imádja a spor­to­kat, mi pedig őt imád­juk. Tes­tes­tül-lel­kes­tül, de azért el­ső­sor­ban tes­tes­tül.

Jakabos Zsuzsa felmelegít a mínuszokban

Jakabos Zsuzsa felmelegít a mínuszokban

Olim­pi­ko­nunk olyat képet posz­tolt, ami­től pár fokot meg­emel­ke­dik az át­lag­hő­mér­sék­let.

Olim­pi­ko­nunk olyat képet posz­tolt, ami­től pár fokot meg­emel­ke­dik az át­lag­hő­mér­sék­let. Ezen még egy másik Eu­rópa-baj­nok is meg­döb­bent.

Kibuggyanó mellű latin bombázót újított be Szalai Ádám

Kibuggyanó mellű latin bombázót újított be Szalai Ádám

Rit­kán sze­re­pel nő a vá­lo­ga­tott csa­tár fo­tóin. De akkor na­gyon szexi... Ki ez a len­gén öl­tö­zött lány a Bra­zí­li­á­ban bu­lizó lé­gi­ó­sunk mel­lett?

Rit­kán sze­re­pel nő a vá­lo­ga­tott csa­tár fo­tóin. De akkor na­gyon szexi... Ki ez a len­gén öl­tö­zött lány a Bra­zí­li­á­ban bu­lizó lé­gi­ó­sunk mel­lett?

Hihetetlen, mi történt Hosszú Katinkával

Hihetetlen, mi történt Hosszú Katinkával

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőnk­kel nem na­gyon for­dult elő ilyesmi az utóbbi idők­ben. Ja­nuár el­seje több szem­pont­ból is spe­ci­á­lis nap volt Ka­tinka szá­mára.

Olim­piai baj­nok úszó­nőnk­kel nem na­gyon for­dult elő ilyesmi az utóbbi idők­ben. Ja­nuár el­seje több szem­pont­ból is spe­ci­á­lis nap volt Ka­tinka szá­mára.

Meztelenül pucsít kanapéján a hokiőrült vadmacska

Meztelenül pucsít kanapéján a hokiőrült vadmacska

Egy ka­na­dai csa­pa­tért dobog a szíve.

Egy ka­na­dai csa­pa­tért dobog a szíve a szőke bom­bá­zó­nak, aki még a ka­rá­cso­nyi sü­te­ményt is csak lenge öl­tö­zék­ben haj­landó meg­csi­nálni.

Katinka nem a férjével köszöntötte az újévet

Hosszú Katinka nem a férjével köszöntötte az újévet

Mo­soly­gós kép­pel in­dí­totta 2017-es esz­ten­dőt az Iron Lady.

Mo­soly­gós kép­pel in­dí­totta a 2017-es esz­ten­dőt az olim­piai baj­nok klasszis, a fotón azon­ban fe­les­le­ges ke­resni Shane Tu­su­pot, ugyanis nin­csen rajta.

Vajon David Guetta tudja, kicsoda Dzsudzsák Balázs?

Vajon David Guetta tudja, kicsoda Dzsudzsák Balázs?

A csa­pat­ka­pi­tány Du­baj­ban pihen.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya még min­dig Du­baj­ban pihen. Ott pedig nem akár­mi­lyen vi­lág­sztár­ral fu­tott össze.

Habok közt kényezteti csodálatos melleit a bombatestű szurkoló

Habok közt kényezteti csodálatos melleit a bombatestű szurkoló

Egyet­len csa­pat jöhet nála szóba.

Egyet­len klu­bért dobog a szíve a szlo­vén szép­ség­nek, múlt héten nagy si­kert ün­ne­pel­he­tett a gyű­lölt ri­vá­lis ellen. Nála már csak a kö­ve­tői le­het­nek bol­do­gab­bak.

Festői környezetben nedvesíti be vénuszdombját a pajzán pókeres

Festői környezetben nedvesíti be vénuszdombját a pajzán pókeres

Hat­mil­li­ó­nál is töb­ben kö­ve­tik az mo­dell­nek, aki a ko­sár­lab­dát is ked­veli.

Hat­mil­li­ó­nál is töb­ben kö­ve­tik az ame­ri­kai mo­dellt, aki a ko­sár­lab­dát is ked­veli. Ál­lí­tó­lag az ame­ri­kai fut­ballt is na­gyon sze­reti a play­mate.

