ÉLETMÓDI

OTTHONKA

A legjobb trükk, hogy minden csepp ketchup kijöjjön a flakonból

A legjobb trükk, hogy minden csepp ketchup kijöjjön a flakonból

Ne az asz­tal­te­rí­tőn lan­dol­jon.

Min­d­annyian bosszan­kod­tunk már azon, hogy a ke­tchup a ru­hán­kon vagy az asz­tal­te­rí­tőn lan­dolt.

Nem is gondolnád, de erre is használhatod a citromot

Nem is gondolnád, de erre is használhatod a citromot

A cit­rom nem csak a li­mo­ná­déba való,

Ha eddig úgy gon­dol­tad, a cit­rom csak a li­mo­ná­déba való, akkor fi­gyelj! Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan hasz­nál­ha­tod, hogy meg­könnyítse a hét­köz­na­po­kat.

Így jelent meg a békásmegyeri lakótelep felett a tavasz

Így jelent meg a békásmegyeri lakótelep felett a tavasz

Ri­pos­te­rünk­től kap­tuk ma dél­ben ezt a vidám és végre ta­vaszt idéző képet.

Ri­pos­te­rünk­től kap­tuk ma dél­ben ezt a vidám és végre ta­vaszt idéző képet.

Hihetetlen, de erre is jó egy félpár zokni!

Hihetetlen, de erre is jó egy félpár zokni!

Rej­té­lyes módon pá­rat­lan zokni min­den ház­tar­tás­ban akad.

Rej­té­lyes módon pá­rat­lan zokni min­den ház­tar­tás­ban akad. Ne bosszan­kodj! 5 prak­ti­kus és kre­a­tív öt­le­tet mu­ta­tunk, mire hasz­nál­ha­tod őket.

Íme a 10 álomszakma, ami tényleg jól fizet

Íme a 10 álomszakma, ami tényleg jól fizet

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy ál­lást vál­toz­tass?

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy ál­lást vál­toz­tass? Ha igen, mu­ta­tunk 10 olyan álom­szak­mát, amely nem­csak iz­gal­mas, hanem jól is fizet!

Soha többet nem lesz büdös, olajszagú a konyhád

Soha többet nem lesz büdös, olajszagú a konyhád

Sze­re­ted az olaj­ban sült éte­le­ket, de nem bírod a büdös olaj­sza­got a kony­há­ban? Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

Sze­re­ted az olaj­ban sült éte­le­ket, de nem bírod a büdös olaj­sza­got a kony­há­ban? Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Koszos és ragad a sütőd? Ez a filléres tisztítószer az igazi megoldás

Koszos és ragad a sütőd? Ez a filléres tisztítószer az igazi megoldás

Min­den van ott­hon, amire szük­sé­ged lesz hozzá, állj neki most!

Bár biz­to­san nem ked­ve­led ezt a há­zi­mun­kát, ideje végre meg­tisz­tí­tani a sü­tő­det! Min­den van ott­hon, amire szük­sé­ged lesz hozzá, állj neki most!

A legjobb trükkök, hogy szárítsuk télen, hideg időben a ruhát

A legjobb trükkök, hogy szárítsuk télen, hideg időben a ruhát

Tél, hideg, ne­he­zen szá­radó, meg­bü­dö­sö­dött ruhák. Vagy még­sem? Van meg­ol­dás! Mu­tat­juk.

Tél, hideg, ne­he­zen szá­radó, meg­bü­dö­sö­dött ruhák. Vagy még­sem? Van meg­ol­dás! Mu­tat­juk.

Tarol a raklap: Fillérekből szuper trendi bútorok!

Tarol a raklap: Fillérekből szuper trendi bútorok!

Miért ven­nél ka­na­pét, asz­talt, ágyat vagy bár­mi­lyen más szo­ba­be­ren­de­zést sok pén­zért, ami­kor rak­la­pok­ból egy­sze­rűen el­ké­szít­he­ted őket.

Ezeket az ételeket soha ne tedd együtt a hűtőbe!

Ezeket az ételeket soha ne tedd együtt a hűtőbe!

Meg­vet­ted a drága zöld­sé­ge­ket, gyü­möl­csö­ket. Tá­rold őket úgy, hogy a leg­töb­bet hozd ki be­lő­lük ízben, el­tart­ha­tó­ság­ban.

Eszméletlen, mennyi mindenre jó egy régi kulcs

Eszméletlen, mennyi mindenre jó egy régi kulcs

Mu­ta­tunk né­hány zse­ni­á­lis öt­le­tet, mit tudsz ké­szí­teni régi, hasz­ná­la­ton kí­vüli kul­csok­ból.

