ÉLETMÓDI

FAZÉK

Felejtsd el a fokhagymát, sokkal jobbat mutatunk!

Felejtsd el a fokhagymát, sokkal jobbat mutatunk!

Ontja az erdő az im­mun­erő­sí­tőt!

Ontja az erdő a ta­va­szi im­mun­erő­sí­tés adu ászát, azaz a med­ve­hagy­mát. Va­ló­sá­gos C-vi­ta­min bomba, rá­adá­sul ko­sár­számra szed­he­ted, tel­je­sen in­gyen!

Ez tényleg 10 perc alatt elkészül - karamellel töltött alma

Ez tényleg 10 perc alatt elkészül - karamellel töltött alma

Gyor­san el­ké­szít­hető, finom és for­ma­bontó desszer­tet va­rá­zsol­hatsz az asz­talra pil­la­na­tok alatt!

5 fantasztikus spenótos recept, amit még Popeye is megirigyelne

5 fantasztikus spenótos recept, amit még Popeye is megirigyelne

Itt a spe­nót­sze­zon, és ebből a zöld­ség­ből nem csak fő­ze­lé­ket ké­szít­he­tünk.

Itt a spe­nót­sze­zon, de sze­ren­csére ebből a zöld­ség­ből nem csak fő­ze­lé­ket ké­szít­he­tünk.

Ez a képvislőmuffin igazi meglepetés az ínyenceknek

Ez a képvislőmuffin igazi meglepetés az ínyenceknek

Unod már a ha­gyo­má­nyos muffint?

Unod már a ha­gyo­má­nyos muffint, ám mégis va­lami egy­sze­rűen nagy­szerű sü­te­ményre vágysz? Íme!

Megújult a diétás csúcsdesszert: csokihabos lett a felhőtorta

Megújult a diétás csúcsdesszert: csokihabos lett a felhőtorta

A felhő-mód­szer már több­ször bi­zo­nyí­tott! Ügyes trük­kel ki­zárja a desszert­ből a szén­hid­rá­to­kat.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Itt a legújabb kávézási szokás: Így idd délután a feketét

Itt a legújabb kávézási szokás: Így idd délután a feketét

For­ra­dalmi ötlet, mely vissza­fogja a koffe­int, és egy iga­zán iz­gal­mas ki­egé­szí­tőt csem­pész a csé­szébe!

For­ra­dalmi ötlet, mely vissza­fogja a koffe­int, és egy iga­zán iz­gal­mas ki­egé­szí­tőt csem­pész a csé­szébe! Nem­csak kü­lön­le­ges él­mény, de még egész­sé­ges is!

Gyerekkorod kedvenc édességét te is könnyen elkészítheted

Gyerekkorod kedvenc édességét te is könnyen elkészítheted

Három hoz­zá­való kell csak.

Em­lék­szel még az is­teni vaj­ka­ra­mellre, ami azon­nal szét­ol­vadt a szád­ban? Nos, három egy­szerű alap­anyag­ból te is el­ké­szít­he­ted.

Készíts zöldséglekvárt bolti ételízesítő helyett! - Recept

Készíts zöldséglekvárt bolti ételízesítő helyett! - Recept

Vi­gyél új szint, új íze­ket a kony­hádba.

Vi­gyél új szint, új íze­ket a kony­hádba. Sza­ba­dulj meg a tar­tó­sí­tó­sze­rek­től, ada­lék és íz­fo­kozó anya­gok­tól! Ké­szíts egész­sé­ges étel­íze­sí­tőt!

Az 5 legjobb diétás, sós nasi

Az 5 legjobb diétás sósnasi

Össze­szed­tünk 5 re­cep­tet, hogy könnyebb le­gyen vá­lasz­tani a reg­geli te­á­hoz vagy az esti közös film­né­zés­hez.

Össze­szed­tünk 5 re­cep­tet, le­hes­sen vá­lasz­tani a reg­geli te­á­hoz vagy az esti közös film né­zés­hez. Ügyel­tünk, hogy olya­no­kat vá­lasszunk, ame­lyek­től nem szök­nek fel plusz kilók.