Válogatott focisták dubajoznak Dzsudzsáknál

Válogatott focisták dubajoznak Dzsudzsáknál

Varga és Pris­kin is ki­ruc­cant.

Varga Ro­land és Pris­kin Tamás is együtt bu­li­zott az arab vá­ros­ban a tá­ma­dó­val. Elég magas az egy négy­zet­mé­terre eső te­to­vá­lá­sok száma.

BL-győztes brazil világsztárral bulizott Szalai Ádám

BL-győztes brazil világsztárral bulizott Szalai Ádám

Na­ponta ta­lál­ko­zik hí­res­sé­gek­kel.

A ma­gyar fo­cista na­ponta ta­lál­ko­zik hí­res­sé­gek­kel Bra­zí­li­á­ban. Most éppen a Ju­ven­tus vé­dő­jé­vel akadt össze.

Összemaszatolta nuniját a nagy mellű focistalány

Ínycsiklandó: összemaszatolta nuniját a nagy mellű focistalány

Abi­gail igazi kony­ha­tün­dér. Mez­te­len­ke­dik, és köz­ben kü­lön­böző fi­nom­sá­gok­kal is húzza a ra­jon­gói agyát.

Abi­gail igazi kony­ha­tün­dér. Mez­te­len­ke­dik, és köz­ben kü­lön­böző fi­nom­sá­gok­kal is húzza a ra­jon­gói agyát.

Pokoli fájdalmat élt át a magyar focista

Pokoli fájdalmat élt át a magyar focista

A ma­gyar sztár DJ is együtt érez vele, ahogy a leg­több ra­jon­gója is. Va­ló­szí­nű­leg soha nem csi­nál majd ilyet, vagy leg­alábbis némi idő­nek kell el­tel­nie, hogy újra rá­szánja magát.

A ma­gyar sztár DJ is együtt érez vele, ahogy a leg­több ra­jon­gója is. Va­ló­szí­nű­leg soha nem csi­nál majd ilyet, vagy leg­alábbis némi idő­nek kell el­tel­nie, hogy újra rá­szánja magát.

Tündéri kisbaba riói hősünk ajándéka

Tündéri kisbaba aranyozza be riói hősünk ünnepét

Ken­de­resi Tamás kis­test­vére ka­rá­csony előtt szü­le­tett meg.

Ken­de­resi Tamás kis­test­vére ka­rá­csony előtt szü­le­tett meg. Az úszó csa­lád­já­ban össze­állt a né­gyes fiú­csa­pat.

Kupadöntő helyett Maldív-szigetek. Így pihen világbajnok kapusunk

Kupadöntő helyett Maldív-szigetek. Így pihen világbajnok kapusunk

Nagy Vik­tor iga­zol­tan hi­ány­zik az év­záró ta­lál­ko­zó­ról. Csa­lád­já­val a messzi tá­vol­ban pihen.

Ez igen! Szalai félmeztelenül telel

Ez igen! Szalai Ádám félmeztelenül telel

Vá­lo­ga­tott já­té­ko­sunk­nak nem hi­ány­zik a fűtés. Egy szál rö­vid­nad­rág­ban pózol. Eköz­ben egy szin­tén ki­váló klí­májú or­szág­ban is szí­ve­sen lát­nák a ma­gyar tá­ma­dót.

Vá­lo­ga­tott já­té­ko­sunk­nak nem hi­ány­zik a fűtés. Egy szál rö­vid­nad­rág­ban pózol a Fa­ce­bookra ki­tett képén. Eköz­ben egy szin­tén ki­váló klí­májú or­szág­ban is szí­ve­sen lát­nák a ma­gyar tá­ma­dót.

Vízzel öblíti csupasz melleit a szexi tornászlány

Vízzel öblíti csupasz melleit a szexi tornászlány

Je­ka­tye­rina Zueva szí­ve­sen edzi a tes­tét, majd utána forró für­dőt vesz. Utóbbi ese­mény­ről fotót is ké­szí­tett.

Je­ka­tye­rina Zueva szí­ve­sen edzi a tes­tét, majd utána forró für­dőt vesz. Utóbbi ese­mény­ről sokak örö­mére fotót is ké­szí­tett.