Mu­ta­tunk né­hány zse­ni­á­lis öt­le­tet, mit tudsz ké­szí­teni régi, hasz­ná­la­ton kí­vüli kul­csok­ból.

Ki ne dobd a kályhából a hamut! Ennyi mindenre használhatod

Ki ne dobd a kályhából a hamut! Ennyi mindenre használhatod

An­ti­kold ha­mu­lúg­gal a fa­ke­rí­té­se­det, a faház lé­ceit! És még mennyi min­denre jó a fa­hamu...

Soha ne dobd el a rossz autógumit: szuper, mire használhatod

Soha ne dobd el a rossz autógumit: szuper, mire használhatod

Hasz­nált au­tó­gu­mi­ból némi fes­ték­kel és öt­let­tel hi­he­tet­le­nül jó­pofa dol­go­kat va­rá­zsol­hatsz.   

Csodaszer a fürdőszobában - most kapd elő a szódabikarbónát

Csodaszer a fürdőszobában - most kapd elő a szódabikarbónát

Szürke a fuga a kosz­tól? Ne ke­ress bur­ko­lót, nem ör­dön­gös­ség ki­pu­colni!

Szürke a fuga a kosz­tól? Ne ke­ress bur­ko­lót, nem ör­dön­gös­ség ki­pu­colni!

Ezt tedd a hűtőbe, soha többé nem lesz büdös

Ezt tedd a hűtőbe, soha többé nem lesz büdös

Nem is egy, de mind­járt hét házi cso­da­szert mu­ta­tunk, ami­vel újra frissé, il­la­tossá va­rá­zsol­ha­tod a hű­tő­det.

Nem is egy, de mind­járt hét házi cso­da­szert mu­ta­tunk, ami­vel újra frissé, il­la­tossá va­rá­zsol­ha­tod a hű­tő­det.

Vigyázz, mert idén nagy lesz a számlád! Így spórolj a fűtésen

Vigyázz, mert idén nagy lesz a számlád! Így spórolj a fűtésen

Akár azért, hogy ke­ve­seb­bet árts a Föld­nek, akár azért, hogy kí­méld a pénz­tár­cá­dat, min­den­kép­pen hasz­nos, ha oda­fi­gyelsz, ho­gyan fű­tesz.

Egy kupleráj a garázsod? A legjobb trükkök, hogy végre rend legyen

Egy kupleráj a garázsod? A legjobb trükkök, hogy végre rend legyen

Eszedbe ju­tott már, hogy ren­det csi­nálj a ga­rázs­ban fel­gyü­lem­lett hol­mik, szer­szá­mok, jár­mű­vek ká­o­szá­ból?

10 szuper ötlet, hogy beköltözzön végre a lakásodba a tavasz

10 szuper ötlet, hogy beköltözzön végre a lakásodba a tavasz

Sze­ret­néd az ott­ho­nodba csa­lo­gatni a ta­vasz han­gu­la­tát? Játssz el a gon­do­lat­tal és va­rá­zsolj üde szí­ne­ket magad köré.

Sze­ret­néd az ott­ho­nodba csa­lo­gatni a ta­vasz han­gu­la­tát? Játssz el a gon­do­lat­tal és va­rá­zsolj üde szí­ne­ket magad köré.

Rémisztő hiba, amit a vágódeszkával otthon mindenki elkövet

Rémisztő hiba, amit a vágódeszkával otthon mindenki elkövet

Le­het­né­nek hosszú éle­tűek a ké­seid!

Ho­gyan le­het­nek hosszú éle­tűek a ked­venc ké­seid és a vá­gó­desz­kád? Mu­tat­juk, mi­lyen hi­bá­kat ne kö­vess el!

Így nyírjuk ki a mosógépet: íme a legnagyobb hibák, amit mindenki elkövet

Így nyírjuk ki a mosógépet: íme a legnagyobb hibák, amit mindenki elkövet

14 hiba, ame­lye­ket ha el­ke­rülsz, meg­őriz­he­ted mo­só­gé­ped és ru­háid ép­sé­gét.

Vége a karácsonynak, máris nyakunkon a következő ünnep

Vége a karácsonynak, máris nyakunkon a következő ünnep

Ké­szítsd el ma­gad­nak a leg­szebb Va­len­tin napi dí­szí­tést. Ha­ma­ro­san itt a ta­vasz!

Ké­szítsd el ma­gad­nak a leg­szebb Va­len­tin napi dí­szí­tést. Ha­ma­ro­san itt a ta­vasz!