Újra brummog a mackósajt: Magyar háziasszony mutatja a trükköt

Újra brummog a mackósajt: Magyar háziasszony mutatja a trükköt

Min­denki nagy ked­vence az örök klasszi­kus, de a bolti öm­lesz­tett saj­tok­ban már nem lehet bízni! Ke­rül­jük ki az élel­mi­szer­ipart.

Brutálisan finom a legújabb vacsora

Brutálisan finom a legújabb gyors vacsora: Szalonnabundás húsbatyu

Soha többé nem kell éhe­sen le­fe­küd­nöd, ha ezt ké­szí­tesz.

Soha többé nem kell éhe­sen le­fe­küd­nöd, ha ezt a sza­lon­nás hús­ba­tyut ké­szí­ted el va­cso­rára.

Jön a spenótidény, így lesz a csirke fantasztikusan finom

Jön a spenótidény, így lesz a csirke fantasztikusan finom

Sze­ret­nél kü­lön­le­ges, mégis könnyen el­ké­szít­hető ételt va­rá­zsolni az asz­talra? Pró­báld ki ezt a sült csir­két, ami a ki­lóid szá­mát sem nö­veli.

Sze­ret­nél kü­lön­le­ges, mégis könnyen el­ké­szít­hető ételt va­rá­zsolni az asz­talra? Pró­báld ki ezt a sült csir­két, ami a ki­lóid szá­mát sem nö­veli.

Nem is hinnéd, mennyi finomságot készíthetsz gofrisütőben

Nem is hinnéd, mennyi finomságot készíthetsz gofrisütőben

Most új ér­­tel­­met ad­­hatsz a go­f­ri­­sü­­tőd­­nek! Nézd meg eze­ket a könnyen el­­ké­­szít­­hető fi­­nom­­sá­­go­kat, szu­per öt­le­tek!

Ezért nézd meg mindig, hány púpú paprikát veszel!

Ezért nézd meg mindig, hány púpú paprikát veszel!

Mu­tat­juk, miben kü­lön­böz­nek.

Pap­ri­ka­sa­lá­tát ké­szí­tesz? Vagy gril­lezni fogod? Nem mind­egy, hogy me­lyi­ket vá­lasz­tod!

Világbajnok ez a reggeli, ilyen finomat még nem ettél

Világbajnok ez a reggeli, ilyen finomat még nem ettél

A reg­geli a nap leg­fon­to­sabb ét­ke­zése, ér­de­mes ki­adós, táp­anya­gok­kal teli vál­to­za­tát fo­gyasz­tani.

A reg­geli a nap leg­fon­to­sabb ét­ke­zése, ér­de­mes ki­adós, táp­anya­gok­kal teli vál­to­za­tát fo­gyasz­tani. Most meg­mu­tat­juk, hogy muffin­sü­tő­ben is el lehet ké­szí­teni a csa­lád ked­venc éte­lét.

Ne bajlódj a sütéssel, főzz tortát!

Ne bajlódj a sütéssel, főzz tortát!

Dobsz egy há­tast, ha meg­lá­tod, mi­lyen egy­szerű!

Dobsz egy há­tast, ha meg­lá­tod, mi­lyen egy­sze­rűen tudsz ün­nepi desszer­tet va­rá­zsolni az asz­talra anél­kül, hogy be­kap­csol­nád a sütőt.Eddig azért nem baj­lód­tál tor­tá­val, mert nem tudsz sütni?

Soha többé nem rontod el a piskótatekercset, zseniális trükk

Soha többé nem rontod el a piskótatekercset, zseniális trükk

Sze­ren­csére a ma­gyar há­zi­asszo­nyok jól is­me­rik e remek sü­te­mény ké­szí­té­sé­nek összes tit­kát. Így szu­per lesz a pis­kó­ta­te­kercs!

Sokkot kapott a magyar háziasszony, eszméletlen, mi bújt elő a tojásból

Sokkot kapott a magyar háziasszony, eszméletlen, mi bújt elő a tojásból

Nehéz el­hinni, hogy a ter­mé­szet nem üzenni akar ilyen­kor...

Nehéz el­hinni, hogy a ter­mé­szet nem üzenni akar ilyen­kor...