Ez a szexi szőke a természet csodája

Ez a szexi szőke szépség a természet csodája

Kevés nőnek ad ilyen tö­ké­le­tes tes­tet a min­den­ható.

Kevés nőnek ad ilyen tö­ké­le­tes tes­tet a min­den­ható. A hölgy rá­adá­sul nagy fo­ci­ra­jongó, maga is rúgja a bőrt. Emel­lett sokat ko­sa­ra­zik és úszik is. Meg­lepő, hogy ennyire tö­ké­le­tes?

Utcai sztriptíz, egy szál bugyiban a harcos

Utcai sztriptíz, egy szál bugyiban a tetovált harcos

Conor McG­re­gor szexi aján­dék­kal lepte meg kö­ve­tőt.

Conor McG­re­gor szexi aján­dék­kal lepte meg kö­ve­tőt. A ket­rec­har­cos fél­mez­te­le­nül pózol lu­xus­au­tója előtt.

Hosszú Katinka váltott, Amerikában karácsonyozik

Hosszú Katinka váltott, Amerikában karácsonyozik

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok leg­újabb ké­pé­ből ki­de­rül, hogy az ün­ne­pek hátra levő ré­szét az Egye­sült Ál­la­mok­ban töl­tik Shane Tusup szü­le­i­nél.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok leg­újabb ké­pé­ből ki­de­rül, hogy az ün­ne­pek hátra levő ré­szét az Egye­sült Ál­la­mok­ban töl­tik Shane Tusup szü­le­i­nél. Ered­mé­nyes év áll az Iron Lady mö­gött.

Micsoda gömbölyű formák: pucér képek a focistafeleségről

Micsoda gömbölyű formák: pucér képek a focistafeleségről

Fi­gye­lem, na­gyon baba fotók! Ra­mona min­de­nét meg­mu­tatja, már­pe­dig bőven van mit.

Fi­gye­lem, na­gyon baba fotók! A német lab­da­rúgó mu­ta­tós neje, Ra­mona min­de­nét meg­mu­tatja, már­pe­dig bőven van mit.

Elképesztő! Hosszú Katinka karácsony napján is edzett

Elképesztő! Hosszú Katinka karácsony napján is edzett

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőnk az ün­ne­pek alatt is hű ön­ma­gá­hoz.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőnk az ün­ne­pek alatt is hű ön­ma­gá­hoz. Már korán reg­gel spor­tolni in­dult. Shane Tusup sem la­zsált.

Most megtudhatod, olimpiai bajnokunk kit szeret a legjobban

Most megtudhatod, olimpiai bajnokunk kit szeret a legjobban

"A leg­több sze­re­tet tőled kap­tam"

"A leg­több sze­re­tet tőled kap­tam éle­tem során" - üzente élete egyik leg­fon­to­sabb sze­rep­lő­jé­nek.

A Real Madrid focistája Budapesten karácsonyozik

Hoppá! A Real Madrid sztárfocistája Budapesten ünnepelte a karácsonyt

A Lánc­híd­ról posz­tolt egy fotót.

A Lánc­híd­ról posz­tolva kí­vánt bol­dog ün­ne­pe­ket.

Mikulásként feszít a csodás mellű szépség

Apró mikulásruhában feszít a csodás mellű szurkolólány

A szép­sé­ges Juli Annee ka­rá­cso­nyi ru­há­ban is igazi bom­bázó.

A szép­sé­ges Juli Annee ka­rá­cso­nyi ru­há­ban is igazi bom­bázó. Még sze­ren­cse, hogy Ka­li­for­ni­á­ban ilyen­kor is kel­le­mes az idő­já­rás.

Karácsonyi békülés, újra együtt az álompár

Karácsonyi békülés, újra együtt az álompár

Két év után közös képet lőt­tek.

Két év után közös képet osz­tott meg ma­guk­ról a fut­ball­sztár és a szí­nésznő.

Hosszú Katinka karácsonyfadíszeit az egész világ irigyli

Hosszú Katinka karácsonyfadíszeit az egész világ irigyli

Hosszú Ka­tinka meg­mu­tatta a fel­dí­szí­tett ka­rá­csony­fá­ját. Az biz­tos, hogy a kel­lé­ke­ket nem bolt­ban vá­sá­rolta.

