ÉLETMÓDI

FAZÉK

Cukkinispagetti a diéták új királya: Bármennyit ehetsz, nem hizlal!

Cukkinispagetti a diéták új királya: Bármennyit ehetsz, nem hizlal!

A világ leg­tö­ké­le­te­sebb di­é­tás zöld­sége a cuk­kini: ren­ge­teg rost, szinte semmi szén­hid­rát! Zse­ni­á­lis!

Ezért nézd meg mindig, hány púpú paprikát veszel!

Ezért nézd meg mindig, hány púpú paprikát veszel!

Mu­tat­juk, miben kü­lön­böz­nek.

Pap­ri­ka­sa­lá­tát ké­szí­tesz? Vagy gril­lezni fogod? Nem mind­egy, hogy me­lyi­ket vá­lasz­tod!

Ne bajlódj a sütéssel, főzz tortát!

Ne bajlódj a sütéssel, főzz tortát!

Dobsz egy há­tast, ha meg­lá­tod, mi­lyen egy­szerű!

Dobsz egy há­tast, ha meg­lá­tod, mi­lyen egy­sze­rűen tudsz ün­nepi desszer­tet va­rá­zsolni az asz­talra anél­kül, hogy be­kap­csol­nád a sütőt.Eddig azért nem baj­lód­tál tor­tá­val, mert nem tudsz sütni?

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Soha többé nem rontod el a piskótatekercset, zseniális trükk

Soha többé nem rontod el a piskótatekercset, zseniális trükk

Össze­gyűj­töt­tük egy cso­korba a ma­gyar há­zi­asszo­nyok trükk­jeit!

Gyor­san ked­vün­ket szeg­heti, ha már az első pró­bál­ko­zás­nál reped és törik a pis­kó­ta­te­kercs. Sze­ren­csére a ma­gyar há­zi­asszo­nyok jól is­me­rik e remek sü­te­mény ké­szí­té­sé­nek összes tit­kát. Össze­gyűj­töt­tük egy cso­korba, így szu­per lesz a pis­kó­ta­te­kercs!

8 megdöbbentő tény a zsírokról, amit tudnod kell

8 megdöbbentő tény a zsírokról, amit tudnod kell

Te sem tudod el­dön­teni, hogy a vaj vagy a mar­ga­rin egész­sé­ges-e, és azt sem, hogy me­lyik­kel süs­sél?

Te sem tudod el­dön­teni, hogy a vaj vagy a mar­ga­rin egész­sé­ges-e, és azt sem, hogy me­lyik­kel süs­sél?

Ezért fordítsd mindig fejjel lefelé a tejfölt a hűtőben

Ezért fordítsd mindig fejjel lefelé a tejfölt a hűtőben

Apró trükk, de mű­kö­dik.

Apró trükk, ami­vel meg­hosszab­bít­ha­tod a fel­bon­tott tej­föl el­tart­ha­tó­sá­gát. Azon­ban egy do­logra na­gyon vi­gyázz!

5 szuper diétás reggeli tojásimádóknak: Eltűnnek a pluszkilók!

5 szuper diétás reggeli tojásimádóknak: Eltűnnek a pluszkilók!

A tar­tal­mas reg­geli jó kez­det.

A tar­tal­mas reg­geli nem­csak jó kez­det az előt­ted álló napra, hanem a fo­gyá­sod alapja is.

Íme, a legnépszerűbb kávékülönlegességek listája

Íme, a legnépszerűbb kávékülönlegességek listája

Meg­mu­tat­juk, me­lyik ká­vé­fajta mit takar - így a kö­vet­kező ká­vé­zás­nál már te is igazi ínyenc­ként ad­ha­tod le a ren­de­lést!

Gyors reggelik! Így dobjuk fel a leveles tésztát

Gyors reggelik! Így dobjuk fel a leveles tésztát

Ízlés sze­rint va­ri­ál­hat­juk.

Ha gyor­san és na­gyon fi­no­mat sze­ret­nénk reg­ge­lire ké­szí­teni, a le­ve­les tészta az egyik leg­jobb vá­lasz­tás! Ízlés sze­rint va­ri­ál­hat­juk sós, édes, húsos, fi­nom­sá­got.

Ha ezt a jelet látod a csirkemellen, nehogy megvedd!

Ha ezt a jelet látod a csirkemellen, nehogy megvedd!

Döb­be­ne­tes, mit okoz a ba­romfi­fé­lék nagy­üzemi tar­tása!