Ünnepi köntösben a krumpli! Varázslatosan finom, filléres köret

Ünnepi köntösben a krumpli! Varázslatosan finom, filléres köret

Szu­per könnyen el­ké­szít­hető az ün­nepi asz­talra ez a mennyei bur­go­nya­kö­ret! Ezzel a kis újí­tás­sal ga­ran­tált a siker!

8 megdöbbentő tény a zsírokról, amit tudnod kell

8 megdöbbentő tény a zsírokról, amit tudnod kell

Te sem tudod el­dön­teni, hogy a vaj vagy a mar­ga­rin egész­sé­ges-e, és azt sem, hogy me­lyik­kel süs­sél, ha tu­da­to­san a job­bat vá­lasz­ta­nád?

Ezért fordítsd mindig fejjel lefelé a tejfölt a hűtőben

Ezért fordítsd mindig fejjel lefelé a tejfölt a hűtőben

Apró trükk, ami­vel meg­hosszab­bít­ha­tod a fel­bon­tott tej­föl el­tart­ha­tó­sá­gát. Azon­ban egy do­logra na­gyon vi­gyázz!

Apró trükk, ami­vel meg­hosszab­bít­ha­tod a fel­bon­tott tej­föl el­tart­ha­tó­sá­gát. Azon­ban egy do­logra na­gyon vi­gyázz!

Ha ezt a jelet látod a csirkemellen, nehogy megvedd!

Ha ezt a jelet látod a csirkemellen, nehogy megvedd!

Döb­be­ne­tes, mit okoz a ba­romfi­fé­lék nagy­üzemi tar­tása! A moz­gás­hi­á­nyos csir­kék húsa nem­csak sor­vadt, hanem össze­té­te­lük egész­ség­ká­ro­sító is.

Íme, a legnépszerűbb kávékülönlegességek listája

Íme, a legnépszerűbb kávékülönlegességek listája

Meg­mu­tat­juk, me­lyik ká­vé­fajta mit takar - így a kö­vet­kező ká­vé­zás­nál már te is igazi ínyenc­ként ad­ha­tod le a ren­de­lést!

Íme a világ 7 legjobb szalonnás receptje

Íme a világ 7 legjobb szalonnás receptje

A sza­lon­ná­val ké­szült éte­le­ket szinte fű­sze­rezni sem kell, ön­ma­gá­ban is cso­dá­la­tos íz­har­mó­niát ered­mé­nyez, ha a ba­cont hú­sok­kal, zöld­sé­gek­kel, vagy akár gyü­mölccsel pá­ro­sít­juk.

A sza­lon­ná­val ké­szült éte­le­ket szinte fű­sze­rezni sem kell, hi­szen ön­ma­gá­ban is cso­dá­la­tos íz­har­mó­niát ered­mé­nyez, ha a ba­cont hú­sok­kal, zöld­sé­gek­kel, vagy akár gyü­mölccsel pá­ro­sít­juk. El sem tud­juk kép­zelni mi­lyen sok­féle va­ri­á­ci­ója van a ba­conbe te­kert éte­lek­nek, fan­tá­zia kell hozzá, de íme, a leg­jobb re­cep­tek:

Gyors reggelik! Így dobjuk fel a leveles tésztát

Gyors reggelik! Így dobjuk fel a leveles tésztát

Ha gyor­san és na­gyon fi­no­mat sze­ret­nénk reg­ge­lire ké­szí­teni, a le­ve­les tészta az egyik leg­jobb vá­lasz­tás!

Ha gyor­san és na­gyon fi­no­mat sze­ret­nénk reg­ge­lire ké­szí­teni, a le­ve­les tészta az egyik leg­jobb vá­lasz­tás! Ízlés sze­rint va­ri­ál­hat­juk.

Villámgyors diétás bögresüti: brutálisan finom csokicsoda

Villámgyors diétás bögresüti: brutálisan finom csokicsoda

Biz­­to­­san nem hiz­­lal és na­­gyon finom!

Ez az is­teni bög­re­süti cukor és liszt nél­­kül ké­­szül! Bát­­ran ehe­­ted, ha di­é­tá­zol. Biz­­to­­san nem hiz­­lal és na­­gyon finom!