Hosszú Ka­tinka meg­mu­tatta a fel­dí­szí­tett ka­rá­csony­fá­ját. Az biz­tos, hogy a kel­lé­ke­ket nem bolt­ban vá­sá­rolta.

Repülőgép-baleset, fogságba esett a focicsapat

Repülőgép-baleset, fogságba esett a focicsapat

Órákra a fe­dél­ze­ten ra­gadt a Vi­kings.

Órákra a fe­dél­ze­ten ra­gadt a Min­ne­sota Vi­kings együt­tese. A re­pü­lő­vel a lan­do­lás után tör­tént sze­ren­csét­len­ség.

Csodás meglepetés Dzsudzsáknak

Csodás meglepetés a születésnapos Dzsudzsáknak

A fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­ról kül­föl­dön sem fe­lejt­kez­tek el.

A fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­ról kül­föl­dön sem fe­lejt­kez­tek el. Dzs­u­dzsák ez­út­tal nem utaz­hat haza az ün­ne­pekre.

C. Ronaldo szerelmes, így csókol a világsztár

C. Ronaldo szerelmes, így csókol a világsztár

Len­cse­végre kap­ták, ahogy a Real Mad­rid sztárja, Cris­ti­ano Ro­naldo meg­csó­kolja új ba­rát­nő­jét, Ge­or­gina Rod­ri­guezt egy ét­te­rem­ben.

Len­cse­végre kap­ták, ahogy a Real Mad­rid sztárja, Cris­ti­ano Ro­naldo meg­csó­kolja új ba­rát­nő­jét, Ge­or­gina Rod­ri­guezt egy ét­te­rem­ben.

Lenyűgöző képek, itt nyerhet vébét Hosszú

Lenyűgöző képek, itt nyerhet vébét Hosszú

A Da­gály Úszó­aréna mun­ká­la­tai jó ütem­ben ha­lad­nak.

A Da­gály Úszó­aréna mun­ká­la­tai jó ütem­ben ha­lad­nak, az ün­ne­pek alatt szü­ne­telni fog az épít­ke­zés, de így is fan­tasz­ti­kus lát­ványt nyújt a lé­te­sít­mény bel­seje.

Kórházban kezelt gyermekeknek sütött mézeskalácsot Szabó Tünde

Kórházban kezelt gyermekeknek sütött mézeskalácsot Szabó Tünde

A Heim Pál Gyer­mek­kór­ház­ban ápolt gyer­me­kek­nek ké­szí­tett mé­zes­ka­lá­csot az ál­lam­tit­kár és Ki­rály Nóra szer­dán.

Hosszú Katinka férjét megszállta az ördög

Hosszú Katinka férjét megszállta az ördög

Az Iron Lady és férje ke­mény roc­kot hall­hat az au­tó­já­ban. Szi­kora Robi meg ne tudja, hogy a sztár­pár mi­lyen ze­né­vel he­veri az edzés fá­ra­dal­mait!

Az Iron Lady és férje ke­mény roc­kot hall­hat az au­tó­já­ban. Szi­kora Robi meg ne tudja, hogy a sztár­pár mi­lyen ze­né­vel he­veri az edzés fá­ra­dal­mait! Shane Tusup na­gyon va­gány me­tál­vil­lá­zás köz­ben.

Megható fotóval búcsúznak a magyar focistától

Megható búcsú a magyar focistától

Kedd este hi­va­ta­lossá vált, hogy az ame­ri­kai Chi­cago Fire fo­cis­tája lett Ni­ko­lics Ne­manja.

Kedd este hi­va­ta­lossá vált, hogy az ame­ri­kai Chi­cago Fire fo­cis­tája lett Ni­ko­lics Ne­manja. A len­gyel gól­ki­rály­tól klubja meg­ható fo­tó­val bú­csú­zott Fa­ce­boo­kon.

Megdöbbentő irodai viselet Katinkától

Megdöbbentő irodai viselet Hosszú Katinkától

Olyan he­lyen pró­bálta fel a da­ra­bot, amelyre senki nem szá­mí­tott.

Megér­ke­zett a leg­újabb minta, a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok olyan he­lyen pró­bálta fel a da­ra­bot, amelyre senki nem szá­mí­tott.

