ÉLETMÓDI

FAZÉK

A tél legjobb receptjei: Cipóba bújt forró levesek

A tél legjobb receptjei: Cipóba bújt forró levesek

Az egész csa­lád álla le­esik.

A leg­egy­sze­rűbb le­ve­se­ket is fel­dob­hat­juk ezzel az egy­szerű trük­kel. Tá­lal­juk őket friss ci­pó­ban, és az egész csa­lád­nak le­esik majd az álla.

Így főzhetsz keménytojást egy repedt tojásból is

Szuper trükk: Így főzhetsz keménytojást egy repedt tojásból is

Lesz ka­szi­nó­to­jás, vagy finom reg­geli!

Ne bosszan­kodj, ezzel a zse­ni­á­lis trük­kel meg­ment­he­ted a re­pedt to­já­so­kat. Lesz ka­szi­nó­to­jás, vagy finom reg­geli!

Zseniális újítás: Karamellkupola került a desszertekre!

Zseniális újítás: Karamellkupola került a desszertekre!

Va­rázs­la­tos dí­szí­té­sek pil­la­na­tok alatt!

Va­rázs­la­tos dí­szí­té­sek pil­la­na­tok alatt! Egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád. Vágj bele, meg­éri!

Brutálisan finom a legújabb rántott hús

Brutálisan finom a legújabb rántott hús

Min­denki imádja a rán­tott húst, mert na­gyon finom.

Min­denki imádja a rán­tott húst, mert na­gyon finom. Most el­ké­szült az a tö­ké­le­tes vál­to­zat, mely di­é­tá­zók szá­mára is szu­per! Íz­ka­val­kád szén­hid­rá­tok nél­kül!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Durranásbiztos lett a töltött káposzta! Így csavard fel a tölteléket

Durranásbiztos lett a töltött káposzta! Így csavard fel a tölteléket

Fi­gyelj és lesd el a tit­kot, mitől lesz tö­ké­le­tes a töl­tött ká­posz­tád!

Fi­gyelj és lesd el a tit­kot, most meg­mu­tat­juk, mitől lesz tö­ké­le­tes a töl­tött ká­posz­tád! A leg­na­gyobb titok a meg­fe­lelő töl­te­lék el­ké­szí­té­sé­ben és annak fel­te­ke­ré­sé­ben rej­lik. A le­ve­lekbe ke­rülő töl­te­lék mennyi­sé­gét min­dig iga­zítsd a levél mé­re­té­hez.

Csupa gyümölcs bombasztikus joghurttorta

Csupa gyümölcs bombasztikus joghurttorta

Ez a cso­dá­la­tos meg­je­le­nésű torta azon­nal a ked­ven­ced lesz. Rá­adá­sul nem­csak szép, hanem egész­sé­ges is.

Ez a cso­dá­la­tos meg­je­le­nésű torta azon­nal a ked­ven­ced lesz. Rá­adá­sul nem­csak szép, hanem egész­sé­ges is.

Te is megmosod a húst? Rosszul teszed!

Te is megmosod a húst? Rosszul teszed!

Szak­ér­tők sze­rint ez a le­hető leg­rosszabb, az is el­árul­juk, miért...

Csirke, pulyka, disznó, marha, vad, vagy épp bá­rány, első kör­ben ál­ta­lá­ban a mo­so­ga­tó­ban vég­zik, ha fő­zésre kerül a sor. Ez a le­hető leg­rosszabb, ami tör­tén­het... El­mond­juk, miért!

Minden, ami virsli: 10 szuper ötlet szilveszterre

Minden, ami virsli: 10 szuper ötlet szilveszterre

Per­cek alatt el­ké­szít­he­ted őket. 

Ne tölts órá­kat az év utolsó nap­ján a kony­há­ban! Per­cek alatt el­ké­szít­hető virs­lis fi­nom­sá­go­kat mu­ta­tunk. 

A legszebb karácsonyi süti: gyümölcsös habcsókkosár

A legszebb karácsonyi süti: gyümölcsös habcsókkosár

Nyű­gözz le min­den­kit ezzel!