Elképesztő, mit rendelt egy kiskorú vendég a budapesti luxusétteremben

Elképesztő, mit rendelt egy kiskorú vendég a budapesti luxusétteremben

Na per­sze egy kis jó­in­du­lat­tal nincs le­he­tet­len! A sza­kács kész­sé­ge­sen ál­lí­totta elő a kü­lö­nös étket.

Olcsó vacsoraötletek: 3 zseniális töltöttkrumpli-recept

Olcsó vacsoraötletek: 3 zseniális töltöttkrumpli-recept

A töl­tött bur­go­nya akkor iga­zán is­teni, ha jó ala­po­san meg­pa­kol­juk. Több­fé­le­kép­pen is el­ké­szít­het­jük ezt a finom va­cso­rát.

A töl­tött bur­go­nya akkor iga­zán is­teni, ha jó ala­po­san meg­pa­kol­juk. Több­fé­le­kép­pen is el­ké­szít­het­jük . Az egyik vál­to­zat, ha a félig meg­főtt krump­lit tölt­jük meg a másik, ha a krump­lit külön meg­süt­jük, a be­le­va­ló­kat pedig külön meg­pi­rít­juk, és csak akkor tölt­jük meg velük a bur­go­nyát, ami­kor az kész van.

Egész életünkben rosszul sütöttük a szalonnát! Így lesz igazán ropogós

Egész életünkben rosszul sütöttük a szalonnát! Így lesz igazán ropogós

Meg­mu­tat­juk a leg­jobb sza­ká­csok trükk­jeit.

A ro­po­gós sza­lonna min­den ételt egy fok­kal fi­no­mabbá tesz. De vajon ho­gyan lehet iga­zán ro­po­gósra sütni? Meg­mu­tat­juk a leg­jobb sza­ká­csok trükk­jeit.

Szuper diétás csúcsvacsora! Laktat, finom és ettől fogyni fogsz!

Szuper diétás csúcsvacsora! Laktat, finom és ettől fogyni fogsz!

Ez a va­csora gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen ki­zárja a szén­hid­rá­to­kat!

Ez a va­csora attól fan­tasz­ti­kus, hogy gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen ki­zárja a szén­hid­rá­to­kat! Úgy lak­hatsz jól, hogy csupa egész­sé­ge­set eszel, és mind­eköz­ben a fo­gyá­so­dat tá­mo­ga­tod!

Így szabadulj meg pillanatok alatt a fokhagymaszagtól

Ez jobb, mint a fogmosás: Így szabadulj meg pillanatok alatt a fokhagymaszagtól

Ilyen egy­szerű a mód­szer!

Nagy­anyá­ink örök ér­vé­nyű mon­dása ismét be­iga­zo­ló­dik!

Tegyél száraz kenyérhéjat a sült húsra! Elképesztően hatásos!

Tegyél száraz kenyérhéjat a sült húsra! Elképesztően hatásos!

Nagy­szerű tip­pet mu­ta­tunk. Ezt biz­to­san rend­sze­re­sen fogod hasz­nálni, ha egy­szer ki­pró­bál­tad.

Elkészült a legfinomabb tojásreggeli, amit mindenki imád!

Elkészült a legfinomabb tojásreggeli, amit mindenki imád!

Fo­gad­junk, hogy így még sosem ettél to­jást! Gyor­san hozd be a le­ma­ra­dást, mert ez a tortil­lás to­jás­reg­geli min­dent visz!

Nagyanyáink 100 éves trükkje: ezért főzd a krumplit cukorral

Nagyanyáink 100 éves trükkje: ezért főzd a krumplit cukorral

Egy­szerű trükk, népi mes­ter­fo­gás.

Egy­szerű trükk, népi mes­ter­fo­gás, és a krumpli olyan finom lesz, mint ami­lyet gye­rek­ko­rod­ban ettél. Pró­báld ki!

Így készíts mennyei fokhagymakrémet gyorsan és könnyedén

Így készíts mennyei fokhagymakrémet gyorsan és könnyedén

A leg­nép­sze­rűbb ma­gyar fű­szer!