Hegyekben áll otthon az újságpapír? Elképesztő dolgot készíthetsz belőle

Hegyekben áll otthon az újságpapír? Elképesztő dolgot készíthetsz belőle

Eszedbe ju­tott már, hogy mi min­denre le­hetne fel­hasz­nálni a ren­ge­teg pa­pírt, ami fel­hal­mo­zó­dott ott­hon a la­ká­sod­ban?

10 takarítószer, amit jobb, ha azonnal kidobsz

10 takarítószer, amit jobb, ha azonnal kidobsz

Veled is elő­for­dul néha, hogy egyes tisz­tí­tó­sze­rek­től nem tudsz meg­sza­ba­dulni? Mu­tat­juk azo­kat, ami­ket sosem ér­de­mes fel­hal­moz­nod.

Önts teát a parkettára! Leesik az állad a hatásától!

Önts teát a parkettára! Leesik az állad a hatásától!

Fe­lejtsd el, hogy a teát csak kor­tyol­ga­tod. Sok­kal jobb öt­le­tet mu­ta­tunk most neked!

Fe­lejtsd el, hogy a teát csak kor­tyol­ga­tod. Sok­kal jobb öt­le­tet mu­ta­tunk most neked!

Döbbenetes látványosság a téli Balatonon: UFO-kör a tó jegén!

Döbbenetes látványosság a téli Balatonon: UFO-kör a tó jegén!

Légi fel­vé­te­lek is ké­szül­tek a 15 méter át­mé­rőjű geo­met­ri­kus alak­zat­ról.

Légi fel­vé­te­lek is ké­szül­tek a 15 méter át­mé­rőjű geo­met­ri­kus alak­zat­ról. A kör pedig el­moz­dult...

Soha többé nem rontod el a nokedlit: Íme, a magyar háziasszonyok titka!

Soha többé nem rontod el a nokedlit: Íme, a magyar háziasszonyok 10 titka!

A no­kedli imá­dók most meg­tud­hat­ják, hogy tud­ják tö­ké­le­te­sen el­ké­szí­teni.

10 dolog, amiben segít a ragasztópisztoly

10 dolog, amiben segít a ragasztópisztoly

Zse­ni­á­lis esz­köz a ház­tar­tás­ban, amit nem csak ra­gasz­tásra hasz­nál­hatsz!

Zse­ni­á­lis esz­köz a ház­tar­tás­ban, amit nem csak ra­gasz­tásra hasz­nál­hatsz! Rend­kí­vül sok le­he­tő­sé­get rejt még ez a kis szer­ke­zet!

Szmogriadó: ezek a növények az életedet is megmenthetik a panelban!

Szmogriadó: ezek a növények az életedet is megmenthetik a panelban!

A szmog­ri­a­dó­nak fele sem tréfa. El­mond­juk, mit te­hetsz el­lene.

A szmog­ri­a­dó­nak fele sem tréfa. Ag­gasz­tóan túl­lépte a le­vegő szennye­zett­sége az egész­ség­ügyi ha­tár­ér­té­ket. El­mond­juk, mit te­hetsz el­lene.

Nagyanyáink házi csodaszere: Te tudod, mire jó a borkő?

Nagyanyáink házi csodaszere: Te tudod, mire jó a borkő?

Ké­szíts já­té­kot be­lőle, űzd el a han­gyá­kat, tün­tesd el a bosszantó, ma­kacs fol­to­kat. Min­dig tarts ott­hon bor­kö­vet.

Ké­szíts já­té­kot be­lőle, űzd el a han­gyá­kat, tün­tesd el a bosszantó, ma­kacs fol­to­kat.

Trükkök, amiket ismerned kell: Így könnyíti meg a vasalást az ecet

Trükkök, amiket ismerned kell: Így könnyíti meg a vasalást az ecet

A va­saló kar­ban­tar­tá­sára, kis bal­ese­tek or­vos­lá­sára is ki­váló ez a házi cso­da­szer.

Kicsi a fürdőszobád? Ezekkel a trükkökkel lesz rögtön tágasabb

Kicsi a fürdőszobád? Ezekkel a trükkökkel lesz rögtön tágasabb

Merd át­ala­kí­tani! Mu­tat­juk, ho­gyan.

Merd át­ala­kí­tani! Mu­tat­juk, ho­gyan va­rá­zsolj tágas lu­xus­he­lyi­sé­get a szűk, je­len­ték­te­len fül­ké­ből.

Szuper konyhatrükk: tedd a vágódeszkát a mikróba!

Szuper konyhatrükk: tedd a vágódeszkát a mikróba!

Nem csak a kávéd vagy a va­cso­rád meg­me­le­gí­té­sére hasz­nál­ha­tod a mik­rót. Mu­ta­tunk 4 remek trük­köt.