Megható fotó: örömhírt kürtölt világgá Rio botrányhőse

Megható fotó: örömhírt kürtölt világgá Rio botrányhőse

Ki­vé­te­le­sen nem a vi­lág­sztár Play­boy-mo­dell ked­vese a fő­sze­replő a képen. Apa lesz a hat­szo­ros olim­piai baj­nok.

Ennek a szexi szurkolólánynak a mellei külön éltetik a csapatokat

Ennek a szexi szurkolólánynak a mellei külön éltetik a csapatokat

Igazi dél-ame­ri­kai szur­koló bújt meg a vonzó ri­por­ter­ben.

Igazi dél-ame­ri­kai szur­koló bújt meg a vonzó ri­por­ter­ben.

Lenyűgöző stadionok, te hányat ismersz fel?

Lenyűgöző stadionok, te hányat ismersz fel?

Össze­szed­tük a világ leg­nép­sze­rűbb és leg­szebb sta­di­on­jait. A világ min­den táján épül­nek ilyen sport­lé­te­sít­mé­nyek, és Ma­gyar­or­szá­gon is egyre több sta­dion áll a fo­cis­ták ré­szére.

Össze­szed­tük a világ leg­nép­sze­rűbb és leg­szebb sta­di­on­jait. A világ min­den táján épül­nek ilyen sport­lé­te­sít­mé­nyek, és Ma­gyar­or­szá­gon is egyre több sta­dion áll a fo­cis­ták ré­szére. Tesz­teld tu­dá­so­dat a Ri­post se­gít­sé­gé­vel!

Két évvel fiatalabb úszóval jár Kapás

Két évvel fiatalabb úszóval jár Kapás

Pedig az olim­piai bronz­ér­mes női úszó is csak 23 éves. Nyá­ron még nem akart be­szélni kap­cso­la­tá­ról, ma már mo­so­lyogva posz­tolt képet Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Pedig az olim­piai bronz­ér­mes női úszó is csak 23 éves. Nyá­ron még nem akart be­szélni kap­cso­la­tá­ról, ma már mo­so­lyogva posz­tolt képet Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Szexi kapus repítette döntőbe a holland csapatot

Szexi kapus repítette döntőbe a holland csapatot

Tess Wes­ter igen te­het­sé­ges.

A svéd­or­szági női ké­zi­labda Eu­rópa-baj­nok­ság dön­tő­jébe ju­tott Hol­lan­dia. Tess Wes­ter nem csak remek vé­dé­se­i­vel hívja fel ma­gára a fi­gyel­met.

Pucérra vetkőzött az olaszok kebelcsodája

Pucérra vetkőzött az olaszok kebelcsodája

A Na­poli egyik leg­na­gyobb szur­ko­lója biz­to­san nem örült a BL-sor­so­lás­nak.

A Na­poli egyik leg­na­gyobb szur­ko­lója biz­to­san nem örült, ami­kor meg­tudta, hogy ked­venc csa­pata a Real Mad­ri­dot kapta a BL-ben.

Ilyen egy szexi Arsenal-szurkoló

Nem tudod levenni a szemed a szexi Arsenal-szurkolóról

Min­den ágyús rá va­dá­szik, ha meg­je­le­nik egy meccsen.

Min­den ágyús rá va­dá­szik, ha meg­je­le­nik egy meccsen.

Kacéran mutogatja gigamelleit a fitneszkirálynő

Kacéran mutogatja gigamelleit a fitneszkirálynő

Nem csoda, hogy ilyen sokan kö­ve­tik.

Nem csoda, hogy már több mint egy­mil­li­óan kö­ve­tik az Ins­tag­ra­mon. A ké­pekre kat­tintva rög­tön vi­lá­gossá válik, hogy miért ra­jon­ga­nak érte ilyen sokan.

Hosszú Katinkát meglepték, erre nem számított

Hosszú Katinkát meglepték, erre nem számított

A ma­gyar úszónő Svájc­ban ké­szül egy ver­senyre, és ala­pos meg­le­pe­tés­ben volt része.

A ma­gyar úszónő Svájc­ban ké­szül egy ver­senyre, és ala­pos meg­le­pe­tés­ben volt része.

Ilyen lehet a budapesti olimpia

Ámulhat a világ: ilyen lehet a budapesti olimpia

A spor­to­lói bi­zott­ság név­so­rá­nál csak a lát­vány­ter­vek pa­za­rab­bak.