A leg­nép­sze­rűbb ma­gyar fű­szer­ből ké­szül ez az is­teni krém, ami még az egész­sé­ge­det is meg­óvja. Így te­he­ted el könnyen és gyor­san té­lire.

Brutálisan finom a legújabb rántott hús

Brutálisan finom a legújabb rántott hús

Min­denki imádja a rán­tott húst, mert na­gyon finom.

Min­denki imádja a rán­tott húst, mert na­gyon finom. Most el­ké­szült az a tö­ké­le­tes vál­to­zat, mely di­é­tá­zók szá­mára is szu­per! Íz­ka­val­kád szén­hid­rá­tok nél­kül!

Így főzhetsz keménytojást egy repedt tojásból is

Szuper trükk: Így főzhetsz keménytojást egy repedt tojásból is

Lesz ka­szi­nó­to­jás, vagy finom reg­geli!

Ne bosszan­kodj, ezzel a zse­ni­á­lis trük­kel meg­ment­he­ted a re­pedt to­já­so­kat. Lesz ka­szi­nó­to­jás, vagy finom reg­geli!

Zseniális újítás: Karamellkupola került a desszertekre!

Zseniális újítás: Karamellkupola került a desszertekre!

Va­rázs­la­tos dí­szí­té­sek pil­la­na­tok alatt! Egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád. Vágj bele, meg­éri!

Va­rázs­la­tos dí­szí­té­sek pil­la­na­tok alatt! Egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád. Vágj bele, meg­éri!

Durranásbiztos lett a töltött káposzta! Így csavard fel a tölteléket

Durranásbiztos lett a töltött káposzta! Így csavard fel a tölteléket

Fi­gyelj és lesd el a tit­kot: most meg­mu­tat­juk, mitől lesz tö­ké­le­tes a töl­tött ká­posz­tád!

Te is megmosod a húst? Rosszul teszed!

Te is megmosod a húst? Rosszul teszed!

Szak­ér­tők sze­rint ez a le­hető leg­rosszabb, az is el­árul­juk, miért...

Csirke, pulyka, disznó, marha, vad, vagy épp bá­rány, első kör­ben ál­ta­lá­ban a mo­so­ga­tó­ban vég­zik, ha fő­zésre kerül a sor. Ez a le­hető leg­rosszabb, ami tör­tén­het... El­mond­juk, miért!

Csupa gyümölcs bombasztikus joghurttorta

Csupa gyümölcs bombasztikus joghurttorta

Ez a cso­dá­la­tos meg­je­le­nésű torta azon­nal a ked­ven­ced lesz. Rá­adá­sul nem­csak szép és na­gyon finom, hanem egész­sé­ges is.

Ez a cso­dá­la­tos meg­je­le­nésű torta azon­nal a ked­ven­ced lesz. Rá­adá­sul nem­csak szép és na­gyon finom, hanem egész­sé­ges is. De ami a leg­jobb benne: szinte pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető. Pró­báld ki és va­rá­zsold el vele a csa­lá­do­dat! Ez a szu­per egy­szerű gyü­möl­csös jog­hurt­torta sütés nél­kül ké­szül.

Minden, ami virsli: 10 szuper ötlet szilveszterre

Minden, ami virsli: 10 szuper ötlet szilveszterre

Ne tölts órá­kat az év utolsó nap­ján a kony­há­ban! Per­cek alatt el­ké­szít­hető virs­lis fi­nom­sá­go­kat mu­ta­tunk. 

Ne tölts órá­kat az év utolsó nap­ján a kony­há­ban! Per­cek alatt el­ké­szít­hető virs­lis fi­nom­sá­go­kat mu­ta­tunk. 

Így csinálták nagyanyáink: A tökéletes karácsonyi kocsonya 5 titka

Így csinálták nagyanyáink: A tökéletes karácsonyi kocsonya 5 titka

Mos­t, hogy tar­­tó­­san hi­de­gek az éj­­sza­kák, végre bát­­ran ne­­ki­áll­­ha­­tunk a ko­­cso­­nya­­fő­­zés­­nek!