Nem csak a kávéd vagy a va­cso­rád meg­me­le­gí­té­sére hasz­nál­ha­tod a mik­rót. Mu­ta­tunk 4 remek trük­köt, ami­vel meg­könnyít­he­ted az éle­ted, és még időt is spó­rol­hatsz.

Erdélyi Mónika spaklival vágta ki magát szorult helyzetéből

Erdélyi Mónika spaklival vágta ki magát szorult helyzetéből

Er­dé­lyi Mó­nika évek óta egye­dül küzd a hét­köz­na­pok összes nyű­gé­vel.

Er­dé­lyi Mó­nika évek óta egye­dül küzd a hét­köz­na­pok összes nyű­gé­vel, de mint erős, talpara esett nő, min­denre meg­ta­lálja a meg­ol­dást. Ha kell, ka­zánt sze­rel, ha kell havat la­pá­tol. Na, de hogy!Er­dé­lyi Mó­nika nem riad vissza a ke­mény fi­zi­kai mun­ká­tól.

Ezért gyűjtsd a babakajás üveget

Ezért gyűjtsd a babakajás üveget

Ahol pici gye­re­kek van­nak, tör­vény­szerű, hogy fel­hal­mo­zód­nak a bé­bi­éte­les üve­gek. Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet, mi min­denre hasz­nál­ha­tod őket.

Ahol pici gye­re­kek van­nak, tör­vény­szerű, hogy fel­hal­mo­zód­nak a bé­bi­éte­les üve­gek. Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet, mi min­denre hasz­nál­ha­tod őket.

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és a hó is rá­kezd!

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és még a hó is rá­kezd!

Utál a gyereked leckét írni? Nézz körül a szobájában, lehet, hogy ott a baj!

Utál a gyereked leckét írni? Nézz körül a szobájában, lehet, hogy ott a baj!

Meg­nyer­ted a mai csa­tát, és rá­vet­ted a gye­re­ket a lec­ke­írásra? Még nincs vége, ugyanis sok min­den el­von­hatja a fi­gyel­mét.

2017-ben ezek lesznek a nagy filmek a mozikban

2017-ben ezek lesznek a nagy filmek a mozikban

Íme a leg­job­ban várt al­ko­tá­sok lis­tája.

Úgy tűnik remek évnek néz­he­tünk elébe, hisz fan­tasz­ti­kus lesz a mo­zi­kí­ná­lat 2017-ben. Íme a leg­job­ban várt al­ko­tá­sok lis­tája. Már ja­nu­ár­tól a mo­zik­ban.

Horkol a párod? Ilyet vegyél neki!

Horkol a párod? Ilyet vegyél neki!

Hi­he­tet­len ta­lál­mány for­ra­dal­ma­sítja a nyu­godt al­vást...

Egy hor­koló férj, rit­kább eset­ben fe­le­ség, vagy ba­rátnő szá­mos bosszú­sá­got okoz az éj­szaka fo­lya­mán. Meg­ol­dásra pedig min­den sar­kon akad egy jó tipp. Mű­kö­dő­ké­pes meg­ol­dásra azon­ban eddig vár­nunk kel­lett.

10 dolog, amit titokban minden nő csinál!

10 dolog, amit titokban minden nő csinál!

Min­den em­ber­nek van­nak fura, vagy éppen ide­ge­sítő szo­ká­sai és ezzel nincs is semmi baj. Vagy mégis?

Min­den em­ber­nek van­nak fura, vagy éppen ide­ge­sítő szo­ká­sai és ezzel nincs is semmi baj. Vagy mégis? Néz­zük elő­ször a csa­jo­kat...

Figyelem: Sokkal keményebb lesz a pénteki időjárás, mint gondoltuk

Figyelem: Sokkal keményebb lesz a pénteki időjárás, mint gondoltuk

Dél­nyu­gat felől ugyanis me­di­ter­rán cik­lon hoz nagy ned­ves­ség­tar­talmú, ele­inte eny­hébb, majd ismét egyre hi­de­gebb le­ve­gőt.

Ez csúcs: Így néz ki a disznótor a lakótelepi teraszon!

Ez csúcs: Így néz ki a disznótor a lakótelepi teraszon!

Le­le­mé­nyes nép a ma­gyar!

Le­le­mé­nyes nép a ma­gyar! Nem­csak a vi­déki ember ki­vált­sága a házi hurka és a kol­bász! La­kó­te­le­pen sem múl­hat el sze­zon disz­nó­to­ros nél­kül!

Így tárold a krumplit télen, nem teszi tönkre a csíra

Így tárold a krumplit télen, nem teszi tönkre a csíra

Akár magad ter­me­led, akár vá­sá­ro­lod a krump­lit té­lire, a tá­ro­lása min­dig gond. Se­gí­tünk!