Nyű­gözz le min­den­kit ezzel az álom­szép desszert­tel! Le­gyen nálad is az ün­nepi asz­tal dísze idén ez a lát­vá­nyos fi­nom­ság!

Használd így a narancsot karácsonykor és nem bánod meg!

Használd így a narancsot karácsonykor és nem bánod meg!

Itt a tö­ké­le­tes és gyor­san el­ké­szít­hető ün­nepi nasi: há­zi­lag kan­dí­ro­zott vér­na­rancs sze­le­tek ét­cso­ko­lá­déba mártva!

Így csinálták nagyanyáink: A tökéletes karácsonyi kocsonya 5 titka

Így csinálták nagyanyáink: A tökéletes karácsonyi kocsonya 5 titka

Meg­les­sük, nagy­anyá­ink hogy csi­nál­ták!

Mos­t, hogy tar­­tó­­san hi­de­gek az éj­­sza­kák, végre bát­­ran ne­­ki­áll­­ha­­tunk a ko­­cso­­nya­­fő­­zés­­nek! A jó ko­­cso­­nyá­­hoz nem­­csak hideg, hanem né­hány apró trükk is szük­sé­ges. Meg­les­sük, nagy­anyá­ink hogy csi­nál­ták!

Itt a tél legfinomabb diétás levese: garantáltan ledobja rólad a kilókat!

Itt a tél legfinomabb diétás levese: garantáltan ledobja rólad a kilókat!

Na­gyon finom és íz­le­tes le­vest ké­szít­hetsz ezzel az egy­szerű trük­kel.

Na­gyon finom és íz­le­tes le­vest ké­szít­hetsz ezzel az egy­szerű trük­kel.

Karácsonyi csodalekvár: készíts egy üveg szeretetet ajándékba

Karácsonyi csodalekvár: készíts egy üveg szeretetet ajándékba

Ka­rá­csony­kor sze­re­ted saját magad ké­szí­teni az aján­dé­ko­kat, de idén úgy érzed, ki­fogy­tál az öl­te­tek­ből?

Megújult a bundás kenyér, így lett a gyerekek kedvence

Megújult a bundás kenyér, így lett a gyerekek kedvence

Unod már a bun­dás ke­nye­ret? Ne tedd! A ma­gyar konyha ezen egy­szerű, de nagy­szerű éte­lét is meg lehet bo­lon­dí­tani.

Íme a karácsony legütősebb koktélja: a Grincs puncs

Íme a karácsony legütősebb koktélja: a Grincs puncs

Ettől a zöld kok­tél­tól ga­ran­tál­tan jó han­gu­lat­ban tel­nek majd az ün­ne­pek! Koc­cint­sa­tok a fa alatt ezzel a má­mo­rító punccsal!

Ettől a zöld kok­tél­tól ga­ran­tál­tan jó han­gu­lat­ban tel­nek majd az ün­ne­pek! Ké­szítsd el akár a céges bu­lira, akár egy ba­ráti össze­jö­ve­telre, és koc­cint­sa­tok a fa alatt ezzel a má­mo­rító punccsal! Pró­báld ki, ettől tu­tira min­den­ki­nek remek lesz a kedve!

Új őrület: Nem sütőben sül idén a mézeskalács

Új őrület: Nem sütőben sül idén a mézeskalács

A mé­zes­ka­lács ízét idéző gofri!

A mé­zes­ka­lács ízét idéző gofri nem en­ged­teti el­fe­lej­teni az ün­nepi han­gu­la­tot. Ké­szítsd el, ha nincs ked­ved és tü­rel­med a ka­rá­cso­nyi sü­te­mény­hez..

Megújult a citromos pite: Isteni pohárkrém lett belőle

Megújult a citromos pite: isteni pohárkrém lett belőle

Min­den­nél fi­no­mabb ez a po­hár­krém!

Ez a klasszi­kus desszert méltó le­zá­rása lehet egy ün­nepi me­nü­sor­nak. Min­den­nél fi­no­mabb is­teni po­hár­krém, káp­ráz­tasd el vele a csa­lá­do­dat!

Elképesztő citromlekvár: sosem találod ki, mitől lett sokkal olcsóbb!