Döb­be­ne­tes, mit okoz a ba­romfi­fé­lék nagy­üzemi tar­tása! Az éle­tük vé­géig ket­recbe kény­sze­rí­tett, moz­gás­hi­á­nyos csir­kék húsa nem­csak sor­vadt, hanem össze­té­te­lük miatt ki­mon­dot­tan egész­ség­ká­ro­sító.Tud­tad, hogy a fehér sá­vo­kat kell fi­gyelni?

Elképesztő, mit rendelt egy kiskorú vendég a budapesti luxusétteremben

Elképesztő, mit rendelt egy kiskorú vendég a budapesti luxusétteremben

Na per­sze egy kis jó­in­du­lat­tal nincs le­he­tet­len! A sza­kács kész­sé­ge­sen ál­lí­totta elő a kü­lö­nös étket.

Egész életünkben rosszul sütöttük a szalonnát! Így lesz igazán ropogós

Egész életünkben rosszul sütöttük a szalonnát! Így lesz igazán ropogós

A ro­po­gós sza­lonna min­den ételt egy fok­kal fi­no­mabbá tesz. De vajon ho­gyan lehet iga­zán ro­po­gósra sütni?

Olcsó vacsoraötletek: 3 zseniális töltöttkrumpli-recept

Olcsó vacsoraötletek: 3 zseniális töltöttkrumpli-recept

A töl­tött bur­go­nya akkor iga­zán is­teni, ha jó ala­po­san meg­pa­kol­juk. Több­fé­le­kép­pen is el­ké­szít­het­jük ezt a finom va­cso­rát.

A töl­tött bur­go­nya akkor iga­zán is­teni, ha jó ala­po­san meg­pa­kol­juk. Több­fé­le­kép­pen is el­ké­szít­het­jük . Az egyik vál­to­zat, ha a félig meg­főtt krump­lit tölt­jük meg a másik, ha a krump­lit külön meg­süt­jük, a be­le­va­ló­kat pedig külön meg­pi­rít­juk, és csak akkor tölt­jük meg velük a bur­go­nyát, ami­kor az kész van.

Szuper diétás csúcsvacsora! Laktat, finom és ettől fogyni fogsz!

Szuper diétás csúcsvacsora! Laktat, finom és ettől fogyni fogsz!

Ez a va­csora gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen ki­zárja a szén­hid­rá­to­kat! Úgy lak­hatsz jól, hogy csupa egész­sé­ge­set eszel.

Ha ezt elolvasod, soha többet nem öntöd ki a főtt tojás levét

Ha ezt elolvasod, soha többet nem öntöd ki a főtt tojás levét

Fel­hasz­nál­ha­tod, mu­tat­juk, mire!

Miért is ön­te­néd a le­fo­lyóba, ha fel­hasz­nál­ha­tod másra? Mu­tat­juk, mi min­denre.

Tegyél száraz kenyérhéjat a sült húsra! Elképesztően hatásos!

Tegyél száraz kenyérhéjat a sült húsra! Elképesztően hatásos!

Nagy­szerű tip­pet mu­ta­tunk. Ezt biz­to­san rend­sze­re­sen fogod hasz­nálni, ha egy­szer ki­pró­bál­tad.

Nagyanyáink 100 éves trükkje: ezért főzd a krumplit cukorral

Nagyanyáink 100 éves trükkje: ezért főzd a krumplit cukorral

Egy­szerű trükk, népi mes­ter­fo­gás, és a krumpli olyan finom lesz, mint ami­lyet gye­rek­ko­rod­ban ettél. Pró­báld ki!

Egy­szerű trükk, népi mes­ter­fo­gás, és a krumpli olyan finom lesz, mint ami­lyet gye­rek­ko­rod­ban ettél.

Így készíts mennyei fokhagymakrémet gyorsan és könnyedén

Így készíts mennyei fokhagymakrémet gyorsan és könnyedén

A leg­nép­sze­rűbb ma­gyar fű­szer­ből ké­szül ez az is­teni krém, ami még az egész­sé­ge­det is meg­óvja.

A leg­nép­sze­rűbb ma­gyar fű­szer­ből ké­szül ez az is­teni krém, ami még az egész­sé­ge­det is meg­óvja. Így te­he­ted el könnyen és gyor­san té­lire.

A tél legjobb receptjei: Cipóba bújt forró levesek

A tél legjobb receptjei: Cipóba bújt forró levesek

Az egész csa­lád álla le­esik.