Akár magad ter­me­led, akár vá­sá­ro­lod a krump­lit té­lire, a tá­ro­lása min­dig gond. Se­gí­tünk!

Csoda a rekordhidegben: befagyott a magyar vízesés!

Csoda a rekordhidegben: befagyott a magyar vízesés! Elképesztő fotók

A cso­dás lát­vány­ról gyö­nyörű fotók ké­szül­tek. Igazi pompa a der­mesztő hi­deg­ben.

Néhány apró trükk és jobban fűt a radiátor!

Néhány apró trükk és jobban fűt a radiátor!

Ezek­kel a trük­kök­kel me­le­gebb lesz a la­kás­ban és még spó­rol­hatsz is.

Ezek­kel a trük­kök­kel me­le­gebb lesz a la­kás­ban és még spó­rol­hatsz is.

Soha ne edd meg teljesen az újhagymát, ezt nézd!

Soha ne edd meg teljesen az újhagymát, ezt nézd!

Sze­ret­néd, ha min­dig lenne ott­hon friss, har­ma­tos új­hagy­mád? Csak annyit kell ten­ned, hogy nem eszed meg az egé­szet.

Sze­ret­néd, ha min­dig lenne ott­hon friss, har­ma­tos új­hagy­mád? Csak annyit kell ten­ned, hogy nem eszed meg az egé­szet, és máris nő­het­nek a finom hagy­ma­szá­rak az ab­lak­ban. Pár nap is elég ahhoz, hogy meg­ala­pozd a saját, ott­honi új­hagyma-ül­tet­vé­nye­det.

Kenj hagymát a szélvédődre, és megdöbbensz, mi történik

Kenj hagymát a szélvédődre, és megdöbbensz, mi történik

Fogj egy fél­be­vá­gott, nyers hagy­mát, és dör­zsöld be vele autód szél­vé­dő­jét.

Fogj egy fél­be­vá­gott, nyers hagy­mát, és dör­zsöld be vele autód szél­vé­dő­jét. Hogy miért? El­árul­juk.

Ezért szórj a kávédba mindig egy csipet sót

Hoppácska: ezért szórj a kávédba mindig egy csipet sót

Kő­táb­lába vé­sett sza­bá­lyok, me­lye­ket min­den ká­vé­ra­jon­gó­nak tud­nia kell.

Kő­táb­lába vé­sett arany­sza­bá­lyok, me­lye­ket min­den ká­vé­ra­jon­gó­nak tud­nia kell.

Íme a legnagyobb hiba, amit mosogatás közben mindenki elkövet

Íme a legnagyobb hiba, amit mosogatás közben mindenki elkövet

Egy ku­ta­tás sze­rint nem szá­mít, mi­lyen tiszta vagy, va­ló­színű, hogy a kony­hád sok­kal ko­szo­sabb, mint a für­dő­szo­bád.

Brutális hidegben ez mindenképp legyen nálad, ha autóba ülsz

Brutális hidegben ez mindenképp legyen nálad, ha autóba ülsz

Vi­gyázz, jön­nek a nagy fa­gyok! Ha au­tó­val in­dulsz útnak, ezek a tár­gyak min­den­kép­pen le­gye­nek nálad, a saját biz­ton­sá­god ér­de­ké­ben!

Vi­gyázz, jön­nek a nagy fa­gyok! Ha au­tó­val in­dulsz útnak, ezek a tár­gyak min­den­kép­pen le­gye­nek nálad, a saját biz­ton­sá­god ér­de­ké­ben!

Ezért rakj rendszeresen ecetes törölközőt a csapra

Ezért rakj rendszeresen ecetes törölközőt a csapra

A rozs­da­men­tes­acél-csap csak tö­ké­le­te­sen csil­lo­góan szép. Zse­ni­á­lis trük­köt mu­ta­tunk, ami­vel a leg­tit­ko­sabb zu­gokba is be­ha­tol­hatsz.

A rozs­da­men­tes­acél-csap csak tö­ké­le­te­sen csil­lo­góan szép. Zse­ni­á­lis trük­köt mu­ta­tunk, ami­vel a leg­tit­ko­sabb zu­gokba is be­ha­tol­hatsz.

Áztasd a lábad ecetbe! Jobb, mint a pedikűr

Áztasd a lábad ecetbe! Jobb, mint a pedikűr

Az ün­ne­pek alatt el­fá­rad a lá­bunk a ma­gas­sarkú vi­se­lé­sé­től. Ne ag­gódj, nem kell va­gyo­no­kat köl­te­ned a pe­di­kű­rösre. Nagy­ma­má­ink ősi prak­ti­kái cso­dákra ké­pe­sek!