Elképesztő citromlekvár: sosem találod ki, mitől lett sokkal olcsóbb!

Po­koli jó ötlet ér­ke­zett Orosz­or­szág­ból! Fo­gad­junk, soha nem ju­tott volna eszedbe össze­há­za­sí­tani a tököt a cit­rom­mal! Főleg nem egy lek­vár­ban.

Megújult a szalonnás tojás! Ilyen finomat még nem ettél!

Megújult a szalonnás tojás! Ilyen finomat még nem ettél!

Tel­je­sen új for­má­ban pá­ro­sít­ha­tod a két klasszi­kus reg­geli-alap­anya­got! Egy­szerű és nagy­szerű az új re­cept!

Ez a tökéletes bejgli titka - idén műremek lesz a karácsonyi süteményed!

Ez a tökéletes bejgli titka - idén műremek lesz a karácsonyi süteményed!

Az el­ma­rad­ha­tat­lan bejgli tö­ké­le­tes­sé­gé­hez íme a leg­főbb trük­kök.

Az el­ma­rad­ha­tat­lan bejgli tö­ké­le­tes­sé­gé­hez íme a leg­főbb trük­kök.

A zöld csokoládés forró ital téged is rabul ejt

A zöld csokoládés forró ital téged is rabul ejt

Bár el­sőre szo­kat­lan pá­ro­sí­tás­nak hang­zik a fehér csoki és a zöld­tea-por há­zas­sága, hidd el, a te szí­ve­det is rabul fogja ej­teni.

Bár el­sőre szo­kat­lan pá­ro­sí­tás­nak hang­zik a fehér csoki és a zöld­tea-por há­zas­sága, hidd el, a te szí­ve­det is rabul fogja ej­teni.

Itt a legszuperebb vacsora 2 szem krumpliból és tojásból

Itt a legszuperebb vacsora 2 szem krumpliból és tojásból

Olcsó és íz­le­tes va­cso­rát ké­szít­hetsz.

Olcsó és íz­le­tes va­csora ké­szít­hető na­gyon kevés alap­anyag­ból. Annyira finom, hogy nem fogod tudni ab­ba­hagyni!

Kiderült, nem mindegy, milyen pohárból iszod a kávét!

Nem mindegy, milyen pohárból iszod a kávét!

Az igazi ká­vé­ra­jon­gók­nak bi­zony nem mind­egy, hogy miből isszák a kávét.

Az igazi ká­vé­ra­jon­gók­nak bi­zony nem mind­egy, hogy miből isszák a kávét. Aho­gyan a bo­ros­po­ha­rak­nak is meg­van a funk­ci­ó­juk és a ki­ala­kí­tá­suk­nak a mi­értje, ugyan­úgy a ká­vé­nak is meg­van a mű­vé­szete, hogy éppen mi­lyen ká­vés­csé­szé­ben vagy po­hár­ban tá­lal­ják a finom élén­kítő italt.

Megújult a lencsefőzelék, és ennek most rabja leszel!

Megújult a lencsefőzelék, és ennek most rabja leszel!

Imá­dod a len­cse­fő­ze­lé­ket, de szí­ve­sen ki­pró­bál­nád va­la­hogy más­képp?

Imá­dod a len­cse­fő­ze­lé­ket, de szí­ve­sen ki­pró­bál­nád va­la­hogy más­képp? Akkor most fi­gyelj!

Fantasztikus dobostortatrükk: Többé nem törik el a karamell!

Fantasztikus dobostortatrükk: Többé nem törik el a karamell!

Na­gyon egy­szerű módon tudod úgy el­ké­szí­teni a do­bos­torta ka­ra­mel­les te­te­jét, hogy bár­mi­kor fel tudd sze­le­telni.

2 perc alatt házi majonéz! Ilyen finomat még nem ettél!

2 perc alatt házi majonéz! Ilyen finomat még nem ettél!

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ké­szül a tö­ké­le­tes házi ma­jo­néz. Ez­után már ga­ran­tál­tan nem fogsz töb­bet a boltba menni érte, ide­süss!

Hódít az internet csodatortája: ezt ki kell próbálnod!

Hódít az internet csodatortája: ezt ki kell próbálnod!