A leg­egy­sze­rűbb le­ve­se­ket is fel­dob­hat­juk ezzel az egy­szerű trük­kel. Tá­lal­juk őket friss ci­pó­ban, és az egész csa­lád­nak le­esik majd az álla.

A chiamag csodája:
Ez a kenyér megváltoztatja az életed!

A chiamag csodája:
Ez a kenyér megváltoztatja az életed!

Egész­sé­ges, di­é­tás, finom és könnyen el­ké­szít­hető. Ez a ke­nyér egé­szen fan­tasz­ti­kus!

Elkészült a legfinomabb tojásreggeli, amit mindenki imád!

Elkészült a legfinomabb tojásreggeli, amit mindenki imád!

Fo­gad­junk, hogy így még sosem ettél to­jást!

Fo­gad­junk, hogy így még sosem ettél to­jást! Gyor­san hozd be a le­ma­ra­dást, mert ez a tortil­lás to­jás­reg­geli min­dent visz! El­ké­szí­teni egy­szerű, és esz­mé­let­len finom!

Zseniális újítás: Karamellkupola került a desszertekre!

Zseniális újítás: Karamellkupola került a desszertekre!

Va­rázs­la­tos dí­szí­té­sek pil­la­na­tok alatt! Egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád. Vágj bele, meg­éri!

Va­rázs­la­tos dí­szí­té­sek pil­la­na­tok alatt! Egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád. Vágj bele, meg­éri!

Így főzhetsz keménytojást egy repedt tojásból is

Szuper trükk: Így főzhetsz keménytojást egy repedt tojásból is

Lesz ka­szi­nó­to­jás, vagy finom reg­geli!

Ne bosszan­kodj, ezzel a zse­ni­á­lis trük­kel meg­ment­he­ted a re­pedt to­já­so­kat. Lesz ka­szi­nó­to­jás, vagy finom reg­geli!

Álomvacsora diétázóknak: megújult a cukkinifasírt

Álomvacsora diétázóknak: megújult a cukkinifasírt

A tél ked­venc di­é­tás va­cso­rája.

A tél ked­venc di­é­tás va­cso­rája a ro­po­gós cuk­ki­ni­fa­sírt, fe­ta­sajt­tal és ba­zsa­li­kom­mal.

Brutálisan finom a legújabb rántott hús

Brutálisan finom a legújabb rántott hús

Min­denki imádja a rán­tott húst, mert na­gyon finom. Most el­ké­szült az a tö­ké­le­tes vál­to­zat, mely di­é­tá­zók szá­mára is szu­per! Íz­ka­val­kád szén­hid­rá­tok nél­kül!

Min­denki imádja a rán­tott húst, mert na­gyon finom. Most el­ké­szült az a tö­ké­le­tes vál­to­zat, mely di­é­tá­zók szá­mára is szu­per! Íz­ka­val­kád szén­hid­rá­tok nél­kül! Eddig csak ál­mo­doz­tál a rán­tott csir­ké­ről, de most olyan re­cep­tet mu­ta­tunk, amit bát­ran ehetsz anél­kül, hogy szá­mol­gat­nod kel­lene a ka­ló­ri­á­kat.

Csupa gyümölcs bombasztikus joghurttorta

Csupa gyümölcs bombasztikus joghurttorta

Ez a cso­dá­la­tos meg­je­le­nésű torta azon­nal a ked­ven­ced lesz. Rá­adá­sul nem­csak szép és na­gyon finom, hanem egész­sé­ges is.

Ez a cso­dá­la­tos meg­je­le­nésű torta azon­nal a ked­ven­ced lesz. Rá­adá­sul nem­csak szép és na­gyon finom, hanem egész­sé­ges is. De ami a leg­jobb benne: szinte pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető. Pró­báld ki és va­rá­zsold el vele a csa­lá­do­dat! Ez a szu­per egy­szerű gyü­möl­csös jog­hurt­torta sütés nél­kül ké­szül.

Durranásbiztos lett a töltött káposzta! Így csavard fel a tölteléket

Durranásbiztos lett a töltött káposzta! Így csavard fel a tölteléket

Fi­gyelj és lesd el a tit­kot: most meg­mu­tat­juk, mitől lesz tö­ké­le­tes a töl­tött ká­posz­tád!

Fi­gyelj és lesd el a tit­kot: most meg­mu­tat­juk, mitől lesz tö­ké­le­tes a töl­tött ká­posz­tád!

Te is megmosod a húst? Rosszul teszed!