Az ün­ne­pek alatt el­fá­rad a lá­bunk a ma­gas­sarkú vi­se­lé­sé­től. Ne ag­gódj, nem kell va­gyo­no­kat köl­te­ned a pe­di­kű­rösre.

Ezért tarts fogkrémet a kesztyűtartóban!

Ezért tarts fogkrémet a kesztyűtartóban!

Mu­ta­tunk egy ha­té­kony házi prak­ti­kát.

A kocsi fény­szó­rója egy idő után mattá válik. Nem kell rög­tön sze­re­lő­höz vinni és ki­cse­rél­tetni. Mu­ta­tunk egy ha­té­kony házi prak­ti­kát.

Tegyél sütőport a mosógépbe, nem hiszed el, mi történik

Tegyél sütőport a mosógépbe, nem hiszed el, mi történik

Mu­tat­juk a trük­köt!

Ha tö­ké­le­te­sen puha és friss il­latú ru­hákra vágysz, ezzel az egy­szerű prak­ti­ká­val könnyen meg­old­ha­tod. Mu­tat­juk a trük­köt!

Kenj szódabikarbónát a szemed alá és ints búcsút a karikáknak!

Kenj szódabikarbónát a szemed alá és ints búcsút a karikáknak!

A szó­da­bi­kar­bóna az egyik leg­ol­csóbb és leg­ha­tá­so­sabb szép­ség­ápo­lási szer. Könnyen hasz­nál­ha­tod ott­hon.

Ki ne dobd a használt csomagolópapírt! Szuper trükköt mutatunk!

Ki ne dobd a használt csomagolópapírt! Szuper trükköt mutatunk!

A szent­es­té­ről meg­ma­radt cso­ma­go­ló­pa­pírt nagy­sze­rűen fel­hasz­nál­ha­tod. Mu­tat­juk, ho­gyan.

Boldogabbak vagyunk a Facebook nélkül - ezt derítette ki egy kutatás

Boldogabbak vagyunk a Facebook nélkül - ezt derítette ki egy kutatás

Le­gin­kább azok­nak se­gí­tett az "el­vo­nó­kúra", akik irigy­ked­tek.

Le­gin­kább azok­nak se­gí­tett az "el­vo­nó­kúra", akik irigy­ked­tek.

Szórj sót a sütődbe! - Meghökkentő, szuper trükköt mutatunk!

Szórj sót a sütődbe! - Meghökkentő, szuper trükköt mutatunk!

Olyan tip­pet osz­tunk meg veled, ami egy­szerű, ha­té­kony és hi­he­tet­le­nül olcsó is!

Ezért szórj a nyakláncodra babahintőport

Ezért szórj a nyakláncodra babahintőport

Nyak­lán­cod össze­gu­ban­co­ló­dott?

Ked­venc nyak­lán­cod ment­he­tet­le­nül össze­gu­ban­co­ló­dott? Itt a meg­ol­dás!

Így lesz újra ragyogó az összes serpenyő és tepsi!

Így lesz újra ragyogó az összes serpenyő és tepsi!

Min­den­ki­nek van ott­hon egy olyan tep­sije, ame­lyen már vas­ta­gon áll a ráégett kosz, mégis saj­nálja ki­dobni.

Min­den­ki­nek van ott­hon egy olyan tep­sije, ame­lyen már vas­ta­gon áll a ráégett kosz, mégis saj­nálja ki­dobni.

Kézműves ajándékok, amiket még ma is elkészíthetsz

Kézműves ajándékok, amiket még ma is elkészíthetsz

In­dul­tok hol­nap a ro­ko­nok­hoz és el­fe­lej­tet­tél va­la­ki­nek aján­dé­kot venni? Még nincs késő!

In­dul­tok hol­nap a ro­ko­nok­hoz és el­fe­lej­tet­tél va­la­ki­nek aján­dé­kot venni? Még nincs késő!

20 szuper ötlet, hogyan díszítsd fel idén a karácsonyi asztalt

20 szuper ötlet, hogyan díszítsd fel idén a karácsonyi asztalt

Pil­la­na­tok múlva itt a ka­rá­csony. Né­hány tip­pet mu­ta­tunk, ho­gyan tudod az ün­nepi asz­talt még meg­hit­tebbé va­rá­zsolni.

Álomszép dekoráció szentestére mindössze 5 perc alatt!

Álomszép dekoráció szentestére mindössze 5 perc alatt!

Mesés lát­ványt va­rá­zsol­hatsz ott­ho­nodba. És még csak nem is kell hozzá kéz­ügyes­ség!