Te hal­lot­tál már olyan tor­tá­ról, amit hogyha meg­sütsz, egyet­len tész­tá­ból három réteg ke­let­ke­zik a bel­se­jé­ben? Pedig lé­te­zik ilyen, íme a re­cept!

Te hal­lot­tál már olyan tor­tá­ról, amit hogyha meg­sütsz, egyet­len tész­tá­ból három réteg ke­let­ke­zik a bel­se­jé­ben? Pedig lé­te­zik ilyen, rá­adá­sul az íze is­teni, el­ron­tani pedig szinte le­he­tet­len! Íme a re­cept a va­rázs­sü­ti­hez, ami­nek a hoz­zá­va­lói tu­tira a te kony­hád­ban is meg­ta­lál­ha­tóak!

Isteni lett az egyszerű sertéssült!

Valami isteni lett az egyszerű sertéssült, ilyen finomat még nem ettél!

Me­gint egy iga­zán trük­kös re­cep­tet mu­ta­tunk, rá­adá­sul még mo­so­gat­nod is alig kell a végén! Nincs külön pá­co­lási idő, a hús mégis olyan íz­le­tes és omlós lesz,mint még soha!

Nincs külön pá­co­lási idő, a hús mégis olyan íz­le­tes és omlós lesz, ami­lyet eddig még sosem csi­nál­tál! Il­la­tos fű­sze­rek­kel ké­szül a leg­fi­no­mabb ser­tésült!

Így lesz igazán isteni a ropogós malacsült

Így lesz igazán isteni a ropogós malacsült

Itt az ideje ki­pró­bál­nod a világ leg­egy­sze­rűbb sült­jét!

Itt az ideje ki­pró­bál­nod a világ leg­egy­sze­rűbb sült­jét! Ezt min­den hús­imádó sze­reti! Végre egy igazi hús­étel, ami na­gyon egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és min­denki imádni fogja!

Ne dobd ki a maradék rizst! Mennyei fogás készülhet belőle!

Ne dobd ki a maradék rizst! Mennyei fogás készülhet belőle!

Ejts ámu­latba min­den­kit ezek­kel a pá­rat­la­nul finom szi­cí­liai rizs­gom­bó­cok­kal!

Semmi cukor: Csupa kókusz csodatorta a legújabb diétás kedvenc!

Semmi cukor: Csupa kókusz csodatorta a legújabb diétás kedvenc!

Ez a cukor nél­kül ké­szült cso­dá­la­tos kó­kusz­torta a di­é­tás desszer­tek csú­csa! Kívül-belül kó­ku­szos fi­nom­ság.

Súlyos mikrobiológiai szennyeződés: Béres Alexandra terméke megbukott!

Súlyos mikrobiológiai szennyeződés: Béres Alexandra terméke megbukott!

Nem ment át a mik­ro­bio­ló­giai tesz­ten a fit­nesz­edző hor­to­bá­gyi pa­la­csin­tája!

Íme, a magyar diétázók legújabb kedvence: Fahéjas-szilvás kevert süti

Íme, a magyar diétázók legújabb kedvence: Fahéjas-szilvás kevert süti

Vil­lám­süti, amit bát­ran il­leszt­hetsz bele a di­é­tába! Il­la­tos, omlós, zaf­tos! Egy­sze­rűen ki­hagy­ha­tat­lan!

Vil­lám­süti, amit bát­ran il­leszt­hetsz bele a di­é­tába! Il­la­tos, omlós, zaf­tos! Egy­sze­rűen ki­hagy­ha­tat­lan!

Tojás és leveles tészta: 5 bombasztikus reggeli

Tojás és leveles tészta: 5 bombasztikus reggeli

Mind­össze erre a 2 fő alap­anyagra lesz szük­sé­ged, hogy ked­vedre va­ri­ál­hasd eze­ket a pazar reg­ge­li­ket! A szál­lo­dák­ban sem kapsz fi­no­mab­bat!

Mind­össze erre a 2 fő alap­anyagra lesz szük­sé­ged, hogy ked­vedre va­ri­ál­hasd eze­ket a pazar reg­ge­li­ket!