Te is megmosod a húst? Rosszul teszed!

Szak­ér­tők sze­rint ez a le­hető leg­rosszabb, az is el­árul­juk, miért...

Csirke, pulyka, disznó, marha, vad, vagy épp bá­rány, első kör­ben ál­ta­lá­ban a mo­so­ga­tó­ban vég­zik, ha fő­zésre kerül a sor. Ez a le­hető leg­rosszabb, ami tör­tén­het... El­mond­juk, miért!

Minden, ami virsli: 10 szuper ötlet szilveszterre

Minden, ami virsli: 10 szuper ötlet szilveszterre

Per­cek alatt el­ké­szít­he­ted őket. 

Ne tölts órá­kat az év utolsó nap­ján a kony­há­ban! Per­cek alatt el­ké­szít­hető virs­lis fi­nom­sá­go­kat mu­ta­tunk. 

Karácsonyi tiramisu: Ez lesz a csúcsdesszert az idei ünnepekre!

Karácsonyi tiramisu: Csúcsdesszert az ünnepre!

Ha unod már a mé­zes­ka­lá­csot és a tra­mi­sut, csi­nálj a ket­tő­ből egy desszer­tet!

Íme a karácsony legütősebb koktélja: a Grincs puncs

Íme a karácsony legütősebb koktélja: a Grincs puncs

Az ün­nepi han­gu­lat­fe­le­lős!

Ettől a zöld kok­tél­tól ga­ran­tál­tan jó han­gu­lat­ban tel­nek majd az ün­ne­pek! Ké­szítsd el, és koc­cint­sa­tok a fa alatt ezzel a má­mo­rító punccsal!

A legszebb karácsonyi süti: gyümölcsös habcsókkosár

A legszebb karácsonyi süti: gyümölcsös habcsókkosár

Nyű­gözz le min­den­kit ezzel!

Nyű­gözz le min­den­kit ezzel az álom­szép desszert­tel! Le­gyen nálad is az ün­nepi asz­tal dísze idén ez a lát­vá­nyos fi­nom­ság!

Használd így a narancsot karácsonykor és nem bánod meg!

Használd így a narancsot karácsonykor és nem bánod meg!

Itt a tö­ké­le­tes és gyor­san el­ké­szít­hető ün­nepi nasi: há­zi­lag kan­dí­ro­zott vér­na­rancs sze­le­tek ét­cso­ko­lá­déba mártva!

Itt a tél legfinomabb diétás levese: garantáltan ledobja rólad a kilókat!

Itt a tél legfinomabb diétás levese: garantáltan ledobja rólad a kilókat!

Na­gyon finom és íz­le­tes le­vest ké­szít­hetsz ezzel az egy­szerű trük­kel.

Na­gyon finom és íz­le­tes le­vest ké­szít­hetsz ezzel az egy­szerű trük­kel.

Karácsonyi csodalekvár: készíts egy üveg szeretetet ajándékba

Karácsonyi csodalekvár: készíts egy üveg szeretetet ajándékba

Pró­báld ki ezt a mennyei gyü­mölcs­lek­várt!

Pró­báld ki ezt a mennyei gyü­mölcs­lek­várt!

Új őrület: Nem sütőben sül idén a mézeskalács

Új őrület: Nem sütőben sül idén a mézeskalács

A mé­zes­ka­lács ízét idéző gofri!

A mé­zes­ka­lács ízét idéző gofri nem en­ged­teti el­fe­lej­teni az ün­nepi han­gu­la­tot. Ké­szítsd el, ha nincs ked­ved és tü­rel­med a ka­rá­cso­nyi sü­te­mény­hez..

Olcsó és gyors: 3 isteni finomság babapiskótából

Olcsó és gyors: 3 isteni finomság babapiskótából

Sütni nem kell.

Sütni nem kell. Egy kis ke­ver­ge­tés, hűtés és máris kész az el­len­áll­ha­tat­lan fi­nom­ság. Három re­cep­tet mu­ta­tunk, amit per­cek alatt el­ké­szít­hetsz.

Megújult a bundás kenyér, így lett a gyerekek kedvence

Megújult a bundás kenyér, így lett a gyerekek kedvence

Unod már a bun­dás ke­nye­ret? Ne tedd! A ma­gyar konyha ezen egy­szerű, de nagy­szerű éte­lét is meg lehet bo­lon­dí­tani.