Ünnepi tippek a legszebb karácsonyi csomagoláshoz

Ünnepi tippek a legszebb karácsonyi csomagoláshoz

Egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal könnye­dén meg­old­ható, és tel­je­sen egyedi lehet. Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket.

Az aján­dé­kok cso­ma­go­lá­sát ál­ta­lá­ban szük­sé­ges rossz­ként élik meg az em­be­rek, pedig na­gyon fon­tos. Egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal könnye­dén meg­old­ható, és tel­je­sen egyedi lehet. Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket.

Nyomj citromot a karácsonyfádra! Elképesztő a hatás!

Nyomj citromot a karácsonyfádra! Elképesztő a hatás!

A szé­pen fel­dí­szí­tett fe­nyő­ben jó lenne minél hosszab­ban gyö­nyör­ködni? Mu­tat­juk a tit­kát.

A szé­pen fel­dí­szí­tett fe­nyő­ben jó lenne minél hosszab­ban gyö­nyör­ködni? Mu­tat­juk a tit­kát.

Koszos az ülőgarnitúrád? A legjobb trükkök, hogy újra szép legyen

Koszos az ülőgarnitúrád? A legjobb trükkök, hogy újra szép legyen

Fél óra alatt el­vé­gez­he­ted a ka­rá­csony előtti utolsó, ala­pos tisz­tí­tást.

Készíts karácsonyfát dobozból: ettől eláll a lélegzeted

Készíts karácsonyfát dobozból: ettől eláll a lélegzeted

A leg­kü­lön­le­ge­sebb ka­rá­csonyfa idén!

Nem sze­re­ted az igazi fe­nyőt, mert hul­lik a le­vele? Ezzel a kar­to­nos meg­ol­dás­sal neked lehet a leg­kü­lön­le­ge­sebb ka­rá­csony­fád idén!

Ezt az egyszerűen elkészíthető karácsonyfadíszt imádni fogod

Ezt az egyszerűen elkészíthető karácsonyfadíszt imádni fogod

Mu­tat­juk, hogy csi­náld, te pedig de­ko­rálj ked­vedre!

Már most átjár a ka­rá­csony han­gu­lata, rá­adá­sul sze­re­ted saját magad gyár­tani a de­ko­rá­ciót? Akkor íme egy cso­dá­la­tos dísz, amit alig pár perc alatt el is ké­szít­hetsz! Mu­tat­juk, hogy csi­náld, te pedig de­ko­rálj vele ked­vedre!

Felejtsd el a bolti fehérítőket, mutatunk valami sokkal jobbat!

Felejtsd el a bolti fehérítőket, mutatunk valami sokkal jobbat!

Hasz­nál­nál olyan fe­hé­rí­tőt, ami nem­csak a ru­há­dat, hanem a bő­rö­det is kí­méli? Ettől a házi ké­szí­tésű szer­től biz­tos nem kell fél­ned!

Hasz­nál­nál olyan fe­hé­rí­tőt, ami nem­csak a ru­há­dat, hanem a bő­rö­det is kí­méli? Ettől a házi ké­szí­tésű, kör­nye­zet­ba­rát szer­től biz­tos nem kell fél­ned, és újra va­kí­tóan fe­hé­rek lesz­nek a blú­zaid! Ked­venc ru­há­in­kat így az egész­sé­günkre nem ká­ro­sak.

Sokat érő trükk: Így nyithatod ki a konzervet egy kiskanállal

Sokat érő trükk: Így nyithatod ki a konzervet egy kiskanállal

Mu­tat­juk, ho­gyan nyit­ha­tod ki könnye­dén a kon­zer­vet egy kis­ka­nál­lal.

Mu­tat­juk, ho­gyan nyit­ha­tod ki könnye­dén a kon­zer­vet egy kis­ka­nál­lal.

Dobj el mindent: Íme, minden idők legröhejesebb karácsonyi ajándékai

Dobj el mindent: Íme, minden idők legröhejesebb karácsonyi ajándékai

Ennél be­te­gebb lát­vány­ban régen volt már ré­szed: ezek az aján­dé­kok min­dent visz­nek!

A legegyszerűbb ajándékcsomagolás, amit valaha láttál

A legegyszerűbb ajándékcsomagolás, amit valaha láttál

Soha többé nem kell ide­ges­ked­ned!

Többé nem kell ezt a fel­ada­tot ideg­tépő módon vé­gez­ned, ha el­sa­já­tí­tod ezt az egy­szerű tech­ni­kát.A leg­könnyebb és leg­egy­sze­rűbb mód­szer mu­tat­juk meg.

Ezért ne dobd el soha karácsony előtt az üres üvegeket!

Ezért ne dobd el soha karácsony előtt az üres üvegeket!