Elképesztő siker: Világbajnok lett a magyar csoki!

Elképesztő siker: Világbajnok lett a magyar csoki!

Egy kéz­mű­ves ma­gyar bon­bont min­den­nél fi­no­mabb­nak ta­lál­tak a cso­kik leg­ran­go­sabb meg­mé­ret­te­té­sén!

Egy kéz­mű­ves ma­gyar bon­bont min­den­nél fi­no­mabb­nak ta­lált a cso­kik leg­ran­go­sabb meg­mé­ret­te­té­sén a nem­zet­közi zsűri.

Nem hiszed el, mit öntöttek a vörösborba! Így melegít igazán!

Nem hiszed el, mit öntöttek a vörösborba! Így melegít igazán!

Át­fagy­tál, és jól esne va­la­mi­lyen finom, forró ital! Egye­sítsd a for­ralt bor és a forró csoki elő­nyeit, és máris tiéd a leg­tu­tibb téli ital.

Felejtsd el a kókuszgolyót, mutatunk valami sokkal jobbat!

Felejtsd el a kókuszgolyót, mutatunk valami sokkal jobbat!

Sütés nél­kül ké­szül ez a gyors nasi, ami­hez nem kell fel­füg­gesz­te­ned a di­é­tát. Sőt, bün­tet­le­nül ehe­ted!

Dobj törölközőt a rizsre, soha többé nem ég le

Dobj törölközőt a rizsre, soha többé nem ég le

Mu­ta­tunk egy szu­per trük­köt, hogy min­dig tö­ké­le­tes íze és ál­laga le­gyen. Rá­adá­sul, így biz­to­san nem ége­ted le!

A rizs­fő­zés nem is annyira egy­szerű, mint ami­lyen­nek tűnik. Mu­ta­tunk egy szu­per trük­köt, hogy min­dig tö­ké­le­tes íze és ál­laga le­gyen. Rá­adá­sul, így biz­to­san nem ége­ted le!

Tegyél szódabikarbónát a fasírtba, eszméletlen lesz a hatás!

Tegyél szódabikarbónát a fasírtba, eszméletlen lesz a hatás!

Többé nem áll össze egyet­len merev tömbbe a fa­sírt! Könnyű és le­ve­gős lesz a hús­po­gá­csa, öröm be­le­ha­rapni!

Így készíts tökéletes karamellt lépésről lépésre

Így készíts tökéletes karamellt lépésről lépésre

Se­gí­tünk, hogy azon­nal jól si­ke­rül­jön.

A tö­ké­le­tes ka­ra­mell­szósz el­ké­szí­tése sok­kal egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád. Fel­téve, ha is­me­red a buk­ta­tó­kat. Most se­gí­tünk, hogy azon­nal jól si­ke­rül­jön.

Lekvár szalonnából: Ettől biztos dobsz egy hátast!

Lekvár szalonnából: Ettől biztos dobsz egy hátast!

Egy­sze­rűen nem tudsz be­telni a sült bacon ízé­vel? Akkor ezt fi­gyeld!

Egy­sze­rűen nem tudsz be­telni a sült bacon ízé­vel? Akkor ezt fi­gyeld, ugyanis most egy egész be­főt­tes­üveg­nyit ké­szít­hetsz be­lőle! Rá­adá­sul a szaftja va­lami is­teni! Csak kend meg vele reg­gel a friss, puha ke­nye­red! Mu­tat­juk a re­cep­tet!

Ledobja rólad a kilókat a chiamagos szuperkeksz

Ledobja rólad a kilókat a chiamagos szuperkeksz

Ez a mennyei ro­pog­tat­ni­való egy­ál­ta­lán nem tar­tal­maz lisz­tet! Fő al­ko­tója a chia­mag, mely több­fron­tos tá­ma­dás­sal rob­bantja le rólad a fe­les­le­get.

Ez a mennyei ro­pog­tat­ni­való egy­ál­ta­lán nem tar­tal­maz lisz­tet! Fő al­ko­tója a chia­mag, mely több­fron­tos tá­ma­dás­sal rob­bantja le rólad a fe­les­le­get.