A legszebb karácsonyi süti: gyümölcsös habcsókkosár

A legszebb karácsonyi süti: gyümölcsös habcsókkosár

Nyű­gözz le min­den­kit ezzel!

Nyű­gözz le min­den­kit ezzel az álom­szép desszert­tel! Le­gyen nálad is az ün­nepi asz­tal dísze idén ez a lát­vá­nyos fi­nom­ság!

Használd így a narancsot karácsonykor és nem bánod meg!

Használd így a narancsot karácsonykor és nem bánod meg!

Itt a tö­ké­le­tes és gyor­san el­ké­szít­hető ün­nepi nasi: há­zi­lag kan­dí­ro­zott vér­na­rancs sze­le­tek ét­cso­ko­lá­déba mártva!

Megújult a bundás kenyér, így lett a gyerekek kedvence

Megújult a bundás kenyér, így lett a gyerekek kedvence

Unod már a bun­dás ke­nye­ret? Ne tedd! A ma­gyar konyha ezen egy­szerű, de nagy­szerű éte­lét is meg lehet bo­lon­dí­tani.

Íme a karácsony legütősebb koktélja: a Grincs puncs

Íme a karácsony legütősebb koktélja: a Grincs puncs

Ettől a zöld kok­tél­tól ga­ran­tál­tan jó han­gu­lat­ban tel­nek majd az ün­ne­pek! Koc­cint­sa­tok egyet a fa alatt!

Ettől a zöld kok­tél­tól ga­ran­tál­tan jó han­gu­lat­ban tel­nek majd az ün­ne­pek! Koc­cint­sa­tok a fa alatt ezzel a má­mo­rító punccsal!

Itt a tél legfinomabb diétás levese: garantáltan ledobja rólad a kilókat!

Itt a tél legfinomabb diétás levese: garantáltan ledobja rólad a kilókat!

Na­gyon finom és íz­le­tes le­vest ké­szít­hetsz ezzel az egy­szerű trük­kel. Az ered­mény zse­ni­á­lis!

Karácsonyi csodalekvár: készíts egy üveg szeretetet ajándékba

Karácsonyi csodalekvár: készíts egy üveg szeretetet ajándékba

Ka­rá­csony­kor sze­re­ted saját magad ké­szí­teni az aján­dé­ko­kat, de idén úgy érzed, ki­fogy­tál az öl­te­tek­ből?

Megújult a szalonnás tojás! Ilyen finomat még nem ettél!

Megújult a szalonnás tojás! Ilyen finomat még nem ettél!

Tel­je­sen új for­má­ban pá­ro­sít­ha­tod a két klasszi­kus reg­geli-alap­anya­got! Egy­szerű és nagy­szerű az új re­cept!

Megújult a citromos pite: Isteni pohárkrém lett belőle

Megújult a citromos pite: isteni pohárkrém lett belőle

Min­den­nél fi­no­mabb ez a po­hár­krém!

Ez a klasszi­kus desszert méltó le­zá­rása lehet egy ün­nepi me­nü­sor­nak. Min­den­nél fi­no­mabb is­teni po­hár­krém, káp­ráz­tasd el vele a csa­lá­do­dat!

Elképesztő citromlekvár: sosem találod ki, mitől lett sokkal olcsóbb!

Elképesztő citromlekvár: sosem találod ki, mitől lett sokkal olcsóbb!

Po­koli jó ötlet ér­ke­zett Orosz­or­szág­ból!

Po­koli jó ötlet ér­ke­zett Orosz­or­szág­ból! Fo­gad­junk, soha nem ju­tott volna eszedbe össze­há­za­sí­tani a tököt a cit­rom­mal! Főleg nem egy lek­vár­ban. Pedig, ha ki­pró­bá­lod, sosem fogod más­ként ké­szí­teni. Nem­csak fény­évek­kel ol­csóbb, de az ál­laga is el­ké­pesztő lesz.

Ez a tökéletes bejgli titka - idén műremek lesz a karácsonyi süteményed!

Ez a tökéletes bejgli titka - idén műremek lesz a karácsonyi süteményed!

Az el­ma­rad­ha­tat­lan bejgli tö­ké­le­tes­sé­gé­hez íme a leg­főbb trük­kök.