A spor­to­lói bi­zott­ság név­so­rá­nál csak a lát­vány­ter­vek pa­za­rab­bak. Le­nyű­gö­zőek ezek a képek, ér­de­mes vé­gig­nézni őket.

Végre ünnepelhetnek a kézis lányok

Végre ünnepelhetnek a kézis lányok

Egy ha­tal­mas torta tár­sa­sá­gá­ban bu­liz­tak egy picit.

Egy ha­tal­mas torta tár­sa­sá­gá­ban bu­liz­tak egy picit.

Megható fotó Schumacherről: reményt ad a család a rajongóknak

Megható fotó Schumacherről: reményt ad a család a rajongóknak

Schu­miék most je­lez­ték: nem adják fel a küz­del­met.

Las­san három éve tör­tént a le­genda sú­lyos bal­esete. Schu­miék most je­lez­ték: nem adják fel a küz­del­met.

Véresre vertek egy Manchester-szurkolót Ukrajnában - fotó

Véresre vertek egy Manchester-szurkolót Ukrajnában - fotó

A Uni­ted­nek Odesszá­ban volt je­le­nése, a meccs előtt, köz­ben és után is volt bőven balhé a sta­dion kör­nyé­kén.

A Uni­ted­nek Odesszá­ban volt je­le­nése az Eu­rópa-li­gá­ban, a meccs előtt, köz­ben és után is volt bőven balhé a sta­dion kör­nyé­kén.

Cristiano Ronaldo hajat festetett

Cristiano Ronaldo hajat festetett. Messit utánozza?

Lehet, hogy a por­tu­gál sztár már az Arany­lab­dára ké­szül.

Lehet, hogy a por­tu­gál sztár már az Arany­lab­dára ké­szül.

Válogatottunk kapusa hamarosan apa lesz

Jön a baba! Válogatottunk kapusa a fellegekben jár

Né­met­or­szági lé­gi­ó­sunk már na­gyon várja Nara ér­ke­zé­sét.

Né­met­or­szági lé­gi­ó­sunk már na­gyon várja Nara ér­ke­zé­sét.

A szőke, bronzbőrű szépség minden tengerpartot meghódít

A szőke, bronzbőrű szépség minden tengerpartot meghódít

Az ame­ri­kai mo­dell néha már annyira tö­ké­le­tes, hogy nehéz el­hinni.

Az ame­ri­kai mo­dell néha már annyira tö­ké­le­tes, hogy nehéz el­hinni. Ha nem hi­szed, nézd meg a ké­peit, de jól ké­szülj fel: ilyet még nem éltél!

Bátor! Olimpiai bajnokunk az edzővel poénkodott

Bátor! Olimpiai bajnokunk az edzővel poénkodott

Ilyet még nem lát­tál az él­sport­ban! A szel­lemi és fi­zi­kai meg­ter­he­lés miatt mu­száj volt meg­ír­nia a le­ve­let.

Ilyet még nem lát­tál az él­sport­ban! A szel­lemi és fi­zi­kai meg­ter­he­lés miatt mu­száj volt meg­ír­nia a pár­ját rit­kító le­ve­let.

Így pózol az angol focisztár felesége

Vadító bőrszerkóban pózol az angol focisztár felesége

Ez a nap­tár min­den jel sze­rint óri­ási siker lesz.

Ez a nap­tár min­den jel sze­rint óri­ási siker lesz.

Sokkoló látvány, véresre verték a magyar válogatott kézisét

Sokkoló látvány, véresre verték a magyar válogatott kézisét

A Veszp­rém ké­zi­lab­dá­zó­já­nak a foga bánta a ta­lál­ko­zót, gyor­san jött az or­vosi se­gít­ség. Bru­tá­lis mér­kő­zés volt a Sz­kopje el­leni.

Nem rejtegeti gyönyörű melleit a bombázó szépség

Nem rejtegeti gyönyörű melleit a bombázó szépség

A spa­nyo­lok biz­tos bán­kód­nak ami­att, hogy őt és a pár­ját nem si­ke­rült át­csá­bí­ta­niuk Olasz­or­szág­ból.

A spa­nyo­lok biz­tos bán­kód­nak ami­att, hogy őt és a pár­ját nem si­ke­rült át­csá­bí­ta­niuk Olasz­or­szág­ból.