Így süsd a családnak a tojást

Így süsd a családnak a tojást

Tü­kör­to­jás vagy a rán­totta ki­adós és egy­szerű meg­ol­dás, de sok­kal gyor­sabb, ha elő­ka­pod a muffin­for­mát, és kis to­já­sos tor­tács­kák­kal leped meg a csa­lá­dot.

Tü­kör­to­jás vagy a rán­totta ki­adós és egy­szerű meg­ol­dás, de sok­kal gyor­sabb, ha elő­ka­pod a muffin­for­mát, és kis to­já­sos tor­tács­kák­kal leped meg a csa­lá­dot.

Nem találod ki, miben süthetsz otthon tökéletes grillcsirkét!

Nem találod ki, miben süthetsz otthon tökéletes grillcsirkét!

El­ké­pesztő sü­tési mód­szert mu­ta­tunk! Kívül ro­po­gós, belül omlós lesz a grill­csirke evvel a trük­kel!

Villámgyors ebéd a hétvégére: Kolbászos pizzarétes

Villámgyors ebéd a hétvégére: Kolbászos pizzarétes

Egy is­teni finom, mégis gyors re­cept!

Sze­ret­néd egy is­teni finom, mégis pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető ebéd­del meg­lepni a csa­lá­dot hét­vé­gén? Akkor ké­szítsd el a piz­za­ré­test!

Hétvégi tükörtojás: egyetlen apró trükk, és az egész család jóllakik

Hétvégi tükörtojás: egyetlen apró trükk, és az egész család jóllakik

Kü­lön­le­ges­ség a va­sár­napi asz­talra

Ennek a reg­geli fi­nom­ság­nak rend­kí­vül egy­szerű az el­ké­szí­tése, és csak 4 hoz­zá­va­lóra lesz szük­sé­ged. Kü­lön­le­ges­ség az asz­talra

Itt a sültkrumpli-mennyország: Megőrülsz, ha megkóstolod!

Itt a sültkrumpli-mennyország: Megőrülsz, ha megkóstolod!

Ro­po­gós krump­li­ró­zsa ba­con­nel és ren­ge­teg rá­pi­rult sajt­tal: hmmmm... Ga­ran­tál­tan rá fogsz kat­tanni!

Ettől dobsz egy hátast: Brutálisan finom lett a húsgolyó!

Ettől dobsz egy hátast: Brutálisan finom lett a húsgolyó!

Va­rá­zsolj nap­fényt a szürke őszi es­tékbe! Me­di­ter­rán han­gu­latú, könnyű va­cso­rá­nak vagy ven­dég­váró fa­lat­kák­nak is kív­áló vá­lasz­tás­nak ígér­ke­zik ez a re­cept!

Va­rá­zsolj nap­fényt a szürke őszi es­tékbe! Me­di­ter­rán han­gu­latú, könnyű va­cso­rá­nak vagy ven­dég­váró fa­lat­kák­nak is kív­áló vá­lasz­tás­nak ígér­ke­zik ez a re­cept!

Most dobsz egy hátast: Almanudli a magyar diétázók új kedvence!

Most dobsz egy hátast: Almanudli a magyar diétázók új kedvence!

For­ra­dalmi újí­tás, amire tuti, hogy te is rá fogsz kat­tanni! Jobb, mint az ere­deti! Il­la­tos és finom!

Megújult a rakott krumpli! Krémes lett és szalonnás!

Megújult a rakott krumpli! Krémes lett és szalonnás!

Zse­ni­á­lis vil­lám­re­cept!

Zse­ni­á­lis vil­lám­re­cept! Így dob­ha­tod fel ezt a klasszi­kus, de oly­kor unal­mas egy­tál­ételt. Pró­báld ki, ga­ran­tál­tan rabja le­szel!

Gyógyerőt rejt ez a zöldség: 5 savanyú káposztás csúcskaja!

Gyógyerőt rejt ez a zöldség: 5 savanyú káposztás csúcskaja!

Egy­szerű, öt­le­tes és finom éte­le­ket mu­ta­tunk

A ká­posz­tá­nál nincs egész­sé­ge­sebb téli alap­anyag! Pláne be­sa­va­nyítva esz­mé­let­len sok vi­ta­mint rejt. Hasz­náld ki és főzz ká­posz­tát!