Az el­ma­rad­ha­tat­lan bejgli tö­ké­le­tes­sé­gé­hez íme a leg­főbb trük­kök.

Kiderült, nem mindegy, milyen pohárból iszod a kávét!

Kiderült, nem mindegy, milyen pohárból iszod a kávét!

Az igazi ká­vé­ra­jon­gók­nak bi­zony nem mind­egy, hogy miből isszák a kávét.

Itt a legszuperebb vacsora 2 szem krumpliból és tojásból

Itt a legszuperebb vacsora 2 szem krumpliból és tojásból

Olcsó és íz­le­tes va­cso­rát ké­szít­hetsz.

Olcsó és íz­le­tes va­csora ké­szít­hető na­gyon kevés alap­anyag­ból. Annyira finom, hogy nem fogod tudni ab­ba­hagyni!

A zöld csokoládés forró ital téged is rabul ejt

A zöld csokoládés forró ital téged is rabul ejt

Bár el­sőre szo­kat­lan pá­ro­sí­tás­nak hang­zik a fehér csoki és a zöld­tea-por há­zas­sága, hidd el, a te szí­ve­det is rabul fogja ej­teni.

Bár el­sőre szo­kat­lan pá­ro­sí­tás­nak hang­zik a fehér csoki és a zöld­tea-por há­zas­sága, hidd el, a te szí­ve­det is rabul fogja ej­teni. Rá­adá­sul ez a forró ital nem­csak finom, hanem na­gyon egész­sé­ges is.

Ennél finomabbat nem ettél: fokhagymás csirkesült tejszínes mártással! Rabja leszel!

Ennél finomabbat nem ettél: fokhagymás csirkesült olaszos mártással! Rabja leszel!

Per­cek alatt be­falja a csa­lád!

Fű­sze­res csir­ke­mell kré­mes és pi­káns szós­szal. Per­cek alatt be­falja a csa­lád!

Megújult a lencsefőzelék, és ennek most rabja leszel!

Megújult a lencsefőzelék, és ennek most rabja leszel!

Imá­dod a len­cse­fő­ze­lé­ket, de szí­ve­sen ki­pró­bál­nád va­la­hogy más­képp?

Imá­dod a len­cse­fő­ze­lé­ket, de szí­ve­sen ki­pró­bál­nád va­la­hogy más­képp? Akkor most fi­gyelj!

Hódít az internet csodatortája: ezt ki kell próbálnod!

Hódít az internet csodatortája: ezt ki kell próbálnod!

Te hal­lot­tál már olyan tor­tá­ról, amit hogyha meg­sütsz, egyet­len tész­tá­ból három réteg ke­let­ke­zik a bel­se­jé­ben? Pedig lé­te­zik ilyen, rá­adá­sul is­teni finom!

Te hal­lot­tál már olyan tor­tá­ról, amit hogyha meg­sütsz, egyet­len tész­tá­ból három réteg ke­let­ke­zik a bel­se­jé­ben? Pedig lé­te­zik ilyen, rá­adá­sul az íze is­teni, el­ron­tani pedig szinte le­he­tet­len! Íme a re­cept!

Fantasztikus dobostortatrükk: Többé nem törik el a karamell!

Fantasztikus dobostortatrükk: Többé nem törik el a karamell!

Na­gyon egy­szerű módon tudod úgy el­ké­szí­teni a do­bos­torta ka­ra­mel­les te­te­jét, hogy bár­mi­kor fel tudd sze­le­telni.

Így lesz igazán isteni a ropogós malacsült

Így lesz igazán isteni a ropogós malacsült

Itt az ideje ki­pró­bál­nod a világ leg­egy­sze­rűbb sült­jét!

Itt az ideje ki­pró­bál­nod a világ leg­egy­sze­rűbb sült­jét! Ezt min­den hús­imádó sze­reti! Végre egy igazi hús­étel, ami na­gyon egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és min­denki imádni fogja!

2 perc alatt házi majonéz! Ilyen finomat még nem ettél!

2 perc alatt házi majonéz! Ilyen finomat még nem ettél!

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ké­szül a tö­ké­le­tes házi ma­jo­néz. Ez­után töb­bet nem fogsz a boltba menni érte, ide­süss!