Sze­ret­nél han­gu­la­tos ka­rá­cso­nyi de­ko­rá­ciót? Egy kis fan­tá­zi­á­val mesés dí­sze­ket ké­szít­hetsz.

Sze­ret­nél kü­lön­le­ges és iga­zán han­gu­la­tos ka­rá­cso­nyi de­ko­rá­ciót? Egy kis fan­tá­zi­á­val mesés dí­sze­ket ké­szít­hetsz a la­kásba. Csak né­hány üvegre lesz szük­sé­ged!

Hoppácska! Rózsaaranyban pompázik az idei karácsony

Hoppácska! Rózsaaranyban pompázik az idei karácsony

Ele­gan­cia és pompa jel­lemzi a 2016-os ka­rá­cso­nyi szín­tren­det. Bom­basz­ti­kus öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Ne dobd el a narancshéjat, tedd ecetbe! Ne bánod meg!

Ne dobd el a narancshéjat, tedd ecetbe! Ne bánod meg!

Gyűjtsd össze a cit­rus­fé­lék héját, ké­szíts ka­rá­cso­nyi il­latú, ter­mé­sze­tes anya­gok­ból álló tisz­tí­tó­szert.

Most kiderül, hogy melyik ajándékot utálják a nők, és melyiket a férfiak

Most kiderül, hogy melyik ajándékot utálják a nők, és melyiket a férfiak

Ha el­ol­va­sod, el­ke­rül­he­ted, hogy dur­ván mel­lé­nyúlj a vá­lasz­tás­sal.

Ha el­ol­va­sod, el­ke­rül­he­ted, hogy dur­ván mel­lé­nyúlj a vá­lasz­tás­sal.

Ez durva! Ez történik, ha összekevered a háztartási tisztítószereket

Ez durva! Ez történik, ha összekevered a háztartási tisztítószereket

Ha azt hi­szed, hogy együtt majd job­ban hat­nak, ha­tal­ma­sat té­vedsz!

Ha azt hi­szed, hogy együtt majd job­ban hat­nak, ha­tal­ma­sat té­vedsz!

12 ötlet, hogy végre stresszmentes legyen a karácsony

12 ötlet, hogy végre stresszmentes legyen a karácsony

Így le­gyen a ka­rá­csony idén tö­ké­le­tes!

Le­gyen a ka­rá­csony idén tö­ké­le­tes! Így előz­he­ted meg a te­en­dők fel­tor­nyo­su­lá­sát, hogy ne ki­me­rül­ten, min­den­kire ne­hez­telve ün­ne­pelj.

Brutális tél: hózáporral és szélviharral indul a hét!

Brutális tél: hózáporral és szélviharral indul a hét!

Nem lesz kö­szö­net a hét­in­dító idő­já­rás­ban: csí­pős szél és ádáz csa­pa­dék­hul­lám teszi tönkre a hét­főn­ket!

Sajnáljuk, de biztos, hogy mindvégig rosszul mostad a farmereidet!

Sajnáljuk, de biztos, hogy mindvégig rosszul mostad a farmereidet!

Ho­gyan kel­lene he­lye­sen mosni? Most el­mond­juk, és hidd el, örülni fogsz.

Ho­gyan kel­lene he­lye­sen mosni? Most el­mond­juk, és hidd el, örülni fogsz neki.

Így csomagolj ajándékot papír nélkül

Így csomagolj ajándékot papír nélkül

Kü­lön­le­ges tech­ni­ká­kat mu­ta­tunk és nem is kell töb­bet ezen agyal­nod.

Gon­dol­koz­tál már azon, hogy az aján­dé­kok ki­bon­tása után mit kez­desz a cso­ma­go­ló­pa­pí­rok­kal? Kü­lön­le­ges tech­ni­ká­kat mu­ta­tunk.

Ettől az időjárástól a meteorológusok álla is leesik!

Ettől az időjárástól a meteorológusok álla is leesik!

Tom­boló szél és ta­va­szi meleg jön.

Tom­boló szél és ta­va­szias meleg front­tal - ala­po­san kitol ma ve­lünk az idő!

Hihetetlen: ennyi mindenre jó néhány szem alma

Hihetetlen: ennyi mindenre jó néhány szem alma

Az alma az egyik leg­ősibb ked­ven­cünk, több ezer éve ro­pog­tatja az em­be­ri­ség.

Az alma az egyik leg­ősibb ked­ven­cünk, több ezer éve ro­pog­tatja az em­be­ri­ség. Azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy nem­csak nyer­sen, almás sü­ti­nek vagy al­ma­bor­nak al­kal­mas. Meg­mu­tat­juk, mi min­denre jó még!