Ezért fagyaszd le a palacsintát, megkönnyíti az életed

Ezért fagyaszd le a palacsintát, megkönnyíti az életed

Sütés nél­kül pa­la­csin­tát va­rá­zsol­hatsz

Sütés nél­kül, friss pa­la­csin­tát va­rá­zsol­hatsz pil­la­na­tok alatt az asz­talra ezzel az egy­szerű mód­szer­rel. Mu­ta­tunk most egy na­gyon egy­szerű trük­köt.

Igazi falusi disznóság a javából!

Igazi falusi disznóság a javából!

Ké­szíts ma­gad­nak disz­nó­saj­tot!

Ren­des disz­nó­saj­tot ta­lálni ma­nap­ság szinte le­he­tet­len. Ha igazi ízekre vágysz, jobb, ha ma­gad­nak ké­szí­ted el eze­ket a fi­nom­sá­go­kat!

Megtaláltuk a tökéletes sült gesztenye titkát!

Megtaláltuk a tökéletes sült gesztenye titkát!

Így lesz puha és könnyen pu­col­ható a tél ked­venc cse­me­géje ott­hon is!

Így lesz puha és könnyen pu­col­ható a tél ked­venc cse­me­géje ott­hon is!

Elképesztő tojástrükk, most leesik az állad!

Elképesztő tojástrükk, most leesik az állad!

Vége a ma­ce­rá­nak, többé nem kell a főtt to­já­so­kat egye­sé­vel meg­pu­col­nod! Mu­tat­juk, hogy ké­szül a vég­te­le­ní­tett főtt tojás, zse­ni­á­lis trükk!

Vége a ma­ce­rá­nak, többé nem kell a főtt to­já­so­kat egye­sé­vel meg­pu­col­nod! Rá­adá­sul ez a re­cept ne­gyed annyi időt vesz igénybe, el­ké­szí­teni pedig nem is le­hetne ennél egy­sze­rűb­ben! Mu­tat­juk, ho­gyan csi­nálj te is ott­hon vég­te­le­ní­tett főtt to­jást, zse­ni­á­lis trükk!

Szuper gyorsan beindítja a zsírégetést ez a fantasztikus őszi köret!

Szuper gyorsan beindítja a zsírégetést ez a fantasztikus őszi köret!

El­ké­pesztő ha­té­kony di­é­tás kö­re­tet mu­ta­tunk, mely­nek min­den össze­te­vője fon­tos sze­re­pet kap a súly­csök­ken­tés során.

El­ké­pesztő ha­té­kony di­é­tás kö­re­tet mu­ta­tunk, mely­nek min­den össze­te­vője fon­tos sze­re­pet kap a súly­csök­ken­tés során. Nem mel­les­leg va­ló­sá­gos íz­or­gi­á­ban lesz ré­szed, ha ezt az egész­sé­ges sa­lá­tát ki­pró­bá­lod!

Zseniálisan feldobja a sült húst ez a pikáns újdonság

Zseniálisan feldobja a sült húst ez a pikáns újdonság

Elom­lik a szád­ban az íz­ka­val­kád...

Ahogy el­om­lik a szád­ban az íz­ka­val­kád, vi­sí­tani tud­nál a gyö­nyör­től. A pi­kán­san csí­pős, de édes­kés chut­ney bá­mu­la­tos íz­vi­lága téged is rabul ejt.

Megújult a tejbegríz: Isteni finom és pöttyös lett!

Megújult a tejbegríz: Isteni finom és pöttyös lett!

Így dobd fel a régi ke­ven­ce­det!

Dobd fel az unal­mas őszi es­té­ket ezzel a zse­ni­á­lis desszert­tel! Ki­csik és na­gyok új ked­vence a pöttyös tej­be­gríz!

Ízbomba reggelire: Ettől a görög sajtos szendvicstől megőrülsz!

Ízbomba reggelire: Ettől a görög sajtos szendvicstől megőrülsz!

Sze­rezz be né­hány tortill­ala­pot és máris jöhet a bazi nagy görög íz­ka­land! Ké­szítsd el, va­lami bru­tá­li­san finom!