Ez­után már ga­ran­tál­tan nem fogsz töb­bet a boltba menni érte, ide­süss!

A november legjobb receptje: almás lett a tiramisu

A november legjobb receptje: almás lett a tiramisu

Me­g­újult a ti­ra­misu: ki­ma­radt be­lőle a cukor, vi­szont al­má­val és fa­héj­jal egé­szült ki. Ké­szítsd el még ma, és hagyd, hogy téged is el­va­rá­zsol­jon!

Ne dobd ki a maradék rizst! Mennyei fogás készülhet belőle!

Ne dobd ki a maradék rizst! Mennyei fogás készülhet belőle!

Ejts ámu­latba min­den­kit ezek­kel a finom szi­cí­liai rizs­gom­bó­cok­kal!

Ejts ámu­latba min­den­kit ezek­kel a pá­rat­la­nul finom szi­cí­liai rizs­gom­bó­cok­kal!

Semmi cukor: Csupa kókusz csodatorta a legújabb diétás kedvenc!

Semmi cukor: Csupa kókusz csodatorta a legújabb diétás kedvenc!

A cukor nél­kül ké­szült cso­dá­la­tos kó­kusz­torta a di­é­tás desszer­tek csú­csa!

A cukor nél­kül ké­szült cso­dá­la­tos kó­kusz­torta a di­é­tás desszer­tek csú­csa!

Ezt nem hitted volna a szódabikarbónáról! Mesteri ez a trükk!

Ezt nem hitted volna a szódabikarbónáról! Mesteri ez a trükk!

Nem­csak ház­tar­tási prak­ti­kák­hoz, de sütés-főzés köz­ben is se­gít­sé­ged lehet a szó­da­bi­kar­bóna. Esz­mé­let­len öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Nem­csak ház­tar­tási prak­ti­kák­hoz, de sütés-főzés köz­ben is se­gít­sé­ged lehet a szó­da­bi­kar­bóna. Esz­mé­let­len öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Tojás és leveles tészta: 5 bombasztikus reggeli

Tojás és leveles tészta: 5 bombasztikus reggeli

Mind­össze erre a 2 fő alap­anyagra lesz szük­sé­ged, hogy ked­vedre va­ri­ál­hasd eze­ket a pazar reg­ge­li­ket! A szál­lo­dák­ban sem kapsz fi­no­mab­bat!

Mind­össze erre a 2 fő alap­anyagra lesz szük­sé­ged, hogy ked­vedre va­ri­ál­hasd eze­ket a pazar reg­ge­li­ket!

Dobj törölközőt a rizsre, soha többé nem ég le

Dobj törölközőt a rizsre, soha többé nem ég le

Mu­ta­tunk egy szu­per trük­köt.

A rizs­fő­zés nem is annyira egy­szerű, mint ami­lyen­nek tűnik. Mu­ta­tunk egy szu­per trük­köt, hogy min­dig tö­ké­le­tes íze és ál­laga le­gyen.

Nem hiszed el, mit öntöttek a vörösborba! Így melegít igazán!

Nem hiszed el, mit öntöttek a vörösborba! Így melegít igazán!

Át­fagy­tál, és jól esne va­la­mi­lyen finom, forró ital! Egye­sítsd a for­ralt bor és a forró csoki elő­nyeit, és máris tiéd a leg­tu­tibb téli ital.

Elképesztő siker: Világbajnok lett a magyar csoki!

Elképesztő siker: Világbajnok lett a magyar csoki!

Egy kéz­mű­ves ma­gyar bon­bont min­den­nél fi­no­mabb­nak ta­lált a cso­kik leg­ran­go­sabb meg­mé­ret­te­té­sén a nem­zet­közi zsűri.

Egy kéz­mű­ves ma­gyar bon­bont min­den­nél fi­no­mabb­nak ta­lált a cso­kik leg­ran­go­sabb meg­mé­ret­te­té­sén a nem­zet­közi zsűri. A Mé­szá­ros Gábor által meg­ál­mo­dott fi­nom­ság igen­csak rafi­nált ízé­vel tűnt ki a me­zőny­ből.