Unod már a bun­dás ke­nye­ret? Ne tedd! A ma­gyar konyha ezen egy­szerű, de nagy­szerű éte­lét is meg lehet bo­lon­dí­tani.

Elképesztő citromlekvár: sosem találod ki, mitől lett sokkal olcsóbb!

Elképesztő citromlekvár: sosem találod ki, mitől lett sokkal olcsóbb!

Po­koli jó ötlet ér­ke­zett Orosz­or­szág­ból!

Po­koli jó ötlet ér­ke­zett Orosz­or­szág­ból! Fo­gad­junk, soha nem ju­tott volna eszedbe!

Megújult a citromos pite: Isteni pohárkrém lett belőle

Megújult a citromos pite: isteni pohárkrém lett belőle

Min­den­nél fi­no­mabb ez a po­hár­krém!

Ez a klasszi­kus desszert méltó le­zá­rása lehet egy ün­nepi me­nü­sor­nak. Min­den­nél fi­no­mabb is­teni po­hár­krém, káp­ráz­tasd el vele a csa­lá­do­dat!

Ez a tökéletes bejgli titka - idén műremek lesz a karácsonyi süteményed!

Ez a tökéletes bejgli titka - idén műremek lesz a karácsonyi süteményed!

Az el­ma­rad­ha­tat­lan bejgli tö­ké­le­tes­sé­gé­hez csak né­hány fon­tos sza­bályt kell be­tar­ta­nod.

Megújult a szalonnás tojás! Ilyen finomat még nem ettél!

Megújult a szalonnás tojás! Ilyen finomat még nem ettél!

Tel­je­sen új for­má­ban pá­ro­sít­ha­tod a két reg­geli-alap­anya­got!

Tel­je­sen új for­má­ban pá­ro­sít­ha­tod a két klasszi­kus reg­geli-alap­anya­got! Ké­szítsd elő este, hogy reg­gel vil­lám­gyor­san a tá­nyé­rodra ke­rül­hes­sen! Egy­szerű és nagy­szerű az új re­cept, amit kár lenne ki­hagy­nod!

A zöld csokoládés forró ital téged is rabul ejt

A zöld csokoládés forró ital téged is rabul ejt

Bár el­sőre szo­kat­lan pá­ro­sí­tás­nak hang­zik a fehér csoki és a zöld­tea-por há­zas­sága, hidd el, a te szí­ve­det is rabul fogja ej­teni.

Bár el­sőre szo­kat­lan pá­ro­sí­tás­nak hang­zik a fehér csoki és a zöld­tea-por há­zas­sága, hidd el, a te szí­ve­det is rabul fogja ej­teni. Rá­adá­sul ez a forró ital nem­csak finom, hanem na­gyon egész­sé­ges is.

Nem mindegy, milyen pohárból iszod a kávét!

Nem mindegy, milyen pohárból iszod a kávét!

Az igazi ká­vé­ra­jon­gók­nak bi­zony nem mind­egy, hogy miből isszák a kávét.

Az igazi ká­vé­ra­jon­gók­nak bi­zony nem mind­egy, hogy miből isszák a kávét.

Ennél finomabbat nem ettél: fokhagymás csirkesült tejszínes mártással! Rabja leszel!

Ennél finomabbat nem ettél: fokhagymás csirkesült tejszínes mártással! Rabja leszel!

Fű­sze­res csir­ke­mell kré­mes és pi­káns szós­szal. Per­cek alatt be­falja a csa­lád!

Fű­sze­res csir­ke­mell kré­mes és pi­káns szós­szal. Per­cek alatt be­falja a csa­lád!

Itt a legszuperebb vacsora 2 szem krumpliból és tojásból

Itt a legszuperebb vacsora 2 szem krumpliból és tojásból

Olcsó és íz­le­tes va­cso­rát ké­szít­hetsz.

Olcsó és íz­le­tes va­csora ké­szít­hető na­gyon kevés alap­anyag­ból. Annyira finom, hogy nem fogod tudni ab­ba­hagyni!

Fantasztikus dobostortatrükk: Többé nem törik el a karamell!

Fantasztikus dobostortatrükk: Többé nem törik el a karamell!

Na­gyon egy­szerű módon tudod úgy el­ké­szí­teni a do­bos­torta ka­ra­mel­les te­te­jét, hogy bár­mi­kor fel tudd sze­le­telni.

Megújult a lencsefőzelék, és ennek most rabja leszel!

Megújult a lencsefőzelék, és ennek most rabja leszel!