Le a panírral! Meztelen csirkemell az új trend!

Le a panírral! Meztelen csirkemell az új trend!

A pa­ní­ro­zás már a múlté.

A pa­ní­ro­zás már a múlté, új idők jön­nek, fö­lös­le­ges szén­hid­rá­tok nél­kül, friss ízek­kel! Így pe­pe­cse­lés nél­kül 20 perc alatt el­ké­szül a tö­ké­le­tes és szaf­tos csir­ke­sült!

Egy óriási hiba, amit paradicsomfőzés közben mindenki elkövet

Egy óriási hiba, amit paradicsomfőzés közben mindenki elkövet

Pa­ra­di­cso­mos ételt főzni ál­ta­lá­ban nem nehéz, mégis el lehet hi­bázni.

Pa­ra­di­cso­mos ételt főzni ál­ta­lá­ban nem nehéz. Ám úgy tűnik, van egy hiba, amit min­denki el­kö­vet.

Ezt műveli a tojással a szódabikarbóna: Most leesik az állad!

Ezt műveli a tojással a szódabikarbóna: Most leesik az állad!

A tojás héját le­szedni igazi ki­hí­vás...

A főtt tojás héját le­szedni oly­kor igazi ki­hí­vás. Ezzel az egy­szerű trük­kel azon­ban min­dig tö­ké­le­tesre si­ke­rül a mű­ve­let!

Sajt és szalonna bevetésben: Ilyen ropogós még sosem volt a sült csirke!

Sajt és szalonna bevetésben: Ilyen ropogós még sosem volt a sült csirke!

Ennyire gyor­san és egy­sze­rűen még nem ké­szí­tet­tél hús­ételt! Alig van vele meló, a vég­ered­mény mégis is­teni finom.

Ezért tedd fehérborecetbe a csodagömböt!

Ezért tedd fehérborecetbe a csodagömböt!

A cso­da­gömb­nek tar­tott mus­tár­mag­ból el­ké­pesztő íze­ket, aro­má­kat csa­lo­gat­hatsz elő. Mu­tat­juk, ho­gyan!

A mus­tár igazi léne­gét a bolt­ban kap­ható, fla­ko­nos vál­to­za­tok so­ha­sem adják vissza. A cso­da­gömb­nek is tar­tott mus­tár­mag­ból vi­szont el­ké­pesztő íze­ket, cso­dá­la­tos aro­má­kat va­rá­zsol­hatsz elő te is! Már mu­tat­juk is, ho­gyan!

Elképesztő finom lett a sertéssült

Elképesztő finom lett a sertéssült

Majd­nem olyan, mint a rán­tott hús, csak sok­kal fi­no­mabb!

A hét­köz­na­pok egy­han­gú­sá­gát tör­heti meg egy jól si­ke­rült va­csora. Káp­ráz­tasd el csa­lá­do­dat ezzel az egy­szerű, de nagy­szerű sült­tel! Majd­nem olyan, mint a rán­tott hús, csak sok­kal fi­no­mabb!

Eltitkolt tudomány: így úszd meg könny nélkül a hagymaszeletelést

Eltitkolt tudomány: így úszd meg könny nélkül a hagymaszeletelést

Ez a trükk segít, hogy sírás he­lyett mo­so­lyogva ké­szítsd elő az ebé­det vagy va­cso­rát.

Tükörrántotta az új őrület: ronda, de mindennél finomabb!

Tükörrántotta az új őrület: ronda, de mindennél finomabb!

A tojás az egyik leg­jobb reg­geli étel. De mi van, ha nem tudsz dön­teni a rán­totta és a tü­kör­to­jás kö­zött? Semmi baj!

A tojás az egyik leg­jobb reg­geli étel. De mi van, ha nem tudsz dön­teni a rán­totta és a tü­kör­to­jás kö­zött? Semmi baj, itt az új ver­zió, ame­lyik mind­kettő elő­nyeit egye­síti, rá­adá­sul szu­perfi­nom! Rá­adá­sul öt perc alatt el­ké­szül, még a rán­tot­ta­sü­tés­nél is egy­sze­rűb­ben!