Imá­dod a len­cse­fő­ze­lé­ket, de szí­ve­sen ki­pró­bál­nád va­la­hogy más­képp?

Imá­dod a len­cse­fő­ze­lé­ket, de szí­ve­sen ki­pró­bál­nád va­la­hogy más­képp? Akkor most fi­gyelj!

Hódít az internet csodatortája: ezt ki kell próbálnod!

Hódít az internet csodatortája: ezt ki kell próbálnod!

Te hal­lot­tál már olyan tor­tá­ról, amit hogyha meg­sütsz, egyet­len tész­tá­ból három réteg ke­let­ke­zik a bel­se­jé­ben? Pedig lé­te­zik ilyen, rá­adá­sul is­teni finom!

Te hal­lot­tál már olyan tor­tá­ról, amit hogyha meg­sütsz, egyet­len tész­tá­ból három réteg ke­let­ke­zik a bel­se­jé­ben? Pedig lé­te­zik ilyen, rá­adá­sul az íze is­teni, el­ron­tani pedig szinte le­he­tet­len! Íme a re­cept!

2 perc alatt házi majonéz! Ilyen finomat még nem ettél!

2 perc alatt házi majonéz! Ilyen finomat még nem ettél!

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ké­szül a tö­ké­le­tes házi ma­jo­néz. Ez­után töb­bet nem fogsz a boltba menni érte, ide­süss!

Ez­után már ga­ran­tál­tan nem fogsz töb­bet a boltba menni érte, ide­süss!

Így lesz igazán isteni a ropogós malacsült

Így lesz igazán isteni a ropogós malacsült

Itt az ideje ki­pró­bál­nod a világ leg­egy­sze­rűbb sült­jét!

Itt az ideje ki­pró­bál­nod a világ leg­egy­sze­rűbb sült­jét! Ezt min­den hús­imádó sze­reti! Végre egy igazi hús­étel, ami na­gyon egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és min­denki imádni fogja!

Ne dobd ki a maradék rizst! Mennyei fogás készülhet belőle!

Ne dobd ki a maradék rizst! Mennyei fogás készülhet belőle!

Ejts ámu­latba min­den­kit ezek­kel a pá­rat­la­nul finom szi­cí­liai rizs­gom­bó­cok­kal!

A november legjobb receptje: almás lett a tiramisu

A november legjobb receptje: almás lett a tiramisu

Is­teni finom lett az olasz álom­desszert. Ké­szítsd el még ma, és hagyd, hogy téged is el­va­rá­zsol­jon!

Me­g­újult a ti­ra­misu: hely­cse­rés tá­ma­dás­sal ki­ma­radt be­lőle a cukor, vi­szont al­má­val és fa­héj­jal egé­szült ki. Ne ra­goz­zuk, is­teni finom lett az olasz álom­desszert. Ké­szítsd el még ma, és hagyd, hogy téged is el­va­rá­zsol­jon!

Semmi cukor: Csupa kókusz csodatorta a legújabb diétás kedvenc!

Semmi cukor: Csupa kókusz csodatorta a legújabb diétás kedvenc!

Ez a cukor nél­kül ké­szült cso­dá­la­tos kó­kusz­torta a di­é­tás desszer­tek csú­csa! Kívül-belül kó­ku­szos fi­nom­ság, va­rázs­la­tos ízek­kel.

Ez a cukor nél­kül ké­szült cso­dá­la­tos kó­kusz­torta a di­é­tás desszer­tek csú­csa! Kívül-belül kó­ku­szos, bün­tet­le­nül ehető fi­nom­ság, va­rázs­la­tos ízek­kel. Ké­szítsd el, kós­told meg, ez lesz a ked­ven­ced!

Súlyos mikrobiológiai szennyeződés: Béres Alexandra terméke megbukott!

Béres Alexandra silány terméke megbukott!

Nem ment át a mik­ro­bio­ló­giai tesz­ten a fit­nesz­edző hor­to­bá­gyi pa­la­csin­tája!

Nem ment át a mik­ro­bio­ló­giai tesz­ten a fit­nesz­edző hor­to­bá­gyi pa­la­csin­tája! Túl­sá­go­san szennye­zett­nek ta­lál­ták a ter­mé­ket.

Ezt nem hitted volna a szódabikarbónáról! Mesteri ez a trükk!

Ezt nem hitted volna a szódabikarbónáról! Mesteri ez a trükk!

Nem­csak ház­tar­tási prak­ti­kák­hoz, de sütés-főzés köz­ben is se­gít­sé­ged lehet a szó­da­bi­kar­bóna. Esz­mé­let­len öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Nem­csak ház­tar­tási prak­ti­kák­hoz, de sütés-főzés köz­ben is se­gít­sé­ged lehet a szó­da­bi­kar­bóna. Esz­mé­let­len öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Íme, a diétázók legújabb kedvence: Fahéjas-szilvás kevert süti

Íme, a magyar diétázók legújabb kedvence: Fahéjas-szilvás kevert süti

Vil­lám­süti, amit bát­ran il­leszt­hetsz bár­mi­lyen di­é­tába!

Egy igazi vil­lám­süti, amit bát­ran be­il­leszt­hetsz bár­mi­lyen di­é­tába! Meg­mu­tat­juk, ho­gyan lesz il­la­tos, omlós, és zaf­tos! Egy­sze­rűen ki­hagy­ha­tat­lan!

Tojás és leveles tészta: 5 bombasztikus reggeli

Tojás és leveles tészta: 5 bombasztikus reggeli

Mind­össze erre a 2 fő alap­anyagra lesz szük­sé­ged, hogy ked­vedre va­ri­ál­hasd eze­ket a pazar reg­ge­li­ket! A szál­lo­dák­ban sem kapsz fi­no­mab­bat!

Mind­össze erre a 2 fő alap­anyagra lesz szük­sé­ged, hogy ked­vedre va­ri­ál­hasd eze­ket a pazar reg­ge­li­ket!

Elképesztő siker: Világbajnok lett a magyar csoki!

Elképesztő siker: Világbajnok lett a magyar csoki!

Mé­szá­ros Gábor ér­deme!

Egy kéz­mű­ves ma­gyar bon­bont min­den­nél fi­no­mabb­nak ta­lált a cso­kik leg­ran­go­sabb meg­mé­ret­te­té­sén a nem­zet­közi zsűri.

Dobj törölközőt a rizsre, soha többé nem ég le

Dobj törölközőt a rizsre, soha többé nem ég le

Mu­ta­tunk egy szu­per trük­köt.

A rizs­fő­zés nem is annyira egy­szerű, mint ami­lyen­nek tűnik. Mu­ta­tunk egy szu­per trük­köt, hogy min­dig tö­ké­le­tes íze és ál­laga le­gyen.

Nem hiszed el, mit öntöttek a vörösborba! Így melegít igazán!

Nem hiszed el, mit öntöttek a vörösborba! Így melegít igazán!

Át­fagy­tál, és jól esne va­la­mi­lyen finom, forró ital! Egye­sítsd a for­ralt bor és a forró csoki elő­nyeit, és máris tiéd a leg­tu­tibb téli ital.

Tegyél szódabikarbónát a fasírtba, eszméletlen lesz a hatás!

Tegyél szódabikarbónát a fasírtba, eszméletlen lesz a hatás!

Többé nem áll össze egyet­len merev tömbbe a fa­sírt! Könnyű és le­ve­gős lesz a hús­po­gá­csa, öröm be­le­ha­rapni!

Felejtsd el a kókuszgolyót, mutatunk valami sokkal jobbat!

Felejtsd el a kókuszgolyót, mutatunk valami sokkal jobbat!

Sütés nél­kül ké­szül ez a nasi, ami­hez nem kell fel­füg­gesz­te­ned a di­é­tát.

Sütés nél­kül ké­szül ez a gyors nasi, ami­hez nem kell fel­füg­gesz­te­ned a di­é­tát.

Világéletedben rosszul pucoltad a hagymát! Íme, a jó módszer

Világéletedben rosszul pucoltad a hagymát! Íme, a jó módszer

'Vágj föl egy vö­rös­hagy­mát' kezdi majd­nem min­den re­cept... De ho­gyan? Erről lesz most szó.

Lekvár szalonnából: Ettől biztos dobsz egy hátast!

Hoppácska! Olyan téli lekvár készült, hogy attól biztos dobsz egy hátast!

Egy­sze­rűen nem tudsz be­telni a sült bacon ízé­vel? Akkor ezt fi­gyeld, ugyanis most egy egész be­főt­tes­üveg­nyit ké­szít­hetsz!

Így készíts tökéletes karamellt lépésről lépésre

Így készíts tökéletes karamellt lépésről lépésre

A tö­ké­le­tes ka­ra­mell­szósz el­ké­szí­tése sok­kal egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád. Fel­téve, ha is­me­red a buk­ta­tó­kat.

A tö­ké­le­tes ka­ra­mell­szósz el­ké­szí­tése sok­kal egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád. Fel­téve, ha is­me­red a buk­ta­tó­kat. Most se­gí­tünk, hogy azon­nal jól si­ke­rül­jön.

Ledobja rólad a kilókat a chiamagos szuperkeksz

Ledobja rólad a kilókat a chiamagos szuperkeksz

Ez a ro­pog­tat­ni­való egy­ál­ta­lán nem tar­tal­maz lisz­tet! Fő al­ko­tója, a chia­mag a fo­gyás­ban segít.

Ez a ro­pog­tat­ni­való egy­ál­ta­lán nem tar­tal­maz lisz­tet! Fő al­ko­tója, a chia­mag a fo­gyás­ban segít.

Nem találod ki, miben süthetsz otthon tökéletes grillcsirkét!

Nem találod ki, miben süthetsz otthon tökéletes grillcsirkét!

El­ké­pesztő sü­tési mód­szert mu­ta­tunk! Kívül ro­po­gós, belül omlós lesz a grill­csirke evvel a trük­kel!

Villámgyors ebéd a hétvégére: Kolbászos pizzarétes

Villámgyors ebéd a hétvégére: Kolbászos pizzarétes

Egy is­teni finom, mégis gyors re­cept!

Sze­ret­néd egy is­teni finom, mégis pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető ebéd­del meg­lepni a csa­lá­dot hét­vé­gén? Akkor ké­szítsd el a piz­za­ré­test!

Így süsd a családnak a tojást

Utálsz már reggel a konyhában állni? Így süsd a családnak a tojást

Tü­kör­to­jás vagy a rán­totta ki­adós és egy­szerű meg­ol­dás, de sok­kal gyor­sabb, ha elő­ka­pod a muffin­for­mát, és kis to­já­sos tor­tács­kák­kal leped meg a csa­lá­dot.

Tü­kör­to­jás vagy a rán­totta ki­adós és egy­szerű meg­ol­dás, de sok­kal gyor­sabb, ha elő­ka­pod a muffin­for­mát, és kis to­já­sos tor­tács­kák­kal leped meg a csa­lá­dot. Per­cek alatt el­ké­szít­hető - és biz­tos a siker!

Hétvégi tükörtojás: egyetlen apró trükk, és az egész család jóllakik

Hétvégi tükörtojás: egyetlen apró trükk, és az egész család jóllakik

Ennek a reg­geli fi­nom­ság­nak rend­kí­vül egy­szerű az el­ké­szí­tése, és csak 4 hoz­zá­va­lóra lesz szük­sé­ged.

Ennek a reg­geli fi­nom­ság­nak rend­kí­vül egy­szerű az el­ké­szí­tése, és csak 4 hoz­zá­va­lóra lesz szük­sé­ged.

Ettől dobsz egy hátast: Brutálisan finom lett a húsgolyó!

Ettől dobsz egy hátast: Brutálisan finom lett a húsgolyó!

Va­rá­zsolj nap­fényt a szürke őszi es­tékbe! Kí­nálj me­di­ter­rán han­gu­latú, könnyű va­cso­rát!

Itt a sültkrumpli-mennyország: Megőrülsz, ha megkóstolod!

Itt a sültkrumpli-mennyország: Megőrülsz, ha megkóstolod!

Ro­po­gós krump­li­ró­zsa ba­con­nel és ren­ge­teg rá­pi­rult sajt­tal: hmmmm... Ga­ran­tál­tan rá fogsz kat­tanni!

Ettől a titkos hozzávalótól lesz isteni a tojásrántotta

Ettől a titkos hozzávalótól lesz isteni a tojásrántotta

Ez az alap­anyag biz­tos a te hű­tőd­ben is meg­ta­lál­ható, rá­adá­sul nem­csak hab­könnyűvé va­rá­zsolja a to­jás­rán­tot­tát, de az íze is fen­sé­ges lesz tőle!

Ez az alap­anyag biz­tos a te hű­tőd­ben is meg­ta­lál­ható, rá­adá­sul nem­csak hab­könnyűvé va­rá­zsolja a to­jás­rán­tot­tát, de az íze is fen­sé­ges lesz tőle! Ki­ta­lál­tad már, mi lehet az? Se­gí­tünk, egy olyan szósz­ról van szó, amit eddig va­ló­szí­nű­leg a te­te­jére nyom­tál...